Siunčiama nuotrauka

Dėl vidutinio suvartojamo geriamojo vandens kiekio

Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2007 m. sausio 31 d. nutarimu Nr. 126 (Žin., 2007, Nr. 17-636; TAR, 2015-09-21, Nr. 2015-14024) patvirtinto „Geriamojo vandens tiekimo ir (arba) nuotekų tvarkymo viešosios sutarties standartinių sąlygų aprašo“ 54 punkte ir Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2007 m. sausio 31 d. nutarimu Nr. 127 (Žin., 2007, Nr. 17-367; TAR, 2015-09-21, Nr. 2015-14023) patvirtinto „Atsiskaitymo už patiektą geriamąjį vandenį ir suteiktas nuotekų tvarkymo paslaugas tvarkos aprašo“ II skyriuje nurodyta, kad „vidutinį savivaldybėje suvartojamo geriamojo vandens kiekį apskaičiuoja geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo paslaugas teikiančios valstybės ar savivaldybės kontroliuojamos įmonės kiekvienais metais iki vasario 1 d.

Informuojame, kad 2020 metams vidutinis UAB „Kauno vandenys“ veiklos teritorijoje suvartojamo geriamojo vandens kiekis – 2,40 kub. m. gyventojui per mėnesį.

Skip to content