Siunčiama nuotrauka

Aleksoto vietos veiklos grupė skelbia kvietimus

Asociacija “Kauno miesto Aleksoto vietos veiklos grupė“ skelbia kvietimus pareiškėjams, finansuojamus ES lėšoms, kuriais bus siekiama mažinti socialinę atskirtį bei didinti bedarbių ir neaktyvių darbingų gyventojų užimtumą, siekiant pagerinti šių asmenų padėtį darbo rinkoje.

Veiklos bus vykdomos tikslinėje Kauno miesto Aleksoto seniūnijos teritorijoje.

Asociacijos Kauno miesto Aleksoto vietos veiklos grupės užduotis – paskirstyti ES lėšas vadinamiesiems „minkštiesiems“ projektams. Naudojant patvirtintą finansavimą, bus galima įgyvendinti įvairias veiklas, kurios yra patvirtintos Aleksoto VVG strategijoje. Kauno miesto Aleksoto tikslinės teritorijos vietos veiklos grupė, vadovaudamasi 2014-2020 m. Europos sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 8 prioriteto „Socialinės įtraukties didinimas ir kova su skurdu“ 8.6 investicinio prioriteto „Bendruomenės inicijuojamų vietos plėtros strategijų įgyvendinimas“ 8.6.1 uždaviniu „Pagerinti vietines įsidarbinimo galimybes ir didinti bendruomenių socialinę integraciją, išnaudojant vietos bendruomenių, verslo ir vietos valdžios ryšius“ bei Kauno miesto integruota teritorijų vystymo programa parengė Aleksoto vietos plėtros 2015-2020 m. strategiją. Šiai strategijai buvo patvirtintas 1 016 250 eur finansavimas.

Vietos plėtros strategijos tikslas – pagerinti vietines įsidarbinimo galimybes ir didinti bendruomenių socialinę integraciją, išnaudojant vietos bendruomenių, verslo ir vietos valdžios ryšius. Strategija numato tris uždavinius tikslui pasiekti: mažinti Kauno miesto Aleksoto VVG teritorijos gyventojų socialinę atskirtį; didinti bedarbių ir neaktyvių darbingų gyventojų užimtumą, siekiant pagerinti šių asmenų padėtį darbo rinkoje; didinti gyventojų verslumą, siekiant pagerinti darbingų vietos veiklos grupės teritorijos gyventojų padėtį darbo rinkoje.

Šiuo metu yra skelbiami šie kvietimai teikti paraiškas:

Aleksoto vietos plėtros strategijos uždavinio – “Mažinti Kauno miesto Aleksoto VVG teritorijų gyventojų socialinę atskirtį”

 

1.1.2. veiksmo: Socialinę atskirtį patiriančių šeimų vaikų priežiūros organizavimas ir kitų paslaugų teikimas.

Aleksoto vietos plėtros strategijos uždavinio – “Didinti bedarbių ir neaktyvių darbingų gyventojų užimtumą, siekiant pagerinti šių asmenų padėtį darbo rinkoje”

1.2.1. veiksmo: Naujų profesinių ir kitų reikalingų įgūdžių įgijimo rėmimas.

Aleksoto vietos plėtros strategijos uždavinio –  “Didinti bedarbių ir neaktyvių darbingų gyventojų užimtumą, siekiant pagerinti šių asmenų padėtį darbo rinkoje”

1.3.1. veiksmo: „Besikuriančio verslo, įskaitant savarankišką veiklą pradedančius asmenis, konsultavimas ir mentorystė“.

Mokymai pareiškėjams bus vykdomi 2018 11 09 dieną 09:00 – 16:00 val viešbučio “Kaunas” konferencijų salėje “Nemunas”, adresu Laisvės al. 79, Kaunas.

Paraiškų pateikimo terminas 2019 01 06 d. 17:00 val.

 

Detalesnė informacija apie paskelbtus kvietimus 1, 2, 3

 

Bei asociacijos tinklalapyje www.aleksotovvg.lt

Skip to content