Siunčiama nuotrauka

Skelbiamas 2019 m. Neįgaliųjų socialinės integracijos per kūno kultūrą ir sportą projektų atrankos konkursas

Vadovaujantis Neįgaliųjų socialinės integracijos per kūno kultūrą ir sportą projektų atrankos konkurso organizavimo 2019-2020 metais nuostatais, patvirtintais Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2018 m. spalio 1 d. įsakymu Nr. A1-533, skelbiamas 2019 m. Neįgaliųjų socialinės integracijos per kūno kultūrą ir sportą projektų finansavimo atrankos konkursas. Konkursą organizuoja Kauno miesto savivaldybės administracijos Sporto skyrius.

Socialinės integracijos per kūno kultūrą ir sportą projektams finansuoti Kauno miesto savivaldybė 2019 m. planuoja skirti 100 000 Eur, Neįgaliųjų reikalų departamentas prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos iš valstybės biudžeto lėšų – 34220 Eur.

Reikalavimai pareiškėjams

 1. Projekto paraiškas gali teikti įregistruotas juridinis asmuo, teikiantis paslaugas Kauno miesto savivaldybės teritorijoje gyvenantiems neįgaliesiems, kuris pagal veiklos pobūdį ir teisinę formą yra:
  • neįgaliųjų sporto mėgėjų organizacija (klubas), išskyrus švietimo ir mokslo įstaigų padalinius, vienijančius kurios nors vienos arba kelių sporto šakų sportininkus;
  • neįgaliųjų socialinės integracijos srityje veikianti organizacija – asociacija (išskyrus sporto federacijas, komitetus ir asociacijas, atstovaujančias neįgaliesiems, gyvenantiems ne mažiau kaip pusėje savivaldybių arba ne mažiau kaip pusėje apskričių), labdaros ir paramos fondas, religinė bendruomenė ar bendrija, viešoji įstaiga (išskyrus viešąsias įstaigas, kurių savininkė arba dalininkė yra valstybė arba savivaldybė) ir vykdanti sporto veiklas neįgaliesiems.
 2. Steigimo dokumentuose turi būti nurodyta, kad pareiškėjas vykdo arba organizuoja neįgaliųjų kūno kultūros ir sporto veiklą;
 3. į projekte numatytas nuolatinio pobūdžio veiklas projekto vykdymo laikotarpiu
  planuojama įtraukti ne mažiau kaip 10 neįgaliųjų;
 4. projekte numatytoms veikloms vykdyti turi pakankamai žmogiškųjų ir materialinių išteklių.
 5. Pareiškėjas gali planuoti veiklas įgyvendinti kartu su partneriu(-iais). Partneris turi būti įregistruotas juridinis asmuo, teikiantis paslaugas Kauno miesto savivaldybės teritorijoje ir atitinkantis pareiškėjui keliamus reikalavimu

Paraiškų priėmimo tvarka

Paraiškos priimamos Kauno miesto savivaldybės administracijos Sporto skyriuje, adresu
J.Gruodžio g. 16 (202 kab.) nuo 2018 m. spalio 5 d. iki 2018 m. lapkričio 5 d. 15.45 val.

Pareiškėjas privalo pateikti:

 1. vieną projekto paraiškos (užpildytą, pasirašytą ir antspauduotą paraiškos formą ir priedus) originalą;
 2. kartu su projekto paraiška kompiuterinėje laikmenoje pateikiama elektroninė projekto paraiškos ir pridedamų dokumentų versija. Ant elektroninės laikmenos turi būti nurodytas pareiškėjo pavadinimas;
 3. projekto paraiška turi būti pateikta registruotu paštu, įteikta per pašto kurjerį arba pareiškėjo ar jo įgalioto asmens asmeniškai. Jeigu paraiška pateikiama paštu arba per pašto kurjerį, pašto žymoje nurodyta išsiuntimo data turi būti atitinkamai ne vėlesnė kaip 2018 m. lapkričio 5 d. Kitais būdais, tai yra faksu, elektroniniu paštu arba kitais adresais, gautos paraiškos nevertinamos.

Aktualūs dokumentai

Dėl detalesnės informacijos kreipkitės į Sporto skyriaus vyriausiąją specialistę Jovilę Bartnikienę
tel.: (8 37) 73 3516, el. paštu:
jovile.bartnikiene@kaunas.lt, Sporto skyriaus vyriausiąją specialistę Jurgą Navickienę tel.: (8 37) 73 3516, el. paštu: jurga.navickiene@kaunas.lt

 • Kontaktų paieška ir struktūra
  Kontaktų paieška ir struktūra
  Savivaldybės darbuotojų kontaktų paieška
 • Paslaugos
  Paslaugos
  Čia rasite savivaldybės teikiamas paslaugas
 • Transportas
  Transportas
  Maršrutai, tvarkaraščiai, e. bilietas
 • Asmenų aptarnavimas
  Asmenų aptarnavimas
  Aptarnaujami padaliniai, paraiškų priėmimo informacija
 • Projektiniai pasiūlymai
  Projektiniai pasiūlymai
  Statinių projektų viešinimas
 • Kultūra ir turizmas
  Kultūra ir turizmas
  Įstaigos, konkursai, stipendijos, renginiai
 • Verslas ir finansai
  Verslas ir finansai
  Lengvatos verslui, leidimai, finansai ir mokesčiai, parduodamas turtas
 • Korupcijos prevencija
  Korupcijos prevencija
  Antikorupcijos komisija, kontaktai
 • Urbanistika
  Urbanistika
  Teritorijų planavimas ir statyba, žemės sklypai, reklama
 • Civilinė metrikacija
  Civilinė metrikacija
  Santuokos registracijos apžvalga, informacija jaunavedžiams
 • Švietimas
  Švietimas
  Įstaigos, ugdymas, premijos
 • Seniūnijos
  Seniūnijos
  Kontaktai, paslaugos, naujienos
 • Socialinė apsauga
  Socialinė apsauga
  Paslaugos, parama, būstas
 • Aplinka
  Aplinka
  Aplinkos apsauga, švara, dviračių takai, gyvūnai
 • Sveikata
  Sveikata
  Įstaigos, slauga, sanitarija, teisės aktai
 • Sportas
  Sportas
  Įstaigos, konkursai, stipendijos, renginiai
 • Jaunimas
  Jaunimas
  Jaunimo reikalų taryba, projektai, organizacijos
 • Investicijos
  Investicijos
  Investiciniai projektai, strateginiai dokumentai, ES finansuojami projektai
 • Nevyriausybinės organizacijos
  Nevyriausybinės organizacijos
 • Renovacija
  Renovacija
 • Gyvenamasis būstas
  Gyvenamasis būstas
 • zalia_ikona_pabegeliai
  Pabėgėlių integracija
 • Civilinė sauga
  Civilinė sauga ir mobilizacija
 • zalia_ikona_paveldas
  Kultūros paveldas
 • Viešoji tvarka
  Viešoji tvarka
 • Teisės paslaugos
  Teisinė pagalba