Siunčiama nuotrauka

Pradedami Kauno Žaliakalnio lopšelio-darželio modernizavimo darbai

Iš dalies ES Struktūrinių fondų lėšomis finansuojamu projektu „Kauno Žaliakalnio lopšelio-darželio modernizavimas didinant paslaugų prieinamumą“ lopšelio-darželio erdvės bus pritaikytos šiuolaikinio ugdymo poreikiams užtikrinti.

Projekto įgyvendinimo metu numatoma modernizuoti Kauno Žaliakalnio lopšelio-darželio pirmo aukšto lopšelio grupę bei išplėsti pastatą formuojant antro aukšto antstatą ant esamo vieno aukšto korpuso įrengiant vyresniųjų grupę.

Modernizuotos modernios edukacinės erdvės bus aprūpintos šiuolaikiškomis ugdymo priemonėmis. Šiuolaikinius ugdymo poreikius atliepianti ikimokyklinio ugdymo infrastruktūra sudarys sąlygas organizuoti kokybiškesnį ir efektyvesnį ugdymo procesą.

Grupės bus formuojamos kaip atviro tipo erdvinė struktūra su joje esančiu pagalbinių funkcijų bloku. Numatyta galimybė skaidyti bendras erdves pagal skirtingus ugdymo poreikius.

Projektas iš dalies finansuojamas Europos regioninės plėtros fondo lėšomis.

Skip to content