Siunčiama nuotrauka

Informacija apie projektų finansavimo sąlygų aprašą

Informuojame, kad Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2017 m. lapkričio 14 d. įsakymu Nr. V-1291 buvo patvirtintas 2014-2020 metų Europos Sąjungos investicijų veiksmų programos 8 prioriteto „Socialinės įtrauktiems didinimas ir kova su skurdu“ įgyvendinimo priemonės Nr. 08.1.3-CPVA-R-609 „Pirminės asmens sveikatos priežiūros veiklos efektyvumo didinimas“ projekto finansavimo sąlygų aprašas (toliau – aprašas). Aprašo tikslas – pagerinti pirminės asmens sveikatos priežiūros paslaugų kokybę ir prieinamumą. Įgyvendinant šią priemonę bus atnaujinama asmens sveikatos priežiūros įstaigų, teikiančių viešąsias pirminės ambulatorinės asmens sveikatos priežiūros paslaugas ir (ar) kompleksines slaugos paslaugas, infrastruktūra.

Galimi pareiškėjai/partneriai yra savivaldybių administracijos, pirminės asmens sveikatos priežiūros paslaugas teikiančios ambulatorinės asmens sveikatos priežiūros įstaigos, turinčios sutartis su teritorinėm ligonių kasom dėl šių paslaugų apmokėjimo privalomojo sveikatos draudimo fondo lėšomis.

Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija informavo, kad yra stabdomas priemonės Nr. 08.1.3-CPVA-R-609 „Pirminės asmens sveikatos priežiūros veiklos efektyvumo didinimas“ projektinių pasiūlymų teikimas, nes bus atliekami esminiai priemonės projektų finansavimo sąlygų aprašo pakeitimai (plačiau www.cpva.lt).

Patvirtinus finansavimo sąlygų aprašo pakeitimus, informaciją bus paskelbta Kauno miesto savivaldybės interneto svetainėje www.kaunas.lt.

Administracijos direktoriaus pavaduotoja Nijolė Putrienė

Skip to content