Siunčiama nuotrauka

Aleksoto vietos veiklos grupė kviečia teikti projektus

Kauno miesto Aleksoto vietos veiklos grupė kviečia teikti projektus pagal 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 8 prioriteto „Socialinės įtraukties didinimas ir kova su skurdu“ Nr. 08.6.1-ESFA-V-911 priemonę „Vietos plėtros strategijų įgyvendinimas“ ir „Aleksoto vietos plėtros 2015–2020 metų strategija“ uždavinius ir veiksmus.

Vietos plėtros strategijos tikslas – pagerinti vietines įsidarbinimo galimybes, didinti bendruomenių socialinę integraciją, išnaudojant vietos bendruomenių, verslo ir vietos valdžios ryšius.

1.1. Uždavinys: didinti bedarbių ir neaktyvių darbingų gyventojų užimtumą, siekiant pagerinti šių asmenų padėtį darbo rinkoje.

1.1.2. Veiksmas: verslui pradėti, įskaitant savarankišką veiklą pradedančius asmenis, reikalingų priemonių suteikimas.

Remiamos veiklos:

remiamos veiklos yra detalizuotos paskelbtame kvietime, kuris yra interneto svetainėse www.aleksotovvg.lt ir www.kaunas.lt

 • Galimi pareiškėjai:

Viešieji ir privatūs juridiniai asmenys, kurių veiklos vykdymo vieta* yra vietos plėtros strategijos įgyvendinimo teritorijoje**.

Kauno miesto savivaldybės administracija.

 • Galimi partneriai:

Viešieji ir privatūs juridiniai asmenys, kurių veiklos vykdymo vieta* yra vietos plėtros strategijos įgyvendinimo teritorijoje ar besiribojančioje teritorijoje.

*Veiklos vykdymo vieta – vieta, kurios adresu yra juridinio asmens buveinė ir (arba) yra nekilnojamasis turtas, kurį nuosavybės, nuomos, panaudos ar kitais teisėtais pagrindais valdo juridinis asmuo ir kuriame nekilnojamąjį turtą valdantis asmuo ar jo atskiras padalinys, filialas, atstovybė vykdo faktinę veiklą.

** Aleksoto vietos veiklos grupės tikslinė teritorija: Aleksoto, Fredos (Žemosios ir Aukštosios), Julijanavos, Jiesios, Narsiečių, Naugardiškės, Tirkiliškių, Kazliškių, Yliškių, Linksmadvario, Marvelės, Kazliškių bei I ir II Birutės dalys ir Nemuno sala.

 • Kvietimui numatytas finansavimas – 265 000 Eur
 • Didžiausia galima parama vienam vietos projektui įgyvendinti – 265 000 Eur
 • Projekto finansuojamoji dalis gali sudaryti ne daugiau kaip 90 proc. visų tinkamų finansuoti išlaidų.
 • Finansavimo šaltiniai: Europos Sąjungos struktūrinių fondų (Europos socialinio fondo) lėšos ir Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšos.

Kvietimas teikti vietos plėtros projektinius pasiūlymus ir Aleksoto vietos plėtros 2015–2020 m. strategijos vietos plėtros projektinių pasiūlymų vertinimo ir atrankos vidaus tvarkos aprašas yra skelbiami šiose interneto svetainėse: www.aleksotovvg.lt ir www.kaunas.lt.

Kvietimas teikti vietos plėtros projektinius pasiūlymus galioja nuo 2017 m. spalio 2 d. 8 val. Iki 2017 m. gruodžio 1 d. 17 val.

Vietos plėtros projektinių pasiūlymų paraiškos priimamos Kauno miesto Aleksoto VVG patalpose, Veiverių g. 132, Kaunas.

Projektiniai pasiūlymai turi būti įteikti pareiškėjo asmeniškai (pareiškėjo vadovo arba jo įgalioto asmens (tokiu atveju išduodamas įgaliojimas patvirtinamas pareiškėjo vadovo parašu ir antspaudu) adresu, Veiverių g. 132, LT-46337 Kaunas.

Papildomą informaciją galima gauti Kauno miesto Aleksoto VVG būstinėje arba elektroniniu paštu. Už informacijos teikimą

atsakingas asmuo: Kauno miesto Aleksoto VVG pirmininkas Arūnas Samochinas, tel. +370 698 58 895, e.p. vvgaleksotas@gmail.com.

Mokymai pareiškėjams, teiksiantiems projektus pagal:

Vietos plėtros strategijos tikslo “Pagerinti vietines įsidarbinimo galybes, didinti bendruomenių socialinę integraciją, išnaudojant vietos bendruomenių, verslo ir vietos valdžios ryšius”.

Uždavinio “Didinti bedarbių ir neaktyvių darbingų gyventojų užimtumą, siekiant pagerinti šių asmenų padėtį darbo rinkoje”.

Veiksmo “Informavimas, konsultavimas, tarpininkavimas ir kita pagalba įsidarbinant”.

2017 m. spalio 13 d. (penktadienį) 09:00 – 18:00 val.

BLC verslo centras,  K. Donelaičio g. 62/V.Putvinskio g.53, 3 aukštas, 2 posėdžių salė.

Mokymus ves UAB “Astra Minerva” lektorė Jurgita Ziabkinaitė.

Kontaktai pasiteiravimui info@astraminerva.lt +370 650 12943

 

Visą informaciją galima atsisiųsti čia

Kaunas pilnas kultūros

baltojokaspino Baltojo Kaspino festivalis 2018

2018-11-25

12 03 neigaliuju reng plakatas hor_svs e Tarptautinės neįgaliųjų žmonių dienos renginiai Kaune

2018-12-02

Šiai datai renginių nėra
Buvęs 1 iš 1 Kitas
Visi renginiai
 • Kontaktų paieška ir struktūra
  Kontaktų paieška ir struktūra
  Savivaldybės darbuotojų kontaktų paieška
 • Paslaugos
  Paslaugos
  Čia rasite savivaldybės teikiamas paslaugas
 • Transportas
  Transportas
  maršrutai, tvarkaraščiai, e. bilietas
 • Asmenų aptarnavimas
  Asmenų aptarnavimas
  Aptarnaujami padaliniai, paraiškų priėmimo informacija
 • Projektiniai pasiūlymai
  Projektiniai pasiūlymai
  Statinių projektų viešinimas
 • Kultūra ir turizmas
  Kultūra ir turizmas
  įstaigos, konkursai, stipendijos, renginiai
 • Verslas ir finansai
  Verslas ir finansai
  Lengvatos verslui, leidimai, finansai ir mokesčiai, parduodamas turtas
 • Korupcijos prevencija
  Korupcijos prevencija
  Antikorupcijos komisija, kontaktai
 • Urbanistika
  Urbanistika
  teritorijų planavimas ir statyba, žemės sklypai, reklama
 • Civilinė metrikacija
  Civilinė metrikacija
  Santuokos registracijos apžvalga, informacija jaunavedžiams
 • Švietimas
  Švietimas
  įstaigos, ugdymas, premijos
 • Seniūnijos
  Seniūnijos
  kontaktai, paslaugos, naujienos
 • Socialinė apsauga
  Socialinė apsauga
  paslaugos, parama, būstas
 • Aplinka
  Aplinka
  aplinkos apsauga, švara, dviračių takai, gyvūnai
 • Sveikata
  Sveikata
  įstaigos, slauga, sanitarija, teisės aktai
 • Sportas
  Sportas
  įstaigos, konkursai, stipendijos, renginiai
 • Jaunimas
  Jaunimas
  Jaunimo reikalų taryba, projektai, organizacijos
 • Investicijos
  Investicijos
  Investiciniai projektai, strateginiai dokumentai, ES finansuojami projektai
 • Nevyriausybinės organizacijos
  Nevyriausybinės organizacijos
 • Renovacija
  Renovacija
 • Gyvenamasis būstas
  Gyvenamas būstas
 • zalia_ikona_pabegeliai
  Pabėgėlių integracija
 • Civilinė sauga
  Civilinė sauga ir mobilizacija
 • zalia_ikona_paveldas
  Kultūros paveldas
 • Viešoji tvarka
  Viešoji tvarka
 • Teisės paslaugos
  Teisinė pagalba