Siunčiama nuotrauka

Karšto vandens tiekimas Eiguliuose bus atnaujintas kaip planuota

Kaip buvo pranešta, iki 2017 m. rugsėjo 5 d. 12.00 val. bus atnaujintas karšto vandens tiekimas iš centralizuoto šilumos tiekimo tinklo Eigulių rajono daugiabučiams, kuriems jis buvo sustabdytas dėl magistralinio šilumos tiekimo vamzdyno rekonstrukcijos.

Karšto vandens tiekimas bus atnaujintas ne tik daugiabučiams, esantiems Varduvos g. 4 ir Ukmergės g. 2 bei 4, bet ir kitiems 19 namų, kuriems jis buvo laikinai tiekiamas iš mobiliosios katilinės.

Rugsėjo 4 dieną mobilioji katilinė bus stabdoma, kad būtų galima saugiai ją atjungti nuo šilumos tiekimo tinklo. Dėl to, minėtiesiems 19 daugiabučių namų 1 dienai bus sustabdytas karšto vandens tiekimas. Tačiau, atjungus mobiliąją katilinę ir paleidus termofikacinį vandenį iš centralizuoto tinklo, karštą vandenį pradės gauti visi Eigulių rajono namai. Kaip planuota, termofikacinio vandens tiekimas karštam vandeniui ruošti bus atnaujintas iki 2017 m. rugsėjo 5 d. 12.00 val. Konkrečiuose pastatuose karšto vandens tiekimą turi atnaujinti namo šildymo ir karšto vandens sistemų prižiūrėtojai.

Karšto vandens tiekimas iš centralizuoto tinklo Eigulių rajono daugiabučiams buvo sustabdytas dėl magistralinio šilumos tiekimo vamzdyno rekonstrukcijos. Didžiajai daliai rajono namų jis laikinai buvo tiekiamas iš mobiliosios katilinės, tad šių namų gyventojai šio atjungimo beveik nepajuto. Tačiau 3 Eigulių rajono namams, esantiems Varduvos g. 4 ir Ukmergės g. 2 bei 4, tiekti termofikacinį vandenį iš mobiliosios katilinės nebuvo galimybės, kadangi į šiuos pastatus termofikacinis vanduo tiekiamas iš kitų tinklo atšakų.

AB „Kauno energija“ dar kartą atsiprašo šių namų gyventojų už patirtus nepatogumus ir tikisi, kad dabar šiluma bei karštas vanduo Eigulių rajonui bus tiekiama patikimai bent tris dešimtmečius.

Daugiau informacijos apie termofikacinio vandens tiekimo stabdymą ir atnaujinimą galite rasti čia: http://www.kaunoenergija.lt/bendroji-informacija/paslaugu-tiekimo-stabdymai-atnaujinimai/.

Skip to content