Kviečia viešąsias įstaigas teikti paraiškas veiklos daliniam finansavimui gauti

Kviečiame Kauno miesto savivaldybės įsteigtas viešąsias paslaugas teikiančias viešąsias įstaigas, ir įstaigas, kurių dalininkė yra Kauno miesto savivaldybė, teikti paraiškas veiklos daliniam finansavimui gauti pagal Aprašo 10 punkte nurodytos 1 veiklos 1.1. prioritetą „Aukšto meninio lygio sceninių pastatymų (spektaklių, renginių, meninių programų) sukūrimas ir (arba) pristatymas“. Paraiškų pateikimo galutinis terminas – 2016 m. rugsėjo 15 d. 15 val.

Konsultacijas ir metodinę pagalbą pareiškėjams teikia Kultūros skyriaus vyriausioji specialistė Loreta Kalvynienė, el. p.  loreta.kalvyniene@kaunas.lt, tel. (8 37) 42 40 69.

 

Dalinio finansavimo paraiška

Finansavimo sąlygų aprašas

Paraiškos galutinio vertinimo forma

Viešosios įstaigos dalinio finansavimo paraiškos administracinės atitikties vertinimo anketos forma

Skip to content