Siunčiama nuotrauka

Kauno Aleksoto vietos veiklos grupei skirtas 1 mln. eurų finansavimas

Vidaus reikalų ministerijos Regioninės politikos departamentas, atlikęs naudos ir kokybės įvertinimą, pritarė, jog Kauno miesto Aleksoto vietos veiklos grupės pateiktam projektui “Aleksoto vietos plėtros strategija 2015-2020” būtų paskirtas 1 mln. eurų finansavimas.

Pasak Aleksoto vietos veiklos grupės (VVG) pirmininko Arūno Samochino, bendrame Lietuvos kontekste Aleksoto VVG, vertinant pagal finansavimo apimtis, nusileido tik Klaipėdos vietos veiklos grupei. Iš viso svarstymui buvo pateiktos 59 vietos veiklos grupių strategijos iš visos Lietuvos.

„Viena vertus tikrai labai džiugu, jog mūsų pateikta strategija yra įvertinta labai gerai, tačiau kita vertus laukia ir labai dideli iššūkiai kuo efektyviau panaudoti gautas lėšas, kurios bus skirtos Aleksoto tikslinei teritorijai. Taip pat pasinaudodamas proga noriu padėkoti prie strategijos labai žymiai prisidėjusiam UAB “Ekonominių ir teisinių konsultacijų centras” direktoriui dr. Daliui Raškiniui, be kurio aktyvaus dalyvavimo bei įžvalgų sunku būtų buvę tikėtis tokios sėkmės“, – teigė A. Samochinas.

Įsteigtos Kauno miesto Aleksoto vietos veiklos grupės užduotis – paskirstyti ES lėšas vadinamiesiems „minkštiesiems“ projektams. Naudojant patvirtintą finansavimą, bus galima įgyvendinti įvairias veiklas, kurios yra patvirtintos Aleksoto VVG strategijoje. Kauno miesto Aleksoto tikslinės teritorijos vietos veiklos grupė, vadovaudamasi 2014-2020 m. Europos sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 8 prioriteto „Socialinės įtraukties didinimas ir kova su skurdu“ 8.6 investicinio prioriteto „Bendruomenės inicijuojamų vietos plėtros strategijų įgyvendinimas“ 8.6.1 uždaviniu „Pagerinti vietines įsidarbinimo galimybes ir didinti bendruomenių socialinę integraciją, išnaudojant vietos bendruomenių, verslo ir vietos valdžios ryšius“ bei Kauno miesto integruota teritorijų vystymo programa rengia Aleksoto vietos plėtros 2015-2020 m. strategiją.

Nuo 2015 m. rugsėjo 1 d. rengtas dokumentas yra bendras Aleksoto vietos veiklos grupės, Aleksoto seniūnijos, Kauno miesto savivaldybės atstovų, Aleksoto verslo bendruomenės, nevyriausybinių organizacijų bei seniūnijos gyventojų darbo rezultatas.

Vietos plėtros strategijos tikslas – pagerinti vietines įsidarbinimo galimybes ir didinti bendruomenių socialinę integraciją, išnaudojant vietos bendruomenių, verslo ir vietos valdžios ryšius. Strategija numato tris uždavinius tikslui pasiekti: mažinti Kauno miesto Aleksoto VVG teritorijos gyventojų socialinę atskirtį; didinti bedarbių ir neaktyvių darbingų gyventojų užimtumą, siekiant pagerinti šių asmenų padėtį darbo rinkoje; didinti gyventojų verslumą, siekiant pagerinti darbingų vietos veiklos grupės teritorijos gyventojų padėtį darbo rinkoje.

Siekiant strategijoje numatyto tikslo, uždavinių įgyvendinimo bus skatinama savanoriška gyventojų veikla, mecenavimo veikla, bendradarbiavimo ir informacijos sklaidos tinklų, kiek tai reikalinga strategijos tikslui ir uždaviniams pasiekti, kūrimas ir palaikymas.

Kauno miesto Aleksoto plėtros 2015-2020 m. strategija bus įgyvendinama Aleksoto VVG teritorijoje, visiškai sutampančioje su Kauno miesto savivaldybės išskirta tiksline teritorija, prisidedant prie Kauno miesto integruotos teritorijos vystymo programos įgyvendinimo.

Strategijos įgyvendinimas pagerins įsidarbinimo galimybes Aleksoto VVG veikimo teritorijoje, prisidės prie darbingo amžiaus asmenų socialinės atskirties mažėjimo, stiprins vietos verslo, valdžios, bendruomenių ir gyventojų įsitraukimą ir bendradarbiavimą sprendžiant iškilusias problemas, didins bendruomenių socialinę integraciją.

Artimiausiu metu bus inicijuojami susitikimai su Aleksoto bendruomenių, gyventojų bei  verslo  atstovais. Susitikimų metu visi norintieji galės išsamiau susipažinti su planuojamomis vykdyti veiklomis bei pateikti jiems rūpimus klausimus.

 

Ryšių su visuomene poskyrio informacija

 

 • Kontaktų paieška ir struktūra
  Kontaktų paieška ir struktūra
  Savivaldybės darbuotojų kontaktų paieška
 • Paslaugos
  Paslaugos
  Čia rasite savivaldybės teikiamas paslaugas
 • Transportas
  Transportas
  Maršrutai, tvarkaraščiai, e. bilietas
 • Asmenų aptarnavimas
  Asmenų aptarnavimas
  Aptarnaujami padaliniai, asmenų aptarnavimo kokybės vertinimo anketa
 • Projektiniai pasiūlymai
  Projektiniai pasiūlymai
  Statinių projektų viešinimas
 • Kultūra ir turizmas
  Kultūra
  Įstaigos, konkursai, stipendijos, renginiai
 • Verslas ir finansai
  Verslas ir finansai
  Lengvatos verslui, leidimai, finansai ir mokesčiai, parduodamas turtas
 • Korupcijos prevencija
  Korupcijos prevencija
  Antikorupcijos komisija, kontaktai
 • Urbanistika
  Urbanistika
  Teritorijų planavimas ir statyba, žemės sklypai, reklama
 • Civilinė metrikacija
  Civilinė metrikacija
  Santuokos registracijos apžvalga, informacija jaunavedžiams
 • Švietimas
  Švietimas
  Įstaigos, ugdymas, premijos
 • Seniūnijos
  Seniūnijos
  Kontaktai, paslaugos, naujienos
 • Socialinė apsauga
  Socialinė apsauga
  Paslaugos, parama, būstas
 • Aplinka
  Aplinka
  Aplinkos apsauga, švara, dviračių takai, gyvūnai
 • Sveikata
  Sveikata
  Įstaigos, slauga, sanitarija, teisės aktai
 • Sportas
  Sportas
  Įstaigos, konkursai, stipendijos, renginiai
 • Jaunimas
  Jaunimas
  Jaunimo reikalų taryba, projektai, organizacijos
 • Investicijos
  Investicijos
  Investiciniai projektai, strateginiai dokumentai, ES finansuojami projektai
 • Nevyriausybinės organizacijos
  Nevyriausybinės organizacijos
 • Renovacija
  Renovacija
 • Gyvenamasis būstas
  Gyvenamasis būstas
 • Civilinė sauga
  Civilinė sauga ir mobilizacija
 • zalia_ikona_paveldas
  Kultūros paveldas
 • Viešoji tvarka
  Viešoji tvarka
 • Teisės paslaugos
  Teisinė pagalba
Skip to content