Siunčiama nuotrauka

Kaunas skelbia papildomą kvietimą paveldinių pastatų tvarkymui

Kauno miesto savivaldybė šį penktadienį paskelbė papildomą prašymų finansuoti nekilnojamųjų kultūros vertybių tvarkymo darbus priėmimą. Papildomo kvietimo metu prašymus pateikusiems asmenims bus paskirstyta apie 110 tūkst. eurų.

Specialiai sudaryta komisija iš paveldotvarkos programos, kurios biudžetas iš viso siekė 400 tūkst. eurų, patvirtino 17 gautų prašymų. Į vasario mėnesį startavusią Kauno savivaldybės programą, skirtą finansuoti nekilnojamųjų kultūros vertybių tvarkymo darbus, atsiliepė 25 pareiškėjai.

„Darbo grupė nusprendė, patenkinti 17 prašymų iš 25 gautų. Ne visi statiniai atitiko miesto kultūros paveldo prioritetus, iškeltus šių objektų tvarkymui“, – teigė Kauno savivaldybės Kultūros paveldo skyriaus vedėjas Saulius Rimas.

Pasak S. Rimo, prioritetas buvo skiriamas trims blogos būklės pastatams rekonstruojamojoje Laisvės alėjos dalyje. Jų tvarkymui bus skiriama nuo 5 tūkst. iki 10 tūkst. eurų. Parama taip pat skirta vadinamajam Lapėno namui, kuris yra didžiausias iš rekonstruojamųjų pastatų sąrašo. Jis yra gavęs Europos paveldo ženklą bei įtrauktas į savivaldybės saugomų pastatų sąrašą. Jam bus skiriama didžiausia paramos dalis – 60 tūkst. eurų.

„Miestas yra suinteresuotas išlaikyti tarpukario modernizmo pastatus bei pritaikyti juos šiuolaikinėms reikmėms – gyvenimui bei darbui“, – teigė Kauno vicemeras Simonas Kairys.

Likusi programos biudžeto dalis – 110 tūkst. eurų – bus skirta finansuoti objektų, kurie bus pateikti per papildomą šaukimą, tvarkymui. Prašymus gali teikti savivaldybės nekilnojamųjų kultūros vertybių valdytojai – savivaldybės nekilnojamosios kultūros vertybės savininkai ar kitokie valdymo teisių turėtojai ar jų įgalioti asmenys.

 Savivaldybės nekilnojamoji kultūros vertybė – savivaldybės saugomu paskelbtas kultūros paveldo objektas; kultūros paveldo objektas, kuriam nustatytas vietinis reikšmingumo lygmuo ar (ir) dėl kurio yra priimtas sprendimas inicijuoti paskelbimą savivaldybės saugomu; savivaldybės saugomoje kultūros paveldo vietovėje esantis kultūros paveldo statinys; vertybė, kuri yra viena iš Savivaldybės saugomo kultūros paveldo objekto vertingųjų savybių; pastatas – kultūros paveldo statinys, esantis valstybės saugomos kultūros paveldo vietovės, vadinamos Senamiesčiu (unikalus kultūros vertybių registro kodas 20171) teritorijoje; pastatas – kultūros paveldo statinys, esantis valstybės saugomos kultūros paveldo vietovės, Kauno miesto istorinės dalies, vadinamos Naujamiesčiu (unikalus kultūros vertybių registro kodas 22149) teritorijoje; Kauno tarpukario modernizmo architektūros stiliaus statinys, kuriam Europos Komisijos 2015 m. kovo 10 d. sprendimu 2015/C 83/03 suteiktas Europos paveldo ženklas.

Tvarkybos darbai – savivaldybės nekilnojamosios kultūros vertybės remonto, avarijos grėsmės pašalinimo, konservavimo, restauravimo darbai, taikomieji tyrimai, privalomi atlikti prieš kultūros paveldo objektų tvarkybos projektavimą ar tvarkybos metu, apsaugos techninių priemonių įrengimas ir kiti neatidėliotini saugojimo darbai, kurių sąrašas patvirtintas Lietuvos Respublikos kultūros ministro 2013 m. rugpjūčio 20 d. įsakymu Nr. ĮV-607 „Dėl Apsaugos techninių priemonių įrengimo ir neatidėliotinų saugojimo darbų sąrašo patvirtinimo“, šių darbų projektavimas.

 

Kaip skirstomos programos lėšos?

 Pateiktus prašymus nagrinėja, finansuotinus objektus ir finansavimo dydį siūlo Kauno mero potvarkiu sudaryta darbo grupė. Programos sąmatą tvirtina savivaldybės taryba. Su atrinktų objektų valdytojais yra sudaromos biudžeto lėšų naudojimo sutartys. Lėšos valdytojams pervedamos tinkamai atlikus darbus ir pateikus išlaidas patvirtinančius dokumentus. Darbai privalo būti užbaigti iki einamųjų metų pabaigos. Nepanaudotos lėšos grąžinamos į savivaldybės biudžetą. Programos įgyvendinimą administruoja Kultūros paveldo skyrius.

Programos lėšos paskirstomos taip:

 • Iki 100 procentų gali būti skiriama savivaldybės nuosavybės teise valdomų savivaldybės nekilnojamųjų kultūros vertybių tvarkybos darbams ir savivaldybės nekilnojamųjų kultūros vertybių neatidėliotiniems saugojimo darbams, nurodytiems Apsaugos techninių priemonių įrengimo ir neatidėliotinų saugojimo darbų sąrašo 6.1 papunktyje;
 • Iki 50 procentų lėšų gali būti skiriama kitų savivaldybės nekilnojamųjų kultūros vertybių tvarkybos darbams.

2015 metais programos įgyvendinimui Kauno miesto savivaldybės taryba buvo skyrusi beveik 29 tūkstančius eurų. Šia parama pasinaudojo trijų savivaldybės saugomais paskelbtų kultūros paveldo objektų valdytojai. 2016 m. gegužės 3 d. įvykusiame posėdyje Kauno miesto savivaldybės taryba patvirtino 2016 metų nekilnojamųjų kultūros vertybių tvarkybos darbų sąmatą ir paskyrė per pirmąjį kvietimą prašymus pateikusių septyniolikos kultūros paveldo statinių, kurių savininkai šiemet ketina atlikti tvarkybos darbus, 290 164 eurų paramą.

Prašymo formos, privalomų pateikti dokumentų sąrašas ir kitos sąlygos nurodytos internete skelbiamoje programoje:

https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/fdbaeeb0794c11e5b7eba10a9b5a9c5f.

Dokumentai priimami Kauno miesto savivaldybės administracijos Kultūros paveldo skyriuje (Rotušės a. 29, Kaunas) darbo valandomis iki 2016 m. gegužės 31 d. Išsamesnė informacija telefonu: (8 37) 42 42 05; elektroniniu paštu: kulturos.paveldo.skyrius@kaunas.lt

 

Ryšių su visuomene poskyrio informacija

 • Kontaktų paieška ir struktūra
  Kontaktų paieška ir struktūra
  Savivaldybės darbuotojų kontaktų paieška
 • Paslaugos
  Paslaugos
  Čia rasite savivaldybės teikiamas paslaugas
 • Transportas
  Transportas
  Maršrutai, tvarkaraščiai, e. bilietas
 • Asmenų aptarnavimas
  Asmenų aptarnavimas
  Aptarnaujami padaliniai, asmenų aptarnavimo kokybės vertinimo anketa
 • Projektiniai pasiūlymai
  Projektiniai pasiūlymai
  Statinių projektų viešinimas
 • Kultūra ir turizmas
  Kultūra
  Įstaigos, konkursai, stipendijos, renginiai
 • Verslas ir finansai
  Verslas ir finansai
  Lengvatos verslui, leidimai, finansai ir mokesčiai, parduodamas turtas
 • Korupcijos prevencija
  Korupcijos prevencija
  Antikorupcijos komisija, kontaktai
 • Urbanistika
  Urbanistika
  Teritorijų planavimas ir statyba, žemės sklypai, reklama
 • Civilinė metrikacija
  Civilinė metrikacija
  Santuokos registracijos apžvalga, informacija jaunavedžiams
 • Švietimas
  Švietimas
  Įstaigos, ugdymas, premijos
 • Seniūnijos
  Seniūnijos
  Kontaktai, paslaugos, naujienos
 • Socialinė apsauga
  Socialinė apsauga
  Paslaugos, parama, būstas
 • Aplinka
  Aplinka
  Aplinkos apsauga, švara, dviračių takai, gyvūnai
 • Sveikata
  Sveikata
  Įstaigos, slauga, sanitarija, teisės aktai
 • Sportas
  Sportas
  Įstaigos, konkursai, stipendijos, renginiai
 • Jaunimas
  Jaunimas
  Jaunimo reikalų taryba, projektai, organizacijos
 • Investicijos
  Investicijos
  Investiciniai projektai, strateginiai dokumentai, ES finansuojami projektai
 • Nevyriausybinės organizacijos
  Nevyriausybinės organizacijos
 • Renovacija
  Renovacija
 • Gyvenamasis būstas
  Gyvenamasis būstas
 • Civilinė sauga
  Civilinė sauga ir mobilizacija
 • zalia_ikona_paveldas
  Kultūros paveldas
 • Viešoji tvarka
  Viešoji tvarka
 • Teisės paslaugos
  Teisinė pagalba
Skip to content