Siunčiama nuotrauka

Specialistai ragina – išsitirti savo šulinių vandenį!

Pavasaris, anot bendrovės ,,Kauno vandenys“ laboratorijos specialistų, tai metas kuomet būna daug tirpsmo ir lietaus vandens, kuris gali nulemti ir šulinyje esančio vandens kokybę. Todėl būtent šiuo metų laiku būtina išsiaiškinti, ar iš tiesų jūsų šulinyje esantis vanduo tinkamas vartojimui?

Šulinio vandens turinį gali lemti ir apie teritoriją vykdomi darbai – tręšiami laukai, daržai, laikomi ar ganomi gyvuliai, plaunama technika ir t.t.  Naudojant šulinio vandenį reiktų žinoti, kad 25 m spinduliu aplink šulinį negalima vykdyti jokios ūkinės veiklos. Kadangi į šulinį patekęs vanduo, gali visiškai pakeisti geriamojo vandens kokybę.

Kartais šachtinių šulinių vanduo užteršiamas azoto junginiais – nitratais, nitritais. Pagrindine priežastimi specialistai įvardina  organines ir mineralines (azotinės) trąšas, kurios naudojamos žemės ūkyje. Nitratais ar nitritais užterštas vanduo neturi jokio specifinio skonio, kvapo ar spalvos. Jų negalima pašalinti net vandenį virinant ar filtruojant buitiniais vandens filtrais.

Kadangi vandens taršos  įvertinti plika akimi negalime, todėl jo kokybę būtina tikrinti laboratorijoje, sako bendrovės ,,Kauno vandenys“ vandens tyrimų  laboratorijos vedėja Ramunė Vimbarienė. Šių rodiklių nustatymas laboratorijoje kainuoja 12 eurų.

Specialistai sako, kad nitratai ypač pavojingi kūdikiams iki trijų mėnesių amžiaus, mat mažyliams dar nesusiformavusi fermentinė nitratų redukavimo sistema.

Bendrovės ,,Kauno vandenys“ geriamojo vandens laboratorijoje per 2015 metus išanalizuota 2116 mėginių, atlikti 14777 analičių matavimai, iš jų 4553  atlikti geriamojo vandens mikrobiologiniai tyrimai.

 

 Telefonai pasiteiravimui: (8 37) 328578, (8 37) 331832

Skip to content