Siunčiama nuotrauka

Prasideda paraiškų teikimas Kultūros paveldo objektams atgaivinti ir išsaugoti

Kultūros paveldo departamentas paskelbė  paraiškų dėl 2016 metų Nekilnojamojo kultūros paveldo pažinimo sklaidos, atgaivinimo ir leidybos projektų dalinio finansavimo valstybės biudžeto lėšomis priėmimą

Iki 2016 m. balandžio 11 d. visi Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka įregistruoti ir veikiantys juridiniai asmenys gali Kultūros paveldo departamentui teikti paraiškas dėl nekilnojamojo kultūros paveldo pažinimo sklaidos ir leidybos projektų dalinio finansavimo. Dalinis  finansavimas gali būti skiriamas renginiams, meninei bei kultūrinei veiklai, garso, vaizdo priemonių sukūrimui, internetiniams projektams (išskyrus internetinių svetainių sukūrimą), propaguojantiems kultūros paveldo apsaugą, atgaivinimą, pažinimą ir sklaidą. Dalinį finansavimą galima gauti ir leidybos projektams, jeigu jie skirti kultūros paveldo pažintinei ar mokslinei sklaidai.

Kultūros ministerija yra nustačiusi iš dalies finansuojamų projektų prioritetus. Tai būtų šių metų Europos paveldo dienų renginiai, tema „Kultūros paveldas ir bendruomenės“, Žydų kultūros dienos tema „Žydų kalbos“, pasirengimo Lietuvos valstybės atkūrimo (1918 m.) šimtmečiui renginiai, jaunimui skirti renginiai ir kita.

Pabrėžtina, jog paraiškų teikėjai turėtų gerai įsigilinti į paraiškų pateikimo taisykles bei nuostatus, paraiškose būtina nurodyti ir kitus projekto finansavimo šaltinius. Visą reikiamą informaciją, kaip teikti paraiškas teikia Kultūros paveldo departamentas telefonu 8 52 73 42 36  arba jo Kauno skyrius, tel. 8 37 20 85 84.

Paraiškų teikimo puslapis: http://goo.gl/rBuzM9

 

Ryšių su visuomene poskyrio informacija

Skip to content