Siunčiama nuotrauka

Kviečia viešąsias įstaigas teikti paraiškas veiklos daliniam finansavimui gauti  

Kviečiame Kauno miesto savivaldybės įsteigtas viešąsias paslaugas teikiančias viešąsias įstaigas, ir įstaigas, kurių dalininkė yra Kauno miesto savivaldybė, teikti paraiškas veiklos daliniam finansavimui gauti. Paraiškų pateikimo galutinis terminas – balandžio 25 d. 15 val.

Konsultacijas ir metodinę pagalbą pareiškėjams pagal atskiras veiklas teikia šie Kauno miesto savivaldybės administracijos padalinių specialistai:

Įvairių kultūros sričių aukšto meninio lygio profesionaliojo ir mėgėjų meno programų ir (arba) projektų, skirtų bendrajai gyventojų kultūrai ugdyti ir etnokultūrai puoselėti, sukūrimas ir įgyvendinimas, įtraukiant bendruomenę ir garsinant Kauno miesto vardą – Kultūros skyriaus vyriausioji specialistė Jovita Jociuvienė, el. p.  jovita.jociuviene@kaunas.lt, tel. (8 37) 20 00 26;

Miesto įvaizdžio, architektūrinės ir urbanistinės kokybės gerinimas – Miesto planavimo ir architektūros vyriausioji specialistė Žana Grumuldytė, el. p. zana.grumuldyte@kaunas.lt, tel. (8 37) 42 43 86;

Kultūros paveldo objektų išsaugojimas – Kultūros paveldo skyriaus vyriausioji specialistė Dovilė Buzaitė, el. p. dovile.buzaite@kaunas.lt, tel. (8 37) 42 43 47;

Atvykstamojo ir vietinio turizmo skatinimas – Plėtros programų ir investicijų skyriaus vyriausioji specialistė Inga Pažereckaitė-Kalėdienė, el. p. inga.pazereckaite-kalediene@kaunas.lt, tel. (8 37) 20 02 06;

Socialinių paslaugų teikimas – Socialinių paslaugų skyriaus vyriausioji specialistė Lina Mockienė, el. p. lina.mockiene@kaunas.lt, tel. (8 37) 20 98 21;

Kūno kultūros ir sporto plėtojimas, gyventojų poilsio ir užimtumo organizavimas, sveiko gyvenimo būdo įgūdžių ugdymas – Sporto skyriaus vyriausioji specialistė Jurga Navickienė, el. p. jurga.navickiene@kaunas.lt, tel. (8 37) 73 35 16;

Kauno regiono ekonominio ir socialinio bendradarbiavimo skatinimas, regiono konkurencingumo didinimas – Plėtros programų ir investicijų skyriaus vyriausioji specialistė Ernesta Ratkelienė, el. p. ernesta.ratkeliene@kaunas.lt, tel. (8 37) 42 56 26.

Dalinio finansavimo paraiška

Finansavimo sąlygų aprašas

Paraiškos galutinio vertinimo forma

Viešosios įstaigos dalinio finansavimo paraiškos administracinės atitikties vertinimo anketos forma

Skip to content