Siunčiama nuotrauka

„Kauno energija“ bendradarbiaus su VDU

Kauno miesto savivaldybės valdoma bendrovė „Kauno energija“ pasirašė bendradarbiavimo sutartį su Vytauto Didžiojo universitetu (VDU).

Pagal sutartį abi šalys įsipareigojo sudaryti sąlygas viena kitai pasinaudoti savo turima infrastruktūra, kūrybiniais bei organizaciniais ištekliais bendriems projektams įgyvendinti ir renginiams organizuoti.

Taip pat šalys įsipareigojo kviesti viena kitos atstovus dalyvauti savo organizuojamose konferencijose, mokymuose bei kituose renginiuose.

Sutartis numato ir bendradarbiavimą organizuojant mokomąsias VDU studentų praktikas, meistriškumo pamokas, siekiant įtvirtinti įgytų žinių pritaikomumą. Sutartį VDU rektorius prof. Juozas Augutis ir AB „Kauno energija“ generalinis direktorius dr. Rimantas Bakas.

Šalys sutartį pasirašė siekdamos skatinti tarpusavio bendradarbiavimą mokslo, technologijų, energetinio saugumo, teisės, ekonomikos, vadybos, marketingo, finansų valdymo srityse, skatinant integruotos studijų sistemos kūrimą, kurioje tikslinga verslo ir aukštojo mokslo dermė, kurianti išskirtinę pridėtinę vertę abiems šalims.

Pasirašydami sutartį, J. Augutis ir R. Bakas akcentavo, kad pradedama universiteto ir bendrovės socialinė partnerystė turėtų duoti naudos ne tik ką tik pasirašytos sutarties šalims, bet ir į gyvenimą išeinantiems dabartiniams universiteto studentams bei visam Kauno miestui.

Ryšių su visuomene poskyrio informacija

Skip to content