Siunčiama nuotrauka

Priimamos paraiškos kultūros ir meno stipendijoms gauti

Priimamos paraiškos Kauno miesto savivaldybės kultūros ir meno stipendijoms gauti. Stipendija skiriama Kauno miesto kultūros ir meno kūrėjų individualiems laisvos raiškos projektams (programoms) iš dalies finansuoti. Paraiškos bus vertinamos vadovaujantis Kauno miesto savivaldybės kultūros ir meno stipendijos nuostatais (patvirtinta Kauno miesto savivaldybės tarybos 2007 m. sausio 29 d. sprendimu Nr. T-42).

Paraiškos nesvarstomos, jeigu jos pateiktos pavėluotai, užpildytos netinkamai, nepateikti visi dokumentai.

Paraiškos priimamos nuo 2016 m. vasario 25 iki kovo 14 d. (galioja šios dienos pašto antspaudas). Paraiškas (1 originalą ir 5 kopijas) galima pristatyti šiais būdais:

  • Siųsti paštu Kultūros skyriui, Laisvės al. 96, LT-44251 Kaunas. Ant voko užrašyti PARAIŠKA STIPENDIJAI.
  • Pristatyti į Klientų aptarnavimo skyriaus Asmenų aptarnavimo poskyrį (6 darbo vieta) Laisvės al. 94, Kaunas.

Taip pat prašome el. paštu kultura.paraiskos@kaunas.lt atsiųsti skaitmeninę teikiamos paraiškos versiją (su visais priedais, jeigu tokių yra). El. laiško antraštėje įrašyti STIPENDIJA. Vienu laišku prašome siųsti vieną paraišką.

Išsamią informaciją ir paraiškų formas galite rasti interneto svetainėje www.kaunas.lt Kultūros ir turizmo skiltyje (stipendijos) http://www.kaunas.lt/kultura-turizmas/stipendijos/

Programą administruoja Kultūros skyriaus vyriausioji specialistė Irena Simonauskienė, Laisvės al. 94, 253 kab., tel. (8-37) 424083, el. paštas: irena.simonauskiene@kaunas.lt

Skip to content