Siunčiama nuotrauka

Dėl vidutinio suvartojamo geriamojo vandens kiekio

Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2007 m. Vyriausybės 2007 m. sausio 31 d. nutarimu Nr. 126 (Žin., 2007, Nr. 17-636; TAR, 2015-09-21, Nr. 2015-14024) patvirtinto „Geriamojo vandens tiekimo ir (arba) nuotekų tvarkymo viešosios sutarties standartinių sąlygų aprašo“ 54 punkte ir Lietuvos Respublikos 31 d. Vyriausybės 2007 m. sausio 31 d. nutarimu Nr. 127 (Žin., 2007, Nr. 17-637; TAR, 2015-09-21, Nr. 2015-14023) patvirtinto „Atsiskaitymo už patiektą geriamąjį vandenį ir suteiktas nuotekų tvarkymo paslaugas tvarkos aprašo“ II skyriuje nurodyta, kad „vidutinį savivaldybėje suvartojamo geriamojo vandens kiekį apskaičiuoja geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo paslaugas teikiančios valstybės ar savivaldybės kontroliuojamos įmonės kiekvienais metais iki vasario 1 d. ir skelbia savo interneto svetainėje. Savivaldybės viešina vidutinį savivaldybėje suvartojamo geriamojo vandens kiekį savo interneto svetainėje.“

Informuojama, kad 2016 metams vidutinis UAB „Kauno vandenys“ veiklos teritorijoje suvartojamo geriamojo vandens kiekis – 2,20 kub. m gyventojui per mėnesį.

Vadovaudamiesi aukščiau paminėtais aprašais, prašome paviešinti savivaldybės interneto svetainėje, kad vidutinis Kauno miesto savivaldybėje suvartojamo geriamojo vandens kiekis 2016 metams – 2,20 kub. m gyventojui per mėnesį ir panaikinti Kauno miesto Tarybos 1999 m. liepos 22 d. sprendinio Nr. 94 „Dėl vandens suvartojimo normų ir mokesčio už vandenį skaičiavimo metodikos“ 1 punktu nustatytas šalto vandens suvartojimo normas (1 gyventojui litrų per parą).

Skip to content