Siunčiama nuotrauka

Rengiamas Kauno bendrojo ugdymo mokyklų tinklo pertvarkos 2016-2020 metų bendrasis planas

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2011 m. birželio 29 d. nutarimu Nr. 768 „Dėl Mokyklų, vykdančių formaliojo švietimo programas, tinklo kūrimo taisyklių patvirtinimo“ miesto savivaldybės administracija rengia ir Taryba tvirtins Kauno miesto savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklų tinklo pertvarkos 2016–2020 metų bendrąjį planą.

Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2011 m. liepos 5 d. įsakymu  Nr. V-1212 „Dėl Mokyklos bendruomenės sprendimų dėl Savivaldybės mokyklų tinklo kūrimo priėmimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ patvirtintas mokyklos bendruomenės sprendimų dėl Savivaldybės mokyklų tinklo kūrimo priėmimo tvarkos aprašas.

Parengtas Kauno miesto savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklų tinklo pertvarkos 2016–2020 metų bendrojo plano projektas yra skelbiamas viešai, su juo gali susipažinti kiekvienas mokyklų bendruomenės narys, teikti siūlymus nustatyta Švietimo ir mokslo ministro tvarka.

 

Kauno miesto savivaldybės administracijos Švietimo skyriaus informacija

Plano 2016-2020 projektas
plano priedas 1
plano projekto priedas 2
planas projekto priedas 3

 

Skip to content