Siunčiama nuotrauka

Priimami prašymai Kauno miesto savivaldybės sporto stipendijai gauti

Kauno miesto savivaldybės sporto stipendija skiriama olimpinių strateginių ir prioritetinių individualių sporto šakų Kauno miesto sportininkams, tarp jų ir neįgaliesiems, kurie negauna sporto stipendijos ar kitos finansinės paramos iš kitų sporto organizacijų.

Kauno miesto savivaldybės sporto stipendijos skyrimo tvarką, bendruosius skyrimo principus apibrėžia Kauno miesto savivaldybės sporto stipendijos nuostatai, patvirtinti Kauno miesto savivaldybės tarybos 2010 m. spalio 14 d. sprendimu Nr. T-584 (su vėlesniais pakeitimais).

Sporto stipendija skiriama iki 20 metų amžiaus talentingiems ir perspektyviems sportininkams, per vienerius metus pasiekusiems aukštų sportinių rezultatų Lietuvos, Europos ir pasaulio čempionatuose, pirmenybėse ir kitose aukšto lygio tarptautinėse varžybose, taip pat kitiems talentingiems sportininkams, kurių sveikatos būklė, fiziniai ir psichologiniai rodikliai suteikia galimybes tam tikros sporto šakos rungtyje siekti didelio meistriškumo ir aukščiausių rezultatų. Iki 20 procentų asignavimų, numatytų sporto stipendijoms, sporto stipendija gali būti skiriama vyresniems nei 20 metų amžiaus sportininkams, atitinkantiems aukščiau nurodytus kriterijus.

Pretendentus sporto stipendijai gauti rekomenduoja ir prašymus rašo: Kauno miesto savivaldybės sporto mokyklos, prieš tai kandidatūras apsvarstę mokyklų tarybose; sporto organizacijos, prieš tai kandidatūras apsvarstę visuotiniame narių susirinkime ar valdyboje.

Prašome iki 2016 m. vasario 18 d. (imtinai) Sporto skyriui (Aušros g. 42A, 9 aukštas, tel. 33 54 20, 73 35 16) pateikti šiuos dokumentus:

1.Kauno miesto savivaldybės sporto stipendijos prašymą (forma pridedama);

  1. Sportininko asmens tapatybę patvirtinančio dokumento kopiją;
  2. Dokumentų, patvirtinančių sportininko pasiekimus oficialiose varžybose, kopijas;
  3. Kauno sporto medicinos centro sportuojančiojo ir kūno kultūros ir sporto užsiėmimus lankančiojo pažymą (forma 068/a) sporto stipendijai gauti.

Informacija apie sporto stipendijas patalpinta ir skiltyje „Sportas“: http://www.kaunas.lt/sportas/sporto-stipendija/.

 

 

Skip to content