Siunčiama nuotrauka

Kaune keičiamas NVO ir kitų organizacijų finansavimo mechanizmas: bus skaidriau, efektyviau ir aiškiau

Iš Kauno miesto biudžeto finansuojamų nevyriausybinių (NVO) ir kitų organizacijų projektų organizavimo sistema turi būti centralizuota, patogi, aiški ir skaidri. Tokį tikslą užsibrėžę miesto vadovai tikina, jog reikia iš esmės keisti požiūrį į NVO ir miesto bendruomenes.

„Iki šiol vyravo nuostata, jog savivaldybė turi remti nevyriausybinės organizacijas, miesto bendruomenes, tačiau jos nėra nei pašalpos, nei paramos gavėjai. Jos yra mūsų kolegos ir partneriai, dirbantys tam pačiam tikslui – spręsti miesto bendruomenei aktualias problemas. Šitoks šelpimo modelis pristabdė aktyvios, sąmoningos visuomenės vystymąsi. Keisdami sistemą siekiame, jog NVO ar kitų organizacijų įgyvendinti projektai tarnautų miestui, o ne pačioms organizacijoms. Nuo šiol projektus vertins ekspertai, kurie užtikrins jų skaidrumą, kokybę. Savivaldybės administracijos padaliniai stebės projektų įgyvendinimą, o projektų rezultatai įeis į tų padalinių planus“, – aiškino Kauno miesto tarybos Valdymo ir bendruomenių komiteto pirmininkė Rasa Šnapštienė.

Pasak jos, miesto biudžetas nėra paramos fondas, o laikai, kuomet sprendimus dėl įvairių projektų finansavimo įtakodavo politikai baigėsi.

„Iki šiol kiekvieną viešųjų paslaugų sritį kuruodavo atskiras administracijos padalinys. Tai buvo pakankamai neefektyvu ir gremėzdiška, buvo daug atskirų programų, atskiros ekspertų komisijos. Mūsų tikslas padaryti vieną bendrą, skaidrų ir efektyvų finansavimo mechanizmą“, – teigė R. Šnapštienė.

Nauja sistema

Viena iš naujosios sistemos rengėjų Kauno mero patarėja Irena Segalovičienė akcentavo, kad projektų konkursai bus rengiami centralizuotai – dėl to visa sistema projektų pareiškėjams ir vykdytojams bus aiški, suprantama ir patogi. Svarbu ir tai, jog projektus vertins profesionalūs ir nepriklausomi ekspertai.

Anksčiau neretai pasitaikydavo atvejų, kuomet sprendimai dėl finansavimo būdavo politizuoti. Nuo šiol bus orientuojamasi į depolitizuotą ir skaidrų sprendimų finansuoti priėmimą.

„Aiškesnės ir paprastesnės projektų paraiškos formos suteiks galimybę paprasčiau ir greičiau įgyvendinti idėjas. Taip pat bus siekiama didinti paraiškų kokybę. Didelis dėmesys bus skirtas projektų rezultatų stebėsenai, vertinimui ir savivaldybės lėšų panaudojimo kontrolei. Panaudojant informacines technologijas projektų pareiškėjams ir vykdytojams suteiksime metodinę pagalbą ir konsultacijas“, – teigė  I. Segalovičienė.

Kvietimai – vasarį

2016 m. vasarį patvirtinus Kauno miesto savivaldybės biudžetą, NVO ir kitos organizacijos bus kviečiamos teikti projektus, siekiančius įgyvendinti savivaldybės strateginius tikslus ir veiklos metinius prioritetus bendrosios gyventojų kultūros ugdymo, miesto įvaizdžio stiprinimo, visuomenės sveikatos stiprinimo, socialinių paslaugų plėtros bei kūno kultūros ir sporto plėtojimo srityse.

Pasak specialistų, nauja sistema siekiama dar labiau įgalinti Kaune veikiančias nevyriausybines organizacijas ir miesto bendruomenę, išskiriant atskirą nevyriausybinių organizacijų ir miesto bendruomenės įgalinimo sritį, pagal kurią numatoma finansuoti projektus, orientuotus į NVO gebėjimų stiprinimą, organizacinę paramą ir partnerystės bei tinklaveikos skatinimą, aktyvaus pilietiškumo, dalyvaujamosios demokratijos ir pilietinio sąmoningumo didinimo veiklas, miesto bendruomenės ir jaunimo savanorystės bei socialinio verslumo skatinimą.

Šiuo metu taip pat rengiamas Viešųjų paslaugų teikimo srities programų projektų, finansuojamų Kauno miesto savivaldybės biudžeto lėšomis, atrankos, vertinimo ir finansavimo tvarkos projektas, kuriuo bus nustatyti detalūs reikalavimai projektams. Šį dokumentą visoms suinteresuotoms šalims savivaldybės administracija planuoja pristatyti 2016 m. pradžioje.

Ryšių su visuomene poskyrio informacija

Skip to content