Siunčiama nuotrauka

Neįgaliųjų nevyriausybines organizacijas kviečia teikti paraiškas

Kauno miesto savivaldybės administracijos Kūno kultūros ir sporto skyrius skelbia 2016 m. Neįgaliųjų socialinės integracijos per kūno kultūrą ir sportą projektų finansavimo konkursą.

Projekto paraiškas gali teikti teisės aktų nustatyta tvarka įregistruotas juridinis asmuo, veikiantis tos savivaldybės teritorijoje ir atitinkantis šiuos reikalavimus:

  1. neįgaliųjų sporto mėgėjų organizacija (klubas), išskyrus švietimo ir mokslo įstaigų padalinius, vienijančius kurios nors vienos arba kelių sporto šakų sportininkus;
  2. neįgaliųjų nevyriausybinė organizacija, suprantama, kaip ją apibrėžia Lietuvos Respublikos nevyriausybinių organizacijų plėtros įstatymas, ir vykdanti sporto veiklas neįgaliesiems (išskyrus sporto federacijas, komitetus ir kitas skėtines neįgaliųjų organizacijas), viešoji įstaiga (išskyrus viešąsias įstaigas, kurių savininkė yra valstybė arba savivaldybė), labdaros ir paramos fondas, religinė bendruomenė ar bendrija. Steigimo dokumentuose turi būti nurodyta, kad pareiškėjas plėtoja neįgaliųjų kūno kultūrą ir sportą.

Pareiškėjas Kauno miesto savivaldybės Kūno kultūros ir sporto skyriui, adresu Aušros g. 42A, 93 kab. (9 aukštas), iki 2015 m. lapkričio 1 d. pateikia vieną projekto paraiškos (užpildytą, pasirašytą ir antspauduotą paraiškos formą ir priedus) originalą, kartu su projekto paraiška kompiuterinėje laikmenoje pateikiama elektroninė projekto paraiškos ir pridedamų dokumentų versija. Ant elektroninės laikmenos turi būti nurodytas pareiškėjo pavadinimas.

Projekto paraiška turi būti pateikta registruotu paštu, įteikta per pašto kurjerį arba pareiškėjo ar jo įgalioto asmens asmeniškai. Jeigu paraiška pateikiama paštu arba per pašto kurjerį, pašto žymoje nurodyta išsiuntimo data turi būti atitinkamai ne vėlesnė kaip 2015 m. lapkričio 1 d. Kitais būdais, tai yra faksu, elektroniniu paštu arba kitais adresais, gautos paraiškos nevertinamos.

Dėl detalesnės informacijos kreipkitės į Kūno kultūros ir sporto skyriaus vyriausiąją specialistę Jovilę Bartnikienę tel.: (8 37) 733449, el. paštu: jovile.bartnikiene@kaunas.lt

Projektų finansavimo tvarkos aprašas (parsisiųsti)

Projektų konkurso pristatymas (parsisiųsti) (Medžiagą parengė Neįgaliųjų reikalų departamentas prie socialinės apsaugos ir darbo ministerijos)

Neįgaliųjų socialinės integracijos per kūno kultūrą ir sportą paraiškos pildymas (parsisiųsti) (Medžiagą parengė Neįgaliųjų reikalų departamentas prie socialinės apsaugos ir darbo ministerijos)

Projektą finansuoja Socialinės apsaugos ir darbo ministerija ir Kauno miesto savivaldybė.(parsisiųsti)

 

Viešųjų ryšių poskyrio informacija

 

Skip to content