NEMOKAMOS PSICHOSOCIALINĖS PASLAUGOS KAUNO MIESTE ŠEIMOMS, AUGINANČIOMS VAIKUS IR VAIKAMS

Intensyvios krizių įveikimo pagalbos vaikams, turintiems emocijų ir elgesio sutrikimų ir ar kitų sunkumų, ir / ar jų šeimos nariams paslaugas teikia VšĮ „Darnūs namai“, adresas – Raudondvario pl. 76 (2 A korpusas), 307 kab., tel. (8-678) 70558, el.paštas: [email protected]

Paslaugos bus teikiamos vaikams, kuriems yra nustatyti emocijų ir elgesio sutrikimai ir / ar turintys kitų sunkumų: mokyklos nelankymas, bendravimo sunkumai, agresyvus, smurtinis elgesys, vagiliavimas, bėgimas iš namų, piktnaudžiavimas alkoholiu ir kitomis psichotropinėmis medžiagomis ir pan., bei jų šeimos nariai (pirmenybę teikiant paslaugų gavėjams, kurie nėra motyvuoti, nesugeba ar negali patys išspręsti savo problemų, susidoroti su kylančiais sunkumais. Iš viso paslaugų gavėjų – 30 vaikų bei jų šeimos nariai (tėvai, įtėviai, globėjai, rūpintojai).

Teikiamos paslaugos:

1.1. Psichologo konsultacijos vaikams ir/ar sisteminės šeimos konsultacijos, siekiant padėti vaikui (ir/ar šeimai) išsiaiškinti, suprasti bei spręsti asmeninius arba tarpasmeninius su psichologine savijauta ar elgesiu susijusius sunkumus;

1.2. Socialinio darbuotojo konsultacijos vaikui ir/ar šeimai – pagalba, kurią teikiant kartu su asmeniu analizuojama asmens (šeimos) problema ir ieškoma veiksmingų jos sprendimo būdų;

1.3. Tarpininkavimas ir atstovavimas – pagalbos vaikui (ir/ar šeimai) suteikimas sprendžiant įvairias vaiko (ir/ar šeimos) problemas (teisines, sveikatos ir kt.), tvarkant dokumentus, užrašant pas specialistus, tarpininkaujant tarp vaiko (ir/ar šeimos) ir jo aplinkos (ugdymo įstaigų, kitų institucijų, specialistų, asmenų);

1.4. Intensyvi krizių įveikimo pagalba – pagalbos suteikimas ir organizavimas vaikui (šeimai), atsidūrusiam krizinėje situacijoje;

1.5. Šeimos mediacijos paslaugos – pagalba konfliktuojantiems šeimos nariams, siekiant padėti taikiai išspręsti ginčą tarpininkaujant mediatoriui.

1.6. Priklausomybės konsultavimo paslaugos – esant poreikiui teikiamos vaikui ir/ar jo šeimai;

1.7. Savitarpio paramos grupės vaikams

1.8. Savitarpio paramos grupės tėvams.

Atsižvelgiant į tai, kad paslaugos bus teikiamos su Kauno miesto savivaldybės administracijos Socialinių paslaugų skyriaus siuntimu, esant poreikiui ir norint nukreipti vaikus (šeimas) gauti šias paslaugas, prašome el. paštu: [email protected] pateikti paslaugų gavėjų kontaktinius duomenis ir / ar nustatytą paslaugų poreikį.

Vaikų užimtumo bei socialinių įgūdžių ugdymo ir palaikymo paslaugų vaikams vaikų dienos centre organizavimas ir vykdymas (laisvalaikio organizavimas, pamokų ruoša, vaikų užimtumas, kasdienio gyvenimo įgūdžių lavinimas, papildomas ugdymas, esant poreikiui (atsižvelgiant į tėvų (globėjų, rūpintojų) turimus tėvystės, socialinius įgūdžius) socialinių įgūdžių ugdymas tėvams (globėjams, rūpintojams), sukuriant/atkuriant ryšį su vaikais); pagal galimybes, grupinių užsiėmimų šeimoms ir vaikams organizavimas ir vedimas, šeimų pagalbos sau grupių, kitos prevencinės pagalbos ir pan. organizavimas.

Kauno mieste nuo 2021 m. sausio 1 d. teikiamos vaikų dienos socialinės priežiūros paslaugos. Šias paslaugas teikia Kauno mieste akredituotos įstaigos. Paslaugos teikiamos nemokamai. Šias paslaugas gali gauti visi pageidaujantys asmenys. Dėl paslaugų gavimo reikia kreiptis į gyvenamosios vietos seniūniją arba pageidaujamą lankyti dienos centą.

Teikimo trukmė: Paslaugos teikiamos ne mažiau kaip 3 val./d. ir ne daugiau kaip 6 val./d. darbo dienomis (ne trumpiau kaip 3 darbo dienas per savaitę).

Paslaugos gavimo sąlygos: dėl šios paslaugos gavimo galima kreiptis tiesiogiai į paslaugų teikimo vietą (-as) (pagal pridedamą vaikų dienos centrų sąrašą ).

Vaikų dienos socialinės priežiūros paslaugas Kaune teikia šios akredituotos įstaigos:

VšĮ „Actio Catholica Patria“: el. p. [email protected], tel. +37067234848, adresas – E.Ožeškienės g. 7;

Maltos ordino pagalbos tarnyba: el. p. info@maltiečiai.lt, tel. +37068212622, adresas – Gričiupio g. 11, Tilžės g. 33, R. Kalantos g. 133;

Kauno Švč. Jėzaus Širdies parapija: el. p. [email protected], tel.+ 37068346339, adresas – A. Juozapavičiaus g. 60;

Lietuvos samariečių bendrijos Kauno skyrius: el. p. [email protected], tel. +37037321572, adresas – Šv. Gertrūdos g. 8A;

„Psichologinės paramos ir konsultavimo centras“: el. p. [email protected], tel. +37076322562, adresas – Laisvės al. 38C;

Labdaros ir paramos fondas :Tavo galimybė“: el. p. [email protected], tel. +37060025188, adresas – Seniavos pl. 8A;

VšĮ „Senamiesčio vaikų dienos centras“: el. p. [email protected], tel. +37060299158, adresas – Jonavos g. 14;

Marijos Krikščionių Pagalbos dukterų institutas: el. p. [email protected], tel. +37060044572, adresas – Marių g. 20B;

VšĮ „Juventa“: el. p. [email protected], tel. +37061162974, adresas – Kranto al.62;

VšĮ „Ištiesk pagalbos ranką“:

el. p. [email protected], tel.+37065633003, adresas – Europos pr. 89;

el.p. [email protected], tel. +37065893547, adresas – Birutės g. 29A;

el. p. [email protected], tel. +37065288069, adresas – Baltų pr. 51;

Kauno arkivyskupijos šeimos caritas: el. p. [email protected], tel. +37037207598, adresas – Papilio g. 5;

Lietuvos vaikų dienos centrų asociacija: el.p. [email protected], tel. +37060025188, adresas – Birutės g. 29A;

Dieviškosios Jėzaus Širdies pranciškonių kongregacija: el. p. [email protected], tel. 865237221, adresas – Žemaičių g. 85;

Kauno Palaimintojo arkivyskupo Jurgio Matulaičio parapija: el. p. [email protected], tel. 837387400, adresas – Žeimenos g. 6;

Labdaros ir paramos fondas „Tikras draugas“: el. p. [email protected], tel. 7068472386, adresas – Nemuno g. 16A;

Asociacija „Kauno karmelitų bendruomenė“: el. p. [email protected], tel. 860114359, adresas – Gedimino g. 13;

Labdaros ir paramos fondas „Alfa-1“: el. p. [email protected], tel. +3761171956, adresas V. Krėvės pr. 49 ir V.Krėvės pr. 71;

VšĮ „Vestos projektai“: el. p. [email protected], tel. 868647299, adresas – Veiverių 134.

Priklausomybės konsultantai

Kauno miesto savivaldybės visuomenės sveikatos biuras padeda Kauno miesto gyventojams mažinti alkoholio vartojimą ar visai jo atsisakyti užtikrinant nemokamų ir anonimiškų priklausomybės konsultavimo paslaugų teikimą. Šiomis paslaugomis siekiama padėti spręsti su alkoholio vartojimu susijusias problemas, jų daromą žalą alkoholį vartojančiam asmeniui ir visuomenei, konsultuoti ir palaikyti alkoholį vartojančio asmens šeimos narius.

Priklausomybės konsultavimo paslaugos teikiamos vadovaujantis mokslu grįstais metodais, laikantis konfidencialumo principo, grindžiamos abipuse pagarba, tarpusavio supratimu bei susitarimu.

Pagrindinės priklausomybės konsultantų užduotys:

• Informuoti apie alkoholio vartojimo riziką, keliamą žalą asmens bei visuomenės sveikatai;

• Motyvuoti alkoholį vartojančius asmenis mažinti alkoholio vartojimą ar visai jo atsisakyti, keisti alkoholio vartojimo sukeltą rizikingą elgseną, kreiptis pagalbos, ją priimti, gydytis alkoholio vartojimo sukeltus psichikos ir elgesio sutrikimus bei kitas ligas;

• Stebėti alkoholį vartojančių asmenų alkoholio sukeltos rizikingos elgsenos pokyčius, informuoti apie galimybę gauti sveikatos priežiūros socialines, kitas paslaugas, atitinkančias alkoholį vartojančių asmenų poreikius;

• Skatinti ir palaikyti alkoholio vartojimą nutraukusių arba sumažinusių asmenų motyvaciją gauti atkryčių prevencijos paslaugas;

• Tarpininkauti tarp alkoholį vartojančių asmenų bei specializuotą pagalbą teikiančių institucijų, siekiant įtraukti alkoholį vartojančius asmenis į reabilitacijos, resocializacijos ir integracijos bei savipagalbos grupių programas, padėti spręsti įvairias socialines, teisines, sveikatos ar kitas problemas.

Konsultacijos metu įvertinamas asmeniui, ar jo šeimos nariui (nariams), teiktinos pagalbos poreikis, sudaromas priklausomybės konsultavimo paslaugų teikimo ir pagalbos planas.

Visuotinio karantino metu paslaugos teikiamos imantis visų atsargumo priemonių.

Dėl registracijos ir papildomos informacijos kreiptis: +370 (616) 87 188, el. p. [email protected]

Daugiau informacijos: Giedrė Macaitienė, tel. nr. +370 616 87 188, el. paštas [email protected]

Projektas „Normalu, jei neramu“: padės mažinti pandemijos žalą kauniečių psichologinei sveikatai

Kauno miesto savivaldybės visuomenės sveikatos biuras pradeda įgyvendinti projektą „Normalu, jei neramu“, kurio tikslas – mažinti COVID-19 pandemijos sukeliamas pasekmes visuomenės psichinei sveikatai.

Nemokamos, anonimiškos, individualios psichologinės konsultacijos

Pirmajame individualių psichologinių konsultacijų etape profesionalių psichologų bus konsultuojami įvairių amžiaus grupių kauniečiai. Tiesa, vaikams iki 16 metų bus reikalingas rašytinis vieno iš tėvų ar globėjų sutikimas. Visuomenės sveikatos biuro atstovės teigimu, konsultacijoms nebus reikalingas gydytojo siuntimas, o visas konsultacijų procesas gali būti organizuojamas anonimiškai. Nereikės nurodyti nei vardo ar pavardės, nei kitų asmenį identifikuoti galinčių duomenų, o konsultacijų metu garantuojamas konfidencialumas. Tereikia skambinti tiesiai psichologui, sutarti individualios konsultacijos laiką ir atvykti.

„Psichologo konsultacijos gali būti organizuojamos nuotoliniu būdu, pasitelkiant telefonus ar vaizdo konferencijų sistemas, tokias kaip „Zoom“, „Skype“ ar „Messenger“. Taip pat norintys gali registruotis ir į gyvus susitikimus su psichologu, kurie bus vykdomi Kauno miesto savivaldybės visuomenės sveikatos biure, adresu Vaidoto g. 115, Kaune. .

Emocijų valdymo svarba vyresniųjų klasių moksleiviams dalis orientuota į vyresniųjų – 9-12 klasių – moksleivių psichologinius poreikius. Jaunuoliai kviečiami dalyvauti praktiniuose emocijų valdymo užsiėmimuose, vyksiančiuose Kauno miesto bendrojo ugdymo mokyklose, bendradarbiaujant su jose dirbančiais psichologais.

„Programos metu moksleiviai sužinos, jog nėra blogų, neigiamų emocijų, o yra tik netinkamas būdas jas išreikšti. Jaunuoliai mokysis atpažinti ir adaptyviai išreikšti patiriamus jausmus, tokius kaip pyktis, nerimas ar liūdesys. Mokiniai atliks aktyvias užduotis, kurių metu bendraus tarpusavyje, dalinsis gerąja patirtimi bei smagiai leis laiką, taip dar labiau stiprindami savo psichologinę sveikatą“, – sako projektą įgyvendinanti Kauno miesto savivaldybės visuomenės sveikatos biuro psichologė Kristina Navickienė.

Programos trukmė – 8 akademinės valandos, suskirstytos į keturis kassavaitinius užsiėmimus po 2 valandas. Užsiėmimų laikai bus derinami individualiai su kiekviena grupe.

Projektą „Normalu, jei neramu“ įgyvendina Kauno miesto savivaldybės visuomenės sveikatos biuro psichologės Aistė Sinkevičiūtė ir Kristina Navickienė. Užsiregistruoti į individualias konsultacijas ar grupinius užsiėmimus kauniečiai gali el. paštu [email protected]

arba [email protected] bei telefonais +37067269821, +37060381413.

Kauno miesto savivaldybė kartu su partneriais įgyvendina ES lėšomis finansuojamą projektas „Kauno bendruomeniniai šeimos namai“, kurio vykdymo metu Kauno miesto gyventojams teikiamos psichologo, socialinio darbuotojo, mediatoriaus konsultacijos, vedami mokymai, terapinės grupės, teikiama skubi psichologinė pagalba esantiems krizėje asmenims.

Projekto veiklos / teikiamos paslaugos:

Vaikų priežiūros paslaugos (esant poreikiui, t.y. sudarant galimybes projekto dalyviams dalyvauti projekto veiklose)

Pavežėjimo paslauga (esant poreikiui, t.y. sudarant galimybes projekto dalyviams dalyvauti projekto veiklose)

Pozityvios tėvystės mokymai

Psichosocialinė pagalba (Sisteminis šeimos konsultavimas; individualus konsultavimas; psichologinės, terapinės grupės; specializuotos paslaugos moterims; specializuotos paslaugos vyrams; specializuota pagalba šeimoms, susiduriančioms su negalia; specializuota pagalba šeimoms, susiduriančioms su priklausomybėmis)

Šeimos įgūdžių ugdymas ir sociokultūrinės paslaugos: (programa „Šeimų akademija“; programa „Palydėta paauglystė“; teminiai seminarai, klubai šeimoms)

Mediacijos paslaugos

Asmeninio asistento paslauga (neįgalūs asmenys)

Paslaugą gali gauti: Atsižvelgiant į patiriamus sunkumus ir pagalbos poreikį, paslaugos teikiamos Kauno mieste faktiškai gyvenantiems (deklaruotiems): visai šeimai, poroms, individualiai ir/arba specializuotomis grupėmis suaugusiems, neįgaliems asmenims, vaikams bei paaugliams.

Teikimo trukmė: pagal poreikį

Paslaugos gavimo sąlygos: Dėl paslaugos gavimo kreiptis tel. 8-673-22562 el.paštu: [email protected]

internetinės svetainės adresas: http://ppkc.lt/projektas/kompleksines-paslaugos-seimai/

Mokėjimas už paslaugas: paslaugos teikiamos nemokamai.

Atvejo vadybininko koordinuojamos kompleksinės pagalbos vaikui ir jo atstovams pagal įstatymą organizavimas bei teikimas, siekiant jiems padėti įveikti iškilusius socialinius sunkumus, kurių sėkmingas sprendimas sudarytų prielaidas išvengti galimų vaiko teisių pažeidimų ir sudarytų sąlygas savarankiškai užtikrinti vaiko teises bei teisėtus interesus. Atvejo vadybininkai užtikrina kliento ryšius su pagalbos ir įstaigų tinklais bei koordinuoja skirtingus tinklų komponentus, kad klientui būtų suteikta tinkama pagalba.

Paslaugą gali gauti: socialinę riziką patiriantys vaikai ir jų šeimos; neįgalūs vaikai ir jų šeimos; socialinę riziką patiriančios šeimos.

Teikimo trukmė: pagal poreikį.

Paslaugos gavimo sąlygos: Paslaugos teikimas organizuojamas pagal socialinio darbo organizatorių atliktą socialinių paslaugų poreikio vertinimą. Dėl paslaugos poreikio vertinimo kreiptis į savo gyvenamosios seniūnijos socialinio darbo organizatorių https://www.kaunospc.lt/kontaktai/ Socialinių paslaugų bendruomenei skyrius) arba į Kauno miesto socialinių paslaugų centro Socialinių paslaugų šeimai skyrių https://www.kaunospc.lt/bendra-informacija/

Mokėjimas už paslaugas: nemokamai.

A.C. Patria paslaugos:

Lydimasis būstas“

Būstas skirtas jaunuoliams nuo 17 iki 29 metų, kurie auga arba yra augę globoje.

Kas svarbu priimant jaunuolius:

• Kad jaunuolis norėtų gyventi Lydimajame būste ir mokytis savarankiškumo

• Jaunuolis išėjęs iš globos įstaigos/globėjų neturi gyvenamosios vietos arba turima vieta jiems yra nesaugi, neugdanti, žalojanti arba nepakanka įgūdžių gyventi savarankiškai.

• Susitikti ir susipažinti su jaunuoliu iš anksto (bent prieš 3-4 savaites iki atsikraustymo), supažindinti su Lydimojo būsto taisyklėmis, pasikalbėti, padaryti pirminius susitarimus, kad perėjimas būtų sklandus ir saugus visiems.

• Gyvenant Lydimajame būste yra svarbu, jog jaunuolis dirbtų arba mokytųsi (arba siektų to su darbuotojų pagalba).

• Gyvenant Lydimajame būste svarbu dalyvauti individualiose konsultacijose, gyventojų bendruomeniniuose susirinkimuose, laikytis susitarimų

• Jog jaunuoliai nebūtų krizinėje situacijoje (nes neturime galimybės užtikrinti intensyvių 24/7 paslaugų teikimo).

• Teistumas yra svarstytinas, lemia tai, ar baustinas elgesys yra išmoktas „atsikartojantis ritualas“, ar įtakotas konkrečios situacijos.

A.C. Patria įsipareigoja:

• Sudaryti galimybę jaunuoliui gyventi lydimajame būste, esančiame Kauno mieste.

• Teikti socialinio darbuotojo konsultacijas jaunuoliui aktualiais klausimais. Periodiškai aptarti ir konsultuoti jaunuolį dėl santykių su aplinka, sveikatos ir saugumo užtikrinimo klausimus, palaikyti ryšius su mokymosi įstaiga.

• Padėti jaunuoliui planuoti asmenines išlaidas, mokyti taupiai paskirstyti pajamas maistui, būstui ir kitoms reikmėms.

• Padėti planuoti turiningą jaunuolio laisvalaikį.

• Mokyti palaikyti švarą ir tvarką lydimajame būste.

• Teikti informaciją globos namams/globėjams apie pokyčius jaunuolio gyvenime, socialinio darbo efektyvumą ir siūlymus dėl tolimesnės pagalbos.

Mokslo stipendijos programa

Mokslo stipendija (50 Eur/mėn) yra skiriama jaunuoliams nuo 17 metų, kurie auga arba yra augę globoje, kurie siekia išsilavinimo (t.y. mokosi mokykloje, profesinėje mokykloje, kolegijoje arba universitete).

Svarbu, kad:

• Jaunuolis siektų išsilavinimo ir dėtų pastangas jį gauti (tikslai sutariami individualiai pagal jaunuolio įgūdžius, tačiau galima praleisti ne daugiau nei 20 nepateisinamų pamokų per mėnesį).

• Jaunuolis kas mėnesį susitiktų su Patrios darbuotoju/a ir laikytųsi padarytų susitarimų. (transporto išlaidos jei vykstama į susitikimą ne iš Kauno yra padengiamos).

• Kartu su Patrios darbuotoju/a planuotų, kam bus išleista stipendija ir galėtų pagrįsti išlaidas (turėtų kvitukus, pavedimų kopijas ir pan.)

• Patrios darbuotojai jaunuoliams padeda planuotis išlaidas, ieškoti mokymosi ir gyvenimo vietos, konsultuoti sunkiomis situacijomis, padėti suprasti, ko nori ateityje ir išbandyti įvairias laisvalaikio formas.

Dėl jaunuolių dayvavimo mokslo stipendijos arba Lydimajame būste kreiptis telefonu +370 679 36450 arba el.paštu [email protected]

Atviro jaunimo centro „Vartai“ tikslas – jauniems žmonėms (14-29) nepriklausomai nuo jų socialinės padėties teikti socialines ir saugaus užimtumo paslaugas. Jaunimo centre „Vartai“ veikia atvira erdvė, kurioje jaunas žmogus gali praleisti laisvalaikį saugioje aplinkoje (be smurto, patyčių, svaigalų ir pan.), užsiimti jų mėgstama veikla (įvairūs stalo, lauko ir kiti žaidimai, kūrybinės dirbtuvės, muzikavimas ir t.t.), įgyvendinti savo idėjas, diskutuoti jiems rūpimomis temomis bei pagal poreikį gauti emocinį palaikymą ir palydėjimą. Jaunimo centre dirba socialiniai/jaunimo darbuotojai, vietiniai bei tarptautiniai savanoriai ir praktikantai, kurie išmano jaunimo tarpusavio santykius, jų individualų elgesį ir nuolat dalyvauja visose jaunimo centro veiklose bei padeda jaunuoliams laikytis esamų taisyklių, padeda spręsti kylančius konfliktus, atitinkamai reaguoja ir tematizuoja kylančius klausimus.

Atviras jaunimo centras „Vartai“ yra įsikūręs Ožeškienės g. 7, Kaune Jo durys jaunuoliams atviros nuo antradienio iki penktadienio nuo 15.00 iki 19.00 val.

Pagrindinės vartų veiklos kryptys:

Saugus užimtumas – siekiame sukurti jauniems žmonės palankią ir saugią erdvę be psichoaktyvių medžiagų (narkotikų, alkoholio ir kt.), smurto, patyčių kviesdami juos tiek prisijungti prie siūlomų veiklų tiek tiesiog būti erdvėje kartu su darbuotojais ir kitais bendraamžiais.

Individualus darbas su jaunuoliu ir jo aplinka. Jaunuoliams, kurie patiria sunkumus teikiame individualią pagalbą: konsultuojame jaunuolius ir jų šeimos narius bei esant poreikiui bendradarbiaujame su jaunuolio artimiausia aplinka: mokykla ir kitomis organizacijomis.

Socialinių ir savarankiškumo įgūdžių ugdymas – organizuojamos grupinės ir išvykstamosios veiklos: socialinių įgūdžių stiprinimo grupės, patirtiniai žygiai ir kt. Jaunuoliai lavina įgūdžius per kasdienį buvimą centre spręsdami kylančius sunkumus, gamindami maistą, tvarkydami bendrą erdvę bei tiesiog mokydamiesi būti grupėje.

Erdvė savirealizacijai – atviras jaunimo centras vieta – kur jaunuoliai priimami be išankstinių nuostatų: siekiame suprasti, išgirsti ir priimti jaunuolius tokius, kokie jie yra ir padėti jiems atrasti konstruktyvios saviraiškos būdus: realizuoti savo idėjas, iniciatyvas su darbuotojų ir kitų lankytojų pagalba.

Informavimas ir konsultavimas – konsultuojame jaunuolius kasdienybėje iškylančiais klausimais: darbo paieškos, profesijos pasirinkimo, lytinio švietimo ir kitomis jaunuoliams aktualiomis temomis kviesdami juos tiesiog užeiti ir pasikalbėti. Taip pat esant poreikiui konsultuojame organizacijas darbo su jaunimu klausimais.

Vaiko gerovės centras Pastogė:

Paslaugos globėjams/rūpintojams Informavimas (telefonu, el. paštu); Individualus konsultavimas (įstaigoje, namuose); Tarpininkavimas ir atstovavimas; Psichologo konsultacijos; Intensyvi pagalba krizių atveju; Globos koordinatoriaus paslaugos; Savitarpio paramos grupės globėjams; Sociokultūrinės paslaugos, išvykos, renginiai; Tęstiniai mokymai, paskaitos; Susitikimų su tėvais, broliais, seserimis ar kitais giminaičiais organizavimas, jei tai nekenkia vaiko interesams ir saugumui; Metodinė pagalba; Laikino atokvėpio paslauga;

Paslaugos įtėviams: Informavimas; Individualus konsultavimas; Tęstiniai mokymai, paskaitos; Savitarpio paramos grupės; Tarpininkavimas dėl įvaikintų vaikų ryšio palaikymo su broliais ir seserimis, gyvenančiais kitų globėjų, įtėvių šeimose ar globos įstaigose; Tarpininkavimas su kitomis tarnybomis dėl papildomos informacijos apie įvaikinto vaiko biologinę šeimą; Organizavimas kasmetinės savaitgalinės stovyklos; Sociokultūrinės paslaugos; Metodinė pagalba.

Paslaugos globojamiems/įvaikintiems vaikams: Informavimas (telefonu, el. paštu); Individualus konsultavimas ( įstaigoje, namuose); Tarpininkavimas; Psichologo konsultacijos; Savitarpio paramos grupės globojamiems vaikams; Savitarpio paramos grupės įvaikintiems vaikams; Sociokultūrinės paslaugos, išvykos, renginiai; Susitikimų su tėvais, broliais, seserimis ar kitais giminaičiais organizavimas, jei tai nekenkia vaiko interesams ir saugumui.

tel.: (8-37) 314 390, 8-611 08114

El. p.: [email protected]

Darbo laikas: I-IV 8-12 ir 12.45 -21 val., V 8-12 ir 12.45-19 val.

 

Dainavos Jaunimo centras

Vienintelis tokio pobūdžio centras Kauno mieste, kuriame sutelktos kompleksinės paslaugos paaugliams ir jaunimui, orientuotos į psichologinę, socialinę pagalbą ir sveikatos stiprinimą.

Teikiama psichosocialinė, emocinė pagalba, vykdomas paauglių ir jaunimo sveikatos ugdymas: individualios konsultacijos, darbas grupėse, paskaitos, diskusiniai seminarai.

Į Dainavos Jaunimo centrą gali kreiptis visi jaunuoliai nuo 13 iki 26 metų amžiaus, net ir neprisirašę prie Kauno miesto poliklinikos.

Visos paslaugos Dainavos Jaunimo centre teikiamos nemokamai.

Pramonės pr. 31

(įėjimas nuo PC „Maxima“)

Tel.: (8 37) 45 28 85

El. p.: [email protected]

Psichologo konsultacijoms tel.: (8 37) 45 55 88, 78 70 02, 45 28 85

Socialinio darbuotojo konsultacijoms tel.: (8 37) 787 000

Šioje svetainėje naudojami mūsų ir trečiųjų šalių slapukai. Jūsų sutikimas nereikalingas dėl būtinųjų slapukų, kurie padeda mums valdyti interneto svetainę ir užtikrinti jos apsaugą, naudojimo. Norėdami naudoti statistikos, analitikos ir rinkodaros slapukus, turime gauti jūsų sutikimą. Šiuos slapukus naudojame siekdami tobulinti svetainę, užtikrinti patogesnį naudojimąsi ja bei pasiūlyti jums aktualų turinį ir paslaugas. Juos galite pakeisti skiltyje „Parinktys“ arba sutikti su visų slapukų naudojimu paspaudę mygtuką „Sutikti su visais“. Savo sutikimą bet kada galėsite atšaukti pakeisdami interneto naršyklės nustatymus ir ištrindami įrašytus slapukus. Daugiau informacijos rasite: „Slapukų politika“.

Kauno bangelė
Skip to content