Kvietimai į puikius kultūrinius renginius 2019 m. sausio 17- kovo 29 dienomis

Gerbiamieji,

 

Laba,mielai pasidaliname gautais kvietimais į puikius kultūrinius renginius 2019 m. sausio 17- kovo 29d.d.d:Lietuvos Kariuomenės  Kauno karininkų ramovėje;Nacionalinio M. K. Čiurlionio dailės muziejuje.

Pagarbiai

PLTNRMA pirmininko pavaduotoja Julija Iskevičienė

tel.861023614

 

Lietuvos kariuomenės karininkų ramovė A.Mickevičiaus  19,Kaunas 

KVIEČIA:

Sausio 9 d.-kovo 29d.   Karininkų svetainėje (IIIa.) vyks Žemėlapių  paroda „Lietuvos valstybės sienos raida“

Kiekvienos valstybės egzistavimo ir suvereniteto požymis yra teritorija, kurią žymi valstybės sienos. Lietuvos valstybė susiformavo XIII amžiuje ir nuo tada iki šiandien labai keitėsi Lietuvos valstybės sienos. Parodos pristatyme bus kalbama apie Lietuvos valstybės sienos istoriją, eksponuojami ir aptariami Lietuvos valstybės žemėlapiai.

Kviečiame apsilankyti.

 

Sausio 17 d. (trečiadienį) 14.00 val.

 

kviečiame susipažinti su Lietuvos kariuomenės karininkų ramove ir Lietuvos kariuomene. Jūsų laukia: ekskursija po Lietuvos karininkų ramovės reprezentacinius rūmus ir trumpas Lietuvos kariuomenės pristatymas. Sužinosite karių kultūros istoriją, susipažinsite su kariuomenės tradicijomis.

Renginys nemokamas

 

Sausio 18 d. (penktadienį) 17.00 val. kviečiame į koncertą „Kalėdų naktį (ne)tylią“, kuris vyks Kauno ramovės Didžiojoje salėje. Renginio metu pasirodys:

 

Vilniaus universiteto Kauno fakulteto merginų choras „Veni Gaudere“ (vad. A. Mikalkėnienė);

Policijos departamento prie VRM moterų ansamblis (vad. N. Sidaugaitė);

Vokalinis kvartetas „Draugiški projektai“ (vad. I. Rasimaitė);

Generolo Jono Žemaičio Lietuvos karo akademijos vyrų choras „Kariūnas“ (meno vad. L. Balandis, chormeisterė-koncertmeisterė A. Miščenko).

 Programoje:

Sutartinės, V. Augustino, J. Tallat-Kelpšos, G. Paškevičiaus, V Miškinio, J. Brahmso, K. Jenkinso, A. L. Weberio ir kt. kompozitorių kūriniai.

Daugiau informacijos:

ABODU ĖR ABĖDVĖS: DVIEJŲ SOSTINIŲ SUSITIKIMAI

Nacionalinio M. K. Čiurlionio dailės muziejaus

  1. ir P. Galaunių namuose, Vydūno al. 2, Kaune

 

sausio 17 d., ketvirtadienį, 17 val.

 kviečiame  į dviejų sostinių susitikimą.

Dviejų sostinių  (Abėdvių), – Telšių ir Kauno, – susitikimo idėja gimė praėjusiais metais, dar nežinant, kad šie metai bus paskelbti Žemaitijos (jos vardo pirmąsyk paminėjimo 800-osios metinės) ir Laikinosios sostinės atminimo metais.

Tokio susitikimo-parodos  konceptas gimė Telšiuose – Žemaitijos sostinėje, kurio istoriją viešose miesto erdvėse įspūdingai ir išsamiai pasakoja mažosios plastikos kūriniai, daugiausiai sukurti VDA Telšių fakulteto auklėtinių ir jų dėstytojų.

Apžavėti istorijų ir žemaitiško kūrybingumo, į A. ir P. Galaunių namus pasikvietėme Abodu: plungiškius Aureliją Šimkutę ir Gediminą Endriekų, savo studijas baigusius Telšiuose. Jauni menininkai  – mažosios plastikos kūrėjai, kurie tik savaitę truksiančioje parodoje pristatys savų, labai asmeniškų pasaulių vizijas, perteiktas nedidelio formato beveik juvelyriškuose darbuose.

Dviejų ryškaus identiteto ir kultūrinių tradicijų sostinių susitikime žadame ir žemaitiškų pašnekesių, ir poezijos, ir muzikos. Renginyje savo eiles skaitys telšiškė pedagogė, poetė ir aktyvi visuomenininkė Elena Kakanauskienė, gros ir dainuos Telšių bardas Romualdas Miškinis.

Parodos veiks: 2019 01 17–2019 01 24

Papildomą informaciją teikia: A. ir P. Galaunių namai tel. 8 37 798995

Į renginį įėjimas nemokamas.

Maloniai kviečiame visus, neabejingus žemaitiškoms rokundoms!

 

**

STUDIJOS „DAILĖS KRITIKOS (META)METODOLOGIJOS IR METMENYS“ PRISTATYMAS

Nacionaliniame M. K. Čiurlionio dailės muziejuje, V. Putvinskio g. 55, Kaune

 sausio 17 d., ketvirtadienį, 17.30 val.

kviečiame į daugybės autorių ir tyrėjų sukurtos studijos „Dailės kritikos (meta)metodologijos ir metmenys“ pristatymą.

Leidyklos „The AQUANSU Press“ išleistame leidinyje keliami esminiai tiek dailės kritikos siaurąja prasme, tiek kritinių praktikų platesne prasme klausimai. Gilinamasi į (dailės) kritikos morfologiją, etimologiją, skiriama dėmesio kalbos filosofijai, negatyviajai semiotikai. Kartu pateikiama ir analizuojama daugybė konkrečių pavyzdžių. Ši sutelktinė studija – kelių dešimtmečių Lietuvos dailės kritikos ir šiuolaikinio meno istorijos panorama.

Pristatymo metu bus atskleistos šios knygos atsiradimo aplinkybės, diskutuojama su auditorija apie šiandieninę dailės kritikos situaciją ir poreikį. Renginyje dalyvaus keli kolektyvinės studijos autoriai: Redas Diržys, Kęstutis Šapoka, kritikas Robertas Gritėnas, Stanislovas Mostauskis ir kiti.

Pristatymo metu paminėsime ir 1000056-ąsias meno gimimo metines.

Maloniai kviečiame atvykti.

**

POPIETĖ SU ČIURLIONIO MUZIKA

Nacionaliniame M. K. Čiurlionio dailės muziejuje, V. Putvinskio g. 55, Kaune

 sausio 19 d., šeštadienį, 15.00 val.

kviečiame praleisti popietę su Čiurlionio muzika.

Šiame koncerte kviečiame klausytoją išgirsti, kaip ta pati liaudies daina gali skambėti pritaikyta ir chorui, ir fortepijonui, bei kaip panašios kompozicijos gretinamos viena šalia kitos! Tarp kūrinių išgirsite ir trumpą pasakojimą apie M. K. Čiurlionio gyvenimą, jo kūrybinius darbus. M. K. Čiurlionio harmonizuotas liaudies dainas chorui ir fortepijonui atliks Čiurlionio namų choras (vadovas Mantvydas Drūlia) ir pianistas Rokas Zubovas.

  1. K. Čiurlionis,  pasiryžęs visus savo būsimus darbus skirti Lietuvai, nestokoja idėjų skatinti lietuviškąją kultūrą. Jau 1907 metais jis sukomponuoja didelį pluoštą lietuvių liaudies dainų harmonizacijų chorui bei fortepijonui, kai kurios iš jų tampa ir iki šiol tebėra populiarios chorų ir pianistų repertuaruose.

 Renginys nemokamas.

Maloniai kviečiame atvykti.

 

KVIEČIAME Į SUSITIKIMĄ SU EUROPOS SENOLIŲ TARYBOS NARĖMIS

Nacionaliniame M. K. Čiurlionio dailės muziejuje, V. Putvinskio g. 55, Kaune

 

sausio 20 d., sekmadienį, 15.00 val.

kviečiame į atvirą susitikimą su Europos senolėmis, kuriame drauge įžengsime į amžinąją išmintį per mūsų tautos gyvenimo kūrimo garsu patirtį, pamėginsime atpažinti protėvių užkoduotas žinias mus supančiame garsų pasaulyje.

 

Nuo neatmenamų laikų senolės saugo ir puoselėja tautos išmintį ir kultūrą. Europos Senolių Tarybos narės susitinka kas 9 mėnesiai vienoje iš Europos šalių. Jos dalijasi savo patirtimi, išreiškia pagarbą Žemei, palaikančiai visą gyvybę, prisiima atsakomybę už gyvenimo išminties išsaugojimą ir perdavimą ateities kartoms. Šiais metais jos atvyksta į Lietuvą.

Laiko patikrinta išmintis daugelyje pasaulio šalių išreiškiama per garso ir tylos sąveiką tautinėje ir sakralinėje muzikoje. Lietuva išsaugojo unikalią folkloro tradiciją, todėl neatsitiktinai pasirinkta susitikimo tema – garsas.

Susitikimas vyks anglų kalba, su vertimu į lietuvių kalbą, bus galimybė klausti, diskutuoti, bendrauti arba tiesiog pabūti. 

  

Renginys nemokamas.

Maloniai kviečiame atvykti.

stasio eidrigevičiaus paroda „hommage À čiurlionis“

Nacionaliniame M. K. Čiurlionio dailės muziejuje, V. Putvinskio g. 55, Kaune

 

sausio 24 d., ketvirtadienį, 17 val. įvyks Stasio Eidrigevičiaus parodos  „Hommage à Čiurlionis“ atidarymas. Renginyje dalyvaus  parodos autorius.

Tapytoją, grafiką, režisierių Stasį Eidrigevičių nuo pat mokyklos suolo lydėjo M. K. Čiurlionis – kaip Lietuvos meno ikona. Dailininkus riša naudojamų technikų bendrumas: pastelė, tempera, akvarelė, pieštukas. Taip pat paukščių, gyvūnų, daiktų ir erdvės simbolinis traktavimas. Trečias bendrumas – meilė raidei. „Žiūrint į Čiurlionio paveikslą „Jūra”, pakilusioje bangoje matau trijų raidžių junginį – MKČ. 2000–2001 metais kilo mintis tas tris raides – Mikalojus Konstantinas Čiurlionis – įprasminti savaip, piešiant jo portretų ciklą, kur veidas pasislėpęs tarytum už trijų raidžių kaukės“ – teigė menininkas. Parodoje „Hommage à Čiurlionis“ S. Eidrigevičius kalba apie didžiojo Lietuvos dailininko pagerbimą, savitą jo atminimo įamžinimą.

Stasys Eidrigevičius gimė 1949 m. Mediniškių kaime, Pakruojo rajone. 1968 m. baigė Kauno S. Žuko taikomosios dailės technikumą, 1973 m. Valstybinį dailės institutą (dab. Vilniaus dailės akademija). Nuo 1980 m. menininkas gyvena Varšuvoje. Įvairiose šalyse yra surengęs daugiau kaip 100 individualių parodų, kuriose eksponavo paveikslus, grafikos darbus, ekslibrisus, plakatus, miniatiūras, pasteles, fotografijas. Ne viena tautiečių karta yra užaugusi su S. Eidrigevičiaus iliustruotomis pasakų knygomis. Menininkas rengia performansus, menines akcijas, instaliacijas, scenografiją, yra sukūręs unikalius dailės žanrus – kaukes ir   vadinamuosius sielvartus (lenk. smutki). S. Eidrigevičiaus autoriniai spektakliai „Baltas briedis“ (1993) ir „Medinis žmogus“ (2007) yra rodyti Varšuvos teatre „Studio“. Menininkas yra Lietuvos nacionalinės kultūros ir meno premijos (2001) ir daugybės tarptautinių premijų laureatas. 2000 m. S. Eidrigevičius yra apdovanotas Didžiojo Lietuvos kunigaikščio Gedimino 4-ojo laipsnio ordinu. Japonijos Otaru mieste veika jo vardo muziejus – „Hiroko Mori & Stasys Museum“. Pasaulinio garso menininko vardu  Panevėžyje šiuo metu kuriamas modernus „Stasio Eidrigevičiaus menų centras“ (SEMC).

Paroda veiks: 2019 01 24 – 2019 03 03

 Papildomą informaciją teikia: Kristina Civinskienė,  tel. 8 686 19606

 Maloniai kviečiame atvykti.

NAUJOS EDUKACINĖS PROGRAMOS L. TRUIKIO MUZIEJUJE

Nacionalinio M. K. Čiurlionio dailės muziejaus

  1. Truikio ir M. Rakauskaitės memorialiniame muziejuje, E. Fryko g. 14, Kaune

 

OPERA TARP MEDŽIŲ

(įvairaus amžiaus lankytojams)

Apsilankę operose su L. Truikio scenografijomis žmonės 10 minučių plodavo, pakilę iš savo vietų, spektakliui dar nė nespėjus prasidėti. Kviečiame pasivaikščioti po šio scenografo butą, kuriame jis gyveno su operos soliste Marijona Rakauskaite. Ji debiutavusi operoje „Karmen“ sužavėjo publiką ne tik savo balsu, bet ir neįtikėtina išvaizda. Šių istorijų įkvėpti visi kartu kursime operos scenografijos paveikslą ant vieno didelio popieriaus lapo prie muziejaus esančioje medžių apsuptoje E. Fryko gatvelėje.

Edukacijos trukmė 45-60 min.

 

SKAMBANTIS KOLIAŽAS

(įvairaus amžiaus lankytojams)

Skambant klasikinės operos muzikai atkartosime ją karpydami spalvoto popieriaus raštus, ir jungdami juos į ornamentus, kurių gausu šiuose namuose esančiuose meno kūriniuose bei dailininko scenografijose. Pasakojimo vedami, prisiliesime prie iš kartos į kartą perduodamos žmonijos išminties, kalbėsimės, kaip pastebime ją šių laikų kasdienybėje.

Edukacijos trukmė 45-60 min.

 

PRIETEMŲ PASAKOJIMAI

(įvairaus amžiaus lankytojams)

Anksčiau šiuose namuose svečiai buvo priimami menes apšvietus žvakėmis ir mėlyna prožektoriaus šviesa. Autentiškai blausiame apšvietime, apsupti smilkalų aromato, apžiūrėsime išskirtinę šių namų šeimininkų surinktą meno kolekciją ir pasinersime į tų laikų dvasią ir čia gyvenusių menininkų pasaulėvoką. Klausydamiesi kanklių muzikos dainuosime senovines lietuvių liaudies dainas bei vaišinsimės arbata.

Edukacijos trukmė 1,5 val.

Norėdami išsaugoti autentišką aplinką ir gerbdami šių namų tradicijas priimame iki 10 asmenų grupes ir atvykus prašome nusiauti batus.

 

Edukacinių programų vadovė – Dalia Bieliūnaitė

Dėl užsiėmimų laiko būtina išankstinė registracija: tel.: 37 22 99 67, +370 628 29916, arba el. paštu: [email protected] 

Užsiėmimas ikimokyklinio ir mokyklinio amžiaus vaikui – 2,00 EUR, suaugusiam – 4,00 EUR, lydinčiajam grupę – lankymas nemokamas.

Darbo laikas: II–VI 11–17, IV 11–19

 

https://www.facebook.com/Truikionamai

 

http://www.ciurlionis.lt/edukacija

 

Laukiame visų norinčių apsilankyti!

EDUKACINĖ PROGRAMA „PERFORMANSAS ŽODŽIO SUVOKIMUI“ P. GAILIAUS PARODOJE

Nacionalinio M. K. Čiurlionio dailės muziejaus
M. Žilinsko dailės galerijoje, Nepriklausomybės a. 12, Kaune,

Kviečiame į edukacinę programą  „Performansas žodžio suvokimui “ P. Gailiaus parodoje.

  1. Žilinsko dailės galerijoje atidaryta garsaus lietuvių išeivijos dailininko Prano Gailiaus retrospektyvinė paroda Gyvenimo scenos suteikia unikalią galimybę pamatyti daugiabriaunį menininko kūrybos palikimą, skirtingų XX a. meninių srovių ir stilių įtaką bei individualų braižą, kuris ypač ryškiai atsispindi grafikoje – autorinės knygos žanre. Savo pagarbą knygai P. Gailius yra išreiškęs žodžiais: Man patinka tos raidės, kurios išsilieja į didelę pievą, lyg pats Dievas lankstytų tą pievą. Kuriant knygą dailininkas pabrėžia ne iliustratyvumą, o savitą, improvizacinį santykį su tekstu, kuris organiškai susilieja su plastine kūrinio raiška.

Inspiruoti dailininko autorinės knygos Antroji lietuviška siuita bei norėdami parodyti, kad menininko kūryba gali būti aktuali ir šiuolaikiniam jaunimui, sukūrėme edukacinę programą Performansas žodžio suvokimui. Į dailininko Dievo pievą kviečiame moksleivius ne tik susipažinti su menininko gyvenimu ir kūryba Paryžiuje, bet ir interaktyviai pratęsti jo idėją, perkeliant veiksmą iš grafikos lakšto į salės erdvę ir savo kūnais parašyti labiausiai patinkančius žodžius.

Edukacinė programa skirta visiems norintiems patirti meno teikiamas emocijas, bet ypač džiaugsimės lankytojais turinčiais klausos negalią – tais, kurie neturi galimybės išgirsti tariamo žodžio skambesio, bet gali tapti menininkais ir sudalyvauti performanse naudodami kitą bendravimo būdą – išraiškingą kūno kalbą.

Dėl užsiėmimų laiko būtina išankstinė registracija: tel.: 37 22 94 75

Užsiėmimas ikimokyklinio ir mokyklinio amžiaus vaikui – 2,00 EUR, suaugusiam – 4,00 EUR, lydinčiajam grupę – lankymas nemokamas.

Programa vyks iki kovo 1 d.

 Maloniai kviečiame atvykti.

 PARODA „SUGRĮŽĘS Į ŠVIESĄ. TRAPAUS KŪRINIO ISTORIJA“ PAPILDYTA NAUJAIS VITRAŽAIS

Nacionaliniame M. K. Čiurlionio dailės muziejuje, V. Putvinskio g. 55, Kaune 

Paroda „Sugrįžęs į šviesą. Trapaus kūrinio istorija“ papildyta ką tik iš restauratorių rankų sugrįžusiais 4 evangelistais. Tai unikali proga iš arti pamatyti visus 5 vitražus iš Švč. Sakramento bažnyčios.

Nacionaliniame M. K. Čiurlionio dailės muziejuje pristatomi daugiau kaip pusę amžiaus iš visuomenės akiračio išnykę vieni vertingiausių ir seniausių vitražų Lietuvoje. Vienas jų – XIX a. pab. garsiųjų „Geyling“ vitražo dirbtuvių Vienoje sukurtas kūrinys „Nukryžiuotasis su angelais“ – iki šiol žinotas tik iš kelių nespalvotų fotografijų. Aukšto meninio lygio vitražas į Lietuvą atkeliavo iš Imperatoriškosios Romos katalikų dvasinės akademijos Sankt Peterburge koplyčios kartu su 4 evangelistų vitražais, kuriuos 1934 m. įsigijo Kauno Švč. Sakramento (Dievo Kūno) bažnyčia. Sovietmečiu, prieš bažnyčioje įrengiant kino teatrą „Santaka“, vitražai buvo išmontuoti, supakuoti ir nuo to laiko saugoti Nacionaliniame M. K. Čiurlionio dailės muziejuje. Išsaugoti Nukryžiuotojo ir 3 evangelistų vitražai (šv. Jono, šv. Morkaus ir šv. Luko) sugrąžinti Kauno Švč. Sakramento bažnyčiai 2017 metais. Deja, iki šiol nežinoma, kur buvo paslėpti kiti du vitražai, ar dar išliko S. Ušinsko sukurtas vitražas su monstrancija.

Parodos akcentas – 2016–2017 m. restauratorių Daugio Bumbulio ir Dalios Mulevičienės restauruotas Nukryžiuotojo vitražas, kuriame išliko daug autentiškų „Geyling“ vitražo dirbtuvių sukurtų detalių, matomi ir S. Ušinsko tarpukariu restauruoti fragmentai. Vėliau paroda pasipildė dar dviem vertingais šv. Jono ir šv. Morkaus evangelistų vitražais, restauruotais 2017 m. (D. Bumbulis, D. Mulevičienė). 2017–2018 m. restauruoti 4 evangelistų atvaizdai niekada nebuvo užfiksuoti istorinėse fotografijose, išskyrus šv. Matą, matomą Imperatoriškosios Romos katalikų dvasinės akademijos Sankt Peterburge koplyčios fotografijoje. Šie vitražai gali būti sukurti kitų Vienos dirbtuvių pačioje XX a. pradžioje.

XIX a. pab. – XX a. pr. austrų meistrų dirbtuvėse pagamintiems vitražams kontekstą parodoje kuria vertingi XV a. pab. – XX a. I p. sakralinio meno ir liaudiškojo baroko kūriniai, dalis jų taip pat papildo Kristaus aukos ant kryžiaus slėpinio ikonografiją. Įstabios gotikinės Madonos – tai brangūs pavyzdžiai tarp itin retai išlikusių dailės kūrinių iš seniausio krikščioniškojo meno laikotarpio Lietuvoje, kurie mena ir išskirtinę pagarbą Dievo Motinai. Svariai parodą papildo pasimokiusių ir liaudies meistrų darbai, greta jų įsipina kryždirbystės tradicijos linija su vieno ryškiausių jos atstovo – Vinco Svirskio – kūriniais.

Projektas „Tarpukario dailės ir kultūros istorijos bei mecenatystės skerspjūviai“ dalinai finansuojamas Lietuvos kultūros tarybos.

Paroda veiks: 2017 10 17–2019 09 01

Papildomą informaciją teikia: menotyrininkė dr. Raimonda Norkutė tel. 370 610 15880

Maloniai kviečiame.

 

Daugiau informacijos apie renginius muziejuje 

Vida Labanauskienė
+370 610 03733
[email protected]
www.ciurlionis.lt
Nacionalinio M. K. Čiurlionio dailės muziejaus
Švietimo ir informacijos skyrius

 

A.Mickevičiaus  g. 19, LT-44310, Kaunas-1
Mob. tel. 8 616 74685

Tel. (8-37) 20 90 65
El. paštas: [email protected]

www.facebook.com/KaunoRamove

Šioje svetainėje naudojami mūsų ir trečiųjų šalių slapukai. Jūsų sutikimas nereikalingas dėl būtinųjų slapukų, kurie padeda mums valdyti interneto svetainę ir užtikrinti jos apsaugą, naudojimo. Norėdami naudoti statistikos, analitikos ir rinkodaros slapukus, turime gauti jūsų sutikimą. Šiuos slapukus naudojame siekdami tobulinti svetainę, užtikrinti patogesnį naudojimąsi ja bei pasiūlyti jums aktualų turinį ir paslaugas. Juos galite pakeisti skiltyje „Parinktys“ arba sutikti su visų slapukų naudojimu paspaudę mygtuką „Sutikti su visais“. Savo sutikimą bet kada galėsite atšaukti pakeisdami interneto naršyklės nustatymus ir ištrindami įrašytus slapukus. Daugiau informacijos rasite: „Slapukų politika“.

Kauno bangelė
Skip to content