DĖL TERITORIJŲ IR STATINIŲ PRIEŽIŪROS REIKALAVIMŲ ŠALTUOJU METŲ LAIKOTARPIU

Gyvenamųjų namų ir kitos paskirties pastatų savininkų bendrijų pirmininkų, daugiabučių namų bendrojo naudojimo objektų administratorių ir kitų teritorijų valdytojų prašome užtikrinti, kad prasidėjus plikšalai būtų barstytos smėliu, smėlio ir chlorido mišiniu (šlapia druska) priskirtos ar faktiškai naudojamos (valomos ir tvarkomos) teritorijos, kad būtų užtikrintas pėsčiųjų saugumas ir transporto eismas. Valant šaligatvius – sniegą ar smėlį kaupti ant šaligatvio krašto. Kaupiant sniegą turi būti palikta ne mažesnė kaip 5 metrų įvaža į kiemą. Pažymime, kad būtina valyti nuo lietaus kanalizacijos šulinių grotelių ledą ir sniegą. Primename, kad taip pat būtina valyti nuo gyvenamųjų namų ir kitų pastatų stogų ir balkonų ledą, sniegą ir varveklius, tačiau atlikdami šiuos darbus nepamirškite, kad privalote laikytis darbo saugos reikalavimų: aptverti pavojingą teritoriją, nesugadinti ryšių ir elektros laidų, apsaugos įrangos, laidų, šviestuvų ir televizijos antenų, želdinių, statinių fasadų.

Lietuvos Respublikos vyriausybės 2015 m. rugpjūčio 5 d. nutarimu Nr. 831 „Dėl Lietuvos Respublikos vyriausybės 2001 m. gegužės 23 d. nutarimo Nr. 603 „Dėl butų ir kitų patalpų savininkų bendrosios nuosavybės administravimo pavyzdinių nuostatų patvirtinimo“ pakeitimo“   Nr. 831  patvirtintų naujos redakcijos Daugiabučio namo bendrojo naudojimo objektų administravimo nuostatų 4.3 punkte reglamentuota, kad bendrojo naudojimo objektų administratorius yra atsakingas už „bendrosios dalinės nuosavybės teise ar kitais įstatymų nustatytais pagrindais patalpų savininkų naudojamo ir (ar) valdomo žemės sklypo (toliau – teritorijos) priežiūrą.

Lietuvos Respublikos daugiabučių gyvenamųjų namų ir kitos paskirties pastatų savininkų bendrijų (toliau – DGNSB) įstatymo 14 straipsnyje „Bendrijos pirmininkas“ reglamentuota bendrijos pirmininko veikla.  To paties straipsnio 6 dalies 9 punkte nustatyta, kad bendrijos pirmininkas atsako už „<<>> bendrojo naudojimo žemės sklypo (sklypų) naudojimą ir tvarkymą pagal įstatymų ir kitų teisės aktų reikalavimus. DGNSB įstatymo 2 straipsnio 15 dalies 5 punkte išaiškinta sąvoka „bendrojo naudojimo žemės sklypas“ t. y. bendrojo naudojimo žemės sklypas – bendrosios dalinės nuosavybės teise ar kitais įstatymų nustatytais pagrindais daugiabučių gyvenamųjų namų ar kitos paskirties pastatų savininkų naudojamas ir (ar) valdomas žemės sklypas.

Kauno miesto tvarkymo ir švaros taisyklių (toliau – Taisyklės), patvirtintų Kauno miesto savivaldybės tarybos 2014 m. lapkričio 6 d. sprendimu Nr. T-559, nustatančių  Kauno miesto savivaldybės (toliau – Savivaldybė) teritorijoje esančių vietinės reikšmės kelių, gatvių, kiemų, bendrojo naudojimo teritorijų, privačių žemės sklypų, daugiabučių namų bendrijų, sodų bendrijų, įvairios paskirties įrenginių, pastatų ir privačių namų valdų bendruosius ir specialiuosius tvarkymo ir švaros, taip pat tvarkos renginiuose reikalavimus, taikomus fiziniams ir juridiniams asmenims tikslas –užtikrinti, kad visoje Savivaldybės teritorijoje būtų palaikoma tinkama aplinkos sanitarijos būklė ir nebūtų vizualiai teršiama urbanistinė aplinka ar pažeidžiamos visuomenės kokybiško gyvenimo sąlygos (Taisyklių 1, 2 punktai).

Šių Taisyklių 3 punktas nurodo kas ir kokią teritoriją turi tvarkyti: asmenys tvarko ir palaiko švarą jiems įstatymų nustatyta tvarka priskirtose arba faktiškai naudojamose teritorijose. Įstatymų nustatyta tvarka priskirta teritorija – teritorija (žemės sklypas), suformuota kaip daiktas ir įregistruota valstybės įmonės Registrų centro Kauno filiale. Jeigu teritorijų planavimo dokumentuose teritorija nėra apibrėžta (nurodyta), faktiškai naudojama teritorija laikoma teritorija iki gretimos teisės aktų nustatyta tvarka priskirtos ar faktiškai naudojamos teritorijos, bet ne daugiau kaip 50 metrų nuo pastatų išorinių atitvarų arba pagal Savivaldybės nustatytas prižiūrimų teritorijų schemas.

Taisyklių 12 punkte nustatytos prievolės teritorijų naudotojams žiemą:

12.1. pasnigus laiku valyti (kaupti) sniegą, barstyti smėlį, skaldelę ir kitas sniegą ar ledą tirpdančias priemones, nukapoti ledą jiems priskirtuose ar faktiškai naudojamuose plotuose įrankiais, negadinančiais dangos, pirmiausia – nuo gyvenamųjų namų ir kitų pastatų stogų, lietaus vamzdžių ir balkonų;

12.2. valydami nuo gyvenamųjų namų ir kitų pastatų stogų ir balkonų ledą, sniegą ir varveklius laikytis darbo saugos reikalavimų: aptverti pavojingą teritoriją, nesugadinti ryšių ir elektros laidų, apsaugos įrangos, laidų, šviestuvų ir televizijos antenų, želdinių, statinių fasadų;

12.4. valydami šaligatvius, sniegą ar smėlį kaupti ant šaligatvio krašto. Kaupiant sniegą turi būti palikta ne mažesnė kaip 5 metrų įvaža į kiemą;

12.6. valyti nuo lietaus kanalizacijos šulinių grotelių ledą ir sniegą;

12.7. prasidėjus plikšalai, nedelsdami barstyti smėliu, smėlio ir chlorido mišiniu (šlapia druska) priskirtas ar faktiškai naudojamas (valomas ir tvarkomas) teritorijas, kad būtų užtikrintas transporto eismo ir pėsčiųjų saugumas bet kuriuo paros metu, neatsižvelgiant į oro sąlygas.

Taisyklių 25 punktas nustato draudimus:

25.27. šluoti sąšlavas į lietaus kanalizacijos ir kitus požeminių inžinerinių tinklų šulinius, pilti į juos paplavas, purvą, pelenus, smėlį, sniegą, mesti ledą ar kitas atliekas;

25.36. pilti druskos tirpalą ant gatvės žaliosios zonos ir po medžiais, laikyti po medžiais ir krūmais barstyti skirtą smėlį, kaupti sniegą;

25.37. valant sniegą ir ledą, naudoti įrankius, gadinančius gatvių ir šaligatvių asfalto bei betono dangą;

25.38. mesti sniegą ir ledą nuo šaligatvių ir pėsčiųjų takų į važiuojamąją gatvių dalį;

25.39. krauti į rietuves sniegą arčiau kaip 10 m nuo viešojo transporto stotelių ženklų, taip pat visame įvažos plote;

25.40. krauti sniegą arčiau 1 m nuo medžių, apšvietimo stulpų;

Taip pat papildomai primename, kad Statybos techniniame reglamente STR 1.07.03:2017 „Statinių techninės ir naudojimo priežiūros tvarka. Naujų nekilnojamojo turto kadastro objektų formavimo tvarka“ (toliau – Reglamentas) apibrėžti bendrieji statinių priežiūros reikalavimai, statinio techninės priežiūros organizavimas ir kt. Reglamento 13 punkte nustatyta, jog mažinant ardančiuosius klimato (vėjo, lietaus, drėgmės, temperatūrinių pokyčių, saulės radiacijos) poveikius, būtina prižiūrėti, kad:

  1. nesikauptų sniegas ir ledas prie sienų, švieslangių, langų ir kitų atitvarų vertikaliųjų paviršių, o, jam susikaupus, pašalinti nuo šio paviršiaus toliau nei 2 m atstumu (13.3. papunktis);
  2. liūčių metu ir tirpstant sniegui ar ledui nesusidarytų vėjo blaškomi vandens srautai, šlakstantys statinių atitvaras ar kitas konstrukcija (13.4. papunktis);
  3. žiemos metu neperšaltų konstrukcijos (13.7. papunktis).

Reglameno 18 punkte nustatyta prievolė susikaupusį sniegą, vandenį, dulkes ir kitokias sąnašas periodiškai pašalinti nuo statinio ir jo konstrukcijų.

Pažymime, kad Lietuvos Respublikos Administracinių nusižengimų kodekse (toliau – ANK) yra numatyta administracinė atsakomybė už  tvarkymo ir švaros taisyklių (366 straipsnis. Tvarkymo ir švaros taisyklių pažeidimas) pažeidimus bei už statinių naudojimą pažeidžiant teisės aktų reikalavimus (359 straipsnis. Statinio (jo patalpų) naudojimas pažeidžiant nustatytus reikalavimus ir (ar) naudojimas ne pagal paskirtį). Užfiksavus pažeidimus bendrijos pirmininkui, bendrojo naudojimo objektų administratoriui neužtikrinus teisės aktų nuostatų statinyje, priskirtoje teritorijoje, atsižvelgus į nusižengimo pobūdį, gali būti taikoma ir administracinė nuobauda pagal  ANK 366 ir/arba ANK 359 straipsnį.

Atsižvelgiant į išdėstytą bei siekiant išvengti skaudžių įvykių ar nesusipratimų, prašome pasirūpinti sniego bei ledo valymu ir tinkama pastatų priežiūra žiemos laikotarpiu.

Informacijos rengėjas: Dainavos seniūnija

 

Šioje svetainėje naudojami mūsų ir trečiųjų šalių slapukai. Jūsų sutikimas nereikalingas dėl būtinųjų slapukų, kurie padeda mums valdyti interneto svetainę ir užtikrinti jos apsaugą, naudojimo. Norėdami naudoti statistikos, analitikos ir rinkodaros slapukus, turime gauti jūsų sutikimą. Šiuos slapukus naudojame siekdami tobulinti svetainę, užtikrinti patogesnį naudojimąsi ja bei pasiūlyti jums aktualų turinį ir paslaugas. Juos galite pakeisti skiltyje „Parinktys“ arba sutikti su visų slapukų naudojimu paspaudę mygtuką „Sutikti su visais“. Savo sutikimą bet kada galėsite atšaukti pakeisdami interneto naršyklės nustatymus ir ištrindami įrašytus slapukus. Daugiau informacijos rasite: „Slapukų politika“.

Kauno bangelė
Skip to content