DAINAVOS SENIŪNIJOS BERMUDŲ SENIŪNAITIJOS SENIŪNAITĖS NIJOLĖS RAGUCKIENĖS 2015 M. VEIKLOS ATASKAITA

Dainavos seniūnijos Bermudų seniūnaitijos

Seniūnaitės Nijolės Ragauskienės

2015 m. veiklos ataskaita

 

Nuo 2014 m. kovo mėn. visuomeniniais pagrindais atstovauju Bermudų seniūnaitijos gyventojų interesams Dainavos seniūnijoje.

Bendruomenei rūpimus klausimus seniūnaičių sueigoje seniūnaičiai svarsto ir priima sprendimus atviru balsavimu.

Seniūnaičių sueigos posėdyje buvo pristatyta Bermudų seniūnaitės 2015 m. veiklos ataskaita.

Pagal 2015 m. veiklos planą per 2015 m. buvo atlikti sekantys darbai:

2015 metais, panaudojant Vietos bendruomenių savivaldos programos lėšas, Dainavos seniūnijos VBT(Vietos bendruomenių taryba)sprendimu, buvo pritarta seniūnaitės Nijolės Ragauskienės šešiems projektams. Dainavos seniūnijos ir Bermudų seniūnaitijos gyventojai, Dainavos seniūnijos el. tinklapyje, Bermudų seniūnaitijos skelbimų lentoje ir daugiabučių namų skelbimų lentose, visada buvo informuojami apie organizuojamus renginius, šaukiamus seniūnaičių sueigos ir VBT posėdžius, su kvietimu aktyviai juose dalyvauti, nes juose sprendžiami bendruomenės nariams svarbūs klausimai. Buvo organizuojama gyventojų apklausa dėl projektų pateikimo pagal numatytas finansuotinas veiklas, informacija apie pritartus projektus, kvietimai dalyvauti projektuose. Tenka pažymėti, kad gyventojai nebuvo labai aktyvūs.

 • Pateikus paraišką gauti finansavimą iš Vietos bendruomenių savivaldos 2013-2015 m. Programos, buvo pritarta projektui „Šv. Jokūbo piligrimų kelio (Camino de Santiago)tąsa Lietuvoje“. Ir 2015 m. lapkričio mėn. 7 d. Dainavos seniūnijos 61 bendruomenės narys aplankė ir Europos Tarybos patvirtintu Šv.Jokūbo ženklu (kriaukle) paženklino tris Šv. Apaštalo Jokūbo vardo bažnyčias: Jonavoje, Kurtuvėnuose ir Rudiškiuose.Taip pat aplankė ir Šv. Jokūbo kelio ženklu paženklino Kauno kelyje esantį Tytuvėnų bažnyčios ir vienuolyno ansamblį, aplankė Šiluvos Švč. Mergelės Marijos bažnyčią ir Kryžių kalną.

Kelionė buvo neilga, bet prasminga, dvasinga ir įsimintina.

 • 2015 m. lapkričio mėn. 26 d. Tito Masiulio jaunimo mokykloje buvo įgyvendintas projektas „Sportas suartina vaikus“.

Stalo teniso varžybos vyko T. Masiulio jaunimo mokyklos sporto salėje. Dalyvavo virš 30 dalyvių, jų tarpe 8 suaugusieji. Varžybos vyko trijose amžiaus grupėse. Prieš varžybas parodomąjį žaidimą pademonstravo profesionalai „Stalo teniso asociacija – 11“ žaidėjai. Visi nugalėtojai buvo apdovanoti puikiais dalyvio medaliais su užrašu „Bermudų seniūnaitijos stalo teniso varžybos“.

 

 • 2015 m. gruodžio mė. 4 d. Bermudų seniūnaitijos gyventojai buvo pakviesti pagal kitą projektą į Tito Masiulio jaunimo mokyklą „Adventinė vakaronė – Kalėdinių žaislų gamyba“.

Vakaronės metu, susirinkusius bendruomenės narius, tradicinių amatų meistrė Sigita Grigaliūnienė, supažindino su švenčių papročiais, tradicijomis. Kūrybinių dirbtuvių metu, bendruomenės nariai savo rankomis pasigamino įvairių tradicinių žaislų Kalėdų eglutei papuošti.

 • Projektu „Sveikas laisvalaikio praleidimas“, buvo siekiama Bemudų bendruomenės narius , ypač jaunimą įtraukti į turiningą laisvalaikio praleidimą, žaidžiant badmintoną seniūnaitijos viešojoje erdvėje. Projektas „Sveikas laisvalaikio praleidimas“, buvo įgyvendintas dalinai, nes Dainavos seniūnijos VBT (Vietos bendruomenių taryba), nepritarė projekto pilnam finansavimui ir, buvo nupirkta tik badmintono rakečių komplektas, skraidukai ir tinklas, neskyrė pinigų tinklo stovui.

Baigiantis metams, liko nepanaudotų lėšų, tačiau Dainavos seniūnijos VBT daugumos nariai, deleguoti nuo Dainavos seniūnijos bendruomenių centrų ir seniūno, nebuvo geranoriški ir nepritarė mobiliam badmintono tinklo stovo pirkimui.

 • Tie patys Dainavos seniūnijos VBT nariai nuo Dainavos seniūnijos bendruomenių centrų ir seniūno pasirinkti du atstovai, kurie yra daugumoje, be objektyvios motyvacijos, nepritarė projektui „Gyvasis muziejus“. Šiuo projektu, buvo siekiama, supažindinti bendruomenės narius su restauruotu ir didžiausiu Lietuvoje Pakruojo dvaru ir edukacinėmis programomis, praplečiant bendruomenės narių akiratį, sudarant galimybę prasmingai praleisti laiką ir pajusti bendruomeniškumo galią.
 • Pritarus mažesnei sumai, Dainavos bendruomenės nariai keliavo maršrutu „Kaunas-Raudondvaris-Vilkija-Veliuona“. Aplankė Raudondvario architektūrinį ansamblį, apžiūrėjo parodą – Marc Chagall“Stebūklo laukimas“, aplankė A. ir J. Juškų etninės kultūros muziejų ir Medaus slėnyje degustavo medų.
 • Šeštas projektas“Gražūs darbai ir iniciatyvos – Sausio 13-osios Atminimo Aukurui“ buvo įgyvendintas Tito Masiulio jaunimo mokykloje. Projekto dalyviai mokytojai ir mokiniai piešė Sausio 13-osios tematika, lipdė iš molio, tautodailininkai audė juosteles, staliai gamino įvairius dirbinius iš medžio. Savo darbais prisidėjo prie Laisvės gynėjų dienos paminėjimo. Darbų, skirtų Sausio 13-osios atminimui, autoriai buvo apdovanoti . Mokyklos bendruomenės atstovai ir mokiniai aplankė Tito Masiulio kapą Petrašiūnų kapinėse.

Prieš visų šių projektų įgyvendinimą, kad nebūtų 2015 m. Programai skirtos lėšos pasidalintos siauruose interesų grupėse, kartu su V. Krėvės pr.2-osios seniūnaite, kreipėmės į Dainavos seniūną ir į Kauno miesto savivaldybės administracijos direktorių, kad 2015 m. VBT būtų sudaryta , pasitarus su seniūnaičiais, kaip to reikalauja Vietos savivaldos įstatymas. Tačiau dėl dviejų atstovų, pasiūlytų seniūno, nebuvo sutarimo tarp seniūno ir seniūnaičių. Pagaliau sutarus, seniūnas A. Malinauskas ignoruodamas susitarimą, savivaldybės administracijos direktoriui, pateikė tvirtinti kitas kandidatūras, dėl kurių ir nebuvo sutarimo. Bendruomenių centrams atstovavo tie patys nuo 2012 m. pasiūlyti nariai, kurie 2014 metais Dainavos VBT dirbo pagal konfidencialumo sutartį, neviešindami projektų. Tokiu būdu Dainavos seniūnijos VBT dauguma, nesistengė bendradarbiauti su Dainavos seniūnijos bendruomene, bendruomenių centrų atstovai neteikė projektų seniūnaičių sueigai, svarstyti dėl jų naudingumo ir tikslingumo tenkinant viešuosius vietos bendruomenės poreikius, kaip to reikalauja Vietos savivaldos įstatymo 35 str.3p.

Tokiu būdu nebuvo pritarta vaikų žaidimo aikštelių atnaujinimui, gyventojų apklausos pravedimui, kuria buvo norima sužinoti svarbiausias bendruomenės spręstinas problemas. Nebuvo pritarta projektui „Tvarkinga gyvenamoji aplinka“, nors buvo surinkta virš 50 gyventojų parašų. Pagal šį projektą buvo numatyta sutvarkyti Bermudų seniūnaitijoje, tarp daugiabučių namų, esančią viešą erdvę, nutiesiant keliuką, kuris palijus nepraeinamas, pastatant keletą suoliukų, šiukliadėžių. Projektas atitiko finansuotiną veiklą, tačiau ta pati VBT narių dauguma balsavo prieš pinigų skyrimą šiai veiklai. Taip pat nepritarta projektui „Spektaklis -2015“, pagal kurį buvo planuojama iš aštuonių Dainavos seniūnijos mokyklų, nepasiturinčių šeimų vaikams nupirkti bilietus į Dramos teatro spektakliį skirtą vaikams.

Siekiant supažindinti Dainavos bendruomenės narius su vietos savivaldos samprata, jos principais, privalumais, sprendžiant bendruomenės reikalus, didinant jų , aktyvumą, domėjimąsi ir dalyvavimą sprendžiant bendruomenės viešuosius poreikius, buvo pateiktas projektas “Savarankiškesnės visuomenės LINK: kuriuo keliu einama?“Ta pati dauguma balsavo prieš – projektui nepritarta.

Be išvardintų ir įgyvendintų projektų, organizavau kitų, smulkių darbų atlikimą Bermudų seniūnaitijoje:

 • Bermudų seniūnaitijos viešųjų erdvių tvarkymui (šiukšlių surinkimui, lapų sugrėbimui bei išvežimui) bendradarbiaujant su Dainavos seniūnija, viešąsis erdves tvarkė darbininkai, kurie už socialines pašalpas turi prisidėti prie visuomenei naudingų darbų. Tarpininkaujant LR Seimo nariui Kaziui Starkevičiui, rinktam mūsų apygardoje, buvo išvežamos stambiagabaritinės atliekos ir lapai nuo boilerinės prie darželio-lopšelio“Vaidilutė“.
 • 2015 metų pradžioje, kreipiausi į Dainavos seniūniją dėl asfalto drožlių – duobių išlyginimui. Neatvežta.
 • Dėl įvažiavimo į Bermudų kvartalą iš Taikos pr., Kovo 11-osios ir Draugystės gatvių žiedinės sankryžos sutvarkymo, pakartotinai buvo kreiptasi Į Dainavos seniūną ir į Kauno miesto savivaldybę, dėl šio įvažiavimo įtraukimo į įvažiuojamų kelių į gyvenamuosius kvrtalus programą. Tarpininkaujant LR Seimo nariui Kaziui Starkevičiui, nauju raštu kreipiausi į Kauno miesto savivaldybę dėl šio įvažiavimo įtraukimo į Draugystės gatvės geometrines charakteristikas ir lėšų planavimo jos tvarkymui. Atsakymas neigiamas.
 • Pastoviai gyventojus informuodavau ir prašydavau laikytis Kelių eismo taisyklių ir nestatyti automobilių ant žalios vejos.
 • 2015-02-23 d. kartu su V.Krėvės 2-osios seniūnaitijos seniūnaite ir VBT nare, kreipėmės į Kauno savivaldybės Kontrolės ir Audito tarnybą, dėl Dainavos VBT 2014 m., po konfidencialumo sutartimi paslėptų ir įgyvendintų projektų kontrolės. Nustatyta daug pažeidimų.
 • 2015-07-19 d. kartu su seniūnaite Danguole Raguckiene, kreipėmės į Kauno miesto savivaldybės tarybos Valdymo ir bendruomenių plėtojimo komitetą su pasiūlymais ir pakeitimais Programos tvarkos Aprašui, akcentuojant, kad Apraše nėra išsamiai ir pakankamai apibrėžti seniūnų įsipareigojimai, susiję su VBT darbo organizavimu.
 • 2015-07-28 d. kreiptasi į Kauno miesto savivaldybės administraciją , su prašymu sustabdyti Dainavos VBT du projektus, teiktus pilietinės bendruomenės centro „Dainava“, tai „Oginskio keliais ir „Žolinė Dainavoje“ nes nebuvo aptarti su Dainavos seniūnaičių sueiga ir Dainavos bendruomene dėl jų tikslingumo, tenkinant bendruomenės poreikius. Nebuvo sustabdyti, išleista 13,5 tūkst. eurų, 37,7 % nuo visos 2015 metais visai Dainavos bendruomenei skirtos 35808 tūkst. eurų sumos.
 • 2015-10-21 d. kartu su V.Krėvės 2-osios seniūnaitijos seniūnaite, kreipiausi į LR Seimo Antikorupcijos komisijos pirmininką Vitalijų Gailių, dėl valstybės biudžeto lėšų, skirtų Dainavos seniūnijos bendruomenės viešųjų poreikių tenkinimui, įgyvendinant Vietos bendruomenių savivaldos programą, įvertinimo antikorupciniu požiūriu.

Ir pabaigai, kad vietos bendruomenė tartųsi ir susitartų dėl bendrų viešųjų reikalų tvarkymo ir pasimatytų rezultatai, kviečiu būti neabejingais savo bendruomenės nariais. Atviram pasikalbėjimui, pasiūlymų išsakymui ir tolimesnės veilos aptarimui, lauksiu Jūsų Tito Masiulio jaunimo mokykloje.

Bermudų seniūnaitė Nijolė Ragauskienė

 

Šioje svetainėje naudojami mūsų ir trečiųjų šalių slapukai. Jūsų sutikimas nereikalingas dėl būtinųjų slapukų, kurie padeda mums valdyti interneto svetainę ir užtikrinti jos apsaugą, naudojimo. Norėdami naudoti statistikos, analitikos ir rinkodaros slapukus, turime gauti jūsų sutikimą. Šiuos slapukus naudojame siekdami tobulinti svetainę, užtikrinti patogesnį naudojimąsi ja bei pasiūlyti jums aktualų turinį ir paslaugas. Juos galite pakeisti skiltyje „Parinktys“ arba sutikti su visų slapukų naudojimu paspaudę mygtuką „Sutikti su visais“. Savo sutikimą bet kada galėsite atšaukti pakeisdami interneto naršyklės nustatymus ir ištrindami įrašytus slapukus. Daugiau informacijos rasite: „Slapukų politika“.

Kauno bangelė
Skip to content