Gyvenamųjų namų prijungimo prie centralizuoto šilumos tiekimo tinklo mažinant iškastinio kuro vartojimą ir oro taršą mieste programa

Kauno miesto gyvenamųjų namų prijungimo prie centralizuoto šilumos tiekimo tinklo šiuo metu teikti paraiškos kvietimo nėra.

https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/1247fce062f511eca9ac839120d251c4

Kauno miesto savivaldybės gyvenamųjų namų prijungimo prie centralizuoto šilumos tiekimo tinklo mažinant iškastinio kuro vartojimą ir oro taršą mieste programos paskirtis – skatinti Kauno miesto savivaldybės gyvenamųjų namų tinklų prijungimą prie centralizuotai tiekiamos šilumos sistemos tinklo, pakeičiant iškastinį kurą naudojančius šilumos įrenginius.

 

Programos tikslas – padidinti gyvenamųjų namų, prijungtų prie centralizuotų šilumos tiekimo sistemų, skaičių Savivaldybėje, pakeičiant iškastinį kurą naudojančius šilumos įrenginius, prisidedant prie Europos Sąjungos žiedinės ekonomikos veiksmų plano, Lietuvos pažangos strategijos „Lietuva 2030“ ir Jungtinių Tautų darnaus vystymosi tikslų ir uždavinių įgyvendinimo.

Programos uždaviniai:

  1. paskatinti gyventojus naudoti centralizuotai tiekiamą šilumą, užtikrinant pigesnės šilumos išteklių naudojimą;
  2. pagerinti Kauno miesto oro taršos dėl iškastinio kuro deginimo prevenciją;
  3. sumažinti Kauno mieste oro taršą dėl naudojamo iškastinio kuro;
  4. prisidėti prie efektyvaus išteklių naudojimo ir Kauno miesto tvaraus augimo.

 

Paramos gavėjas – gyvenamosios paskirties vieno buto pastato arba gyvenamosios paskirties buto dviejų butų pastate savininkas, name – gyvenamųjų butų ir (ar) patalpų savininkai.

Pareiškėjas – šilumos tiekėjas, paramos gavėjų įgaliotas atstovauti gaunant Savivaldybės finansavimą ir įgyvendinti Programos projektą.

Paraiška – Savivaldybės paskelbtame kvietime teikti paraiškas pareiškėjo užpildytas ir Savivaldybės administracijos Strateginio planavimo, analizės ir programų valdymo skyriui nurodyta tvarka ir terminais pateiktas dokumentas.

Kauno miesto savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymu patvirtintas Kvietimas skelbiamas Savivaldybės interneto svetainėje (www.kaunas.lt). Pareiškėjas Kvietime nustatyta tvarka ir terminais pateikia užpildytą Savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymu nustatytos formos projekto paraišką su sąmata. Kartu su paraiška pateikiami Kvietime nurodyti dokumentai.

Programos lėšos naudojamos pareiškėjų įgyvendinamiems projektams iš dalies finansuoti. Programa įgyvendinama Savivaldybės tarybos patvirtintomis Savivaldybės biudžeto lėšomis.

Projektai, kurių įgyvendinimas iš dalies finansuojamas Programos lėšomis, turi būti įgyvendinti, už jų įgyvendinimą ir lėšų panaudojimą atsiskaityta einamaisiais metais. Motyvuotu pareiškėjo prašymu projektų įgyvendinimo terminas gali būti pratęstas tais atvejais, kai projektas, kuriam įgyvendinti skirtas finansavimas iš Programos lėšų, einamaisiais metais yra pradėtas vykdyti ir (arba) pareiškėjas dėl jo vykdymo yra sudaręs sutartį su rangovu (paslaugos teikėju) ir kai tokiam termino pratęsimui pritaria Darbo grupė. Bendras projekto įgyvendinimo terminas negali būti ilgesnis kaip dveji metai. Termino pratęsimas įforminamas rašytiniu susitarimu. Jį pasirašo Savivaldybės administracijos direktorius ar jo įgaliotas asmuo.

 

Įgyvendinimo ataskaita

Lėšų panaudojimo ataskaita

Suvestinė

Sutarties forma (1)

Įsakymas Kvietimas Paraiška

Šioje svetainėje naudojami mūsų ir trečiųjų šalių slapukai. Jūsų sutikimas nereikalingas dėl būtinųjų slapukų, kurie padeda mums valdyti interneto svetainę ir užtikrinti jos apsaugą, naudojimo. Norėdami naudoti statistikos, analitikos ir rinkodaros slapukus, turime gauti jūsų sutikimą. Šiuos slapukus naudojame siekdami tobulinti svetainę, užtikrinti patogesnį naudojimąsi ja bei pasiūlyti jums aktualų turinį ir paslaugas. Juos galite pakeisti skiltyje „Parinktys“ arba sutikti su visų slapukų naudojimu paspaudę mygtuką „Sutikti su visais“. Savo sutikimą bet kada galėsite atšaukti pakeisdami interneto naršyklės nustatymus ir ištrindami įrašytus slapukus. Daugiau informacijos rasite: „Slapukų politika“.

Kauno bangelė
Skip to content