Kauno sporto halės ir S. Dariaus ir S. Girėno stadiono operatoriaus parinkimo konkuras

Kauno sporto halės ir S. Dariaus ir S. Girėno stadiono valdymas koncesijos būdu

 

Kauno mieste šiuo metu vyksta Kauno sporto halės kapitalinis remontas bei S. Dariaus ir S. Girėno stadiono rekonstrukcija. Atsižvelgiant į tai, kad Kauno mieste trūksta aukščiausius ES standartus atitinkančios viešosios infrastruktūros, šie objektai bus pritaikyti neformaliojo ugdymo, profesionalas sporto (varžybos, kurioms reikalingi UEFA ir IAAF II standartai), kultūros (masinių renginių, koncertų, mugių, konferencijų ir kt.) ir kitų viešųjų paslaugų teikimui bei bendruomeninei veiklai vykdyti. Atnaujinta infrastruktūra ypač svarbi Kauno miesto savivaldybės teikiamų viešųjų paslaugų kokybės gerinimui bei miesto įvaizdžio formavimui. S. Dariau ir S. Girėno stadionas bus vienintelis tokio aukšto lygio stadionas sudarantis sąlygas organizuoti ne tik profesionalaus sporto tarptautines varžybas, bet ir masinius renginius (koncertus), kurių metu tilptų daugiau kaip 15 000 žiūrovų. Tuo tarpu Kauno sporto halės patalpos išsiskirs savo daugiafunkciškumu ir bus pritaikomos įvairialypėms paslaugoms, bus nauja ir patraukli erdvė neformalaus švietimo veikloms skirtingoms tikslinėms grupėms. Kadangi Kaunas ir jame esantis S. Dariaus ir S. Girėno stadionas bei Kauno sporto halė yra Lietuvos centrinėje dalyje, daroma prielaida, kad į čia vykstančius didesnės apimties renginius bus pritraukiami lankytojai iš visos Lietuvos.

Projekto įgyvendinimas numatomas koncesijos būdu, t. y. partneryste tarp viešojo ir privataus sektorių. Tokiu būdu siekiama taikyti ir kitose ES šalyse taikomas viešųjų paslaugų teikimo praktikas, pritraukti privataus sektoriaus „know-how“ bei patirtį.

Kauno miesto savivaldybė prie projekto įgyvendinimo planuoja prisidėti infrastruktūros paruošimu atliekant S. Dariaus ir S. Girėno stadiono rekonstrukciją bei Kauno sporto halės kapitalinį remontą. Objektuose bus atlikti visi reikiami statybos darbai, įrengtos patalpos su atvestomis komunikacijomis ir kiti būtini darbai veiklai vykdyti.

Atsižvelgiant į tai, kad Kauno sporto halės kapitalinio remonto darbai yra finansuojami iš ES lėšų (Pagal 2014-2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 7 prioriteto „kokybiško užimtumo ir dalyvavimo darbo rinkoje skatinimas“ Nr. 07.1.1-CPVA-R-904 priemonę „Didžiųjų miestų kompleksinė plėtra“), šiame pastate vykdomai veiklai bus taikomi reikalavimai – neformalaus švietimo ir kitos nekomercinės veiklos sudarys apie 76 % visų, pastate vykdomų veiklų. Veiklos vykdymui taikomas 5 metų ataskaitinis laikotarpis.

Koncesininkas įsipareigoja:

 • Užtikrinti reikiamas investicijas įrangos įsigijimui (įranga skirta veiklos vykdymui);
 • Administruoti ir tinkamai valdyti Kauno sporto halės bei S. Dariaus ir S. Girėno stadiono infrastruktūrą (pastatus) užtikrinant reikiamas investicijas bei savalaikes reinvesticijas kokybiškam šių objektų funkcionavimui;
 • Įvardijamuose objektuose vykdyti pagal objektų paskirtį bei taikomus reikalavimus atitinkančias veiklas, užtikrinti veiklų tęstinumą (Kauno sporto halėje neformalaus švietimo veiklas vykdyti ne mažesne kaip 76% visų objekte vykdomų veiklų apimtimi ir užtikrinti jų vykdymą ne trumpiau kaip 5 metus);
 • Pagal Kauno miesto savivaldybės poreikį teikti visą aktualią informaciją apie objektuose vykdomą veiklą, teikti veiklos ataskaitas patvirtinančias apie veiklos apimtis ir jų pobūdį (siekiant užtikrinti Kauno sporto halės įsipareigojimų veiklai vykdymą bei ataskaitų teikimą VšĮ Centrinei projektų valdymo agentūrai).

Kauno miesto savivaldybė įsipareigoja:

 • Atlikti S. Dariaus ir S. Girėno stadiono rekonstrukcijos bei Kauno sporto halės kapitalinio remonto darbus, pritaikant infrastruktūrą neformaliojo ugdymo, profesionalas sporto (varžybos, kurioms reikalingi UEFA ir IAAF II standartai), kultūros (masinių renginių, koncertų, mugių, konferencijų ir kt.) ir kitų viešųjų paslaugų teikimui bei bendruomeninei veiklai vykdyti;
 • Pagal galimybes viešinti informaciją apie vykdomą veiklą padedant koncesininkui pritraukti patalpų nuomininkus (neformalaus švietimo organizacijos, bendruomenės, renginių organizatoriai ir kt.);

Numatomos preliminarios koncesininko investicijos veiklai vykdyti:

 • Investicijos reikiamos įrangos įsigijimui – 1 803 460,12 Eur.

Numatomos preliminarios privataus subjekto investicijos į įrenginius

Eil. Nr. Išlaidų pavadinimas Suma, Eur be PVM
1. Įranga, įrenginiai ir kitas turtas 1 803 460,12
1.1. Kauno sporto halės įranga 553 127,64
1.1.1 Įranga sporto ir kultūrinėms veikloms vykdyti (mobilūs krepšinio stovai, tinklinio tinklas ir stovai, imtynių tatamis, švieslentės, teisėjų bokšteliai, persirengimo kambarių spintelės, scena, elektriniai kėlimo varikliai, draperijos ir kt.)
1.2. S. Dariaus ir S. Girėno stadiono įranga 1 250 332,48
1.2.1. Cokolis, I terasa esamos cokolinės dalies rekonstravimas  (pakabinamos lubos, mobilios akustinės pertvarkos, WC įranga, plaukų džiovintuvai, barjerai tarp turniketų, šviečianti tūrinė iškaba, nuorodų sistema prieigose, barų prekybos taškai ir kt.)
1.2.2. VIP tribūnos (filmavimo studijai skirta lubų danga, garso izoliacijos pertvaros, barjerai prie turniketų, informacinės lentos ir stendai, sektorių ženklinimas, WC įranga, komentatorių stalai, žurnalistų kėdės, transformuojamos akustinės pertvaros ir kt.)
1.2.3. Gerbūvis (Šuolio į aukštį, šuolio su kartimi, šuolio į tolį rungčių įrenginiai, disko ir kūjo metimo įrenginiai, vandens kliūtys, futbolo aikštės įrenginių komplektas ir kt.
 1. Dariaus ir S. Girėno stadione numatoma vykdyti veikla ir planuojamos veiklos pajamos.

Atsižvelgiant į tai, kad Kauno mieste kaip ir visoje Lietuvoje jaučiamas viešosios infrastruktūros, pritaikytos bendruomenių neformalaus švietimo, kultūrinių veiklų bei profesionalaus sporto veiklų organizavimui trūkumas, numatoma, atnaujiną infrastruktūrą pritaikyti viešųjų paslaugų teikimui. S. Dariaus ir S. Girėno stadione planuojama organizuoti profesionalaus sporto varžybas. Panašių alternatyvių vietų, galinčių pakeisti S. Dariaus ir S. Girėno stadioną Kauno mieste nėra, o dabartinė stadiono situacija – rekonstrukcijos darbai – sudaro prielaidų konkuruoti tiek vidinėje, tiek tarptautinėje rinkoje dėl turistų, masinių renginių ar sporto varžybų. Stadionas atitiks UEFA ir IAAF II standartus, todėl bus sukurtos galimybės organizuoti aukščiausio lygio tarptautines ir nacionalines sporto varžybas. Taip pat, stadione numatomi masiniai renginiai, koncertai ir kt. kurių metu tilptų daugiau kaip 15 000 žiūrovų.

Atliekant rekonstrukciją numatoma:

 1. Naujos tribūnos statyba: VIP zonų įrengimas, futbolo varžyboms organizuoti ir rengti bei žiniasklaidai skirtų patalpų įrengimas;
 2. Esamų apatinių ir viršutinių tribūnų rekonstravimas, įrengiant apatines ir viršutines tribūnas esamoje terasos dalyje prie Halės bei viršutinę tribūną šiauriniame sektoriuje;
 3. Stadiono perimetru įrengiamos atramos stogo konstrukcijoms laikyti ir esamų tribūnų konstrukcijoms sustiprinti;
 4. Įrengti stadiono viršutinės dalies fasadą;
 5. Atnaujinti tribūnų apdailos medžiagas, įrengti naujas kėdes, tribūnų pirmojo aukšto lygyje įrengti naujus tualetus žiūrovams;
 6. Numatomos bėgimo takų, lengvosios atletikos sektorių ir futbolo aikštės dangų keitimas, įrengiant reikalingas papildomas inžinerines sistemas jų aptarnavimui (drėkinimas, drenažas, šildymas, elektros linijos);
 7. Įrengti naują stadiono apšvietimo sistemą;
 8. Sutvarkyti pastato prieigų teritoriją (performuoti žalios vejos zonas, pakeisti automobilių ir pėsčiųjų takų, šaligatvių dangas, sutvarkyti teritorijos apšvietimą, įrengti apsaugos stebėjimo
  sistemą);

Galima kainodara už stadiono nuomą:

Renginio trukmė Renginio tipas Kaina, be PVM Premija už bilietą
Iki 3 val. Nacionalinio čempionato futbolo rungtynės, kiti nedideli kultūriniai – visuomeniniai renginiai. 1500,0 1 Eur
Iki 8 val. Nacionalinės reikšmės lengvosios atletikos varžybos 3000,0 0 Eur
Iki 3 dienų Tarptautinės futbolo varžybos (įskaitant pasiruošimo treniruotes, įrangos instaliavimą). Dideli koncertai. 8000,0 3 Eur
Iki 7 dienų Europos lengvosios atletikos čempionatas 40000,0 3 Eur

Visais atvejais, prie nustatytos kainos pridedama apsaugos ir papildomų paslaugų sąmata, priklausomai nuo planuojamo renginio dydžio ir specifikos. Iš tokių paslaugų galima paminėti šias – konferencijų salės ir kitų patalpų su įrenginiais paruošimas, sutvarkymas ir pritaikymas susirinkimams, konferencijoms, prekybos vietos sporto centro teritorijoje paruošimas ir priežiūra, kitos pramogų ir poilsio organizavimo paslaugos, papildomų  patalpų paruošimas, pritaikymas, sutvarkymas.

Pajamas iš stadiono veiklos sudarys: lengvosios atletikos, futbolo varžybų organizavimas, nuoma dideliems koncertams, visuomeniniams – kultūros renginiams, lauko teniso aikštelių nuoma, VIP parkingo ir lauko parkingo vietų nuoma, potribūninių patalpų nuoma, patalpų nuoma baro veiklai.

Pajamų iš lengvosios atletikos prielaidos:

 • Lengvosios atletikos nacionalinėse varžybose pajamų už bilietų pardavimą nenumatoma, per metus bus organizuojamos 5 dienos varžybų, 1 dienos stadiono nuomos kaina – 3 000 Eur be PVM.
 • Per prognozavimo laikotarpį stadione bus organizuoti 2 tarptautiniai Europos jaunimo čempionatai, nuomos kaina sudarys 42 000 Eur be PVM už 1 čempionatą, pajamos iš bilietų pardavimo – 3 Eur už 1 bilietą.

Pajamų iš futbolo varžybų prielaidos:

 • Per pirmus 2 metus Kauno stadione bus žaidžiamos 4 nacionalinės rinktinės rungtynės, žiūrovų skaičius rungtynėse – 10500, pajamos už stadiono nuomą – 8000 Eur ir PVM, už bilietus – 31500 Eur ir PVM. Prognozuojama, kad atsidarius Vilniaus nacionaliniam stadionui, Kaune tokių rungtynių per metus liks vienos;
 • Kasmet stadione bus organizuojamos 2 UEFA atrankos rungtynės, žiūrovų skaičius – 7500 (Žalgiris – Honved, 2019 m., 3500; Sūduva – Ferencvaros 2019 m., 6000);
 • Kasmet stadione bus žaidžiama 15 nacionalinės lygos rungtynių, kiekvienose rungtynėse po 500 žiūrovų.

Planuojama, kad kiti kultūriniai ir visuomeniniai renginiai bei lauko teniso aikštelių, potribūninių erdvių nuoma, patalpų nuoma baro veikloms (patalpos cokolyje ir I terasoje), automobilių stovėjimo vietų apmokestinimas sudarys apie 228 454  Eur. Pajamų.

Kauno sporto halėje planuojama vykdyti veikla ir veiklos pajamos.

Atlikus Kauno sporto halės ir pagalbinių patalpų (garažo) kapitalinį remontą, planuojama, kad atnaujintoje infrastruktūroje, didžiąja dalimi bus vykdomos neformaliojo švietimo veiklos. Neformalus švietimas sudarys ne mažiau kaip 76 % visų Kauno sporto halėje vykdomų veiklų, likusią užimtumo dalį sudarys komercinė veikla (t. y. renginiai, koncertai, mugės, spektakliai, konferencijos ir kt.). Planuojama, kad Kauno sporto halėje bus galima vykdyti krepšinio, futbolo, badmintono, salės tinklinio, stalo teniso, šachmatų, dziudo, kovų menų, šiuolaikinės penkiakovės ir kitas neformalaus švietimo veiklas, kurias Kauno mieste organizuoja 28 organizacijos. Atlikus patalpų kapitalinį remontą numatoma, kad pagrindinė Kauno sporto halės salė bus daugiafunkcinė, esant poreikiui erdvę bus galima suskaidyti į 4 atskiras sales, kuriose vienu metu galėtų vykti skirtingos veiklos.

Įvertinus galimą patalpų užimtumą, prognozuojama, kad veiklos vykdytojas iš halės įveiklinimo gaus 314 633 Eur pajamų, apmokestins iš viso 10 760 valandų, iš kurių 8 160 valandų, arba 76 proc. veiklos sudarys neformalaus švietimo veiklos.

Numatomos reikiamos reinvesticijos objektų veiklos vykdymo užtikrinimui (15 metų laikotarpiu) – 507 850 Eur.

Numatomos veiklos pajamos iš suteiktų paslaugų (15 metų laikotarpiu) – 8 763 365 Eur.

Infrastruktūros išlaikymo kaštai (15 metų laikotarpiu) – 3 321 755 Eur.

 

Kauno sporto halė

 

Pastate vienu metu gali būti apie 3 600 lankytojų. Kauno sporto halėje įrengta pagrindinė įranga būtina pastato eksploatavimui, tačiau siekiant jame vykdyti veiklas būtinas veikloms skirtos įrangos įsigijimas. Detalios halės pagrindinės patalpos bei jų dydis pateikti žemiau esančiuose paveiksluose bei lentelėse.

Halės pastato pirmo aukšto planas

Šaltinis: Kauno sporto halės rekonstrukcijos darbų techninis projektas, 2020 m.

Pirmo aukšto pagrindinės patalpos

Patalpų pavadinimas Patalpų plotas, m2
Multifunkcinė salė 2 130,47
Kitos patalpos (holai, WC, koridoriai, šilumos punktas, indų plovykla, pagalbinės patalpos, kasa, laiptinės dušinė, tambūrai, persirengimo kambariai ir kt.) 1 446,84
VISO: 3 577,31

Šaltinis: Kauno sporto halės rekonstrukcijos darbų techninis projektas, 2020 m.

 

Garažo patalpos

Patalpų pavadinimas Patalpų plotas, m2
Užkulisių patalpos, grimerinės, persirengimo kambariai, repeticijų salė ir kt. 156,95
Kitos patalpos (tambūrai, koridoriai, WC, dušinės, pagalbinės patalpos, holai, techninės patalpos ir kt.) 868,72
VISO: 1 025,67
Šaltinis: Kauno sporto halės rekonstrukcijos darbų techninis projektas, 2020 m.

Halės pastato antro aukšto planas

Šaltinis: Kauno sporto halės rekonstrukcijos darbų techninis projektas, 2020 m.

Antro aukšto pagrindinės patalpos

Patalpų pavadinimas Patalpų plotas, m2
Operatorinė, baro patalpos, susirinkimų salės ir kt. 493,20
Kitos patalpos (koridoriai, WC, balkonai, laiptinė, pagalbinės patalpos ir kt.) 680,70
VISO: 1 173,90

Šaltinis: Kauno sporto halės rekonstrukcijos darbų techninis projektas, 2020 m.

 

Dariaus ir S. Girėno stadionas

Dariaus ir S. Girėno stadiono daugiafunkcionalumas suteiks galimybę organizuoti įvairaus pobūdžio kultūros ir sporto renginius. Stadionas Lietuvoje yra didžiausias ir galintis priimti daugiausiai lankytojų. Stadionas talpina 15 135 žiūrovus.

Pav. 3. S. Dariaus ir S. Girėno stadiono planas po rekonstrukcijos

Šaltinis: S. Dariaus ir S. Girėno sporto centras, 2020 m.

Stadiono rodikliai

Rodiklio pavadinimas Rodiklio reikšmė
Sporto paskirties pastatas (unikalus numeris 1993-9030-6020)
Žiūrovų vietų skaičius 15 315
Pastato bendrasis plotas 12 216,79 m2
Garažų paskirties pastatas (unikalus numeris 1993-9030-6031)
Automobilių vietų skaičius 40
Pastato bendrasis plotas 1 064,83 m2
Kiti statiniai
Futbolo aikštė (unikalus numeris 1993-9030-6075) 7 662 m2
Lengvosios atletikos aikštė su bėgimo takais (unikalus numeris 1993-9030-6075) 10 160 m2

Šaltinis: S. Dariaus ir S. Girėno stadiono rekonstrukcijos darbų techninis projektas, 2020 m.

 

Kauno miesto savivaldybė kviečia visus susidomėjusius ir potencialius investuotojus, kurie norėtų dalyvauti tokio projekto įgyvendinime, išreikšti savo nuomonę dėl projekto įgyvendinimo pagrindinių reikalavimų ir sąlygų, pateikti savo pasiūlymus ir įžvalgas kaip tinkamiausiai suplanuoti sutarties sąlygas.

Kartu pateikiami svarbiausi klausimai, į kuriuos Kauno miesto savivaldybė lauktų atsakymų ir nuomonių iš potencialių investuotojų.

Savo atsakymus, užklausas ar papildomai kylančius klausimus prašome siųsti šiuo el. paštu [email protected] .

Atsakymų ir nuomonių laukiame iki 2020 m. lapkričio 30 d.

 

Klausimai

 1. Kokių įsipareigojimų, reikalavimų ar kitų sąlygų siektumėte iš Kauno miesto savivaldybės? Pvz., leisti savarankiškai planuoti objektuose vykdomas veiklas (atsižvelgiant į Kauno sporto halėje taikomus apribojimus), nemokėti koncesijos mokesčio esant blogai ekonominei padėčiai, ir pan.
 2. Ar sutiktumėte mokėti koncesijos mokestį Kauno miesto savivaldybei? Kokie minimalūs ir maksimalūs koncesijos mokesčio mastai Jums būtų priimtini?
 3. Kaip manote, ar tinkamai įvertintos planuojamos investicijos į infrastruktūrą?
 4. Kaip manote, ar pakankamai įvertintos planuojamos veiklos ir jų apimtys? Galbūt siūlytumėte veiklas vykdyti mažesne / didesne apimtimi? Galbūt siūlytumėte įtraukti kito pobūdžio veiklas, kurios nenumatytos pateiktoje informacijoje?
 5. Jūsų manymu, iš numatytos vykdyti veiklos sugebėtumėte užtikrinti investicijų atsiperkamumą ir veiklos finansinį tvarumą?
 6. Kokio dydžio investicijos Jūsų įmonei būtų priimtinos investuoti į numatytos viešosios infrastruktūros plėtrą? Ar sugebėtumėte šias investicijas atlikti per vienerius kalendorinius metus, ar reikėtų daugiau nei vienerių metų?
 7. Ar Jūsų nuomone, 15 metų sutarties laikotarpis pakankamas investicijų atsipirkimui? Galbūt siūlytumėte trumpesnį / ilgesnį laikotarpį? Savo atsakymą paargumentuokite.
 8. Kokių turėtume pastabų, komentarų ar pasiūlymų dėl numatytų viešosios infrastruktūros objektų valdymo, numatytų papildomų investicijų veiklos vykdymui ir pan.? Prašome pateikti.

 

Šioje svetainėje naudojami mūsų ir trečiųjų šalių slapukai. Jūsų sutikimas nereikalingas dėl būtinųjų slapukų, kurie padeda mums valdyti interneto svetainę ir užtikrinti jos apsaugą, naudojimo. Norėdami naudoti statistikos, analitikos ir rinkodaros slapukus, turime gauti jūsų sutikimą. Šiuos slapukus naudojame siekdami tobulinti svetainę, užtikrinti patogesnį naudojimąsi ja bei pasiūlyti jums aktualų turinį ir paslaugas. Juos galite pakeisti skiltyje „Parinktys“ arba sutikti su visų slapukų naudojimu paspaudę mygtuką „Sutikti su visais“. Savo sutikimą bet kada galėsite atšaukti pakeisdami interneto naršyklės nustatymus ir ištrindami įrašytus slapukus. Daugiau informacijos rasite: „Slapukų politika“.

Kauno bangelė
Skip to content