Privatizuojami objektai

Kauno miesto savivaldybės nekilnojamojo turto pardavimą viešo aukciono būdu vykdo: Kauno miesto savivaldybės administracijos Nekilnojamojo turto skyrius, J. Gruodžio g. 9, LT-44293 Kaunas, tel.: (8-37) 42 26 20; el. p. [email protected]

Viešame aukcione parduodami tik tie Kauno miesto savivaldybei nuosavybės teise priklausantys statiniai, patalpos ar jų dalys, kiti nekilnojamieji daiktai ir jiems priskirti žemės sklypai (jei žemės sklypas parduodamas kartu su nekilnojamuoju turtu ir yra suformuotas), kurie įtraukti į Viešame aukcione parduodamo Kauno miesto savivaldybės nekilnojamojo turto ir kitų nekilnojamųjų daiktų sąrašą, patvirtintą Kauno miesto savivaldybės tarybos 2015-03-05 sprendimu Nr. T-87 „Dėl Viešame aukcione parduodamo Kauno miesto savivaldybės nekilnojamojo turto ir kitų nekilnojamųjų daiktų sąrašo patvirtinimo“ (Kauno miesto savivaldybės tarybos 2023 m. kovo 28 d. sprendimo Nr. T-148 redakcija).

Informacija ir dokumentai, kuriuos turi pateikti asmuo:

Viešame aukcione ketinantys dalyvauti asmenys aukciono sąlygose nurodytoje vietoje ir nurodytu laiku pateikia asmens tapatybės patvirtinimo dokumentą ir kitus dokumentus bei informaciją.

Juridiniai asmenys, taip pat juridinio asmens statuso neturintys subjektai, jų filialai ar atstovybės privalo pateikti:

1. Prašymą įregistruoti aukciono dalyviu

2. Juridinių asmenų registro išrašo (ar kito veiklos pagrindimo dokumento), jeigu pagal asmens registravimo vietos įstatymus toks subjektas privalo jį turėti, kopiją, patvirtintą teisės aktų nustatyta tvarka.

3. Įstatų arba nuostatų (ar kito steigimo dokumento), jeigu pagal asmens registravimo vietos įstatymus toks subjektas privalo juos turėti, kopiją, patvirtinta teisės aktų nustatyta tvarka.

4. Kompetentingo valdymo organo sprendimo dėl dalyvavimo aukcione ir nekilnojamojo turto ir jam priskirto žemės sklypo (jeigu žemės sklypas yra parduodamas kartu su nekilnojamuoju turtu) ar kitų nekilnojamųjų daiktų įsigijimo, jeigu pagal asmens steigimo dokumentus ar teisės aktus sprendimą turi priimti valdymo organas, kopiją, patvirtintą teisės aktų nustatyta tvarka.

5. Atstovo įgaliojimų patvirtinimo dokumentų kopijas, patvirtintas teisės aktų nustatyta tvarka.

6. Sandorio dėl ketinimo įsigyti bendrosios nuosavybės teise arba jungtinės veiklos sutarties kopijas, patvirtintas teisės aktų nustatyta tvarka, jeigu aukcione ketina dalyvauti keli asmenys (asmenų grupė).

7. Kitus aukciono sąlygose nurodytus dokumentus.

Fiziniai asmenys turi pateikti 1, 6 ir 7 punktuose nurodytus dokumentus (informaciją).

Viešame aukcione gali dalyvauti neribotas aukciono dalyvių skaičius.

Kiekvienas asmuo, norintis dalyvauti Kauno miesto savivaldybės nekilnojamojo turto viešame aukcione, turi pervesti nustatytą aukciono dalyvio registravimo mokestį ir garantinį įnašą į Kauno miesto savivaldybės administracijos (įmonės k. 188764867) sąskaitą Nr. LT60 4010 0425 0008 0309, Luminor Bank AS Lietuvos skyrius, aukciono sąlygose nustatyta tvarka ir terminais.

Informacija apie mokėjimo pavedimo pildymą

Informacija aukciono žiūrovams

Aukcioną stebėti gali asmenys, pageidaujantys būti aukciono žiūrovais, kurie į salę įleidžiami tik su Viešo aukciono organizavimo ir vykdymo komisijos išduotais aukciono žiūrovo bilietais. Vieno aukciono žiūrovo bilieto kaina – 3 Eur. Žiūrovo bilietas išduodamas iki aukciono pradžios pateikus dokumentą, įrodantį jog sumokėtas žiūrovo bilieto mokestis.

Už aukciono žiūrovo bilietą sumokama į Kauno miesto savivaldybės administracijos (įmonės kodas 188764867) sąskaitą Nr. LT60 4010 0425 0008 0309 Luminor bank AB (banko kodas 40100).

Pagrindiniai teisės aktai, reglamentuojantys nekilnojamojo turto pardavimo viešo aukciono organizavimą ir vykdymą:

1. Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2014-10-28 nutarimas Nr. 1178 „Dėl Valstybės ir savivaldybių nekilnojamųjų daiktų pardavimo viešo aukciono būdu tvarkos aprašo patvirtinimo“;

2. Valstybės ir savivaldybių nekilnojamųjų daiktų elektroninio aukciono vykdymo valstybės informacinėje sistemoje procedūrų aprašas, patvirtintas Valstybės įmonės Turto banko generalinio direktoriaus 2018 m. gegužės 30 d. įsakymu Nr. P1-142(pakeista Valstybės įmonės Turto banko generalinio direktoriaus 2020 m. balandžio 6 d. įsakymu Nr. P1-119);

3. Kauno miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2015-03-05 įsakymas Nr. A-652 „Dėl Kauno miesto savivaldybės nekilnojamojo turto pardavimo viešo aukciono būdu organizavimo ir vykdymo tvarkos aprašo patvirtinimo“

Administracinės paslaugos „Savivaldybės nekilnojamojo turto pardavimo viešo aukciono būdu“ teikimo būtinų veiksmų sekos schema

Informacija apie nekilnojamojo turto pirkimo–pardavimo sutartis, sudarytas su viešo aukciono laimėtojais (nekilnojamojo turto adresas, unikalus numeris, plotas, sutarties šalys, sutarties sudarymo data, sutarties kaina, teisinis pagrindas, kuriuo vadovaujantis priimtas sprendimas dėl sutarties sudarymo), skelbiama savivaldybės interneto svetainėje vadovaujantis Lietuvos Respublikos valstybės ir savivaldybių turto valdymo, naudojimo ir disponavimo juo įstatymo 16 straipsnio 6 dalimi.

Informacija apie 2024 m. I ketv. sudarytas viešame aukcione parduoto Kauno miesto savivaldybės nekilnojamojo turto pirkimo–pardavimo sutartis

Pagalbinio ūkio paskirties pastatai, jų dalys, parduodami, kurie įtraukti į Kauno miesto savivaldybės pagalbinio ūkio paskirties pastatų, jų dalių, parduodamų pagal Lietuvos Respublikos paramos būstui įsigyti ar išsinuomoti įstatymą, sąrašą, patvirtintą Kauno miesto savivaldybės tarybos. Pardavimą reglamentuoja Lietuvos Respublikos paramos būstui įsigyti ar išsinuomoti įstatymas ir Kauno miesto savivaldybės būsto ir pagalbinio ūkio paskirties pastatų pardavimo tvarkos aprašas, patvirtintas Kauno miesto savivaldybės tarybos 2015 m. liepos 21 d. sprendimu Nr. T-421. „Dėl Kauno miesto savivaldybės būsto ir pagalbinio ūkio paskirties pastatų pardavimo tvarkos aprašo patvirtinimo“. Pardavimą vykdo Kauno miesto savivaldybės administracijos Nekilnojamojo turto skyrius, J. Gruodžio g. 9, LT-44293 Kaunas, tel.: (8-37) 42 34 33; el. p. [email protected].

Savivaldybės būstai parduodami, kurie įtraukti į Kauno miesto savivaldybės būstų, parduodamų pagal Lietuvos Respublikos paramos būstui įsigyti ar išsinuomoti įstatymą, sąrašą, patvirtintą Kauno miesto savivaldybės tarybos. Pardavimą reglamentuoja Lietuvos Respublikos paramos būstui įsigyti ar išsinuomoti įstatymas ir Kauno miesto savivaldybės būsto ir pagalbinio ūkio paskirties pastatų pardavimo tvarkos aprašas, patvirtintas Kauno miesto savivaldybės tarybos 2015 m. liepos 21 d. sprendimu Nr. T-421. „Dėl Kauno miesto savivaldybės būsto ir pagalbinio ūkio paskirties pastatų pardavimo tvarkos aprašo patvirtinimo“. Pardavimą vykdo Kauno miesto savivaldybės administracijos Nekilnojamojo turto skyrius, J. Gruodžio g. 9, LT-44293 Kaunas, tel.: (8-37) 42 34 33; el. p. [email protected].

Šioje svetainėje naudojami mūsų ir trečiųjų šalių slapukai. Jūsų sutikimas nereikalingas dėl būtinųjų slapukų, kurie padeda mums valdyti interneto svetainę ir užtikrinti jos apsaugą, naudojimo. Norėdami naudoti statistikos, analitikos ir rinkodaros slapukus, turime gauti jūsų sutikimą. Šiuos slapukus naudojame siekdami tobulinti svetainę, užtikrinti patogesnį naudojimąsi ja bei pasiūlyti jums aktualų turinį ir paslaugas. Juos galite pakeisti skiltyje „Parinktys“ arba sutikti su visų slapukų naudojimu paspaudę mygtuką „Sutikti su visais“. Savo sutikimą bet kada galėsite atšaukti pakeisdami interneto naršyklės nustatymus ir ištrindami įrašytus slapukus. Daugiau informacijos rasite: „Slapukų politika“.

Kauno bangelė
Skip to content