Siunčiama nuotrauka

Tarybos posėdžio, vyksiančio gegužės 14 d., darbotvarkė

2019 m. gegužės 14 d. 9 val. Kauno miesto savivaldybės tarybos 6 posėdis:

 1. Dėl Pauliaus Kero skyrimo į Kauno miesto savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotojo pareigas (TR-256).

Pranešėja – Personalo valdymo skyriaus vedėja Eglė Andriuškienė

 1. Dėl Kauno miesto savivaldybės tarybos 2016 m. kovo 15 d. sprendimo Nr. T-105 „Dėl Turizmo paviljonų išdėstymo schemos patvirtinimo“ pakeitimo (TR-238).`
 2. Dėl Kauno miesto savivaldybės teritorijos bendrojo plano sudedamosios dalies – Kauno miesto Vičiūnų vandenvietės sanitarinių apsaugos zonų nustatymo specialiojo plano korektūros patvirtinimo (TR-246).
 3. Dėl Kauno miesto savivaldybės teritorijos bendrojo plano korektūros patvirtinimo (TR-247).

Pranešėjas –  Miesto planavimo ir architektūros skyriaus vedėjas Nerijus Valatkevičius

 1. Dėl delegatų į Kauno regiono plėtros tarybą (TR-198).

Pranešėja – Kauno miesto savivaldybės tarybos ir mero sekretoriato vedėja Audronė Petkienė

 1. Dėl Kauno miesto savivaldybės tarybos 2019 m. vasario 26 d. sprendimo Nr. T-49 „Dėl Kauno miesto savivaldybės 2019 metų biudžeto patvirtinimo“ pakeitimo (TR-210).
 2. Dėl veiklos, kuria gali būti verčiamasi turint verslo liudijimą, rūšių fiksuotų pajamų mokesčio dydžių gyventojams 2020 metams nustatymo (TR-231).
 3. Dėl Kauno miesto savivaldybės tarybos 2012 m. birželio 7 d. sprendimo Nr. T-286 ,,Dėl Nenaudojamos žemės nustatymo tvarkos aprašo tvirtinimo“ pakeitimo (TR-199).
 4. Dėl 2020 metų žemės mokesčio tarifų ir neapmokestinamojo žemės sklypo dydžio nustatymo (TR-232).
 5. Dėl 2020 metų nekilnojamojo turto mokesčio tarifų nustatymo (TR-233).

Pranešėja – Finansų ir ekonomikos skyriaus vedėja Vijolė Karpienė

 1. Dėl Kauno miesto savivaldybės tarybos 2019 m. vasario 5 d. sprendimo Nr. T-3 „Dėl Kauno miesto savivaldybės 2019–2021 metų strateginio veiklos plano patvirtinimo“ pakeitimo (TR-204).
 2. Dėl Kauno miesto savivaldybės tarybos 2017 m. liepos 24 d. sprendimo Nr. T-433 „Dėl Nevyriausybinių organizacijų ir bendruomeninės veiklos stiprinimo 2017−2019 metų veiksmų plano įgyvendinimo 2.3 priemonės „Remti bendruomeninę veiklą savivaldybėse“ įgyvendinimo Kauno miesto savivaldybėje aprašo patvirtinimo“ pripažinimo netekusiu galios (TR-206).
 3. Dėl Kauno miesto savivaldybės bendruomeninių organizacijų tarybos sudarymo (TR-205).

Pranešėja – Plėtros programų ir investicijų skyriaus vyriausioji specialistė, atliekanti skyriaus vedėjo funkcijas Evelina Revuckaitė

 1. Dėl Kauno miesto savivaldybės jaunimo reikalų tarybos sudarymo ir jos nuostatų patvirtinimo (TR-245).

Pranešėjas – Plėtros programų ir investicijų skyriaus vyriausiasis specialistas, Jaunimo reikalų koordinatorius Justinas Juškevičius

 1. Dėl Privatizavimo komisijos sudarymo ir jos nuostatų patvirtinimo (TR-244).
 2. Dėl Kauno miesto savivaldybės tarybos 2004 m. gegužės 13 d. sprendimo Nr. T-297 „Dėl pavedimo Savivaldybės administracijos direktoriui įgyvendinti savivaldybės įmonių savininko teises ir pareigas“ pripažinimo netekusiu galios (TR-209).

Pranešėja – Juridinių asmenų valdymo skyriaus vyriausioji specialistė, atliekanti skyriaus vedėjo funkcijas Ingrida Serapinienė

 1. Dėl UAB „Reklamos arka“ atleidimo nuo vietinės rinkliavos už leidimų įrengti išorinę reklamą savivaldybės teritorijoje išdavimą (TR-226).

Pranešėja – Klientų aptarnavimo skyriaus vedėja Rasa Palevičienė

 1. Dėl Maironio premijos skyrimo (TR-208).

Pranešėjas – Kultūros skyriaus vedėjas Albinas Vilčinskas

 1. Dėl Kauno lopšelio-darželio „Linelis“ direktoriaus (TR-200).
 2. Dėl Kauno mokyklos-darželio „Šviesa“ direktoriaus (TR-201).
 3. Dėl įgaliojimų suteikimo Virginijui Mažeikai (TR-202).
 4. Dėl įrangos ir mokymo priemonių perdavimo bendrojo ugdymo mokykloms įgyvendinant projektą ,,Mokyklų aprūpinimas gamtos ir technologinių mokslų priemonėmis“ (TR-203).

Pranešėjas – Švietimo skyriaus vedėjas Virginijus Mažeika

 1. Dėl viešosios įstaigos S. Dariaus ir S. Girėno aerodromo teikiamų skrydžio oro balionu paslaugų kainų nustatymo (TR-234).

Pranešėjas – Miesto tvarkymo skyriaus vedėjas Aloyzas Pakalniškis

 1. Dėl Kauno miesto savivaldybės tarybos 2007 m. gruodžio 20 d. sprendimo Nr. T-685 „Dėl investicinio projekto „Šiuolaikinė integruota Kauno miesto eismo valdymo sistema“ įgyvendinimo programos“ pripažinimo netekusiu galios (TR-236).
 2. Dėl Kauno miesto savivaldybės tarybos 2018 m. gruodžio 18 d. sprendimo Nr. T-642 „Dėl saugaus eismo valdymo ir saugaus eismo įrenginių priežiūros ir įrengimo paslaugų įkainių nustatymo ir pritarimo sudaryti sutartį“ pakeitimo (TR-237).
 3. Dėl Kauno miesto savivaldybės tarybos 2015 m. balandžio 2 d. sprendimo Nr. T-142 „Dėl keleivinio kelių transporto viešųjų paslaugų teikimo įkainių nustatymo ir pritarimo sudaryti viešųjų paslaugų teikimo sutartį“ pakeitimo (TR-254).
 4. Dėl Kauno miesto savivaldybės tarybos 2017 m. gruodžio 19 d. sprendimo Nr. T-811 „Dėl keleivinio kelių transporto viešųjų paslaugų kainų nustatymo“ pakeitimo (TR-255).

Pranešėjas – Transporto ir eismo organizavimo skyriaus vedėjas Paulius Keras

 1. Dėl sutikimo nutraukti sutartį, ilgalaikio ir trumpalaikio materialiojo turto perėmimo ir perdavimo patikėjimo teise valdyti Kauno sporto mokykloms (TR-235).
 2. Dėl viešosios įstaigos S. Dariaus ir S. Girėno sporto centro veiklos nutraukimo ir likvidavimo (TR-253).

Pranešėjas – Sporto skyriaus vedėjas Mindaugas Šivickas

 1. Dėl Kauno miesto savivaldybei nuosavybės teise priklausančio turto perdavimo prezidento Valdo Adamkaus gimnazijai (TR-197).
 2. Dėl Kauno miesto savivaldybei nuosavybės teise priklausančio turto perėmimo iš Kauno Pilėnų progimnazijos (TR-207).
 3. Dėl Kauno lopšeliui-darželiui „Saulutė“ patikėjimo teise perduoto nekilnojamojo turto nurašymo, išardymo ir likvidavimo (TR-243).

Pranešėjas – Bendrųjų reikalų skyriaus vedėjas Artūras Andriuška

 1. Dėl nekilnojamojo turto Anykščių g. 18, Kaune, panaudos sutarties su Sigitos šeimyna atnaujinimo (TR-229).
 2. Dėl 2017 m. liepos 10 d. valstybės ilgalaikio materialiojo turto nuomos sutarties             SR-0411 atnaujinimo (TR-241).
 3. Dėl nuosavybės teisės į gyvenamojo namo A. Juozapavičiaus pr. 121 1, 2, 3, 4, 6 butus, Kaune, atkūrimo Lietuvos jungtinei metodistų bažnyčiai (TR-248).
 4. Dėl nekilnojamojo turto – prekybos kioskų Kovo 11-osios g. 53B, 53C, Kaune, nuomos (TR-228).
 5. Dėl nekilnojamojo turto Betonuotojų g. 3, Kaune, perdavimo Kauno vaikų darželiui „Rudnosiukas“ valdyti, naudoti ir disponuoti juo patikėjimo teise (TR-211).
 6. Dėl leidimo Kauno žiemos sporto mokyklai „Baltų ainiai“ neskaičiuoti nuomos mokesčio už MB „Dolevita“ išnuomotą turtą Aušros g. 42C, Kaune (TR-212).
 7. Dėl įgaliojimų suteikimo Editai Paplauskaitei ir Olgai Ridzevičienei (TR-239).
 8. Dėl Kauno miesto savivaldybės tarybos 2017 m. gruodžio 19 d. sprendimo Nr. T- 860 „Dėl nekilnojamojo ir kito ilgalaikio ir trumpalaikio materialiojo turto Pramonės pr. 31, T. Masiulio g. 8, Energetikų g. 13 ir Savanorių pr. 369, Kaune, panaudos sutarčių su viešosiomis įstaigomis Kauno Dainavos poliklinika ir Kauno Kalniečių poliklinika atnaujinimo“ pakeitimo (TR-240).
 9. Dėl Kauno miesto savivaldybės tarybos 2016 m. spalio 18 d. sprendimo Nr. T-527 „Dėl Kauno miesto savivaldybės nekilnojamojo turto nuomos tvarkos aprašo ir Kauno miesto savivaldybės turto nuomos konkursų organizavimo ir vykdymo taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo (TR-227).
 10. Dėl Kauno miesto savivaldybės būsto M. Riomerio g. 11-19, Kaune, pardavimo (TR-218).
 11. Dėl Kauno miesto savivaldybės būsto Kovo 11-osios g. 39-1, Kaune, pardavimo (TR-219).
 12. Dėl Kauno miesto savivaldybės būsto Gedimino g. 17-4A, Kaune, pardavimo (TR-213).
 13. Dėl Kauno miesto savivaldybės būsto Saulės g. 16-12, Kaune, pardavimo (TR-217).
 14. Dėl Kauno miesto savivaldybės būsto Baltų pr. 79-2, Kaune, pardavimo (TR-214).
 15. Dėl Kauno miesto savivaldybės būsto Mažojoje g. 7-2, Kaune, pardavimo (TR-215).
 16. Dėl Kauno miesto savivaldybės būsto Savanorių pr, 397-20, Kaune, pardavimo (TR-216).
 17. Dėl Kauno miesto savivaldybės būsto K. Veverskio g. 6-31, Kaune, pardavimo (TR-220).
 18. Dėl Kauno miesto savivaldybės būsto Birželio 23-iosios g. 8-68, Kaune, pardavimo (TR-221).
 19. Dėl Kauno miesto savivaldybės būsto Taikos pr. 39-55, Kaune, pardavimo (TR-222).
 20. Dėl Kauno miesto savivaldybės būsto V. Krėvės pr. 60-97, Kaune, pardavimo (TR-223).
 21. Dėl Kauno miesto savivaldybės būsto Molėtų g. 49-1, Kaune, pardavimo (TR-224).
 22. Dėl Kauno miesto savivaldybės būsto J. Grušo g. 13-2, Kaune, pardavimo (TR-225).
 23. Dėl Kauno miesto savivaldybės būsto Aušros g. 2-3, Kaune, pardavimo (TR-242).
 24. Dėl Kauno miesto savivaldybės būsto Baltijos g. 32-2, Kaune, pardavimo (TR-230).
 25. Dėl Kauno miesto savivaldybės būsto Siūlų g. 34-6, Kaune, pardavimo (TR-249).
 26. Dėl Kauno miesto savivaldybės būsto H. ir O. Minkovskių g. 75-6, Kaune, pardavimo (TR-250).
 27. Dėl Kauno miesto savivaldybės būsto H. ir O. Minkovskių g. 75-5, Kaune, pardavimo (TR-251).
 28. Dėl Kauno miesto savivaldybės būsto Ringuvos g. 27, Kaune, pardavimo (TR-252).

Pranešėjas – Nekilnojamojo turto skyriaus vedėjas Donatas Valiukas

 1. Tarybos narių pareiškimai ir paklausimai (po pirmosios posėdžio pertraukos arba posėdžio pabaigoje, jeigu posėdis baigiasi iki pietų).
 • Kontaktų paieška ir struktūra
  Kontaktų paieška ir struktūra
  Savivaldybės darbuotojų kontaktų paieška
 • Paslaugos
  Paslaugos
  Čia rasite savivaldybės teikiamas paslaugas
 • Transportas
  Transportas
  Maršrutai, tvarkaraščiai, e. bilietas
 • Asmenų aptarnavimas
  Asmenų aptarnavimas
  Aptarnaujami padaliniai, paraiškų priėmimo informacija
 • Projektiniai pasiūlymai
  Projektiniai pasiūlymai
  Statinių projektų viešinimas
 • Kultūra ir turizmas
  Kultūra ir turizmas
  Įstaigos, konkursai, stipendijos, renginiai
 • Verslas ir finansai
  Verslas ir finansai
  Lengvatos verslui, leidimai, finansai ir mokesčiai, parduodamas turtas
 • Korupcijos prevencija
  Korupcijos prevencija
  Antikorupcijos komisija, kontaktai
 • Urbanistika
  Urbanistika
  Teritorijų planavimas ir statyba, žemės sklypai, reklama
 • Civilinė metrikacija
  Civilinė metrikacija
  Santuokos registracijos apžvalga, informacija jaunavedžiams
 • Švietimas
  Švietimas
  Įstaigos, ugdymas, premijos
 • Seniūnijos
  Seniūnijos
  Kontaktai, paslaugos, naujienos
 • Socialinė apsauga
  Socialinė apsauga
  Paslaugos, parama, būstas
 • Aplinka
  Aplinka
  Aplinkos apsauga, švara, dviračių takai, gyvūnai
 • Sveikata
  Sveikata
  Įstaigos, slauga, sanitarija, teisės aktai
 • Sportas
  Sportas
  Įstaigos, konkursai, stipendijos, renginiai
 • Jaunimas
  Jaunimas
  Jaunimo reikalų taryba, projektai, organizacijos
 • Investicijos
  Investicijos
  Investiciniai projektai, strateginiai dokumentai, ES finansuojami projektai
 • Nevyriausybinės organizacijos
  Nevyriausybinės organizacijos
 • Renovacija
  Renovacija
 • Gyvenamasis būstas
  Gyvenamasis būstas
 • zalia_ikona_pabegeliai
  Pabėgėlių integracija
 • Civilinė sauga
  Civilinė sauga ir mobilizacija
 • zalia_ikona_paveldas
  Kultūros paveldas
 • Viešoji tvarka
  Viešoji tvarka
 • Teisės paslaugos
  Teisinė pagalba