Siunčiama nuotrauka

Tarybos posėdžio, vyksiančio vasario 5 d., darbotvarkė

2019 m. vasario 5 d.  9 val. Kauno miesto savivaldybės tarybos 1 posėdis:

 1. Dėl Kauno miesto savivaldybės tarybos 2015 m. gegužės 19 d. sprendimo Nr. T-228 ,,Dėl Jaunimo reikalų tarybos sudarymo ir jos nuostatų patvirtinimo“ pakeitimo (TR-38).

Pranešėja – Kauno miesto savivaldybės tarybos ir mero sekretoriato vedėja Audronė Petkienė

 1. Dėl pritarimo Jaocu miesto savivaldybės (Japonija) ir Kauno miesto savivaldybės (Lietuvos Respublika) bendradarbiavimo sutarties projektui ir įgaliojimo ją pasirašyti (TR-30).

Pranešėja – Užsienio ryšių skyriaus vedėja Emilija Šakalienė

 1. Dėl Kauno miesto savivaldybės 2019–2021 metų strateginio veiklos plano patvirtinimo (TR-28).
 2. Dėl Kauno miesto savivaldybės tarybos 2017 m. vasario 7 d. sprendimo Nr. T-15 „Dėl Viešųjų erdvių akcentų sukūrimo ir įgyvendinimo projektų paraiškų atrankos ir finansavimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo (TR-29).
 3. Dėl Kauno miesto savivaldybės tarybos 2016 m. liepos 12 d. sprendimo Nr. T-366 „Dėl pritarimo dalyvauti įgyvendinant Kauno miesto ir rajono savivaldybes jungiančių turizmo trasų ir turizmo maršrutų informacinės infrastruktūros plėtros bendrą investicijų projektą“ pakeitimo (TR-17).
 4. Dėl pritarimo susitarimo dėl 2016 m. liepos 27 d. jungtinės veiklos sutarties S-967/SR-1010 pakeitimo projektui (TR-18).
 5. Dėl pritarimo įgyvendinti projektą „Bendradarbiavimas gamybos srityje siekiant vystyti žiedinę ekonomiką“ (TR-24).
 6. Dėl pritarimo Kauno miesto integruotos teritorijų vystymo programos įgyvendinimo ataskaitai (TR-37).

Pranešėjas – Plėtros programų ir investicijų skyriaus vedėjas Tadas Metelionis

 1. Dėl Kauno miesto savivaldybės aplinkos apsaugos rėmimo specialiosios programos 2018 m. priemonių vykdymo ataskaitos patvirtinimo (TR-12).
 2. Dėl Kauno miesto savivaldybės aplinkos apsaugos rėmimo specialiosios programos 2019 m. priemonių finansavimo plano patvirtinimo (TR-14).

Pranešėja – Aplinkos apsaugos skyriaus vedėja Radeta Savickienė

 1. Dėl VšĮ Kauno miesto greitosios medicinos pagalbos stoties teikiamos paslaugos įkainio nustatymo (TR-1).
 2. Dėl Kauno miesto triukšmo prevencijos veiksmų plano 2019–2023 m. patvirtinimo ir tyliųjų gamtos ir aglomeracijos zonų ir triukšmo rodiklio nustatymo (TR-19).

Pranešėja – Sveikatos apsaugos skyriaus vedėja Renata Kudukytė-Gasperė

 1. Dėl Karininkų akligatvio pavadinimo pakeitimo (TR-9).
 2. Dėl Vijūkų gatvės geografinių charakteristikų pakeitimo (TR-11).
 3. Dėl Dobilios gatvės geografinių charakteristikų pakeitimo (TR-44).
 4. Dėl Kauno miesto savivaldybės Nemuno ir Nevėžio santakos kraštovaizdžio draustinio specialiojo plano koregavimo (TR-43).
 5. Dėl Kauno miesto savivaldybės Veršvos kraštovaizdžio draustinio specialiojo plano koregavimo (TR-42).
 6. Dėl Kauno miesto savivaldybės teritorijos bendrojo plano sudedamosios dalies – Kauno miesto Vičiūnų vandenvietės sanitarinių apsaugos zonų nustatymo specialiojo plano korektūros patvirtinimo (TR-45).

Pranešėjas – Miesto planavimo ir architektūros skyriaus vedėjas Nerijus Valatkevičius

 1. Dėl Europos jaunių šiuolaikinės penkiakovės čempionato dalyvių važiavimo vietinio reguliaraus susisiekimo autobusais ir troleibusais lengvatos dydžio nustatymo (TR-15).
 2. Dėl Kauno miesto savivaldybės tarybos 2016 m. kovo 15 d. sprendimo Nr. T-107 „Dėl Kauno miesto savivaldybės teritorijos suskirstymo į zonas pagal nustatytus automobilių stovėjimo vietų skaičiaus koeficientus schemos, lėšų už neįrengtas automobilių stovėjimo vietas sumokėjimo tvarkos aprašo ir pavyzdinės sutarties patvirtinimo“ pakeitimo (TR-35).
 3. Dėl Kauno miesto savivaldybės tarybos 2016 m. vasario 23 d. sprendimo Nr. T-71 „Dėl transporto priemonių valdytojų atleidimo nuo vietinės rinkliavos už naudojimąsi nustatytomis Kauno miesto vietomis transporto priemonėms statyti mokėjimo“ pakeitimo (TR-36).

Pranešėjas – Transporto ir eismo organizavimo skyriaus vedėjas Paulius Keras

 1. Dėl Kauno miesto savivaldybės tarybos 2007 m. gruodžio 6 d. sprendimo Nr. T-630 „Dėl Kauno miesto gatvių sąrašo patvirtinimo“ pakeitimo (TR-13).

Pranešėjas – Miesto tvarkymo skyriaus vedėjas Aloyzas Pakalniškis

 1. Dėl įgaliojimų pasirašyti paraiškas organizuoti parodomuosius orlaivių skrydžius virš Kauno miesto suteikimo (TR-4).

Pranešėjas – Viešosios tvarkos skyriaus vedėjas Vytautas Jurkevičius

 1. Dėl Kauno miesto savivaldybės tarybos 2017 m. kovo 28 d. sprendimo Nr. T-172 „Dėl Tarpdisciplininio itin gabių mokinių ugdymo programos vykdymo ir paraiškų dalyvauti programoje teikimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo (TR-3).
 2. Dėl Kauno miesto savivaldybės tarybos 2018 m. vasario 6 d. sprendimo Nr. T-33 „Dėl Priėmimo į Kauno miesto savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklas tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo (TR-23).
 3. Dėl Kauno miesto savivaldybės tarybos 2016 m. vasario 23 d. sprendimo Nr. T-81 „Dėl Kauno miesto savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklų tinklo pertvarkos 2016–2020 metų bendrojo plano patvirtinimo“ pakeitimo (TR-39).

Pranešėjas – Švietimo skyriaus vedėjas Virginijus Mažeika

 1. Dėl Kauno miesto savivaldybės tarybos 2018 m. kovo 20 d. sprendimo Nr. T-128 „Dėl maksimalaus perkamos ilgalaikės (trumpalaikės) socialinės globos išlaidų finansavimo dydžio nustatymo“ pakeitimo (TR-25).

Pranešėja – Socialinių paslaugų skyriaus vedėja Jolanta Baltaduonytė

 1. Dėl Kauno miesto savivaldybės tarybos 2010 m. spalio 14 d. sprendimo Nr. T-584 „Dėl Kauno miesto savivaldybės sporto stipendijos įsteigimo ir jos nuostatų patvirtinimo“ pakeitimo (TR-27).

Pranešėjas – Sporto skyriaus vedėjas Mindaugas Šivickas

 1. Dėl Kauno lopšeliui-darželiui „Spindulys“ patikėjimo teise perduoto nekilnojamojo turto nurašymo, išardymo ir likvidavimo (TR-40).
 2. Dėl Kauno miesto savivaldybės trumpalaikio materialiojo turto, perduoto VšĮ „Kaunas IN“ (TR-41).

Pranešėjas – Aprūpinimo skyriaus vedėjas Artūras Andriuška

 1. Dėl Kauno miesto savivaldybės tarybos 2014 m. gruodžio 22 d. sprendimo Nr. T-714 „Dėl Kauno miesto savivaldybės būsto fondo ir Savivaldybės socialinio būsto fondo, kaip Savivaldybės būsto fondo dalies, sąrašų patvirtinimo“ pakeitimo (TR-31).
 2. Dėl butų pirkimo asmenims ir šeimoms, įrašytiems į asmenų ir šeimų, turinčių teisę į paramą būstui išsinuomoti, sąrašą (TR-5).
 3. Dėl Kauno miesto savivaldybės tarybos 2005 m. liepos 14 d. sprendimo Nr. T-401 „Dėl Savivaldybės nekilnojamojo turto perdavimo panaudos pagrindais tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo (TR-26).
 4. Dėl Kauno miesto savivaldybės tarybos 2011 m. gruodžio 8 d. sprendimo Nr. T-702 „Dėl Savivaldybės turto nuomos konkurso komisijos sudarymo ir jos darbo reglamento patvirtinimo“ pakeitimo (TR-21).
 5. Dėl nekilnojamojo turto Veiverių g. 45, Kaune, nuomos sutarties su uždarąja akcine bendrove „Osama“ nutraukimo prieš terminą (TR-2).
 6. Dėl nekilnojamojo turto Uosio g. 7, Kaune, perėmimo iš Kauno kurčiųjų ir neprigirdinčiųjų ugdymo centro ir perdavimo pagal panaudos sutartį Lietuvos kurčiųjų draugijos Kauno teritorinei valdybai (TR-10).
 7. Dėl nekilnojamojo turto Taikos pr. 51, Kaune, esminio pagerinimo ir vertės padidinimo (TR-16).
 8. Dėl nekilnojamojo turto Baltų pr. 53, Kaune, perdavimo patikėjimo teise valdyti, naudoti ir disponuoti juo Kauno miesto muziejui (TR-32).
 9. Dėl nekilnojamojo turto Vandžiogalos pl. 51, Kaune, perdavimo patikėjimo teise valdyti, naudoti ir disponuoti juo Kauno šv. Kazimiero progimnazijai (TR-33).
 10. Dėl buto Obuolių g. 3-1, Kaune, išnuomojimo terminuotai (TR-20).
 11. Dėl nekilnojamojo turto Plento g. 3, Kaune (TR-22).
 12. Dėl pagalbinio ūkio paskirties pastatų Stakių g. 4, Kaune, pardavimo (TR-6).
 13. Dėl Kauno miesto savivaldybės būsto Gedimino g. 5-5, Kaune, pardavimo (TR-7).
 14. Dėl Kauno miesto savivaldybės būsto Varduvos g. 4-21, Kaune, pardavimo (TR-8).

Pranešėjas – Nekilnojamojo turto skyriaus vedėjas Donatas Valiukas

 1. Tarybos narių pareiškimai ir paklausimai (po pirmosios posėdžio pertraukos arba posėdžio pabaigoje, jeigu posėdis baigiasi iki pietų).

 

Kaunas pilnas kultūros

coveris Kaunas švenčia Vasario 16-ąją!

2019-02-15

AFI XXI moksleivių chorų festivalis „Vilties daina“

2019-02-16

Šiai datai renginių nėra
Buvęs 1 iš 1 Kitas
Visi renginiai
 • Kontaktų paieška ir struktūra
  Kontaktų paieška ir struktūra
  Savivaldybės darbuotojų kontaktų paieška
 • Paslaugos
  Paslaugos
  Čia rasite savivaldybės teikiamas paslaugas
 • Transportas
  Transportas
  maršrutai, tvarkaraščiai, e. bilietas
 • Asmenų aptarnavimas
  Asmenų aptarnavimas
  Aptarnaujami padaliniai, paraiškų priėmimo informacija
 • Projektiniai pasiūlymai
  Projektiniai pasiūlymai
  Statinių projektų viešinimas
 • Kultūra ir turizmas
  Kultūra ir turizmas
  įstaigos, konkursai, stipendijos, renginiai
 • Verslas ir finansai
  Verslas ir finansai
  Lengvatos verslui, leidimai, finansai ir mokesčiai, parduodamas turtas
 • Korupcijos prevencija
  Korupcijos prevencija
  Antikorupcijos komisija, kontaktai
 • Urbanistika
  Urbanistika
  teritorijų planavimas ir statyba, žemės sklypai, reklama
 • Civilinė metrikacija
  Civilinė metrikacija
  Santuokos registracijos apžvalga, informacija jaunavedžiams
 • Švietimas
  Švietimas
  įstaigos, ugdymas, premijos
 • Seniūnijos
  Seniūnijos
  kontaktai, paslaugos, naujienos
 • Socialinė apsauga
  Socialinė apsauga
  paslaugos, parama, būstas
 • Aplinka
  Aplinka
  aplinkos apsauga, švara, dviračių takai, gyvūnai
 • Sveikata
  Sveikata
  įstaigos, slauga, sanitarija, teisės aktai
 • Sportas
  Sportas
  įstaigos, konkursai, stipendijos, renginiai
 • Jaunimas
  Jaunimas
  Jaunimo reikalų taryba, projektai, organizacijos
 • Investicijos
  Investicijos
  Investiciniai projektai, strateginiai dokumentai, ES finansuojami projektai
 • Nevyriausybinės organizacijos
  Nevyriausybinės organizacijos
 • Renovacija
  Renovacija
 • Gyvenamasis būstas
  Gyvenamas būstas
 • zalia_ikona_pabegeliai
  Pabėgėlių integracija
 • Civilinė sauga
  Civilinė sauga ir mobilizacija
 • zalia_ikona_paveldas
  Kultūros paveldas
 • Viešoji tvarka
  Viešoji tvarka
 • Teisės paslaugos
  Teisinė pagalba