Siunčiama nuotrauka

Tarybos posėdžio, vyksiančio spalio 9 d., darbotvarkė

2018 m. spalio 9 d.  9 val. Kauno miesto savivaldybės tarybos 9 posėdis.

 1. Dėl Metų mokytojo premijų skyrimo (TR-518).

Pranešėjas – Švietimo skyriaus vedėjas Virginijus Mažeika

 1. Dėl Kauno miesto savivaldybės mero pavaduotojo skyrimo (TR-546).

Pranešėjas – Savivaldybės meras Visvaldas Matijošaitis

 1. Dėl Kauno miesto savivaldybės tarybos 2015 m. balandžio 30 d. sprendimo Nr. T-190 ,,Dėl Kauno miesto savivaldybės tarybos komitetų sudarymo“ pakeitimo (TR-547).
 2. Dėl Kauno miesto savivaldybės tarybos 2015 m. balandžio 30 d. sprendimo Nr. T-194 ,,Dėl Antikorupcijos komisijos sudarymo ir jos nuostatų patvirtinimo“ pakeitimo (TR-548).

Pranešėja – Kauno miesto savivaldybės tarybos ir mero sekretoriato vedėja Audronė Petkienė

 1. Dėl Kauno lopšelio-darželio ,,Tukas“ direktoriaus (TR-549).
 2. Dėl Biudžetinės bendrojo ugdymo mokyklos, Biudžetinės ikimokyklinio ugdymo įstaigos ir Biudžetinės neformaliojo švietimo įstaigos (išskyrus ikimokyklinio ugdymo įstaigas) direktoriaus pareigybės aprašymų patvirtinimo (TR-497).
 3. Dėl Mokymo lėšų skyrimo, naudojimo ir perskirstymo tvarkos aprašo patvirtinimo (TR-535).

Pranešėjas – Švietimo skyriaus vedėjas Virginijus Mažeika

 1. Dėl Kauno miesto savivaldybės tarybos 2015 m. birželio 9 d. sprendimo Nr. T-290 ,,Dėl didžiausio leistino Kauno miesto savivaldybės administracijos valstybės tarnautojų ir darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis ir gaunančių užmokestį iš Savivaldybės biudžeto, pareigybių skaičiaus ir Kauno miesto savivaldybės administracijos struktūros patvirtinimo“ pakeitimo (TR-532).

Pranešėja – Personalo valdymo skyriaus vedėja Eglė Andriuškienė

 1. Dėl Kauno miesto savivaldybės tarybos 2015 m. lapkričio 10 d. sprendimo Nr. T-626 ,,Dėl didžiausio leistino biudžetinės įstaigos ,,Kauno biudžetinių įstaigų buhalterinė apskaita“ pareigybių skaičiaus patvirtinimo“ pakeitimo (TR-498).

Pranešėja – Centrinio apskaitos skyriaus vedėja Jolita Malcytė

 1. Dėl Kauno miesto Eigulių, Kleboniškio, Petrašiūnų ir Vičiūnų vandenviečių sanitarinių apsaugos zonų nustatymo specialiųjų planų pripažinimo Kauno miesto savivaldybės teritorijos bendrojo plano sudedamąja dalimi (TR-536).
 2. Dėl Šiauriečių akligatvio pavadinimo suteikimo (TR-545).

Pranešėjas – Miesto planavimo ir architektūros skyriaus vedėjas Nerijus Valatkevičius

 1. Dėl 2019 m. Kauno miesto savivaldybės projektų atrankos ir finansavimo programos „Iniciatyvos Kaunui“ sričių ir prioritetų patvirtinimo (TR-519).
 2. Dėl Kauno miesto savivaldybės tarybos 2017 m. vasario 7 d. sprendimo Nr. T-15 „Dėl Viešųjų erdvių akcentų sukūrimo ir įgyvendinimo projektų paraiškų atrankos ir finansavimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo (TR-543).
 3. Dėl pritarimo įgyvendinti projektus pagal 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 7 prioriteto „Kokybiško užimtumo ir dalyvavimo darbo rinkoje skatinimas“ Nr.07.1.1-CPVA-R-904 priemonę „Didžiųjų miestų kompleksinė plėtra“ (TR-499).
 4. Dėl pritarimo tapti Mokslo ir inovacijų sklaidos centro dalininke ir Savivaldybės turto investavimo (TR-503).
 5. Dėl Kauno miesto savivaldybės tarybos 2015 m. balandžio 30 d. sprendimo Nr. T-203 ,,Dėl delegatų į Kauno regiono plėtros tarybą“ pakeitimo (TR-542).

Pranešėjas – Plėtros programų ir investicijų skyriaus vedėjas Tadas Metelionis

 1. Dėl VšĮ „Automobilių stovėjimo aikštelės“ pertvarkymo į biudžetinę įstaigą „Parkavimas Kaune“ ir buhalterinės apskaitos tvarkymo (TR-533).

Pranešėjas – Juridinių asmenų valdymo skyriaus vedėjas Mindaugas Kyguolis

 1. Dėl Kauno miesto savivaldybės tarybos 2015 m. rugsėjo 8 d. sprendimo Nr. T-505 „Dėl atstovų paskyrimo į viešosios įstaigos Kauno miesto greitosios medicinos pagalbos stoties stebėtojų tarybą“ pakeitimo (TR-541).

Pranešėja – Sveikatos apsaugos skyriaus vyriausioji specialistė, atliekanti skyriaus vedėjo (savivaldybės gydytojo) funkcijas Renata Kudukytė-Gasperė

 1. Dėl atstovų delegavimo į Kauno krepšinio mokyklos „Žalgiris“ sporto tarybą (TR-517).

Pranešėjas – Sporto skyriaus vedėjas Mindaugas Šivickas

 1. Dėl Kauno miesto savivaldybės tarybos 2013 m. rugsėjo 12 d. sprendimo Nr. T-516 ,,Dėl Kauno miesto savivaldybės energetinio efektyvumo didinimo daugiabučiuose namuose programos patvirtinimo“ pakeitimo (TR-538).

Pranešėjas – Daugiabučių namų administravimo ir renovavimo skyriaus vedėjas Kęstutis Miškinis

 1. Dėl Kauno miesto savivaldybės tarybos 2017 m. kovo 28 d. sprendimo Nr. T-136 „Dėl VšĮ „Automobilių stovėjimo aikštelės“ teikiamų paslaugų įkainių nustatymo“ pakeitimo (TR-504).
 2. Dėl Kauno miesto savivaldybės tarybos 2014 m. gruodžio 22 d. sprendimo Nr. T-739 „Dėl Vietinės rinkliavos už leidimo įvažiuoti mechaninėmis transporto priemonėmis į valstybės saugomas teritorijas išdavimą nustatymo“ pakeitimo (TR-534).
 3. Dėl Europos jaunimo parlamento Lietuvoje nacionalinės sesijos dalyvių važiavimo vietinio reguliaraus susisiekimo autobusais ir troleibusais lengvatos dydžio nustatymo (TR-520).

Pranešėjas – Transporto ir eismo organizavimo skyriaus vedėjas Paulius Keras

 1. Dėl atstovo skyrimo į Kauno miesto kamerinio teatro meno tarybą (TR-502).
 2. Dėl Savivaldybės turto investavimo viešosios įstaigos „Girstučio“ kultūros ir sporto centro dalininkų kapitalui padidinti (TR-500).
 3. Dėl Kauno miesto savivaldybės biudžetinių kultūros įstaigų darbo laiko (TR-501).

Pranešėjas – Kultūros skyriaus vedėjas Albinas Vilčinskas

 1. Dėl Kauno miesto savivaldybės tarybos 2017 m. liepos 11 d. sprendimo Nr. T-485 „Dėl nekilnojamojo turto Prancūzų g. 49, Kaune, nuomos“ pripažinimo netekusiu galios (TR-505).
 2. Dėl negyvenamųjų patalpų Kalniečių g. 219-R6, Kaune, panaudos sutarties su sporto klubu „Antika“ nutraukimo ir sutikimo perduoti valstybės turtą valstybės įmonei Turto bankui (TR-506).
 3. Dėl pavedimo Kauno miesto savivaldybės administracijos direktoriui pasirašyti žemės sklypų Marių g. 69, Marių g. 79C, Marių g. 79D ir Rudmenos g. 9, Kaune, dalių atidalijimo sutartis (TR-507).
 4. Dėl nekilnojamojo turto A. Mickevičiaus g. 54, Kaune, perdavimo valdyti, naudoti ir disponuoti juo patikėjimo teise Kauno Aleksandro Puškino gimnazijai (TR-508).
 5. Dėl nekilnojamojo turto Jūratės g. 19, Kaune, panaudos sutarties su Lietuvos kurčiųjų draugijos Kauno teritorine valdyba atnaujinimo (TR-509).
 6. Dėl nekilnojamojo turto A. Stulginskio g. 61, Kaune, perėmimo ir perdavimo (TR-510).
 7. Dėl nekilnojamojo turto M. K. Čiurlionio g. 16B, Kaune, nuomos (TR-512).
 8. Dėl nekilnojamojo turto Bitininkų g. 21, Kaune, perėmimo ir perdavimo (TR-513).
 9. . Dėl nekilnojamojo turto Aušros g. 42A, Kaune, perdavimo Kauno Gedimino sporto ir sveikatinimo gimnazijai valdyti, naudoti ir disponuoti juo patikėjimo teise (TR-511).
 10. Dėl leidimo registruoti Paramos fondo „Rigra“ buveinę Kauno miesto savivaldybei nuosavybės teise priklausančiose negyvenamosiose patalpose Partizanų g. 5, Kaune (TR-514).
 11. Dėl nekilnojamojo turto V. Krėvės pr. 42, Kaune, perdavimo pagal panaudos sutartį VšĮ „Automobilių stovėjimo aikštelės“ (TR-515).
 12. Dėl įgaliojimų suteikimo Jūratei Furmanavičienei, Astai Teresei Kulikauskienei, Ramūnui Pratkui ir Rimai Zdanavičienei (TR-516).
 13. Dėl pritarimo automobilių stovėjimo aikštelės Baltų pr. 7, Kaune, statybai ir Kauno miesto savivaldybės administracijos direktoriaus įpareigojimo organizuoti nebaigto statyti pastato Baltų pr. 7, Kaune, pripažinimo netinkamu (negalimu) naudoti ir nurašymo procedūras (TR-530).
 14. Dėl Kauno miesto savivaldybės tarybos 2014 m. liepos 10 d. sprendimo Nr. T-374 „Dėl žemės paėmimo visuomenės poreikiams“ pripažinimo netekusiu galios (TR-531).
 15. Dėl sutikimo perleisti žemės sklypo Savanorių pr. 99, Kaune, nuomos teisę (TR-539).
 16. Dėl nekilnojamojo turto H. ir O. Minkovskių g. 35, 37, 39, 43, 47, 76, 134, 136, 152 ir 154, Kaune, pirkimo procedūrų organizavimo (TR-540).
 17. Dėl pritarimo susitarimo dėl 2012 m. birželio 27 d. Karaliaus Mindaugo pr. 50 esančių „Žalgirio“ arenos infrastruktūros objektų nuomos sutarties Nr. SR-0452 pakeitimo projektui ir Gintaro Petrausko įgaliojimo pasirašyti šį susitarimą (TR-544).
 18. Dėl Kauno miesto savivaldybės būsto Partizanų g. 74-88, Kaune, pardavimo (TR-521).
 19. Dėl negyvenamosios patalpos – pastogės Vokiečių g. 23, Kaune, dalies pardavimo (TR-522).
 20. Dėl Kauno miesto savivaldybės būsto Kovo 11-osios g. 71-31, Kaune, pardavimo (TR-523).
 21. Dėl Kauno miesto savivaldybės būsto Sėmenų g. 7-4, Kaune, pardavimo (TR-524).
 22. Dėl Kauno miesto savivaldybės būsto P. Lukšio g. 27-46, Kaune, pardavimo (TR-525).
 23. Dėl Kauno miesto savivaldybės būsto Baltų pr. 161-27, Kaune, pardavimo (TR-526).
 24. Dėl Kauno miesto savivaldybės būsto Vandžiogalos pl. 4-6, Kaune, pardavimo (TR-527).
 25. Dėl Kauno miesto savivaldybės būsto T. Masiulio g. 1-9, Kaune, pardavimo (TR-528).
 26. Dėl Kauno miesto savivaldybės būsto Naujakurių g. 86-29, Kaune, pardavimo (TR-529).
 27. Dėl Kauno miesto savivaldybės būsto Milikonių skg. 5, Kaune, pardavimo (TR-537).

Pranešėjas – Nekilnojamojo turto skyriaus vedėjas Donatas Valiukas

 1. Tarybos narių pareiškimai ir paklausimai (po pirmosios posėdžio pertraukos arba posėdžio pabaigoje, jeigu posėdis baigiasi iki pietų).

 

 

Kaunas pilnas kultūros

Pagyvenusiu-zmoniu-menuo_plakatas_perziurai Spalis – Pagyvenusių žmonių mėnuo

2018-10-01

Šiai datai renginių nėra
Buvęs 1 iš 1 Kitas
Visi renginiai
 • Kontaktų paieška ir struktūra
  Kontaktų paieška ir struktūra
  Savivaldybės darbuotojų kontaktų paieška
 • Paslaugos
  Paslaugos
  Čia rasite savivaldybės teikiamas paslaugas
 • Transportas
  Transportas
  maršrutai, tvarkaraščiai, e. bilietas
 • Asmenų aptarnavimas
  Asmenų aptarnavimas
  Aptarnaujami padaliniai, paraiškų priėmimo informacija
 • Projektiniai pasiūlymai
  Projektiniai pasiūlymai
  Statinių projektų viešinimas
 • Kultūra ir turizmas
  Kultūra ir turizmas
  įstaigos, konkursai, stipendijos, renginiai
 • Verslas ir finansai
  Verslas ir finansai
  Lengvatos verslui, leidimai, finansai ir mokesčiai, parduodamas turtas
 • Korupcijos prevencija
  Korupcijos prevencija
  Antikorupcijos komisija, kontaktai
 • Urbanistika
  Urbanistika
  teritorijų planavimas ir statyba, žemės sklypai, reklama
 • Civilinė metrikacija
  Civilinė metrikacija
  Santuokos registracijos apžvalga, informacija jaunavedžiams
 • Švietimas
  Švietimas
  įstaigos, ugdymas, premijos
 • Seniūnijos
  Seniūnijos
  kontaktai, paslaugos, naujienos
 • Socialinė apsauga
  Socialinė apsauga
  paslaugos, parama, būstas
 • Aplinka
  Aplinka
  aplinkos apsauga, švara, dviračių takai, gyvūnai
 • Sveikata
  Sveikata
  įstaigos, slauga, sanitarija, teisės aktai
 • Sportas
  Sportas
  įstaigos, konkursai, stipendijos, renginiai
 • Jaunimas
  Jaunimas
  Jaunimo reikalų taryba, projektai, organizacijos
 • Investicijos
  Investicijos
  Investiciniai projektai, strateginiai dokumentai, ES finansuojami projektai
 • Nevyriausybinės organizacijos
  Nevyriausybinės organizacijos
 • Renovacija
  Renovacija
 • Gyvenamasis būstas
  Gyvenamas būstas
 • zalia_ikona_pabegeliai
  Pabėgėlių integracija
 • Civilinė sauga
  Civilinė sauga ir mobilizacija
 • zalia_ikona_paveldas
  Kultūros paveldas
 • Viešoji tvarka
  Viešoji tvarka
 • Teisės paslaugos
  Teisinė pagalba