Siunčiama nuotrauka

Dėl kvietimo teikti projektinius pasiūlymus pagal priemonę „Pirminės asmens sveikatos priežiūros veiklos efektyvumo didinimas“

Kviečiame teikti projektinius pasiūlymus Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 8 prioriteto „Socialinės įtraukties didinimas ir kova su skurdu“  įgyvendinimo priemonės Nr. 08.1.3-CPVA-R-609 „Pirminės asmens sveikatos priežiūros veiklos efektyvumo didinimas“ projektams finansuoti.

Kauno miesto savivaldybės administracija informuoja, kad 2018-04-10 LR sveikatos apsaugos ministro įsakymu Nr. V-407 „Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2017 m. lapkričio 14 d. įsakymo Nr. V-1291 „Dėl 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 8 prioriteto „Socialinės įtraukties didinimas ir kova su skurdu“  įgyvendinimo priemonės Nr. 08.1.3-CPVA-R-609 „Pirminės asmens sveikatos priežiūros veiklos efektyvumo didinimas projektų finansavimo sąlygų aprašo patvirtinimo“ pakeitimo“ pakeistas 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 8 prioriteto „Socialinės įtraukties didinimas ir kova su skurdu“ įgyvendinimo priemonės Nr. 08.1.3-CPVA-R-609 „Pirminės asmens sveikatos priežiūros veiklos efektyvumo didinimas“ (toliau – Priemonė) projektų finansavimo sąlygų aprašas (toliau – Priemonės aprašas) (aktualią Priemonės aprašo redakciją galite rasti https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/7eb6b7b0cab311e7910a89ac20768b0f/eMvxwBsIJg ).

Regioninės plėtros departamento prie Vidaus reikalų ministerijos Kauno apskrities skyrius, vadovaudamasis Iš Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšų bendrai finansuojamų regionų projektų tvarkos aprašu[1], 2018 m. balandžio 24 d. paskelbė patikslintą kvietimą (toliau – Kvietimas) teikti projektinius pasiūlymus dėl regiono projektų įgyvendinimo pagal Priemonę. Regioninės plėtros departamento prie Vidaus reikalų ministerijos Kauno apskrities skyrius vertins ar projektas atitinka Projektų finansavimo ir administravimo taisyklių[2] ir Priemonės aprašo reikalavimus.

Vadovaudamiesi Kvietimu ir atsižvelgdami į Priemonės aprašo pakeitimus, kviečiame ambulatorines asmens sveikatos priežiūros įstaigas (toliau – ASPĮ), teikiančias pirmines ambulatorines asmens sveikatos priežiūros paslaugas, ir psichikos sveikatos centrus teikti projektinius pasiūlymus dėl projektų pagal šią Priemonę įgyvendinimo (Kvietimą ir projektinio pasiūlymo formą galite rasti http://www.lietuvosregionai.lt/lt/8/kvietimai-174;51;270.html ).

Projektiniai pasiūlymai dėl projektų įgyvendinimo (originalas ir jo priedai, skenuotas projektinis pasiūlymas ir elektroninės jo priedų versijos) kartu su lydraščiu turi būti pateikti Kauno miesto savivaldybės administracijai (projektiniai pasiūlymai priimami Kauno miesto savivaldybės administracijos Klientų aptarnavimo skyriaus Asmenų aptarnavimo poskyryje (Laisvės al. 94, 6 darbo vietoje). Darbo laikas: I – IV ( 8.00 – 17.00); V ( 8.00 – 15.45):

 • iki 2018 m. gegužės 14 d., kuriems nereikia pateikti investicijų projekto (suplanuotų investicijų išlaidų suma iki 300000 Eur be PVM);
 • iki 2018 m. gegužės 21 d., kuriems reikia pateikti investicijų projektą (suplanuotų investicijų išlaidų suma viršija 300000 Eur be PVM) kartu su investicijų projektu pagal Priemonės aprašo 46.4 p. reikalavimus.

Kauno miesto savivaldybės administracija gautus projektinius pasiūlymus, atitinkančius Priemonės aprašo nuostatas, išdėstys eilės tvarka pagal prie ASPĮ prisirašiusių asmenų skaičių 2017 m. rugsėjo 30 d. ir atsižvelgdama į poreikius ir galimybes pagal ES fondų lėšų regionui limitą,  neviršijant Kauno miestui skiriamų lėšų sumos, teiks regiono plėtros tarybai.

Kilus klausimams prašome kreiptis į Plėtros programų ir investicijų skyriaus vyr. specialistę Ireną Popierienę (tel. (8 37)  42 56 26, el. p. irena.popieriene@kaunas.lt ) arba į Sveikatos apsaugos skyriaus specialistę Renatą Kudukytę-Gasperę (tel. (8 37)  42 45 76, el. p. renata.kudukyte-gaspere@kaunas.lt).

Su Europos Sąjungos 2014-2020 m. fondų investicijų Lietuvoje planavimu susiję dokumentai skelbiami interneto svetainėje www.esinvesticijos.lt.

[1] Aprašas patvirtintas LR vidaus reikalų ministro 2014 m. gruodžio 22 d. įsakymu Nr. 1V-893 „Dėl Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšų bendrai finansuojamų regionų projektų atrankos tvarkos aprašo patvirtinimo“

[2] Projektų finansavimo ir administravimo taisyklės patvirtintos 2014 m. spalio 8 d. LR finansų ministro įsakymu Nr. 1K-316.

Kaunas pilnas kultūros

1920x1080-MEDIATRAFIC-FRANKOFONIJA Frankofonijos mėnuo

2019-03-02

FB event cover-Teatro savaite-02 Kviečiame į TEATRO SAVAITĖS renginius visame Kaune

2019-03-14

Skandi_FB_EVENT_1920x1080px Skandinavijos dienos

2019-04-01

Šiai datai renginių nėra
Buvęs 1 iš 1 Kitas
Visi renginiai
 • Kontaktų paieška ir struktūra
  Kontaktų paieška ir struktūra
  Savivaldybės darbuotojų kontaktų paieška
 • Paslaugos
  Paslaugos
  Čia rasite savivaldybės teikiamas paslaugas
 • Transportas
  Transportas
  Maršrutai, tvarkaraščiai, e. bilietas
 • Asmenų aptarnavimas
  Asmenų aptarnavimas
  Aptarnaujami padaliniai, paraiškų priėmimo informacija
 • Projektiniai pasiūlymai
  Projektiniai pasiūlymai
  Statinių projektų viešinimas
 • Kultūra ir turizmas
  Kultūra ir turizmas
  Įstaigos, konkursai, stipendijos, renginiai
 • Verslas ir finansai
  Verslas ir finansai
  Lengvatos verslui, leidimai, finansai ir mokesčiai, parduodamas turtas
 • Korupcijos prevencija
  Korupcijos prevencija
  Antikorupcijos komisija, kontaktai
 • Urbanistika
  Urbanistika
  Teritorijų planavimas ir statyba, žemės sklypai, reklama
 • Civilinė metrikacija
  Civilinė metrikacija
  Santuokos registracijos apžvalga, informacija jaunavedžiams
 • Švietimas
  Švietimas
  Įstaigos, ugdymas, premijos
 • Seniūnijos
  Seniūnijos
  Kontaktai, paslaugos, naujienos
 • Socialinė apsauga
  Socialinė apsauga
  Paslaugos, parama, būstas
 • Aplinka
  Aplinka
  Aplinkos apsauga, švara, dviračių takai, gyvūnai
 • Sveikata
  Sveikata
  Įstaigos, slauga, sanitarija, teisės aktai
 • Sportas
  Sportas
  Įstaigos, konkursai, stipendijos, renginiai
 • Jaunimas
  Jaunimas
  Jaunimo reikalų taryba, projektai, organizacijos
 • Investicijos
  Investicijos
  Investiciniai projektai, strateginiai dokumentai, ES finansuojami projektai
 • Nevyriausybinės organizacijos
  Nevyriausybinės organizacijos
 • Renovacija
  Renovacija
 • Gyvenamasis būstas
  Gyvenamasis būstas
 • zalia_ikona_pabegeliai
  Pabėgėlių integracija
 • Civilinė sauga
  Civilinė sauga ir mobilizacija
 • zalia_ikona_paveldas
  Kultūros paveldas
 • Viešoji tvarka
  Viešoji tvarka
 • Teisės paslaugos
  Teisinė pagalba