Siunčiama nuotrauka

Tarybos posėdžio, vyksiančio 2017 m. gruodžio 19 d., darbotvarkė

2017 m. gruodžio 19 d.  9 val. Kauno miesto savivaldybės tarybos 11 posėdis:

 1. Dėl Kauno miesto savivaldybės tarybos 2018 m. pirmojo pusmečio darbo plano patvirtinimo (TR-805).

Pranešėja – Kauno miesto savivaldybės tarybos ir mero sekretoriato vedėja Audronė Petkienė

 1. Dėl Kauno miesto savivaldybės tarybos 2017 m. vasario 28 d. sprendimo Nr. T-77 „Dėl Kauno miesto savivaldybės 2017 metų biudžeto patvirtinimo“ pakeitimo (TR-809).
 2. Dėl Kauno miesto savivaldybės biudžeto sudarymo ir vykdymo taisyklių patvirtinimo (TR-810).

Pranešėjas – Finansų ir ekonomikos skyriaus vedėjas Algimantas Laucius

 1. Dėl Kauno miesto savivaldybės tarybos 2015 m. spalio 20 d. sprendimo Nr. T-567 „Dėl Kauno miesto savivaldybės bendruomenės vaiko teisių apsaugos tarybos sudarymo ir jos nuostatų patvirtinimo“ pakeitimo (TR-812).

Pranešėja – Tarpinstitucinio bendradarbiavimo koordinatorė Sigita Šimkienė

 1. Dėl Lanko ir Vidulaukės gatvių pavadinimų suteikimo (TR-803).
 2. Dėl S. Gimžausko g. ir Kranto 14-osios g. geografinių charakteristikų pakeitimo (TR-872).
 3. Dėl Barkūnų gatvės geografinių charakteristikų pakeitimo (TR-873).
 4. Dėl Kauno išorinės vaizdinės reklamos sklaidos specialiojo plano (TR-874).

Pranešėjas – Miesto planavimo ir architektūros skyriaus vedėjas Nerijus Valatkevičius

 1. Dėl Savivaldybės turto investavimo ir uždarosios akcinės bendrovės „Kauno vandenys“ įstatinio kapitalo didinimo (TR-856).
 2. Dėl Savivaldybės turto investavimo ir uždarosios akcinės bendrovės „Kauno autobusai“ įstatinio kapitalo padidinimo (TR-855).
 3. Dėl uždarosios akcinės bendrovės „Kauno gatvių apšvietimas“ garantijos viešajai įstaigai „Kauno bienalė“ suteikimo (TR-861).

Pranešėjas – Juridinių asmenų valdymo skyriaus vedėjas Mindaugas Kyguolis

 1. Dėl Kauno miesto savivaldybės tarybos 2016 m. liepos 12 d. sprendimo Nr. T-399 „Dėl Kauno miesto savivaldybės tarnybinių automobilių naudojimo taisyklių tvirtinimo“ pakeitimo (TR-811).
 2. Dėl Kauno miesto savivaldybės turto, perduoto Generolo Povilo Plechavičiaus kadetų licėjui, nurašymo (TR-793).
 3. Dėl Kauno miesto savivaldybės turto, perduoto Kauno „Vyturio“ gimnazijai, nurašymo (TR-794).
 4. Dėl leidimo Kauno miesto švietimo įstaigoms statyti naujus statinius (TR-795).
 5. Dėl Kauno lopšeliui-darželiui „Vaidilutė“ patikėjimo teise perduoto nekilnojamojo turto nurašymo (TR-796).

Pranešėjas – Aprūpinimo skyriaus vedėjas Alfonsas Jarušauskas

 1. Dėl Kauno miesto savivaldybės tarybos 2014 m. lapkričio 6 d. sprendimo Nr. T-581 „Dėl Jaunimo verslo skatinimo programos „Kauno startuoliai“ patvirtinimo“ pripažinimo netekusiu galios (TR-799).
 2. Dėl pritarimo įgyvendinti projektą „Šviesoforinės įrangos įrengimas Eivenių g. ir Sukilėlių pr. sankryžoje“ (TR-800).
 3. Dėl pritarimo įgyvendinti projektą „Eismo saugos įrenginių rekonstrukcija Savanorių prospekte“ (TR-801).
 4. Dėl pritarimo įgyvendinti projektą „Šviesoforinės įrangos J. Lukšos-Daumanto g. ir Sukilėlių pr. sankryžoje įrengimas“ (TR-802).
 5. Dėl Kauno miesto savivaldybės tarybos 2017 m. vasario 7 d. sprendimo Nr. T-12 „Dėl Kauno miesto savivaldybės 2017–2019 metų strateginio veiklos plano patvirtinimo“ pakeitimo
  (TR-859).

Pranešėjas – Plėtros programų ir investicijų skyriaus vedėjas Tadas Metelionis

 1. Dėl Kauno miesto savivaldybės tarybos 2012 m. birželio 7 d. sprendimo Nr. T-294 „Dėl Keleivių ir bagažo vežimo vietinio susisiekimo autobusais, troleibusais ir maršrutiniais taksi Kauno mieste taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo (TR-804).
 2. Dėl Finansinių nusikaltimų tyrimo tarnybos prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos Kauno apygardos valdybos tarnybinių automobilių valdytojų atleidimo nuo vietinės rinkliavos už naudojimąsi nustatytomis Kauno miesto vietomis automobiliams statyti mokėjimo (TR-851).
 3. Dėl Kauno apskrities vyriausiojo policijos komisariato tarnybinių automobilių valdytojų atleidimo nuo vietinės rinkliavos už naudojimąsi nustatytomis Kauno miesto vietomis automobiliams statyti mokėjimo (TR-852).
 4. Dėl Lietuvos kriminalinės policijos biuro tarnybinių automobilių valdytojų atleidimo nuo vietinės rinkliavos už naudojimąsi nustatytomis Kauno miesto vietomis automobiliams statyti mokėjimo (TR-848).
 5. Dėl Lietuvos Respublikos specialiųjų tyrimų tarnybos Kauno valdybos tarnybinių automobilių valdytojų atleidimo nuo vietinės rinkliavos už naudojimąsi nustatytomis Kauno miesto vietomis automobiliams statyti mokėjimo (TR-849).
 6. Dėl Kauno miesto savivaldybės tarybos 2017 m. balandžio 25 d. sprendimo Nr. T-208 „Dėl Vietinės rinkliavos už naudojimąsi nustatytomis Kauno miesto vietomis transporto priemonėms statyti nuostatų ir Kauno miesto vietų, kuriose renkama ši rinkliava, sąrašo patvirtinimo“ pakeitimo (TR-853).
 7. Dėl pritarimo atnaujinti uždarosios akcinės bendrovės „Kauno autobusai“ viešojo transporto priemonių (autobusų ir troleibusų) parką (TR-866).
 8. Dėl Kauno miesto savivaldybės tarybos 2015 m. balandžio 2 d. sprendimo Nr. T-142 „Dėl keleivinio kelių transporto viešųjų paslaugų teikimo įkainių nustatymo ir pritarimo sudaryti viešųjų paslaugų teikimo sutartį“ pakeitimo (TR-864).
 9. Dėl keleivinio kelių transporto viešųjų paslaugų kainų nustatymo (TR-865).

Pranešėjas – Transporto ir eismo organizavimo skyriaus vedėjas Paulius Keras

 1. Dėl Kauno miesto savivaldybės tarybos 2017 m. vasario 28 d. sprendimo Nr. T-82 „Dėl Kauno miesto savivaldybės aplinkos apsaugos rėmimo specialiosios programos 2017 m. priemonių finansavimo plano patvirtinimo“ pakeitimo (TR-807).
 2. Dėl Kauno miesto savivaldybės tarybos 2017 m. lapkričio 14 d. sprendimo Nr. T-729 „Dėl mišrių komunalinių atliekų tvarkymo pastoviosios ir kintamosios įmokos dedamosios dalies dydžių ir mišrių komunalinių atliekų susikaupimo normų nustatymo“ pakeitimo (TR-846).
 3. Dėl parko statuso suteikimo žemės sklypui prie Veiverių, Šeštokų ir Kiečių gatvių (kadastro Nr. 1901/0224:119) (TR-847).

Pranešėja – Aplinkos apsaugos skyriaus vedėja Radeta Savickienė

 1. Dėl 2015 m. balandžio 3 d. Kauno miesto susisiekimo komunikacijų įrengimo ir tolesnio naudojimo sutarties Nr. SR-0693 pakeitimo (TR-808).
 2. Dėl Kauno miesto savivaldybės tarybos 2010 m. lapkričio 4 d. sprendimo Nr. T-663 ,,Dėl Kauno miesto valomų ir barstomų gatvių ir kitų valomų plotų priežiūros paslaugų įkainių patvirtinimo ir sutarties su UAB ,,Kauno švara“ sudarymo“ pakeitimo (TR-854).

Pranešėjas – Miesto tvarkymo skyriaus vedėjas Aloyzas Pakalniškis

 1. Dėl pritarimo Kauno miesto savivaldybės ir Vytauto Didžiojo karo muziejaus bendradarbiavimo sutarties pratęsimui ir įgaliojimo pasirašyti susitarimą (TR-850).
 2. Dėl Kauno miesto savivaldybės tarybos 2017 m. rugsėjo 12 d. sprendimo Nr. T-582 „Dėl didžiausio leistino pareigybių skaičiaus Kauno miesto savivaldybės biudžetinėse kultūros įstaigose nustatymo“ pakeitimo (TR-875).

Pranešėjas – Kultūros skyriaus vedėjas Albinas Vilčinskas

 1. Dėl Kauno miesto savivaldybės tarybos 2017 m. vasario 7 d. sprendimo Nr. T-43 „Dėl Tėvų globos netekusių vaikų laikinosios globos (rūpybos) šeimoje organizavimo ir pagalbos pinigų skyrimo vaiko laikiniesiems ir nuolatiniams globėjams (rūpintojams) Kauno miesto savivaldybėje tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo (TR-841).
 2. Dėl Kauno miesto savivaldybės biudžetinių įstaigų perkamos (parduodamos) ar finansuojamos socialinės globos, socialinės priežiūros ir bendrųjų socialinių paslaugų kainų ir sąrašo nustatymo (TR-844).
 3. Dėl VšĮ Kauno Panemunės socialinės globos namų teikiamų socialinių paslaugų kainų nustatymo (TR-843).
 4. Dėl Kauno miesto savivaldybės gyventojų mokėjimo už socialines paslaugas tvarkos aprašo patvirtinimo (TR-845).
 5. Dėl Kauno miesto savivaldybės 2018 m. socialinių paslaugų plano patvirtinimo (TR-842).

Pranešėja – Socialinių paslaugų skyriaus vedėja Jolanta Baltaduonytė

 1. Dėl nekilnojamojo turto Pašilės g. 41, Kaune, pirkimo (TR-863).

Pranešėjas – Sporto skyriaus vedėjas Mindaugas Šivickas

 1. Dėl Kauno lopšelio-darželio „Boružėlė“ direktoriaus (TR-840).
 2. Dėl Kauno lopšelio-darželio „Gandriukas“ direktoriaus (TR-839).
 3. Dėl Kauno miesto savivaldybės tarybos 2016 m. rugsėjo 6 d. sprendimo Nr. T-453 ,,Dėl Mokinio krepšelio lėšų skyrimo, naudojimo ir perskirstymo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo (TR-836).

Pranešėjas – Švietimo skyriaus vedėjas Virginijus Mažeika

 1. Dėl pagalbinio ūkio paskirties pastato L. Ivinskio g. 78A, Kaune, dalių pardavimo (TR-813).
 2. Dėl pagalbinio ūkio paskirties pastatų Minties Rato g. 27, Kaune, pardavimo (TR-814).
 3. Dėl pagalbinio ūkio paskirties pastato M. Jankaus g. 28, Kaune, dalies pardavimo (TR-815).
 4. Dėl Savivaldybės būsto Varnių g. 39-20, Kaune, pardavimo (TR-816).
 5. Dėl Savivaldybės būsto Saulės g. 22-18, Kaune, pardavimo (TR-817).
 6. Dėl Savivaldybės būsto Naujakurių g. 86-14, Kaune, pardavimo (TR-818).
 7. Dėl Savivaldybės būsto V. Krėvės pr. 37-23, Kaune, pardavimo (TR-819).
 8. Dėl Savivaldybės būsto Taikos pr. 105-64, Kaune, pardavimo (TR-820).
 9. Dėl Savivaldybės būsto Kovo 11-osios g. 28-49, Kaune, pardavimo (TR-829).
 10. Dėl Savivaldybės būsto P. Lukšio g. 23-13, Kaune, pardavimo (TR-831).
 11. Dėl pagalbinio ūkio paskirties pastato Žemaičių g. 14A, Kaune, pardavimo (TR-832).
 12. Dėl Savivaldybės būsto Biržiškų g. 7-5, Kaune, pardavimo (TR-833).
 13. Dėl pagalbinio ūkio paskirties pastato Kapsų g. 72, Kaune, dalių pardavimo (TR-834).
 14. Dėl Savivaldybės būsto Linkuvos g. 79A-1, Kaune, pardavimo (TR-835).
 15. Dėl Savivaldybės būsto Vyšniavos g. 7-26, Kaune, pardavimo (TR-837).
 16. Dėl Kauno miesto savivaldybės tarybos 2008 m. gruodžio 5 d. sprendimo Nr. T-614 „Dėl Kauno miesto savivaldybės tarybos 2005 m. liepos 14 d. sprendimo Nr. T-402 „Dėl Savivaldybės nekilnojamojo turto nuomos tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo ir Savivaldybės nekilnojamojo turto nuompinigių skaičiavimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo (TR-857).
 17. Dėl Kauno miesto savivaldybės tarybos 2015 m. liepos 21 d. sprendimo Nr. T-421 „Dėl Kauno miesto savivaldybės būsto ir pagalbinio ūkio paskirties pastatų pardavimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo (TR-860).
 18. Dėl Kauno miesto savivaldybės tarybos 2016 m. spalio 18 d. sprendimo Nr. T-527 „Dėl Kauno miesto savivaldybės nekilnojamojo turto nuomos tvarkos aprašo ir Kauno miesto savivaldybės turto nuomos konkursų organizavimo ir vykdymo taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo (TR-862).
 19. Dėl Valstybės nekilnojamojo turto nuomos konkurso komisijos sudarymo ir jos darbo reglamento patvirtinimo (TR-868).
 20. Dėl nekilnojamojo turto S. Dariaus ir S. Girėno g. 29A, Kaune, nuomos (TR-797).
 21. Dėl nekilnojamojo turto R. Kalantos g. 55, Kaune, perdavimo Kauno miesto socialinių paslaugų centrui valdyti, naudoti ir disponuoti juo patikėjimo teise (TR-798).
 22. Dėl nekilnojamojo turto Vaidilos g. 27, Kaune, panaudos sutarties su Kauno diabetikų klubu „Insula“ nutraukimo prieš terminą (TR-806).
 23. Dėl nekilnojamojo turto Vaidilos g. 27, Kaune, perėmimo ir nekilnojamojo turto Vaidoto g. 115, Kaune, perdavimo valdyti, naudoti ir disponuoti juo patikėjimo teise (TR-821).
 24. Dėl nekilnojamojo turto Gedimino g. 33, Kaune, panaudos sutarties nutraukimo prieš terminą ir nekilnojamojo turto Plechavičiaus g. 9A, Kaune, perdavimo pagal panaudos sutartį  Lietuvos profesinių sąjungų konfederacijos Kauno regioniniam centrui (TR-822).
 25. Dėl panaudos sutarties su viešąja įstaiga „Gerumo namai“ nutraukimo prieš terminą ir nekilnojamojo turto Medekšinės g. 17, Kaune, nuomos ne konkurso būdu (TR-858).
 26. Dėl nekilnojamojo turto panaudos sutarčių su Lietuvos istorinių transporto priemonių išsaugojimo asociacija „Retromobile“ nutraukimo prieš terminą ir nekilnojamojo turto S. Dariaus ir S. Girėno g. 29A, Kaune, nuomos ne konkurso būdu (TR-823).
 27. Dėl miško žemės pavertimo kitomis naudmenomis (TR-825).
 28. Dėl pastatų statybos neišlaikant norminio atstumo nuo Kauno miesto savivaldybės panaudos teise valdomo žemės sklypo ribos ir šilumos tiekimo, buities ir lietaus nuotekų tinklų tiesimo (TR-824).
 29. Dėl pripažintų nereikalingais, netinkamais (negalimais) naudoti ūkinių pastatų (jų dalių) nurašymo, išardymo ir likvidavimo (TR-830).
 30. Dėl nekilnojamojo turto A. Jakšto g. 18, Kaune, perdavimo valdyti, naudoti ir disponuoti juo patikėjimo teise Kauno tautinės kultūros centrui (TR-828).
 31. Dėl nekilnojamojo turto Perkūno al. 5, Kaune, nuomos sutarties su baikerių klubu „PHOENIX MCC“ nutraukimo prieš terminą (TR-827).
 32. Dėl nekilnojamojo turto Naglio g. 4C, 4E, Kaune, perdavimo Kauno krepšinio mokyklai „Aisčiai“ valdyti, naudoti ir disponuoti juo patikėjimo teise (TR-826).
 33. Dėl nekilnojamojo turto A. Juozapavičiaus pr. 19B, Kaune, nuomos (TR-869).
 34. Dėl nekilnojamojo ir kito ilgalaikio ir trumpalaikio materialiojo turto Pramonės pr. 31, T. Masiulio g. 8, Energetikų g. 13 ir Savanorių pr. 369, Kaune, panaudos sutarčių su viešosiomis įstaigomis Kauno Dainavos poliklinika ir Kauno Kalniečių poliklinika atnaujinimo (TR-870).
 35. Dėl Kauno miesto savivaldybės tarybos 2017 m. spalio 17 d. sprendimo Nr. T-722 „Dėl negyvenamųjų patalpų Vaidoto g. 115, Kaune, perdavimo panaudos pagrindais“ pakeitimo (TR-871).
 36. Dėl Kauno miesto savivaldybės tarybos 2015 m. kovo 5 d. sprendimo Nr. T-87 „Dėl Viešame aukcione parduodamo Kauno miesto savivaldybės nekilnojamojo turto ir kitų nekilnojamųjų daiktų sąrašo patvirtinimo“ pakeitimo (TR-867).

Pranešėjas – Nekilnojamojo turto skyriaus vedėjas Donatas Valiukas

 1. Tarybos narių pareiškimai ir paklausimai (po pirmosios posėdžio pertraukos arba posėdžio pabaigoje, jeigu posėdis baigiasi iki pietų).

 

 

Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+Email this to someone

Kaunas pilnas kultūros

Informacija ruošiama

 • Kontaktų paieška ir struktūra
  Kontaktų paieška ir struktūra
  Savivaldybės darbuotojų kontaktų paieška
 • Paslaugos
  Paslaugos
  Čia rasite savivaldybės teikiamas paslaugas
 • Transportas
  Transportas
  maršrutai, tvarkaraščiai, e. bilietas
 • Asmenų aptarnavimas
  Asmenų aptarnavimas
  Aptarnaujami padaliniai, paraiškų priėmimo informacija
 • Projektiniai pasiūlymai
  Projektiniai pasiūlymai
  Statinių projektų viešinimas
 • Kultūra ir turizmas
  Kultūra ir turizmas
  įstaigos, konkursai, stipendijos, renginiai
 • Verslas ir finansai
  Verslas ir finansai
  Lengvatos verslui, leidimai, finansai ir mokesčiai, parduodamas turtas
 • Korupcijos prevencija
  Korupcijos prevencija
  Antikorupcijos komisija, kontaktai
 • Urbanistika
  Urbanistika
  teritorijų planavimas ir statyba, žemės sklypai, reklama
 • Civilinė metrikacija
  Civilinė metrikacija
  Santuokos registracijos apžvalga, informacija jaunavedžiams
 • Švietimas
  Švietimas
  įstaigos, ugdymas, premijos
 • Socialinė apsauga
  Socialinė apsauga
  paslaugos, parama, būstas
 • Seniūnijos
  Seniūnijos
  kontaktai, paslaugos, naujienos
 • Aplinka
  Aplinka
  aplinkos apsauga, švara, dviračių takai, gyvūnai
 • Sveikata
  Sveikata
  įstaigos, slauga, sanitarija, teisės aktai
 • Sportas
  Sportas
  įstaigos, konkursai, stipendijos, renginiai
 • Jaunimas
  Jaunimas
  Jaunimo reikalų taryba, projektai, organizacijos
 • Investicijos
  Investicijos
  Investiciniai projektai, strateginiai dokumentai, ES finansuojami projektai
 • Nevyriausybinės organizacijos
  Nevyriausybinės organizacijos
 • Renovacija
  Renovacija
 • Gyvenamasis būstas
  Gyvenamas būstas
 • zalia_ikona_pabegeliai
  Pabėgėlių integracija
 • Civilinė sauga
  Civilinė sauga
 • zalia_ikona_paveldas
  Kultūros paveldas
 • Viešoji tvarka
  Viešoji tvarka
 • Teisės paslaugos
  Teisinė pagalba