Siunčiama nuotrauka

Tarybos posėdžio, vyksiančio 2017 m. liepos 11 d., darbotvarkė

 1. Dėl Kauno miesto savivaldybės tarybos 2015 m. birželio 9 d. sprendimo Nr. T-290 ,,Dėl didžiausio leistino Kauno miesto savivaldybės administracijos valstybės tarnautojų ir darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis ir gaunančių užmokestį iš Savivaldybės biudžeto, pareigybių skaičiaus ir Kauno miesto savivaldybės administracijos struktūros patvirtinimo“ pakeitimo (TR-455).

Pranešėjas – Administracijos direktorius Gintaras Petrauskas

 1. Dėl Kauno miesto savivaldybės tarybos 2008 m. lapkričio 13 d. sprendimo Nr. T-543 „Dėl Kauno gyvūnų globos ir priežiūros tarybos sudarymo ir jos nuostatų patvirtinimo“ pakeitimo (TR-510).

Pranešėjas – Kauno miesto savivaldybės tarybos narys Domas Sirgedas

 1. Dėl Kauno miesto savivaldybės teritorijos bendrojo plano korektūros patvirtinimo (TR-553).

Pranešėjas – Miesto planavimo ir architektūros skyriaus vedėjas Nerijus Valatkevičius

 1. Dėl Kauno miesto savivaldybės tarybos 2003 m. kovo 13 d. sprendimo Nr. T-72 „Dėl prekybos Kauno viešosiose vietose tvarkos“ pakeitimo (TR-548).
 2. Dėl prekybos alkoholiniais gėrimais laiko apribojimo UAB „Nibrė“ priklausančiose viešojo maitinimo vietose M. Riomerio g. 1A, Kaune (TR-513).
 3. Dėl prekybos alkoholiniais gėrimais laiko apribojimo MB „Miglutė“ priklausančioje kavinėje Ukmergės g. 34A, Kaune (TR-514).

Pranešėja –  Klientų aptarnavimo skyriaus vedėja Rasa Palevičienė

 1. Dėl Kauno miesto savivaldybės tarybos 2017 m. vasario 28 d. sprendimo Nr. T-82 „Dėl Kauno miesto savivaldybės aplinkos apsaugos rėmimo specialiosios programos 2017 m. priemonių finansavimo plano patvirtinimo“ pakeitimo (TR-442).
 2. Dėl Savivaldybei nuosavybės teise priklausančio ilgalaikio materialiojo turto – gatvių priežiūros ir valymo mašinų perdavimo UAB „Kauno švara“ (TR-450).

Pranešėjas – Aplinkos apsaugos skyriaus vyriausiasis specialistas, atliekantis vedėjo funkcijas Aleksandras Beliavičius

 1. Dėl viešosios įstaigos Kauno Dainavos poliklinikos naudojamo valstybės turto nurašymo, išardymo ir likvidavimo (TR-443).
 2. Dėl viešųjų įstaigų Kauno Centro poliklinikos, Kauno Kalniečių poliklinikos, Kauno Šančių poliklinikos ir Kauno Šilainių poliklinikos reorganizavimo, prijungiant jas prie viešosios įstaigos Kauno Dainavos poliklinikos (TR-512).

Pranešėja – Sveikatos apsaugos skyriaus vedėja Asta Garmienė

 1. Dėl pritarimo Kauno miesto savivaldybės 2016–2018 metų strateginio veiklos plano įgyvendinimo 2016 metų ataskaitai (TR-454).
 2. Dėl Nevyriausybinių organizacijų ir bendruomeninės veiklos stiprinimo 2017–2019 metų veiksmų plano įgyvendinimo 2.3 priemonės ,,Remti bendruomeninę veiklą savivaldybėse“ įgyvendinimo Kauno miesto savivaldybėje tvarkos aprašo patvirtinimo (TR-549).
 3. Dėl Kauno miesto savivaldybės tarybos 2010 m. liepos 23 d. sprendimo Nr. T-454 „Dėl Kauno miesto konkurencingumo ir patrauklumo didinimo programos patvirtinimo“ pakeitimo (TR-534).
 4. Dėl Jaunimo verslo skatinimo programos „Kauno startuoliai“ verslo idėjų, kurios iš dalies finansuojamos 2017 metų Kauno miesto savivaldybės biudžeto lėšomis, sąrašo patvirtinimo (TR-532).
 5. Dėl Kauno miesto savivaldybės tarybos 2015 m. rugsėjo 29 d. sprendimo Nr. T-541 „Dėl Vietinės rinkliavos už naudojimąsi Kauno miesto savivaldybės viešąja turizmo ir poilsio infrastruktūra nuostatų patvirtinimo“ pakeitimo (TR-441).
 6. Dėl pritarimo įgyvendinti projektą „Kauno bendruomeniniai šeimos namai“ (TR-479).
 7. Dėl Kauno miesto savivaldybės seniūnaičių sueigos nuostatų patvirtinimo (TR-550).

Pranešėjas – Plėtros programų ir investicijų skyriaus vedėjas Tadas Metelionis

 1. Dėl Kauno miesto savivaldybės tarybos 2017 m. vasario 7 d. sprendimo T-32 „Dėl Kauno miesto elektromobilių įkrovimo prieigų plano patvirtinimo“ pakeitimo (TR-554).
 2. Dėl Kauno miesto savivaldybės tarybos 2012 m. birželio 7 d. sprendimo Nr. T-294 „Dėl Keleivių ir bagažo vežimo vietinio susisiekimo autobusais, troleibusais ir maršrutiniais taksi Kauno mieste taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo (TR-557).

Pranešėjas – Transporto ir eismo organizavimo skyriaus vedėjas Paulius Keras

 1. Dėl Kauno miesto savivaldybės tarybos 2011 m. kovo 17 d. sprendimo Nr. T-165 „Dėl Viešųjų darbų organizavimo ir darbdavių atrankos komisijos sudarymo, jos darbo reglamento, Atrankos darbdaviams parinkti organizavimo tvarkos aprašo ir Kitų su viešaisiais darbais susijusių išlaidų kompensavimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pripažinimo netekusiu galios (TR-494).
 2. Dėl Kauno miesto savivaldybės tarybos 2016 m. vasario 2 d. sprendimo Nr. T-38 „Dėl Viešųjų darbų sąrašo patvirtinimo“ pripažinimo netekusiu galios (TR-493).
 3. Dėl Kauno miesto savivaldybės 2017 metų užimtumo didinimo programos patvirtinimo (TR-555).

Pranešėja – Socialinių paslaugų skyriaus vedėja Jolanta Baltaduonytė

 1. Dėl Kauno miesto savivaldybės tarybos 2012 m. spalio 4 d. sprendimo Nr. T-524 „Dėl Kauno miesto savivaldybės įmonės „Kapinių priežiūra“ teikiamų atlygintinų paslaugų kainų nustatymo“ pakeitimo (TR-529).
 2. Dėl pritarimo Kauno miesto savivaldybės ir Nacionalinės mokėjimo agentūros prie Žemės ūkio ministerijos Susitarimo Nr. 2 „Dėl 2015 m. birželio 25 d. bendradarbiavimo ir duomenų teikimo sutarties Nr. TP11-(7.7)-74 pakeitimo“ projektui (TR-526).

Pranešėjas – Miesto tvarkymo skyriaus vedėjas Aloyzas Pakalniškis

 1. Dėl įgaliojimų suteikimo Nijolei Ivaškevičienei, Aušrai Kazlauskienei ir Rasai Pakėnienei (TR-449).

Pranešėjas – Daugiabučių namų administravimo ir renovavimo skyriaus vedėjas Kęstutis Miškinis

 1. Dėl UAB „Fortum Heat Lietuva“ Palemono gyvenvietės vartotojams centralizuotai tiekiamos šilumos kainos perskaičiuotų dedamųjų nustatymo (TR-508).

Pranešėjas – Energetikos skyriaus vedėjas Raimondas Mačikėnas

 1. Dėl viešosios įstaigos Kauno mažojo teatro reorganizavimo (TR-444).
 2. Dėl Kauno miesto savivaldybės tarybos 2006 m. spalio 23 d. sprendimo Nr. T-410 „Dėl Kauno menininkų namų direktoriaus pareigybės aprašymo patvirtinimo“ pripažinimo netekusiu galios (TR-451).
 3. Dėl Kauno miesto savivaldybės tarybos 2006 m. rugsėjo 28 d. sprendimo Nr. T-358 „Dėl Kauno miesto muziejaus direktoriaus pareiginių nuostatų patvirtinimo“ pripažinimo netekusiu galios (TR-452).
 4. Dėl Savivaldybės atstovo skyrimo ir Kauno miesto muziejaus tarybos sudėties patvirtinimo (TR-478).
 5. Dėl turto perdavimo viešajai įstaigai „Girstučio“ kultūros ir sporto centrui (TR-453).

Pranešėjas – Kultūros skyriaus vedėjas Albinas Vilčinskas

 1. Dėl nekilnojamojo turto Naglio g. 4C, 4E, Kaune, pirkimo (TR-541).
 2. Dėl turto perdavimo biudžetinėms įstaigoms – Kauno sporto mokykloms (TR-447).
 3. Dėl Kauno krepšinio mokyklos „Aisčiai“ nuostatų patvirtinimo (TR-518).
 4. Dėl Kauno sporto mokyklos „Startas“ nuostatų patvirtinimo (TR-522).
 5. Dėl Kauno sporto mokyklos „Gaja“ nuostatų patvirtinimo (TR-524).
 6. Dėl Kauno sporto mokyklos „Tauras“ nuostatų patvirtinimo (TR-525).
 7. Dėl Kauno žiemos sporto mokyklos „Baltų ainiai“ nuostatų patvirtinimo (TR-528).
 8. Dėl Kauno sporto mokyklos „Bangpūtys“ nuostatų patvirtinimo (TR-530).
 9. Dėl Kauno plaukimo mokyklos nuostatų patvirtinimo (TR-535).

Pranešėjas – Sporto skyriaus  vedėjas Mindaugas Šivickas

 1. Dėl automobilio perdavimo valdyti ir naudoti patikėjimo teise Kauno specialiajai mokyklai (TR-540).
 2. Dėl leidimo Kauno Prano Mašioto pradinei mokyklai statyti aikšteles Rasytės g. 1, Kaune (TR-440).
 3. Dėl mokyklinio autobuso perėmimo Kauno miesto savivaldybės nuosavybėn ir jo perdavimo valdyti, naudoti ir disponuoti juo patikėjimo teise (TR-448).
 4. Dėl Kauno lopšeliui-darželiui „Liepaitė“ patikėjimo teise perduoto nekilnojamojo turto nurašymo, išardymo ir likvidavimo (TR-505).
 5. Dėl Kauno miesto savivaldybės ilgalaikio ir trumpalaikio materialiojo turto perdavimo (TR-506).
 6. Dėl sutikimo perimti Kauno miesto savivaldybės nuosavybėn valstybės trumpalaikį materialųjį turtą ir jo perdavimo Kauno miesto savivaldybės Vinco Kudirkos viešajai bibliotekai (TR-507).

Pranešėjas – Aprūpinimo skyriaus vedėjas Alfonsas Jarušauskas

 1. Dėl sutikimo tiesti vandentiekio tinklus Kauno miesto savivaldybės panaudos teise valdomame žemės sklype (TR-519).
 2. Dėl Kauno miesto savivaldybės tarybos 2014 m. lapkričio 6 d. sprendimo Nr. T-533 ,,Dėl žemės paėmimo visuomenės poreikiams“ pakeitimo (TR-509).
 3. Dėl įgaliojimų suteikimo Eglei Raguckienei, Rimai Zdanavičienei ir Astai Teresei Kulikauskienei (TR-476).
 4. Dėl įgaliojimų suteikimo Jūratei Furmanavičienei, Astai Teresei Kulikauskienei, Rimai Zdanavičienei ir Vitalijai Lišauskienei (TR-477).
 5. Dėl Kauno miesto savivaldybės tarybos 2014 m. gruodžio 22 d. sprendimo Nr. T-714 „Dėl Kauno miesto savivaldybės būsto fondo ir Savivaldybės socialinio būsto fondo, kaip Savivaldybės būsto fondo dalies, sąrašų patvirtinimo“ pakeitimo (TR-480).
 6. Dėl Kauno miesto savivaldybės tarybos 2015 m. balandžio 2 d. sprendimo Nr. T-177 „Dėl Kauno miesto savivaldybės tarybos 2014 m. liepos 10 d. sprendimo Nr. T-388 ,,Dėl sutikimo nutraukti prieš terminą nuomos sutartį su D. V. Raulynaitienės vaistine „Ekmedina“ ir negyvenamųjų patalpų A. Juozapavičiaus pr. 72, Kaune, nuomos“ pripažinimo netekusiu galios“ pripažinimo negaliojančiu ir pritarimo taikos sutarties projektui (TR-551).
 7. Dėl nekilnojamojo turto Sandėlių g. 7, J. Kumpio g. 1 ir Pašilės g. 34, Kaune (TR-552).
 8. Dėl nekilnojamojo turto Veiverių g. 132, Kaune, perdavimo panaudos pagrindais viešajai įstaigai „Nacionalinis žiedas“ (TR-445).
 9. Dėl nekilnojamojo turto Veiverių g. 132, Kaune, perdavimo panaudos pagrindais asociacijai Kauno miesto Aleksoto vietos veiklos grupei (TR-446).
 10. Dėl nekilnojamojo turto Vaidoto g. 115, Kaune, perėmimo iš Kauno Šančių mokyklos-daugiafunkcio centro (TR-475)
 11. Dėl nekilnojamojo turto J. Gruodžio g. 16, Kaune, nuomos (TR-523).
 12. Dėl nekilnojamojo turto Partizanų g. 5, Kaune, perdavimo panaudos pagrindais paramos fondui „Rigra“ (TR-521).
 13. Dėl nekilnojamojo turto Vytauto pr. 6D, Kaune, perėmimo iš Kauno miesto muziejaus (TR-542).
 14. Dėl pritarimo taikos sutarties projektui (TR-539).
 15. Dėl nekilnojamojo turto Partizanų g. 5, Kaune, panaudos sutarties su Kauno šeimų, kuriose yra psichikos ligonių, bendrija „Prošvaistė“ atnaujinimo (TR-538).
 16. Dėl nekilnojamojo turto perdavimo viešajai įstaigai Kauno tvirtovės parkui valdyti, naudoti ir disponuoti juo patikėjimo teise (TR-556).
 17. Dėl nekilnojamojo ir kito ilgalaikio ir trumpalaikio materialiojo turto Taikos pr. 51, Kaune, nuomos moksleivių maitinimui organizuoti (TR-537).
 18. Dėl nekilnojamojo turto Prancūzų g. 49, Kaune, nuomos (TR-536).
 19. Dėl negyvenamosios patalpos – neįrengtos pastogės Šv. Gertrūdos g. 8, Kaune, dalies pardavimo (TR-474).
 20. Dėl Savivaldybės būsto Plento g. 10D-36, Kaune, įkeitimo (TR-472).
 21. Dėl buto Varduvos g. 4-29, Kaune, išnuomojimo (TR-473).
 22. Dėl Savivaldybės būsto Mosėdžio g. 7-37, Kaune, pardavimo (TR-461).
 23. Dėl Savivaldybės būsto Mosėdžio g. 7-67, Kaune, pardavimo (TR-462).
 24. Dėl Savivaldybės būsto Virvių g. 8-3, Kaune, pardavimo (TR-463).
 25. Dėl Savivaldybės būsto Baltų pr. 69-42, Kaune, pardavimo (TR-464).
 26. Dėl Savivaldybės būsto Zanavykų g. 30-13, Kaune, pardavimo (TR-465).
 27. Dėl Savivaldybės būsto M. Gimbutienės g. 8-64, Kaune, pardavimo (TR-466).
 28. Dėl Savivaldybės būsto Baltų pr. 3-42, Kaune, pardavimo (TR-467).
 29. Dėl Savivaldybės būsto Tilto g. 4B-1, Kaune, pardavimo (TR-468).
 30. Dėl Savivaldybės būsto Demokratų g. 44-91, Kaune, pardavimo (TR-469).
 31. Dėl Savivaldybės būsto Kuršių g. 16-9, Kaune, pardavimo (TR-470).
 32. Dėl Savivaldybės būsto R. Kalantos g. 145-42, Kaune, pardavimo (TR-471).
 33. Dėl Savivaldybės būsto Taikos pr. 73-61, Kaune, pardavimo (TR-496).
 34. Dėl Savivaldybės būsto Prancūzų g. 59-44, Kaune, pardavimo (TR-497).
 35. Dėl Savivaldybės būsto Taikos pr. 73-53, Kaune, pardavimo (TR-498).
 36. Dėl Savivaldybės būsto Kovo 11-osios g. 80-9, Kaune, pardavimo (TR-499).
 37. Dėl Savivaldybės būsto Ašigalio g. 55-39, Kaune, pardavimo (TR-500).
 38. Dėl Savivaldybės būsto Draugystės g. 7C-18, Kaune, pardavimo (TR-501).
 39. Dėl Savivaldybės būsto Taikos pr. 73-89, Kaune, pardavimo (TR-502).
 40. Dėl Savivaldybės būsto V. Krėvės pr. 27-10, Kaune, pardavimo (TR-503).
 41. Dėl Savivaldybės būsto Vėtrungės g. 2-5, Kaune, pardavimo (TR-504).
 42. Dėl Kauno miesto savivaldybės tarybos 2015 m. kovo 5 d. sprendimo Nr. T-87 „Dėl Viešame aukcione parduodamo Kauno miesto savivaldybės nekilnojamojo turto ir kitų nekilnojamųjų daiktų sąrašo patvirtinimo“ pakeitimo (TR-543).

Pranešėjas – Nekilnojamo turto skyriaus vyriausiasis specialistas, atliekantis vedėjo funkcijas Donatas Valiukas

 1. Dėl Kauno suaugusiųjų mokymo centro direktoriaus (TR-439).
 2. Dėl priešmokyklinio ugdymo grupių ir klasių komplektų skaičiaus Kauno miesto savivaldybės biudžetinėse bendrojo ugdymo mokyklose 2017–2018 mokslo metais patikslinimo ir pritarimo patikslintam priešmokyklinio ugdymo grupių ir klasių komplektų skaičiui viešosiose švietimo įstaigose, kuriose Kauno miesto savivaldybė yra dalininkė, 2017–2018 mokslo metais (TR-459).
 3. Dėl didžiausio leistino pareigybių (etatų) skaičiaus Kauno miesto savivaldybės biudžetinėse neformaliojo švietimo ir švietimo pagalbos įstaigose nustatymo (TR-492).
 4. Dėl turto perėmimo ir perdavimo Kauno Jono ir Petro Vileišių mokyklai-daugiafunkciam centrui (TR-457).
 5. Dėl turto perėmimo ir perdavimo Kauno lopšeliui-darželiui „Klevelis“ (TR-458).
 6. Dėl Kauno Aleksandro Puškino gimnazijos nuostatų patvirtinimo (TR-460).
 7. Dėl Kauno Bernardo Brazdžionio mokyklos nuostatų patvirtinimo (TR-438).
 8. Dėl Kauno Vinco Bacevičiaus pradinės mokyklos nuostatų patvirtinimo (TR-495).
 9. Dėl Kauno Jono ir Petro Vileišių mokyklos-daugiafunkcio centro pavadinimo pakeitimo ir nuostatų patvirtinimo (TR-511).
 10. Dėl Kauno Šančių mokyklos-daugiafunkcio centro nuostatų patvirtinimo (TR-456)
 11. Dėl Kauno Aleksandro Stulginskio mokyklos-daugiafunkcio centro nuostatų patvirtinimo (TR-527)
 12. Dėl Kauno ,,Nemuno“ mokyklos-daugiafunkcio centro nuostatų patvirtinimo (TR-533).
 13. Dėl Kauno Jono Žemaičio-Vytauto mokyklos-daugiafunkcio centro nuostatų patvirtinimo (TR-531).
 14. Dėl Kauno lopšelio-darželio „Spindulys“ nuostatų patvirtinimo (TR-489).
 15. Dėl Kauno lopšelio-darželio „Žuvintas“ nuostatų patvirtinimo (TR-490).
 16. Dėl Kauno lopšelio-darželio „Pasaka“ nuostatų patvirtinimo (TR-491).
 17. Dėl Kauno lopšelio-darželio „Vilnelė“ nuostatų patvirtinimo (TR-436).
 18. Dėl Kauno lopšelio-darželio „Žemyna“ nuostatų patvirtinimo (TR-437).
 19. Dėl Kauno lopšelio-darželio „Žingsnelis“ nuostatų patvirtinimo (TR-481).
 20. Dėl Kauno lopšelio-darželio „Sadutė“ nuostatų patvirtinimo (TR-482).
 21. Dėl Kauno lopšelio-darželio „Žilvitis“ nuostatų patvirtinimo (TR-483).
 22. Dėl Kauno lopšelio-darželio „Žvangutis“ nuostatų patvirtinimo (TR-484).
 23. Dėl Kauno 6-ojo lopšelio-darželio nuostatų patvirtinimo (TR-485).
 24. Dėl Kauno lopšelio-darželio „Svirnelis“ nuostatų patvirtinimo (TR-486).
 25. Dėl Kauno lopšelio-darželio „Rasytė“ nuostatų patvirtinimo (TR-487).
 26. Dėl Kauno lopšelio-darželio „Pušaitė“ nuostatų patvirtinimo (TR-488).
 27. Dėl Kauno lopšelio-darželio „Ąžuoliukas“ nuostatų patvirtinimo (TR-425).
 28. Dėl Kauno lopšelio-darželio „Daigelis“ nuostatų patvirtinimo (TR-426).
 29. Dėl Kauno lopšelio-darželio „Drevinukas“ nuostatų patvirtinimo (TR-427).
 30. Dėl Kauno lopšelio-darželio „Vėrinėlis“ nuostatų patvirtinimo (TR-428).
 31. Dėl Kauno Šančių lopšelio-darželio nuostatų patvirtinimo (TR-429).
 32. Dėl Kauno lopšelio-darželio „Šnekutis“ nuostatų patvirtinimo (TR-430).
 33. Dėl Kauno Žaliakalnio lopšelio-darželio nuostatų patvirtinimo (TR-431).
 34. Dėl Kauno lopšelio-darželio „Volungėlė“ nuostatų patvirtinimo (TR-432).
 35. Dėl Kauno lopšelio-darželio „Vaikystė“ nuostatų patvirtinimo (TR-433).
 36. Dėl Kauno lopšelio-darželio „Varpelis“ nuostatų patvirtinimo (TR-434).
 37. Dėl Kauno lopšelio-darželio „Želmenėlis“ nuostatų patvirtinimo (TR-435).
 38. Dėl Kauno lopšelio-darželio „Eglutė“ nuostatų patvirtinimo (TR-419).
 39. Dėl Kauno lopšelio-darželio „Klausutis“ nuostatų patvirtinimo (TR-420).
 40. Dėl Kauno lopšelio-darželio „Giliukas“ nuostatų patvirtinimo (TR-421).
 41. Dėl Kauno lopšelio-darželio „Šilelis“ nuostatų patvirtinimo (TR-422).
 42. Dėl Kauno lopšelio-darželio „Aušrinė“ nuostatų patvirtinimo (TR-423).
 43. Dėl Kauno lopšelio-darželio „Aviliukas“ nuostatų patvirtinimo (TR-424).
 44. Dėl Kauno lopšelio-darželio „Boružėlė“ nuostatų patvirtinimo (TR-418).
 45. Dėl Kauno vaikų darželio ,,Rudnosiukas“ nuostatų patvirtinimo (TR-520).
 46. Dėl Kauno vaikų darželio ,,Raudonkepuraitė“ nuostatų patvirtinimo (TR-516).
 47. Dėl Kauno vaikų darželio ,,Nykštukas“ nuostatų patvirtinimo (TR-517).
 48. Dėl Kauno vaikų darželio ,,Žiogelis“ nuostatų patvirtinimo (TR-515).
 49. Dėl Kauno vaikų darželio „Vaivorykštė“ nuostatų patvirtinimo (TR-545).
 50. Dėl Kauno Valdorfo darželio „Šaltinėlis“ nuostatų patvirtinimo (TR-546).
 51. Dėl Kauno vaikų darželio „Dvarelis“ nuostatų patvirtinimo (TR-544).
 52. Dėl Kauno menų darželio „Etiudas“ nuostatų patvirtinimo (TR-547).

Pranešėjas – Švietimo skyriaus vedėjas Virginijus Mažeika

Tarybos narių pareiškimai ir paklausimai (po pirmosios posėdžio pertraukos arba posėdžio pabaigoje, jeigu posėdis baigiasi iki pietų)

Kaunas pilnas kultūros

konferencija-modernizmas Modernizmas ateičiai: forumas ir konferencija | KAUNAS2022

2018-09-11

Šiai datai renginių nėra
Buvęs 1 iš 1 Kitas
Visi renginiai
 • Kontaktų paieška ir struktūra
  Kontaktų paieška ir struktūra
  Savivaldybės darbuotojų kontaktų paieška
 • Paslaugos
  Paslaugos
  Čia rasite savivaldybės teikiamas paslaugas
 • Transportas
  Transportas
  maršrutai, tvarkaraščiai, e. bilietas
 • Asmenų aptarnavimas
  Asmenų aptarnavimas
  Aptarnaujami padaliniai, paraiškų priėmimo informacija
 • Projektiniai pasiūlymai
  Projektiniai pasiūlymai
  Statinių projektų viešinimas
 • Kultūra ir turizmas
  Kultūra ir turizmas
  įstaigos, konkursai, stipendijos, renginiai
 • Verslas ir finansai
  Verslas ir finansai
  Lengvatos verslui, leidimai, finansai ir mokesčiai, parduodamas turtas
 • Korupcijos prevencija
  Korupcijos prevencija
  Antikorupcijos komisija, kontaktai
 • Urbanistika
  Urbanistika
  teritorijų planavimas ir statyba, žemės sklypai, reklama
 • Civilinė metrikacija
  Civilinė metrikacija
  Santuokos registracijos apžvalga, informacija jaunavedžiams
 • Švietimas
  Švietimas
  įstaigos, ugdymas, premijos
 • Socialinė apsauga
  Socialinė apsauga
  paslaugos, parama, būstas
 • Seniūnijos
  Seniūnijos
  kontaktai, paslaugos, naujienos
 • Aplinka
  Aplinka
  aplinkos apsauga, švara, dviračių takai, gyvūnai
 • Sveikata
  Sveikata
  įstaigos, slauga, sanitarija, teisės aktai
 • Sportas
  Sportas
  įstaigos, konkursai, stipendijos, renginiai
 • Jaunimas
  Jaunimas
  Jaunimo reikalų taryba, projektai, organizacijos
 • Investicijos
  Investicijos
  Investiciniai projektai, strateginiai dokumentai, ES finansuojami projektai
 • Nevyriausybinės organizacijos
  Nevyriausybinės organizacijos
 • Renovacija
  Renovacija
 • Gyvenamasis būstas
  Gyvenamas būstas
 • zalia_ikona_pabegeliai
  Pabėgėlių integracija
 • Civilinė sauga
  Civilinė sauga
 • zalia_ikona_paveldas
  Kultūros paveldas
 • Viešoji tvarka
  Viešoji tvarka
 • Teisės paslaugos
  Teisinė pagalba