Teisinė pagalba

Valstybės garantuojamos teisinės pagalbos tarnyba (toliau – Tarnyba) informuoja, kad teisinių paslaugų informacinėje sistemoje (toliau – TEISIS) yra įdiegtas funkcionalumas pateikti prašymus dėl mediacijos paslaugų gavimo elektroniniu būdu. Tarnyba pažymi, kad tokiais atvejais, jei gyventojui yra reikalinga valstybės užtikrinamos mediacijos paslauga kituose ginčuose ar pareiškėjas nėra pasinaudojęs privalomąja mediacija šeimos ginčuose, pirmiausia padedama užpildyti prašymą dėl mediacijos paslaugų gavimo. Primename, kad valstybės užtikrinamos neteisminės mediacijos paslaugą (nei šeimos ginčuose) gali gauti gyventojas, jeigu asmuo atitinka sąlygas gauti valstybės apmokamą antrinę teisinę pagalbą pagal Lietuvos Respublikos valstybės garantuojamos teisinės pagalbos įstatymą ir pildant prašymą dėl mediacijos paslaugų gavimo teikiami dokumentai, pagrindžiantys reikalavimą, dokumentai, patvirtinantys asmens teisę į teisinę pagalbą ir kitos ginčo šalies sutikimas dalyvauti mediacijoje (nėra vertinama kitos ginčo šalies teisė į teisinę pagalbą). Mediacijos paslauga tokiais atvejais apmokama 100 procentų, nepaisant, jeigu inicijuojantis prašymo pateikimą asmuo turi teisę į teisinę pagalbą apmokamą tik iš dalies. Valstybės lėšomis apmokama valstybės užtikrinamos neteisminės mediacijos paslauga už 6 valandas. Mediacija gali būti pratęsiama dar 4 valandoms mediatoriaus iniciatyva. Šeimos ginčų atvejais, asmenys pirmiausia privalo pasinaudoti privalomąja mediacija vadovaujantis Lietuvos Respublikos mediacijos įstatymu. Šiais atvejais pildomas prašymas dėl privalomosios mediacijos paslaugų teikimo ir pateikiama asmens tapatybę patvirtinančio dokumento kopija. Atkreiptinas dėmesys, kad prašymai dėl privalomosios mediacijos gali būti pildomi atskirais prašymais: jeigu dėl privalomosios mediacijos kreipiasi viena iš ginčo šalių, sistemoje pildomas vienos ginčo šalies prašymas. Jeigu kreipiasi abi ginčo šalys ir turi pasinaudoti privalomosios mediacijos procedūra, pildoma abiejų ginčo šalių prašymo forma. Privalomosios mediacijos atvejais valstybė kompensuoja mediacijos paslaugą už 6 valandas. Atsižvelgiant į tai, prašoma pildyti prašymus TEISIS sistemoje ir juos Tarnybai teikti per sistemą.

Detalesnę informaciją kaip teikti prašymus dėl privalomosios mediacijos ar valstybės užtikrinamos neteisminės mediacijos paslaugų rasite čia arba interneto svetainėje https://vgtpt.lrv.lt/lt/ (TEISIS naudojimosi instrukcijos)


Valstybės garantuojama ir iš valstybės biudžeto finansuojama pirminė teisinė pagalba asmenims, gyvenantiems Kauno mieste.

Pirminė valstybės garantuojama teisinė pagalba (toliau – pirminė teisinė pagalba) – Lietuvos Respublikos valstybės garantuojamos teisinės pagalbos įstatymo nustatyta tvarka teikiama teisinė informacija, teisinės konsultacijos ir valstybės ir savivaldybių institucijoms skirtų dokumentų rengimas. Pirminė teisinė pagalba apima šio įstatymo 15 straipsnio 7 dalyje nurodytų procesinių dokumentų parengimą, taip pat patarimus dėl ginčo sprendimo ne teismo tvarka, veiksmus dėl taikaus ginčo išsprendimo ir taikos sutarties parengimą, bet neapima mokesčių administratoriui teikiamų deklaracijų pildymo.

Antrinė teisinė pagalba – tai dokumentų rengimas, gynyba ir atstovavimas bylose, įskaitant vykdymo procesą, atstovavimas išankstinio ginčo sprendimo ne teisme atveju, jeigu tokią tvarką nustato įstatymai ar teismo sprendimas. Be to, ši teisinė pagalba apima bylinėjimosi išlaidų bylose, išnagrinėtose civilinio proceso tvarka, ir išlaidų konstitucinės justicijos bylose atlyginimą, su bylos nagrinėjimu administracinio proceso tvarka susijusių išlaidų ir su baudžiamojoje byloje pareikšto civilinio ieškinio nagrinėjimu susijusių išlaidų atlyginimą. Antrinės teisinės pagalbos teikimą Kauno apygardos teismo teritorijoje organizuoja Valstybės garantuojamos teisinės pagalbos tarnybos Kauno skyrius (adresas: Kęstučio g. 21, Kaunas. Tel. 8 700 00 177).

Pirminės teisinės pagalbos teikimo tvarka

Asmenys, deklaravusieji savo gyvenamąją vietą Kauno mieste arba, jei asmuo neturi deklaruotos gyvenamosios vietos, tačiau gyvena Kauno mieste, turi teisę į pirminės teisinės pagalbos suteikimą. Asmenys, atliekantys laisvės atėmimo bausmę, laikomi kardomojo kalinimo vietose, taip pat turi teisę kreiptis pirminės teisinės pagalbos, jei  laisvės atėmimo vieta yra Kauno mieste.

Pirminės teisinės pagalbos paslaugas kauniečiams pagal sutartį su Kauno miesto savivaldybės administracija teisės aktų nustatyta tvarka teikia: Advokatės Nijolė Reimerienė, Violeta Naujokienė, Eglė Rybelienė K. Donelaičio g. 33-1, Kaunas.

Darbo laikas: I – V nuo 8 iki 16 val. (pietų pertrauka nuo 12-13 val.)

tel. 8 614 80 380.

Yra galimybė (iš anksto informavus aukščiau nurodytu telefonu) šią pagalbą gauti pirmadieniais iki 19 val.

El. paštas [email protected] 

Asmeniui, besikreipiančiam dėl pirminės teisinės pagalbos reikalingi šie dokumentai:

  1. Asmens tapatybę patvirtinantis dokumentas: Lietuvos Respublikos piliečio pasas arba ES valstybės narės piliečio pasas arba šių asmenų asmens tapatybės kortelė; kitos užsienio valstybės piliečio pasas ir leidimas nuolat ar laikinai gyventi Lietuvoje (arba kitoje ES valstybėje).
  2. Asmens gyvenamąją vietą įrodantis dokumentas: spaudas pase arba pažyma apie deklaruotą gyvenamąją vietą. Jeigu asmuo neturi deklaruotos gyvenamosios vietos, pateikia kitus dokumentus, patvirtinančius gyvenamąją vietą Kauno mieste.
  3. Asmuo, besikreipiantis dėl įstatyme numatytų procesinių dokumentų parengimo turi pateikti šiems dokumentams parengti reikalingus visus duomenis ir rašytinius įrodymus.

Asmuo dėl pirminės teisinės pagalbos tuo pačiu klausimu gali kreiptis tik vieną kartą.

Pirminė teisinė pagalba neteikiama, jeigu:

  1. pareiškėjo reikalavimai yra akivaizdžiai nepagrįsti;
  2. pareiškėjui tuo pačiu klausimu buvo suteikta išsami advokato konsultacija arba yra akivaizdu, kad jis tokią konsultaciją gali gauti nesinaudodamas šio įstatymo nustatyta valstybės garantuojama teisine pagalba;
  3. pareiškėjas kreipiasi ne dėl savo teisių ir teisėtų interesų, išskyrus atstovavimo pagal įstatymą atvejus.
  4. Pareiškėjas piktnaudžiauja valstybės garantuojama teisine pagalba, savo materialiosiomis teisėmis

Jeigu, teikiant pirminę teisinę pagalbą, paaiškėja, kad pareiškėjui reikės antrinės teisinės pagalbos, pirminę teisinę pagalbą teikiantis asmuo pareiškėjui padeda surašyti ar surašo prašymą suteikti antrinę teisinę pagalbą. Pirminę teisinę pagalbą teikiantis asmuo šių veiksmų imasi tik po to, kai nebuvo rasta galimybė pareiškėjui ginčą išspręsti taikiai.

Daugiau informacios rasite čia:

 

Taip pat informuojame, kad Kauno miesto savivaldybė yra sudariusi bendradarbiavimo sutartį su VDU Teisės klinika.

Daugeliui tenka susidurti su iškylančiais sunkumais ir problemomis, o  susitvarkyti su jais reikalinga pagalba ir ne tik medicininė ar materialinė. Rasti tinkamus sprendimus susidariusiose nestandartinėse sunkiose gyvenimiškose situacijose reikalingi ir profesionalūs  patarimai, specialios žinios, o tarp jų ir teisinės.

Vytauto Didžiojo universiteto Teisės fakulteto Teisės klinika veikianti jau kelintus metus subūrė jaunų, pažangių studentų komandą, kuri padedant vadovams ir šiais mokslo metais teiks  NEMOKAMAS teisines konsultacijas smulkiam ir vidutiniam verslui, ne pelno siekiančioms organizacijoms ir piliečiams.

Konsultacijos  bus teikiamos tik nuotoliniu būdu. Maloniai kviečiame Jus, esant reikalui, pasinaudoti šia nemokama paslaugos.

Konsultacijas bus teikiamos nuo rugsėjo 13 d., bet registruotis žemiau nurodytais kontaktais galima pradėti jau nuo rugsėjo 2 d.

VDU Teisės klinikos kontaktai: el.p.: [email protected] arba tel.: (837) 751044. Trumpai išdėsčius savo problemą suformuluokite klausimą ir Jums per įmanomai trumpiausią laiką bus atsakyta.

DĖL PAŽEISTŲ TEISIŲ JŪS GALITE KREIPTIS

Visais vartotojų teisių gynimo klausimais ir dėl ne maisto produktų ir paslaugų, kurie neatitinka privalomųjų ir deklaruojamųjų reikalavimų

Į Valstybinę vartotojų teisių apsaugos tarnybą

Vilniaus g. 25, 01402 Vilnius, tel. (8 5) 262 6760,

http://www.vvtat.lt, [email protected]

Valstybinės vartotojų teisių apsaugos tarnybos Kauno regiono rinkos priežiūros skyrių

Gedimino g. 45, 44239 Kaunas, tel./faks. (8 37) 280 128,  http://www.vvtat.lt, [email protected]

Dėl maisto, neatitinkančio saugos ir kokybės reikalavimų

Į Valstybinę maisto ir veterinarijos tarnybą

Siesikų g. 19, 07170 Vilnius, tel. (8 5) 240 4361, faks. (8 5) 240 4362,

nemokamas tel. 8 800 40403,

http://vmvt.lt, [email protected]

Į Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos Kauno departamentą

Veterinarų g. 14, Biruliškių k., Karmėlavos sen., 54469 Kauno r., tel. (8 37) 314 360, (8 37) 490 382, faks. (8 37) 312 903,

http://vmvt.lt, [email protected]

 

Dėl elektros energijos ir dujų tiekimo –vartojimo sutarčių pakeitimo ir nutraukimo, elektros energijos ir dujų vartojimo ir atsiskaitymo, patirtų nuostolių dėl tiekimo nutraukimo, ribojimo ir apskaitos prietaisų dingimo

Į ESO Kauno miesto skyrių

T. Masiulio g. 16, 52374 Kaunas, klientų aptarnavimo tel. 1852, http://www.eso.lt,

Dėl draudimo paslaugų

Į Lietuvos banką
Gedimino pr. 6, 01103 Vilnius, nemokamas tel.8 800 50500,
www.lb.lt, [email protected], korespondencijai Totorių g. 4, 01121 Vilnius

Dėl vartotojų teisių pažeidimų, susijusių su teisinės metrologijos sritimi

Į Lietuvos metrologijos inspekciją

J. Goštauto g. 9, 01108 Vilnius, tel. 8 706 68011,

konsultavimo tel. 8 706 68013,

http://www.metrinsp.lrv.lt, [email protected]

Į Lietuvos metrologijos inspekcijos Kauno apskrities skyrių

J. Gruodžio g. 18, 44291 Kaunas, tel. 8 680 19669

http://www.metrinsp.lrv.lt, [email protected]

 

Dėl šilumos, elektros energijos, dujų ir vandens tiekimo paslaugų

Į Valstybinės energetikos reguliavimo tarnybą prie Energetikos ministerijos

Verkių g. 25C-1, LT-08223 Vilnius, tel. Nr. (8 5) ​213 5166, faks. (8 5) 213 5270

https://www.regula.lt, [email protected]

Į Valstybinės energetikos reguliavimo tarnybos prie Energetikos ministerijos

Kauno teritorinį skyrių

Savanorių pr. 347, 49423 Kaunas, tel. (8 37) 452 412, spauskite – „2″

https://www.regula.lt, [email protected]

 

Dėl sveikatos priežiūros paslaugų ir vaistų

Į Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministeriją

Vilniaus g. 33, 01506 Vilnius, tel. (8 5) 268 5110,

nemokamas tel. 8 800 66 004,

http://sam.lrv.lt, [email protected]

Į Valstybinės vaistų kontrolės tarnybą

Studentų g. 45A, Vilnius, tel. (8 5) 263 9264,

nemokamas tel. 8 800 73568,

http://www.vvkt.lt, [email protected]

Į Valstybinę akreditavimo sveikatos priežiūros veiklai tarnybą prie Sveikatos apsaugos ministerijos

A. Juozapavičiaus g. 9, 09311 Vilnius, tel. (8 5) 261 5177,

http://www.vaspvt.gov.lt, [email protected]

Dėl medicinos prietaisų

Į Valstybinę akreditavimo sveikatos priežiūros veiklai tarnybą prie Sveikatos apsaugos ministerijos

Jeruzalės g. 21, 08420 Vilnius, tel. (8 5) 261 5177, faks. (8 5) 212 7310,

http://www.vaspvt.gov.lt, [email protected]

Dėl odontologo paslaugų

Į Lietuvos Respublikos odontologų rūmus

Palangos g. 2, 01117, Vilnius, tel./faks. (8 5) 212 2510,

www.odontologurumai.lt, [email protected]

Į Lietuvos Respublikos odontologų rūmų Kauno teritorinį skyrių

Saulės g. 12, 50239 Kaunas, tel. 8 699 43861,

www.odontologurumai.lt, [email protected]

Dėl turizmo paslaugų

Į Valstybinę vartotojų teisių apsaugos tarnybą

Vilniaus g. 25, 01402 Vilnius, tel. (8 5) 262 6760

http://www.vvtat.lt[email protected]

Dėl vežėjų paslaugų

Į Lietuvos transporto saugos administraciją

Švitrigailos g. 42, 03209 Vilnius, tel. (8 5) 278 5601,

http://ltsa.lrv.lt, [email protected]

Į Lietuvos transporto saugos administracijos Kauno skyrių

A. Juozapavičiaus pr. 57, 45262 Kaunas, tel. (8 5) 278 5601,

http://ltsa.lrv.lt, kaunas.[email protected]

Į Kauno miesto savivaldybės administracijos Transporto ir eismo organizavimo skyrių

Laisvės al. 96, 44251 Kaunas, tel. (8 37) 200 009,

http://www.kaunas.lt, [email protected]

Dėl civilinės aviacijos paslaugų (bilietų, bagažo praradimo ar sugadinimo)

Į VšĮ Transporto kompetencijų agentūrą

Rodūnios kelias 2, 02188 Vilnius, tel. 8 700 35045

http://tka.lt, [email protected]

Dėl telekomunikacijų paslaugų teikimo ir mokesčio už telekomunikacijų paslaugas

Į Lietuvos Respublikos Ryšių reguliavimo tarnybą

Mortos g. 14, 03219 Vilnius, tel. (8 5) 210 5633,

nemokamas tel. 8 800 20030,

http://www.rrt.lt, [email protected]

Į Lietuvos Respublikos Ryšių reguliavimo tarnybos Kauno kontrolės skyrių

Zarasų g. 38, 44140 Kaunas, tel. (8 37) 334 114,

http://www.rrt.lt, [email protected]

Dėl klaidinančios ir lyginamosios reklamos

Į Valstybinę vartotojų teisių apsaugos tarnybą

Vilniaus g. 25, 01402 Vilnius, tel. (8 5) 262 6760

http://www.vvtat.lt[email protected]

Dėl statybos paslaugų

Į Valstybinę teritorijų planavimo ir statybos inspekciją prie Aplinkos ministerijos

A. Vienuolio g. 8, 01104 Vilnius, tel. (8 5) 272 2748, konsultavimo tel. (8 5) 207 3333,

http://www.vtpsi.lt, [email protected]

Dėl Lietuvos vartotojų netinkamos kokybės prekių ir paslaugų, pirktų ES šalyse, ir ES vartotojų netinkamos kokybės prekių ir paslaugų, pirktų Lietuvoje

Į Europos vartotojų centrą

Vilniaus g. 25, LT-01402 Vilnius, tel. (8 5) 265 0368,

www.ecc.lt, [email protected]

Dėl azartinių lošimų organizavimo

Į Lošimų priežiūros tarnybą prie Finansų ministerijos

Ukmergės g. 222, 07157 Vilnius, tel. (8 5) 233 6246,

www.lpt.lt, [email protected]

Dėl kirpyklų, grožio salonų, soliariumų, saunų, sporto klubų teikiamų paslaugų

Į Nacionalinį visuomenės sveikatos centrą prie Sveikatos apsaugos ministerijos

Kalvarijų g. 153,  08221 Vilnius, tel. (8 5) 264 9676,

https://nvsc.lrv.lt, [email protected]

Į  NVSC Kauno departamentą  

K. Petrausko g. 24, 44156 Kaunas, tel. (8 37) 331 683,

https://nvsc.lrv.lt, [email protected]

Kauno miesto savivaldybėje konsultacija vartotojų teisių apsaugos klausimais Licencijų, leidimų ir paslaugų  skyriuje

M. Daukšos g. 13, 44280 Kaunas,

atsakinga – specialistė Jurgita Lukoševičienė, tel. (8 37) 207 609,

[email protected]

Šioje svetainėje naudojami mūsų ir trečiųjų šalių slapukai. Jūsų sutikimas nereikalingas dėl būtinųjų slapukų, kurie padeda mums valdyti interneto svetainę ir užtikrinti jos apsaugą, naudojimo. Norėdami naudoti statistikos, analitikos ir rinkodaros slapukus, turime gauti jūsų sutikimą. Šiuos slapukus naudojame siekdami tobulinti svetainę, užtikrinti patogesnį naudojimąsi ja bei pasiūlyti jums aktualų turinį ir paslaugas. Juos galite pakeisti skiltyje „Parinktys“ arba sutikti su visų slapukų naudojimu paspaudę mygtuką „Sutikti su visais“. Savo sutikimą bet kada galėsite atšaukti pakeisdami interneto naršyklės nustatymus ir ištrindami įrašytus slapukus. Daugiau informacijos rasite: „Slapukų politika“.

Kauno bangelė
Skip to content