Informacinis pranešimas apie parengtus Veršvos kraštovaizdžio draustinio specialiojo plano sprendinius

Kauno miesto savivaldybės administracija informuoja apie parengtus Kauno miesto savivaldybės Veršvos kraštovaizdžio draustinio specialiojo plano, patvirtinto Kauno miesto savivaldybės tarybos 2011 m. liepos 14 d. sprendimu Nr. T-425 „Dėl Kauno miesto savivaldybės Veršvos kraštovaizdžio draustinio specialiojo plano patvirtinimo“ (toliau – Specialusis planas), koregavimo sprendinius. LR teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje www.tpdris.lt (TPDRIS) TPD Nr. S-VT-19-21-102.

Planavimo organizatorius: Kauno miesto savivaldybės administracijos direktorius, Laisvės al. 96, Kaunas. Informaciją teikia Kauno miesto savivaldybės administracijos Miesto planavimo ir architektūros skyrius, tel. (8 37) 422582, el. p.: [email protected].

Teritorijų planavimo dokumento rengėjas: Kauno SĮ „Kauno planas“, Kęstučio g. 66A, Kaunas, tel. 8-37 220146, el. p. [email protected]. PV Evaldas Ramanauskas

Planavimo (koregavimo) tikslas: koreguoti Kauno miesto savivaldybės Veršvos kraštovaizdžio draustinio teritorijos tvarkymo režimą ir veiklos draustinyje reglamentavimą.

Planavimo (koregavimo) uždaviniai

  1. Išnagrinėti galimybę teritorijai, esančiai tarp Smilgaičio akligatvio ir žemės sklypų Smilgaičio aklg. 1 ir Smilgaičio aklg. 5, vietoj sugriežtinto vizualinio reguliavimo (GAi) kraštovaizdžio tvarkymo zonos nustatyti ekosistemas išsaugančio (konservacinio) ūkininkavimo (MEk) ar ekstensyvaus pritaikymo (MAs) (miško parkai) kraštovaizdžio tvarkymo zoną, atsižvelgiant į Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1997 m. spalio 23 d. nutarimo Nr. 1154 „Dėl valstybinės reikšmės miškų plotų patvirtinimo“ 9 priede pateiktą Kauno miesto savivaldybės valstybinės reikšmės miškų plotų schemą ir ištaisant Specialiojo plano techninę klaidą.
  2. Išnagrinėti galimybę teritorijai, kurioje Specialiuoju planu nustatyta kitos paskirties žemės gyvenamosios teritorijos sugriežtinto vizualinio reguliavimo kraštovaizdžio tvarkymo zona (GAi), nustatyti ekstensyvaus tvarkymo kraštovaizdžio tvarkymo zoną, kurioje leidžiama keisti esamą užstatymo pobūdį ir urbanistinę aplinką tiek, kiek tai neprieštarauja Draustinio steigimo esmei, ir kad nebūtų prarasta galimybė įgyvendinti Draustinio steigimo tikslus.
  3. Išnagrinėti ir pateikti motyvuotą išvadą dėl poreikio išsaugoti ar galimybės keisti į kitas kraštovaizdžio tvarkymo zonas Specialiajame plane nustatytas specialiojo apsauginio ūkininkavimo kraštovaizdžio tvarkymo zonas (ŽAs) pietvakarinėje Draustinio teritorijos dalyje ir teritorijose, kuriose yra žemės sklypai Šilainių pl. 7L, 13, 13A, 13B, 13C, 13D, 15, 15A ir Mosėdžio g. 71A; pagal suderintas su planavimo organizatoriumi išvadas koreguoti Specialiojo plano kraštovaizdžio tvarkymo zonas ir teritorijos tvarkymo reglamentus.
  4. Išnagrinėti draustinio buferines apsaugos zonas ir pateikti išvadas dėl galimybės mažinti Specialiajame plane buferinėse apsaugos zonose nustatytus veiklos apribojimus. Pagal suderintas su planavimo organizatoriumi išvadas koreguoti Specialiojo plano sprendinius.
  5. Išnagrinėti ir pateikti motyvuotą išvadą dėl poreikio išsaugoti ar galimybės keisti į kitas kraštovaizdžio tvarkymo zonas Specialiajame plane nustatytą ekosistemas išsaugančių agrarinių teritorijų kraštovaizdžio tvarkymo zoną (ŽEk) teritorijoje prie Smilgaičio aklg. Pagal suderintas su planavimo organizatoriumi išvadas koreguoti Specialiojo plano kraštovaizdžio tvarkymo zonas ir teritorijos tvarkymo reglamentus.
  6. Išnagrinėti ir pateikti motyvuotą išvadą dėl poreikio išsaugoti ar galimybės keisti į kitas kraštovaizdžio tvarkymo zonas Specialiajame plane nustatytas specialiojo apsauginio ūkininkavimo kraštovaizdžio tvarkymo zoną (ŽAs) teritorijoje tarp Vakarinio aplinkkelio ir 9-ojo Forto gatvės. Pagal suderintas su planavimo organizatoriumi išvadas koreguoti Specialiojo plano kraštovaizdžio tvarkymo zonas ir teritorijos tvarkymo reglamentus.
  7. Patikrinti ir pateikti motyvuotą išvadą dėl Linkuvos dvaro tvenkinio pakrantės apsaugos juostos, esančios pietrytinėje tvenkinio dalyje, pločio nustatymo.
  8. Išnagrinėti ir įvertinti pateiktus visuomenės siūlymus dėl Specialiojo plano koregavimo, pateikiant motyvuotas išvadas dėl kiekvieno siūlymo teisės aktų nustatyta tvarka.
  9. Padaryti kitus Specialiojo plano esmės nekeičiančius pakeitimus, jei rengiant Specialiojo plano korektūrą išaiškėtų tokio pakeitimo poreikis.

Su parengtais sprendiniais bus galima susipažinti nuo 2023-07-04 iki 2023-07-18 Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje www.tpdris.lt (TPD Nr. S-VT-19-21-102).

Koreguojant Specialųjį planą, nebuvo atliekamas strateginis pasekmių aplinkai vertinimas (toliau – SPAV) ir atranka SPAV atlikti, nes nenumatomi nauji sprendiniai ar programos, kurių SPAV būtų privalomas pagal Planų ir programų strateginio pasekmių aplinkai vertinimo tvarkos aprašą, patvirtintą Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2004 m. rugpjūčio 18 d. nutarimu Nr. 967 „Dėl Planų ir programų strateginio pasekmių aplinkai vertinimo tvarkos aprašo patvirtinimo“.

Pakoreguoto Specialiojo plano viešinimo procedūroms taikoma supaprastinta tvarka, nustatyta Visuomenės informavimo, konsultavimo ir dalyvavimo priimant sprendimus dėl teritorijų planavimo nuostatų, patvirtintų Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1996 m. rugsėjo 18 d. nutarimu Nr. 1079 „Dėl Visuomenės informavimo, konsultavimo ir dalyvavimo priimant sprendimus dėl teritorijų planavimo nuostatų patvirtinimo“, VIII skyriuje.

Pasiūlymus dėl Specialiojo plano sprendinių visuomenė gali teikti Planavimo organizatoriui, teritorijų planavimo dokumento rengėjui aukščiau nurodytais adresais raštu ir Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje (TPDRIS), interneto tinklalapis www.tpdris.lt (rengiamo teritorijų planavimo dokumento Nr. S-VT-19-21-102) per visą teritorijų planavimo dokumentų rengimo laiką iki viešinimo procedūrų pabaigos. Teikiant pasiūlymus privalu nurodyti pasiūlymą teikiančio asmens ir jo įgalioto asmens (jei toks yra) vardą pavardę, gyvenamosios vietos adresą, telefono numerį, elektroninio pašto adresą arba, jei pasiūlymą teikia juridinis asmuo, jo buveinės adresą, telefono numerį, elektroninio pašto adresą ir aplinkybes, kuriomis pagrindžiamas pasiūlymas, ir jas patvirtinantys įrodymai.

 

Šioje svetainėje naudojami mūsų ir trečiųjų šalių slapukai. Jūsų sutikimas nereikalingas dėl būtinųjų slapukų, kurie padeda mums valdyti interneto svetainę ir užtikrinti jos apsaugą, naudojimo. Norėdami naudoti statistikos, analitikos ir rinkodaros slapukus, turime gauti jūsų sutikimą. Šiuos slapukus naudojame siekdami tobulinti svetainę, užtikrinti patogesnį naudojimąsi ja bei pasiūlyti jums aktualų turinį ir paslaugas. Juos galite pakeisti skiltyje „Parinktys“ arba sutikti su visų slapukų naudojimu paspaudę mygtuką „Sutikti su visais“. Savo sutikimą bet kada galėsite atšaukti pakeisdami interneto naršyklės nustatymus ir ištrindami įrašytus slapukus. Daugiau informacijos rasite: „Slapukų politika“.

Kauno bangelė
Skip to content