Dėl organizuojamo konkurso „BENDRUOMENĖ – ŠVYTURYS 2023 – KELIAS Į SĖKMĘ“.

Kvietimas teikti paraiškas.

 

Mykolo Romerio universitetas, Socialinės apsaugos ir darbo ministerija, Švietimo, mokslo ir sporto ministerija, Vidaus reikalų ministerija bei informacinis partneris „Savivaldybių žinios skelbia respublikinį konkursą vietos bendruomenėms

„BENDRUOMENĖ – ŠVYTURYS 2023 – KELIAS Į SĖKMĘ“.

 

Pirmoji nominacija – „Vietos bendruomenės lyderis – vadybininkas“.

Antroji nominacija – „Vietos bendruomenės sėkmės istorija“.

Trečioji nominacija – „Bendruomeniškiausios seniūnijos arba savivaldybės“.

Ketvirtoji nominacija – „Glaudžiai su mokykla bendradarbiaujanti vietos bendruomenė“.

Penktoji nominacija – „Sveiką gyvenseną propaguojanti vietos bendruomenė“.

Šeštoji nominacija – „Vietos infrastruktūrą gerinanti vietos bendruomenė”.

Septintoji nominacija – „Glaudžiai su policija bendradarbiaujanti vietos bendruomenė”.

Aštuntoji nominacija – „Civilinei saugai dėmesį skirianti vietos bendruomenė“.

Pretendentų nominacijoms paraiškos renkamos iki 2024 metų balandžio 5d. ir atsiunčiamos el paštu [email protected]

Pasiteirauti galima kreipiantis į dr. Saulių Nefą tel. +370 687 35228

 

 • Nominantai pristatomi „Savivaldybių žiniose“ ir MRU tinklalapyje http://bendruomeniskumas.mruni.eu bei ministerijų tinklalapiuose.
 • Nominacijų nugalėtojus išrenka komisija, sudaryta iš MRU mokslininkų, SADM, ŠMSM, VRM ir vietos bendruomeninių organizacijų atstovų.
 • Apdovanojimus įteikia MRU Rektorė, SADM Ministrė, ŠMSM Ministras, VRM Ministrė iškilmingame renginyje Mykolo Romerio universitete 2024 m. balandžio 24d.

 

Priedas nr. 1

Pretendentų paraiškos forma nominacijai „Vietos bendruomenės lyderis – vadybininkas“

 1. Vietos bendruomenės lyderio – vadybininko vardas ir pavardė.
 2. Kokiai vietos bendruomenei (vietos bendruomeninei organizacijai) vadovauja (atstovauja) ir kiek metų ?
 3. Kas rodo jo gebėjimą planuoti vietos bendruomenės (organizacijos) veiklą?

………………………………………………………………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………………………………………………………….

 1. Kas rodo jo gebėjimą vadovauti vietos bendruomenės (organizacijos) veiklai.

………………………………………………………………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………………………………………………………….

 1. Kas rodo jo gebėjimą organizuoti vietos bendruomenės (organizacijos) veiklą?

………………………………………………………………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………………………………………………………….

 1. Kas rodo jo gebėjimą kontroliuoti vietos bendruomenės (organizacijos) veiklą ?

………………………………………………………………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………………………………………………………….

 1. Kitos vadybininko savybės, kuriomis pasižymi Jūsų teikiamas pretendentas.

………………………………………………………………………………………………………………………………….

Pretendentą teikia:

Asmuo (nurodyti sąsajas su bendruomene)

…………………………………………………………………………………………………………

(vardas, pavardė, parašas)

arba Organizacija ………………………………………………………………………….

(susirinkimo, kuriame buvo svarstomas teikimas, protokolo nr. ir data, susirinkimo pirmininko vardas, pavardė ir parašas)

Data  ………………………………………………………….

 

Priedas nr. 2

Pretendentų paraiškos forma nominacijai „Vietos bendruomenės sėkmės istorija“

 1. Vietos bendruomenės (bendruomeninės organizacijos) pavadinimas, adresas :
 2. Veiklos (įsiregistravimo) metai :
 3. Faktai, rodantys, kad pastaruosius trejus (3) metus šią vietos bendruomenę (organizaciją) lydėjo sėkmė :

………………………………………………………………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………………………………………………………….

 

Pretendentą teikia:

Asmuo (nurodyti sąsajas su bendruomene)

…………………………………………………………………………………………………………

(vardas, pavardė, parašas)

arba Organizacija ………………………………………………………………………….

(susirinkimo, kuriame buvo svarstomas teikimas, protokolo nr. ir data, susirinkimo pirmininko vardas, pavardė ir parašas)

 

Data  ………………………………………………………….

 

Priedas nr. 3

Pretendentų paraiškos forma nominacijai „Bendruomeniškiausios seniūnijos arba savivaldybės“

 1. Seniūnijos ar savivaldybės pavadinimas ……………………………………………….

2. Kuriais metais matavosi bendruomeniškumo indeksą ? ………………………………………………….

3. Pagal šiuos kriterijus buvo nustatytas bendruomeniškumo lygis : Seniūnijos bendruomeniškumas

Lygis Savivaldybės bendruomeniškumas Lygis

 

Seniūnijos tarybos posėdžiuose svarstomi klausimai, susiję su bendruomeniškumo formavimu.

Savivaldybės tarybos posėdžiuose svarstomi klausimai, susiję su bendruomeniškumo formavimu.  
Seniūnijos bendruomeniškoms iniciatyvoms skatinti yra gaunami finansai iš savivaldybės. Savivaldybės taryboje, administracijoje yra struktūros, kurių funkcijos yra susijusios su bendruomeniškumo formavimu.  

 

Seniūnijos bendruomeniškoms iniciatyvoms skatinti yra gaunami finansai iš vyriausybės programų.

Bendruomeniškoms iniciatyvoms skatinti yra skiriami finansai.  

 

Seniūnijos teritorijoje veikia NVO, BC (bendruomenių centrai) ir kitos piliečių formalios grupės.

Savivaldybės teritorijoje veikia  NVO, BC (bendruomenių centrai) ir kitos piliečių formalios grupės.  

 

BC, NVO pritrauktos lėšos į seniūniją iš tarptautinių fondų, filantropų tenkančios vienam gyventojui per metus.

Savivaldybės NVO, BC narių skaitlingumas.  

 

Renginių, organizuojamų BC ir NVO vietos bendruomenei, per metus seniūnijoje.

 

Sprendimų, įsakymų projektų NVO, BC ir kitos piliečių grupės per 1metus pateikia.  

 

Seniūnija, kaip bendruomenė, turi aiškiai suformuluotus tikslus ir uždavinius, kuriuos svarsto/renkasi jų aptarimui.

BC, NVO pritrauktos lėšos iš tarptautinių fondų, filantropų vienam gyventojui per metus.  

 

Savanoriškoje veikloje dalyvauja (bent sykį per metus) seniūnijos gyventojų.

Renginių, organizuojamų BC ir NVO vietos bendruomenei per metus skaičius.  

 

Skaičiuojamos savanoriško  darbo valandos ir kiek aktyviausių 10 seniūnijos gyventojų per metus savanoriauja.

Savivaldybėje yra darbo su formaliomis ir neformaliomis grupėmis sistema.  

Pretendentą teikia :

Asmuo …………………………………………….

vardas, pavardė, parašas)  arba  Organizacija  ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

(susirinkimo, kuriame buvo svarstomas teikimas, protokolo nr. ir data, susirinkimo pirmininko vardas, pavardė ir parašas)

 1. Vertinimas turi būti atliktas pagal patentuotą prof. dr. S. Nefo metodiką.

 

Priedas nr. 4

Pretendentų paraiškos forma nominacijai „Glaudžiai su mokykla bendradarbiaujanti vietos bendruomenė“

Šiai nominacijai teikiamas pretendentas, kuris per pastaruosius 3 metus vykdė veiklą (renginius) glaudžioje sąveikoje su mokykla (omis).

 1. Vietos bendruomenės (bendruomeninės organizacijos) pavadinimas, adresas :

………………………………………………………………………………………………

 1. Veiklos (įsiregistravimo) metai : …………………………………………………………………..
 2. Faktai, rodantys, kad pastaruosius trejus (3) metus šioje vietos bendruomenėje buvo organizuojami renginiai ar veiklos kartu su mokykla (omis):
 • ………………………………………………………………………………………………………………………………….
 • ………………………………………………………………………………………………………………………………….
 • ………………………………………………………………………………………………………………………………….
 1. Faktai, rodantys, kad pastaruosius trejus (3) metus šioje vietos bendruomenės veikloje dalyvavo mokytojai, mokykla (os) sudarydavo sąlygas vietos bendruomenės renginiams.
 • ………………………………………………………………………………………………………………..
 • ………………………………………………………………………………………………………………..
 • ………………………………………………………………………………………………………………………..

Pretendentą teikia: Asmuo (nurodyti sąsajas su bendruomene)

…………………………………………………………………………………………………………

(vardas, pavardė, parašas)

arba Organizacija…………………………………………………

(susirinkimo, kuriame buvo svarstomas teikimas, protokolo nr. ir data, susirinkimo pirmininko vardas, pavardė ir parašas)

 

Priedas nr. 5

Pretendentų paraiškos forma nominacijai „Sveiką gyvenseną propaguojanti vietos bendruomenė“.

 1. Vietos bendruomenės (bendruomeninės organizacijos) pavadinimas, adresas :

………………………………………………………………………………………………………

 1. Veiklos (įsiregistravimo) metai : ………………………………………………………………………
 2. Faktai, rodantys, kad pastaruosius trejus (3) metus šioje vietos bendruomenėje buvo organizuojami (vyko) šie sveiką gyvenseną (fizinį aktyvumą) skatinantys renginiai ar veiklos:
 • ………………………………………………………………………………………………………………………………….
 • ………………………………………………………………………………………………………………………………….
 • ………………………………………………………………………………………………………………………………….
 • ………………………………………………………………………………………………………………………………….
 • ………………………………………………………………………………………………………………………………….

Pretendentą teikia:

Asmuo (nurodyti sąsajas su bendruomene)

…………………………………………………………………………………………………………

(vardas, pavardė, parašas)

arba Organizacija ………………………………………………………………………….

(susirinkimo, kuriame buvo svarstomas teikimas, protokolo nr. ir data, susirinkimo pirmininko vardas, pavardė ir parašas)

 

Data  ………………………………………………………….

 

Priedas nr. 6

Pretendentų paraiškos forma nominacijai “Vietos infrastruktūrą gerinanti vietos bendruomenė”

 1. Vietos bendruomenės (bendruomeninės organizacijos) pavadinimas, adresas :

………………………………………………………………………………………………………

 1. Veiklos (įsiregistravimo) metai : ………………………………………………………………………
 2. Faktai, rodantys, kad pastaruosius trejus (3) metus šioje vietos bendruomenėje buvo atlikti (vyksta) šie vietos infrastruktūrą gerinantys darbai:
 • ………………………………………………………………………………………………………………………………….
 • ………………………………………………………………………………………………………………………………….
 • ………………………………………………………………………………………………………………………………….
 • ………………………………………………………………………………………………………………………………….
 • ………………………………………………………………………………………………………………………………….

Pretendentą teikia:

Asmuo (nurodyti sąsajas su bendruomene)

…………………………………………………………………………………………………………

(vardas, pavardė, parašas)

arba Organizacija ………………………………………………………………………….

(susirinkimo, kuriame buvo svarstomas teikimas, protokolo nr. ir data, susirinkimo pirmininko vardas, pavardė ir parašas)

 

Data  ………………………………………………………….

 

Priedas nr. 7

Pretendentų paraiškos forma nominacijai “Glaudžiai su policija bendradarbiaujanti vietos bendruomenė”.

 1. Vietos bendruomenės (bendruomeninės organizacijos) pavadinimas, adresas :

………………………………………………………………………………………………………

 1. Veiklos (įsiregistravimo) metai : ………………………………………………………………………
 2. Faktai, rodantys, kad pastaruosius trejus (3) metus šioje vietos bendruomenėje buvo organizuojami (vyko) su policija ir kitomis viešojo saugumo struktūromis renginiai ar veiklos:
 • ………………………………………………………………………………………………………………………………….
 • ………………………………………………………………………………………………………………………………….
 • ………………………………………………………………………………………………………………………………….
 • ………………………………………………………………………………………………………………………………….
 • ………………………………………………………………………………………………………………………………….

Pretendentą teikia:

Asmuo (nurodyti sąsajas su bendruomene)

…………………………………………………………………………………………………………

(vardas, pavardė, parašas)

arba Organizacija ………………………………………………………………………….

(susirinkimo, kuriame buvo svarstomas teikimas, protokolo nr. ir data, susirinkimo pirmininko vardas, pavardė ir parašas)

 

Data  ………………………………………………………….

 

Priedas nr. 8

Pretendentų paraiškos forma nominacijai „Civilinei saugai dėmesį skirianti vietos bendruomenė“.

 

 1. Vietos bendruomenės (bendruomeninės organizacijos) pavadinimas, adresas :

………………………………………………………………………………………………………

 1. Veiklos (įsiregistravimo) metai : ………………………………………………………………………
 2. Faktai, rodantys, kad pastaruosius trejus (3) metus šioje bendruomenėje buvo organizuojami (vyko) renginiai ar veiklos skirti gyventojų civilinei saugai:
 • ………………………………………………………………………………………………………………………………….
 • ………………………………………………………………………………………………………………………………….
 • ………………………………………………………………………………………………………………………………….
 • ………………………………………………………………………………………………………………………………….
 • ………………………………………………………………………………………………………………………………….

Pretendentą teikia:

Asmuo (nurodyti sąsajas su bendruomene)

…………………………………………………………………………………………………………

(vardas, pavardė, parašas)

arba Organizacija ………………………………………………………………………….

(susirinkimo, kuriame buvo svarstomas teikimas, protokolo nr. ir data, susirinkimo pirmininko vardas, pavardė ir parašas)

 

Data  ………………………………………………………….

 

 Mykolo Romerio universiteto informacija

Šioje svetainėje naudojami mūsų ir trečiųjų šalių slapukai. Jūsų sutikimas nereikalingas dėl būtinųjų slapukų, kurie padeda mums valdyti interneto svetainę ir užtikrinti jos apsaugą, naudojimo. Norėdami naudoti statistikos, analitikos ir rinkodaros slapukus, turime gauti jūsų sutikimą. Šiuos slapukus naudojame siekdami tobulinti svetainę, užtikrinti patogesnį naudojimąsi ja bei pasiūlyti jums aktualų turinį ir paslaugas. Juos galite pakeisti skiltyje „Parinktys“ arba sutikti su visų slapukų naudojimu paspaudę mygtuką „Sutikti su visais“. Savo sutikimą bet kada galėsite atšaukti pakeisdami interneto naršyklės nustatymus ir ištrindami įrašytus slapukus. Daugiau informacijos rasite: „Slapukų politika“.

Kauno bangelė
Skip to content