APIE KAUNO MIESTO SAVIVALDYBĖS MIKRORAJONŲ ŠILUMOS TIEKIMO SPECIALIOJO PLANO ATNAUJINIMO TIKSLUS, UŽDAVINIUS IR PLANAVIMO DARBŲ PROGRAMOS PATVIRTINIMĄ

Vadovaujantis Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 29 straipsnio 8 dalies 12 punktu, Lietuvos Respublikos šilumos ūkio įstatymo 8 straipsniu, Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo įstatymo 30 straipsnio 2 ir 4 dalimis, Nacionalinės šilumos ūkio plėtros 2015-2021 metų programa, patvirtinta Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2015 m. kovo 18 d. nutarimu Nr. 284 „Dėl Nacionalinės šilumos ūkio plėtros 2015-2021 metų programos patvirtinimo“, Šilumos ūkio specialiųjų planų rengimo taisyklių, patvirtintų Lietuvos Respublikos energetikos ministro ir Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2015 m. rugsėjo 25 d. įsakymu Nr. 1-226/D1-683 „Dėl Šilumos ūkio specialiųjų planų rengimo taisyklių patvirtinimo“ 11, 21, 22 punktais, Kauno miesto savivaldybės tarybos 2020 m. birželio 23 d. sprendimu Nr. T-295 „Dėl Kauno miesto mikrorajonų šilumos tiekimo specialiojo plano atnaujinimo“ (toliau – Specialusis planas) atnaujinimo.

Planavimo organizatorius – Kauno miesto savivaldybės administracijos direktorius.

Bendrojo plano atnaujinimo rengėjas – nustatomas viešojo pirkimo būdu.

Planavimo pagrindas – Kauno miesto savivaldybės tarybos 2020 m. birželio 23 d. sprendimas Nr. T-295 „Dėl Kauno miesto mikrorajonų šilumos tiekimo specialiojo plano atnaujinimo“ ir Kauno miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2020 m. gruodžio 30 d. įsakymas Nr. A4354 „Dėl Kauno miesto mikrorajonų šilumos tiekimo specialiojo plano atnaujinimo planavimo darbų programos patvirtinimo“.

Planavimo (atnaujinimo) tikslai: 1) įgyvendinant Nacionalinėje energetikos nepriklausomybės strategijoje, Nacionalinėje šilumos ūkio plėtros programoje, Nacionaliniame oro taršos mažinimo plane nustatytus tikslus, sprendinius ir priemones, suformuoti ilgalaikes savivaldybės šilumos ir vėsumos ūkio modernizavimo ir plėtros kryptis, siekiant užtikrinti saugų, patikimą ir nepertraukiamą šilumos ir vėsumos tiekimą vartotojams mažiausiomis sąnaudomis ir poveikiu aplinkai, prioritetą teikiant ekologiškų energijos išteklių panaudojimui; 2) reglamentuoti aprūpinimo šiluma ir (ar) vėsuma būdus ir (arba) naudotinas kuro bei energijos rūšis šilumos ir (ar) vėsumos gamybai šilumos vartotojų teritorijose; 3) numatyti preliminarias investicijų apimtis, finansavimo poreikį ir finansavimo šaltinius šilumos ir (ar) vėsumos ūkio plėtrai ir modernizavimui.

Planavimo (atnaujinimo) uždaviniai: suderinti valstybės, savivaldybės, energetikos įmonių, fizinių ir juridinių asmenų ar jų grupių interesus aprūpinant vartotojus šiluma ir vėsuma  mažiausiomis sąnaudomis bei poveikiu aplinkai.

Atnaujinant Specialųjį planą, strateginio pasekmių aplinkai vertinimo (SPAV) procedūros atliekamos teisės aktų nustatyta tvarka.

Specialiojo plano atnaujinimo viešinimo procedūroms taikoma supaprastinta tvarka, nustatyta Nuostatų VIII skyriuje.

Pasiūlymus dėl teritorijų planavimo dokumento atnaujinimo galima teikti planavimo organizatoriui ar rengėjui raštu (skelbime nurodytais adresais) ir (ar) Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje (TPDRIS) per visą teritorijų planavimo dokumento rengimo laikotarpį iki sprendinių viešinimo procedūrų pabaigos. Apie sprendinių viešinimą ir susipažinimo su sprendiniais ir pasiūlymų bei pastabų teikimo tvarką bus paskelbta teisės aktų nustatyta tvarka.

Informaciją apie  specialiojo plano keitimą galima rasti  teritorijų planavimo dokumentų rengimo informacinėje sistemoje  (TPDRIS), TPD Nr. S-RJ-19-21-36

Dėl klausimų, susijusių su Specialiojo plano atnaujinimo procesu ir numatomais Specialiojo plano atnaujinimo sprendiniais, galima kreiptis į Kauno miesto savivaldybės administracijos Būsto modernizavimo, administravimo ir energetikos skyriaus vedėją Raimundą Endrikį, (tel. 8 (37) 42 36 17), el. paštu [email protected]), el. laiško kopiją išsiunčiant ir Būsto modernizavimo, administravimo ir energetikos skyriui (tel. 8(37) 423963) el. paštu [email protected].

Šis pranešimas paskelbtas TPDRIS-e, Savivaldybės internetinėje svetainėje, visų Kauno miesto seniūnijų skelbimų lentose 2021-01-22.

PRIDEDAMA.

1 Kauno miesto savivaldybės tarybos 2020 m. birželio 23 d. sprendimas Nr. T-295 „Dėl Kauno miesto mikrorajonų šilumos tiekimo specialiojo plano atnaujinimo“.

Tarybos sprendimo projektas ir informacija „Dėl Kauno miesto mikrorajonų šilumos tiekimo specialiojo plano atnaujinimo“  2020-06-09 viešinta savivaldybės interneto puslapyje ir seniūnijų skelbimų lentose.

Nuoroda:  https://www.kaunas.lt/2020/06/svarbi-informacija/kauno-miesto-mikrorajonu-silumos-tiekimo-specialusis-planas/

  1. Kauno miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2020 m. gruodžio 30 d. įsakymas Nr. A4354 „Dėl Kauno miesto mikrorajonų šilumos tiekimo specialiojo plano atnaujinimo planavimo darbų programos patvirtinimo“.

Šioje svetainėje naudojami mūsų ir trečiųjų šalių slapukai. Jūsų sutikimas nereikalingas dėl būtinųjų slapukų, kurie padeda mums valdyti interneto svetainę ir užtikrinti jos apsaugą, naudojimo. Norėdami naudoti statistikos, analitikos ir rinkodaros slapukus, turime gauti jūsų sutikimą. Šiuos slapukus naudojame siekdami tobulinti svetainę, užtikrinti patogesnį naudojimąsi ja bei pasiūlyti jums aktualų turinį ir paslaugas. Juos galite pakeisti skiltyje „Parinktys“ arba sutikti su visų slapukų naudojimu paspaudę mygtuką „Sutikti su visais“. Savo sutikimą bet kada galėsite atšaukti pakeisdami interneto naršyklės nustatymus ir ištrindami įrašytus slapukus. Daugiau informacijos rasite: „Slapukų politika“.

Kauno bangelė
Skip to content