Lietuvos valstybės atkūrimo dienos – Vasario 16-osios – renginiai Kaune 2018 m.

Lietuvos valstybės atkūrimo dienos – Vasario 16-osios – renginiai Kaune 2018 m.

 

Vasario 15 d.

10 val. Signatarų kapų lankymas. Gėlių padėjimas prie paminklų Istorinės LR Prezidentūros Kaune sodelyje.

12 val. Atnaujinto paminklo „Pieta“ atidengimo ceremonija Senosiose Aleksoto kapinėse, Veiverių g. 130. Atstatymo projekto autorius Rimgaudas Miliukštis, skulptorius Nerijus Kavaliauskas.

14 val. Atkurto paminklo „Garbė žuvusiems dėl Tėvynės“ ir 76 granitinių kryžių žuvusiems kariams Lietuvos karių kapinėse, esančiose Žemuosiuose Šančiuose, atidengimas, A. Juozapavičiaus pr. 20A.  Kapinių atstatymo projekto autorius architektas Saulius Mikalauskas, skulptorius doc. Alfonsas Vaura.

17-19 val. Edukacinės veiklos „Žalgirio“ arenoje, Karaliaus Mindaugo pr. 50 (su kvietimais).

19 val. Šventinis koncertas Kauno Žalgirio arenoje. Apdovanojimai, Garbės piliečio vardo suteikimo ceremonija Liudui Mažyliui (su kvietimais).

 

Vasario 16 d.

10 val. Kauno studentijos ir Kauno viešosios policijos akcija prie įvažiavimų į Kauną.

10 val. Šv. Mišios Kauno Kristaus Prisikėlimo bazilikoje, Žemaičių g. 31A.

10 val. Šv. Mišios Kauno šv. Arkangelo Mykolo (Įgulos) bažnyčioje, Nepriklausomybės a.14A.

11 val. Visuomeninė akcija „Uždek žvakutę ant savanorių kapų“.

11 val. Kauno studentų, moksleivių bei visuomeninių organizacijų eisena nuo Kauno Kristaus Prisikėlimo bazilikos į Vytauto Didžiojo karo muziejaus sodelį.

11.30 val. Varpų muzikos koncertas Vytauto Didžiojo karo muziejaus sodelyje.

12 val. Iškilmingas minėjimas, Vyčio kryžiaus ordino vėliavos pakėlimo ceremonija, jaunesniųjų karininkų kursų vadų priesaikos ceremonija, gėlių padėjimas Vytauto Didžiojo karo muziejaus sodelyje.

12.30-12.35 val. Lietuvos bažnyčių varpų sąšauka „Gloria Lietuvai“. Skamba 100 Laisvės varpo dūžių.

12.40 val. HIPERBOLĖ TRIBUTE Igorio Berino ir grupės Huge Soul koncertas Vytauto Didžiojo karo muziejaus sodelyje.

12.40–19 val. ORIENTACINIS ŽAIDIMAS „Šimtas Lietuvos laisvės akimirkų Kaune“ miesto centrinėje dalyje.  Kviečiame visus dalyvauti orientaciniame maršrute ir aplankyti su tarpukariu susijusius pastatus, paminklus ir kitas įsimintinas vietas. Visos vietos bus pažymėtos specialiu skiriamuoju ženklu ir kiekvienoje jų vyks specialiai suplanuotas veiksmas. Bus atspausdinti ir išdalinti lankstinukai, kuriuose bus atspausdintas Lietuvos nepriklausomybės aktas, lankytinų vietų/punktų žemėlapis ir vieta antspaudams. Kiekviename punkte nurodytu laiku gausite antspaudą su tos asmenybės, istorinės vietos ar pastato pavadinimu bei data. Tokiu būdu kviečiame visus simboliškai susirinkti savo naujo šimtmečio nepriklausomybės akto parašus. Surinkusiems antspaudus paskutiniame žaidimo taške – Istorinės LR prezidentūros sodelyje bus įteikti specialiai pagaminti ženkliukai.
» 12.40–14.30 val. Lietuvos nepriklausomybės aktas iš signataro Jono Basanavičiaus rankų prie Vytauto Didžiojo universiteto (Studentų skveras). Aktorius Saulius Bagaliūnas vaidins Joną Basanavičių, kuris skaitys nepriklausomybės aktą, bendraus ir fotografuosis su žmonėmis, dalins orientacinio žaidimo knygeles ir dės į jas pirmuosius antspaudus.
» 13–15 val. Dainos su primarijum Danielium Dolskiu Laisvės alėjoje prie restorano ,,Metropolis“. Prie  D. Dolskio skulptūros persirengęs Andrius Apšega, kuris dainuos primarijaus dainas, bendraus su publika, dės antspaudus, fotografuosis.
» 13.15–15.15 val. Tarpukario šokiai Kauno įgulos karininkų ramovėje. Mažojoje ramovės salėje atėjusius žmones sutiks lindyhopo šokėjai,   mokins tarpukarinio šokio, o savanoriai apsilankiusiems uždės antspaudą.
» 14–16 val.     Profesorius Maironis ir lyrika Žaliakalnio funikulieriaus muziejuje. Maironiu pavirtęs aktorius Gintautas Bėjeris skaitys lyriką, dalins antspaudus, bendraus fotografuosis.
» 14–15 val.     Istorinė tarpukario Krašto apsaugos ministerijos Sargybos tarnybos pasikeitimo rekonstrukcija prie Kauno įgulos, Gedimino g. 25. Jos metu išvysime tarpukario Lietuvos kariuomenės karius, dėvinčius anuometines uniformas, vėliavų pakėlimo ceremoniją, 3 dedikacines salves ir viešą pažintinį pasakojimą apie Rūmų aplinką ir ceremoniją, išgirsime karinio orkestro maršus ir jaunimo atliekamas dainas (bus dedami antspaudai)
» 14.30–16 val. Kabaretas prie Kauno valstybinio muzikinio teatro. Aktoriai apsirengę kabareto rūbais fotografuosis, dalins anspaudus, darys mizanscenas, dainininkai dainuos operečių ir miuziklų ištraukas.
» 14.30–16.30 val. Pašnekesiai su Kauno burmistru Jonu Vileišiu Laisvės alėjoje prie Centrinio pašto. Prie paminklo stovės senovinis automobilis. Aktorius Aleksandras Rubinovas įkūnys burmistrą Joną Vileišį, bendraus su publika, vaišins arbata, dalins antspaudus.
» 17–19 val.  PREZIDENTINIS SODELIS. Prezidentų sveikinimai, Ledo skulptūrų parko atidarymas, SergeSax & dj Groovis muzika, šviesų ir lazerių šou Laikinosios LR Prezidentūros Kaune sodelyje. Prezidentūros sodelyje bus galima pamatyti atgijusius prezidentus ir išgirsti jų istorinių sveikinimo kalbų ištraukas. Prezidentus įkūnys: A. Stulginskį – Artūras Sužiedelis, K. Grinių – Arūnas Stanionis, A. Smetoną – Edvinas Vadoklis. Prezidentai atvyks senoviniu automobiliu. Visus susirinkusius kviesime pasigrožėti meistrų padarytomis ir apšviestomis dešimčia ledo skulptūrų #100, LAISVĖS SKULPTŪRA, LIETUVOS NEPRIKLAUSOMYBĖS AKTAS, LR HERBAS IR GEDIMINAIČIŲ STULPAI ir kt., pamatyti šviesų ir lazerių šou bei pasimėgauti didžėjaus kartu su Sergej Vichrov (saksofonas) šiuolaikiškai grojama retro muzika, pasišildyti prie aukurų bei pasivaišinti arbata. Čia visi surinkę žaidimo antspaudus bus apdovanoti specialiai pagamintais ženkliukais.

16 val. Vyčio kryžiaus ordino vėliavos nuleidimo ceremonija Vytauto Didžiojo karo muziejaus sodelyje.

17 val. Kauno miesto simfoninio orkestro Lietuvos valstybės atkūrimo šimtmečiui skirta koncertas „Atgimstanti šimtmečio muzika“ Kauno valstybinėje filharmonijoje (su kvietimais), E. Ožeškienės g. 12.

17-19 val. Trijų tarpukario Prezidentų teatralizuotos sveikinimų kalbos, šviesų ir lazerių šou, sukurtų ledo skulptūrų parko atidarymas Laikinosios LR Prezidentūros Kaune sodelyje. Grožėsimės penkiomis ledo skulptūromis: #100; Laisvės skulptūra, Lietuvos nepriklausomybės aktas, LR herbas, Gediminaičių stulpai. Skambės Sergej Vichrov (sakosofonas) šiuolaikiškai grojama retro muzika.

 

Vasario 15-18 d.

Šimtmečio šviesų festivalis – Lietuvos valstybės atkūrimo šimtmečiui​ reikšmingiausių ir vertingiausių pastatų Kaune (miesto centre ir senamiestyje), meninis apšvietimas. Apšviečiamų pastatų sąrašas:

 1. Kauno centrinio pašto rūmai (Laisvės al. 102);
 2. Lietuvos Teisingumo ir Seimo rūmai (dab. Kauno valstybinė filharmonija) (E. Ožeškienės g. 12);
 3. Administracinis pastatas (Kauno miesto savivaldybė (buv. Valstybės Taupomosios kasos)) (Laivės al. 96);
 4. Vytauto Didžiojo karo muziejus (K. Donelaičio g. 64);
 5. Nacionalinis M. K. Čiurlionio dailės muziejus (V. Putvinskio g. 55);
 6. Pieno centro rūmai (Laisvės al. 55/ S. Daukanto g. 18);
 7. Kauno Maironio universitetinė gimnazija (Gimnazijos g. 3);
 8. Karininkų ramovė (A. Mickevičiaus g. 19);
 9. Kristaus Prisikėlimo bazilika (Žemaičių g. 31A);
 10. Medicinos fakulteto rūmai (A. Mickevičiaus g. 9);
 11. Pastatų komplekso antras namas (Gydytojos Nadieždos Nagornienės namas) (V. Putvinskio g. 54);
 12. Pastatų komplekso pastatas (Vatikano nunciatūra) (V. Putvinskio g. 56);
 13. Pastatų komplekso trečias namas (Advokato Kazimiero Škėmos namas ) (V. Putvinskio g. 60);
 14. Pastatų komplekso dailininko Antano Žmuidzinavičiaus namas (Putvinskio g. 64);
 15. Pastatų komplekso penktas namas (Burmistro Jono Vileišio namas) (Putvinskio g. 68);
 16. Pastatų komplekso šeštas namas (Inžinieriaus Antano Gravrogko namas) (Putvinskio g. 70);
 17. Pastatų komplekso septintas namas (Vinco ir Onos Tercijonų namas) (Putvinskio g. 72);
 18. Istorinė LR Prezidentūra (Vilniaus g. 33).

 

Kiti renginiai/akcijos/koncertai mieste:

Vasario 14 d. 

10.30 val. Pilietiškumo pamoka mažiesiems „Aš myliu Lietuvą“ Kauno miesto savivaldybės Vinco Kudirkos viešosios bibliotekos Parko padalinyje, P. Lukšio g. 60.

11 val. Meninė akcija „Piešiu vėliavą“ Kauno miesto savivaldybės Vinco Kudirkos viešosios bibliotekos Panemunės padalinyje, Vaidoto g. 115.

17 val. Lietuvos Respublikos šimtmečiui skirtos parodos „100 reikšmingiausių Pirmosios Lietuvos Respublikos įvykių (1918–1940 m.)” atidarymas (įėjimas su pakvietimais) Istorinėje Prezidentūroje Kaune, Vilniaus g. 33.

 

Vasario 15 d.

13.30 val. Lietuvos valstybės atkūrimo šimtmečiui paminėti koncertas. Meninę programą dovanos Prienų rajono mišrus vokalinis ansamblis „Puriena“, (vadovė O. Matusevičiūtė) ir Kauno populiariosios muzikos ansamblis „Bičiuliai“ (vadovas V. Brušnius). VšĮ Kauno ir Marijampolės regionų aklųjų centro didžiojoje salėje IIa. (Savanorių pr. 206).

16 val. Filmo „Skrydis per Atlantą“ (1983 m., drama, režisierius R. Vabalas) peržiūra Dainavos padalinyje, Savanorių pr. 377-13.

16 val. Filmo „Dievų miškas“ (2005 m., drama, pagal B. Sruogos knygą „Dievų miškas“, režisierius A. Puipa) peržiūra Eigulių padalinyje, Šiaurės pr. 95.

17.30 val. Lietuvos tautodailininkų parodos „100 juostų pasveikinimas Lietuvai“ ir skulptoriaus Adolfo Teresiaus parodos „Monumentalioji ir kamerinė skulptūra fotografijose“ pristatymas Kauno tautinės kultūros centre, A. Jakšto g. 18.

18 val. Akcija „Šimtmečio linkėjimai Lietuvai“. Filmo „Emilija iš Laisvės alėjos“ (2017 m., istorinė drama, režisierius D. Ulvydas) peržiūra Suaugusiųjų vartotojų aptarnavimo skyriuje, Laisvės al. 57.

18.30 val. Vakaras „Kelionė laiku. Tarpukario Lietuva: tekstai, dainos, šokiai“ Kauno tautinės kultūros centre, A. Jakšto g. 18.

 

Vasario 16 d.

12-14 val. „Trispalvė tapyba“. Atviros kūrybinės tapybos  dirbtuvės šeimoms su vaikais KKC „Tautos namų“ studijoje „Vaivorykštė“, Vytauto pr. 79.

12–24 val. Istoriniai Prezidento rūmai lankytojams atviri ir nemokami nuo vidudienio iki vidurnakčio. Pirmame rūmų aukšte naujai įrengtos šimtmečio parodos „100 reikšmingiausių Pirmosios Lietuvos Respublikos įvykių (1918–1940 m.)” apžiūrėjimas vyks tik su ekskursijų vadovu (į ekskursijas būtina išankstinė registracija, kuri prasidės vasario 1 d., sekite Istorinės Prezidentūros Facebook paskyrą).

13 val. Lietuvos karinių vėliavų paroda „Atgimusi po sunaikinimo“ Vytauto Didžiojo karo muziejuje, K. Donelaičio g. 64, 16 d., lankymas nemokamas.

13.30 val. Mokinių chorų festivalis „Vilties daina“ Kauno Šv. arkangelo Mykolo (Įgulos) bažnyčioje.

14 val. Edukacinė – istorinė tarpukario Krašto apsaugos ministerijos Sargybos tarnybos pasikeitimo rekonstrukcija prie Istorinės Krašto apsaugos ministerijos, Gedimino g. 25. Jos metu išvysime tarpukario Lietuvos kariuomenės karius, dėvinčius anuometines uniformas, vėliavų pakėlimo ceremoniją, 3 dedikacines salves ir viešą pažintinį pasakojimą apie Rūmų aplinką ir ceremoniją, išgirsime karinio orkestro maršus ir jaunimo atliekamas dainas.

14 val. VDU tautinių šokių ansamblio „Žilvitis“ etno spektaklis „Kalvis“, skirtas Lietuvos 100-mečiui bei „Žilvičio“ veiklos 60-mečiui „Žilvičio“ koncertas VDU salėje, S. Daukanto g. 28.

14 val. Spektaklis „Alksniškės“ Kauno kameriniame teatre, Kęstučio g. 74A (spektaklis mokamas).

14 val. Kūrybinės dirbtuvės. Lipdome šimtmečio simbolius. Kauno miesto muziejus, Kauno rotušė, Rotušės a. 15. Būtina registracija: www.ooosom.lt

14 val. Kūrybinės dirbtuvės „Nulipdyk Kauno pilį“ Kauno miesto muziejaus Kauno pilies skyrius, Pilies g. 17. Būtina registracija: www.ooosom.lt

15 val. Liaudiškų šokių kolektyvų koncertas, skirtas Lietuvos valstybės šimtmečiui „Vilčių nemunai“ Kauno kultūros centre „Tautos namai“, Vytauto pr. 79.

16 val. Tradicinės parodos „Geriausias 2017 metų kūrinys“ uždarymas ir laureato paskelbimas Kauno paveikslų galerijoje, K. Donelaičio g. 16.

16 ir 20.30 val. Kino filmo „Pelėdų kalnas“ premjera kino teatre „Romuva“, Laisvės al. 54. Bilietų kainos 3-4 Eur, neįgaliesiams ir ikimokyklinio amžiaus vaikams  – nemokamai.

16 val. Ekskursija Kauno miesto muziejaus Kauno rotušėje Rotušės a. 15. Nepriklausomybės akto signataro, Kauno miesto burmistro Jono Vileišio rezidencija. Būtina registracija: www.ooosom.lt

16 val. Koncertas, skirtas Valstybės nepriklausomybės atkūrimui paminėti Kauno įgulos karininkų ramovėje, A. Mickevičiaus g. 19. Koncertuos Kauno folklorinis ansamblis „Dailingė“ ir Kauno mišrus choras „Saluto“.

17 val. Projekto „Šimtai jausmų Lietuvai“ parodos atidarymas Kauno kultūros centre „Tautos namai“, Vytauto pr. 79.

 [Programa gali būti keičiama]

Dėl papildomos informacijos kreipkitės : Vida Jasaitytė, 8 37 42 40 76; 8 687 99104; [email protected]

Šioje svetainėje naudojami mūsų ir trečiųjų šalių slapukai. Jūsų sutikimas nereikalingas dėl būtinųjų slapukų, kurie padeda mums valdyti interneto svetainę ir užtikrinti jos apsaugą, naudojimo. Norėdami naudoti statistikos, analitikos ir rinkodaros slapukus, turime gauti jūsų sutikimą. Šiuos slapukus naudojame siekdami tobulinti svetainę, užtikrinti patogesnį naudojimąsi ja bei pasiūlyti jums aktualų turinį ir paslaugas. Juos galite pakeisti skiltyje „Parinktys“ arba sutikti su visų slapukų naudojimu paspaudę mygtuką „Sutikti su visais“. Savo sutikimą bet kada galėsite atšaukti pakeisdami interneto naršyklės nustatymus ir ištrindami įrašytus slapukus. Daugiau informacijos rasite: „Slapukų politika“.

Kauno bangelė
Skip to content