Santakos garbės ženklai

Apdovanojimas Santakos garbės ženklu skiriamas nuo 2005 metų.

Santakos garbės ženklais apdovanojami kauniečiai ir užsienio valstybių vadovai, kurie savo darbais nusipelnė Kaunui ir Lietuvai. Nuostatuose dėl apdovanojimo rašoma:

1-ojo laipsnio Santakos garbės ženklu apdovanojami Lietuvos ir užsienio valstybių vadovai, taip pat gali būti apdovanojami kiti asmenys už ypatingus nuopelnus Kaunui ir Lietuvos Respublikai.”

2-ojo laipsnio Santakos garbės ženklu apdovanojami Kaunui nusipelnę asmenys, pasižymėję ypač uoliu ir sąžiningu darbu ir visuomenine veikla.”

3-iojo laipsnio Santakos garbės ženklu apdovanojami asmenys už nuopelnus kultūros, mokslo ir švietimo, verslo ir gamybos, sveikatos ir socialinės apsaugos, sporto, ūkio ir kitose srityse.”

I laipsnio II laipsnio III laipsnio

I laipsnio

apdovanojimas

(vardas, pavardė, mero potvarkio data ir numeris)

 

II laipsnio

apdovanojimas

(vardas, pavardė, mero potvarkio data ir numeris)

 

III laipsnio

apdovanojimas

(vardas, pavardė, mero potvarkio data ir numeris)

 

Petr Voznica

(2005-08-09 Nr. M-31

Osvaldas Daugelis

(2005-10-06 Nr. M-38)

Juozas Gudzinevičius

(2005-10-19 Nr. M-40)

Petras Bingelis

2005-10-19 Nr. M-40

Algirdas Kaminskas

(2005-10-06 Nr. M-38)

Freddy Opsomer

(2005-10-19 Nr. M-40)

Sergio Paterlini

(2005-10-19 Nr. M-40)

Vitas Rimkus

(2005-10-19 Nr. M-40)

Zenonas Pranas Vaškevičius

(2005-10-19 Nr. M-40)

Algirdas Kudzys

(2006-02-01 Nr. M-09)

Justinas Krėpšta

(2005-10-19 Nr. M-40)

Petras Čiegis

(2005-11-09 Nr. M-43)

Dr. Jacques‘as Rogge‘as

(dr. Jacques Rogge)

(2006-04-27 Nr. M-25)

Juozas Skirmantas Paukštys

(2005-11-09 Nr. M-43)

Fuminoris Noba

(2005-11-09 Nr. M-43)

Vladas Garastas

(2007-01-31 Nr. M-06)

Romualdas Venzbergas

(2005-11-09 Nr. M-43)

Algimantas Tarūta

(2005-11-09 Nr. 43)

Prof. habil. dr. Algimantas Miškinis

(2007-02-13 Nr. M-09)

Jonas Biržiškis

(2005-12-21 Nr. M-50)

Aldona Keturakienė

(2005-12-21 Nr. M-50)

Gediminas Kirkilas

(2007-03-07 Nr. M-12)

Vygantas Gudėnas

(2005-12-21 Nr. M-50)

Birūta Komskienė

(2005-12-21 Nr. M-50)

Regina Varnaitė

(2007-05-24 Nr. M-27)

Antanas Daugėla

(2006-01-13 Nr. M-04)

Alfonas Vilpišauskas

(2005-12-21 Nr. M-50)

Vladislovas Telksnys

(2010-05-10 Nr. M-43)

Vidas Mačiulis

(2006-01-13 Nr. M-04

Antanas Juozas Zabulis

(2005-12-21 Nr. M-50)

Giedrius Kuprevičius

(2011-06-21 Nr. M-132)

Jūratė Norvaišienė

(2006-01-13 Nr. M-04)

Gintautas Deksnys

(2006-02-01 Nr. M-09)

Antanas Lukša

(2012-02-10 Nr. M-34

Česlovas Norvaiša

(2006-01-13 Nr. M-04)

Arvydas Pociūnas

(2006-02-01 Nr. M-09)

Naras Zanolinas (Nar Zanolin)

(2012-04-20 Nr. M-103)

Valdemaras Novickis

(2006-01-13 Nr. M-04)

Laimonas Inis

(2006-03-03 Nr. M-14)

Algirdas Antanas Avižienis

(2012-07-05 Nr. M-164)

Kazys Petkevičius

(2006-01-13 Nr. M-04)

Bronislovas Girdvainis

(2006-03-03 Nr. M-14)

Sigitas Tamkevičius SJ

(2013-11-08 Nr. M-298)

Vladas Varčikas

(2006-01-13 Nr. M-04)

Kazys Gurevičius

(2006-03-03 Nr. M-14)

Arvydas Romas Sabonis

(2014-11-27 Nr. M-439)

Algimantas Masiulis

(2006-02-01 Nr. M-09

Ramojus Kalytis

(2006-03-03 Nr. M-14)

Zigmas Zinkevičius

(2015-02-06 Nr. M-45)

Algirdas Markūnas

(2006-02-01 Nr. M-09)

Daiva Žemaitienė

(2006-04-27 Nr. M-25)

Modestas Juozapas Paulauskas

(2015-03-05 Nr. M-81)

Povilas Andriulis

(2006-03-03 Nr. M-14)

Leonas Gudaitis

(2006-06-21 Nr. M-35)

Česlovas Norvaiša

(2015-05-05 Nr. M-165)

Antanas Paulavičius

(2006-03-03 Nr. M-14)

Stasė Ivanauskaitė

(2006-06-21 Nr. M-35)

Vidas Mačiulis

(2016-01-14 Nr. M-6)

Aldona Sellienė

(2006-03-03 Nr. M-14)

Algis Kybartas

(2006-06-21 Nr. M-35)

Antanas Butkus

(2016-04-27 Nr. M-119)

Artūras Poviliūnas

(2006-04-27 Nr. M-25)

Laimutė Kuzmickaitė-Milašienė

(2006-06-21 Nr. M-35)

Jonas Rimgaudas Jurašas

(2016-06-17 Nr. M-175)

Prel. doc. dr. Vytautas Steponas Vaičiūnas

(2006-04-27 Nr. M-25)

Gediminas Maciulevičius

(2006-06-21 Nr. M-35)

Virgilijus Kęstutis Noreika

(2013-06-30 Nr. M-184)

Kęstutis Ignatavičius

(2006-05-05 Nr. M-28)

Aldona Puišytė

(2006-06-21 Nr. M-35)

Gražina Balandytė-Čygienė

(2017-06-26 Nr. M-142)

Robertas Keturakis

(2006-05-05 Nr. M-28)

Aleksandras Rubinovas

(2006-06-21 Nr. M-35)

Liudas Mažylis

(2017-06-27 Nr. M-143)

Romualdas Norkus

(2006-05-05 Nr. M-28)

Danielius Vėbra

(2006-06-21 Nr. M-35)

Liubomiras Laucevičius

(2020-05-26 Nr. M-77)

Sigitas Klibavičius

(2006-06-21 Nr. M-35)

Benjaminas Želvys

(2006-06-21 Nr. M-35)

Kęstutis Kėvalas

(2021-06-23 Nr. M-85)

Gintautas Kvietkauskas

(2006-06-21 Nr. M-35)

Elena Trimonienė

(2006-06-28 Nr. M-37)

Prof. dr. Rimantas Benetis

(2021-06-23 Nr. M-86)

Stanislovas Rubinovas

(2006-06-21 Nr. M-35)

Dekanas kun. Vytautas Grigaravičius

(2006-06-30 Nr. M-39)

Aleksandras Kosauskas

(2021-06-23 Nr. M-87)

Gediminas Reutas

(2006-06-28 Nr. M-37)

Vytautas Balsys

(2006-11-07 Nr. M-53)

Bernardas Gytis Padegimas

(2022-02-08 Nr. M-28)

Gintautas Želvys

(2006-06-30 Nr. M-39)

Pranciškus Beinaris

(2006-11-07 Nr. M-53

Vidas Bružas

(2022-06-28 Nr. M-129)

Fausta Bimbienė

(2006-09-05 Nr. M-44)

Profesorius Juozas Gudavičius

(2006-11-07 Nr. M-53)

Jerzy Bańkowski (po mirties)

(2022-06-28 Nr. M-131)

Ernst‘as Dieter‘is Heger‘is

(Ernst Dieter Heger)

(2006-09-05 Nr. M-44)

Jonas Guzavičius

(2006-11-07 Nr. M-53)

Prof. Alvydas Laiškonis

(2022-06-28 Nr. M-122)

Brynjulv‘as Hernes‘as

(Brynjulv Hernes)

(2006-09-05 Nr. M-44)

Jo Ekscelencija Juozas Preikšas

(2006-11-07 Nr. M-53)

Vytautas Kaladė (po mirties)

(2022-06-28 Nr. M-123)

Kazimieras Ragulskis

(2006-10-10 Nr. M-49)

Gediminas Budnikas

(2006-11-29 Nr. M-64)

Eimantas Stanionis

(2022-06-28 Nr. M-130)

Algimantas Astrauskas

(2006-11-29 Nr. M-64)

Anatolijus Čiupkovas

(2006-11-29 Nr. M-64)

Zita Bružaitė

(2023-06-26 Nr. M1-143)

Tautvydas Barštys

(2006-11-29 Nr. M-64)

Juozas Kojelis

(2006-11-29 Nr. M-64)

Vytautas Steponas Vaičiūnas

(2024-04-04 Nr. M1-266)

Birutė Kalėdienė

(2006-11-29 Nr. M-64)

Vitoldas Masalskis

(2006-11-29 Nr. M-64)

Jūratė Onaitytė

(2024-04-04 Nr. M1-267)

Rolandas Dovidaitis

(2007-01-29 Nr. M-05)

Violeta Sagaitytė

(2006-11-29 Nr. M-64)

Birutė Brazdžiūtė

(2024-06-27  Nr. M1-550)

Regimantas Adomaitis

(2007-02-08 Nr. M-08)

Birutė Statkevičienė

(2006-11-29 Nr. M-64)

Maxine Adlersfluegel

(2007-03-07 Nr. M-11)

Gerd‘as Prὕfer‘is

(Gerd Prὕfer)

(2006-11-29 Nr. M-64)

Prof. dr. Viktorija Baršauskienė

(2007-03-07 Nr. M-11)

Achim‘as Reinhld‘as

(Achim Reinhld)

2006-11-29 Nr. M-64

Kazimieras Kuzminskas

(2007-03-07 Nr. M-11)

(neteko galios 2007-03-26         Nr. M-15)

Prof. Stanislovas Stonkus

(2007-01-03 Nr. M-01)

Prof. Bronius Neverauskas

(2007-03-07 Nr. M-11)

Virginijus Daukšys

(2007-01-29 Nr. M-05)

Jūratė Juozaitienė

(2007-03-07 Nr. M-12)

Dietrich‘as Kawohl‘is

(Dietrich Kawohl)

(2007-01-29 Nr. M-05)

Jurgis Pečiulaitis

(2007-03-23 Nr. M-14)

Stasys Povilaitis

(2007-01-29 Nr. M-05)

Halvardas Kauslandas

(2007-05-17 Nr. M-24)

Robertas Stanionis

(2007-01-29 Nr. M-05)

Oddbjornas Oygardas

(2007-05-17 Nr. M-24)

Juozas Širvinskas

(2007-01-29 Nr. M-05)

Leokadija Januškienė

(2007-06-29 Nr. M-37)

Almantė Judita Šulgienė-Rabikauskienė

(2007-01-29 Nr. M-05)

Zigmundas Kiaupa

(2007-06-29 Nr. M-37)

Algimantas Treikauskas

(2007-01-29 Nr. M-05)

Espenas Selvikas (Espen Selvik)

(2007-06-29 Nr. M-37)

Alfonsas Žaldokas

(2007-01-29 Nr. M-05)

Gražina Balandytė

(2008-02-07 Nr. M-10)

Romanas Adomas Jazbutis

(2007-02-14 Nr. M-10)

(pakeistas 2007-03-21          Nr. M-13)

Pranciškus Liutvinas

(2008-02-07 Nr. M-10)

Zigmantas Dargevičius

(2007-03-07 Nr. M-11)

Rūta Regina Staliliūnaitė

(2008-02-07 Nr. M-10)

Dalia Poškienė

(2007-03-07 Nr. M-11)

Stasys Ratkevičius

(2008-05-13 Nr. M-40)

Zenė Sadauskaitė

(2007-03-07 Nr. M-11)

Nijolė Šimienė

(2008-07-01 Nr. M-59)

Henrikas Adolfas Kebeikis

(2007-03-23 Nr. M-14)

Palmyra Jucevičienė

(2009-02-06 Nr. M-19)

Inesa Paliulytė

(2007-03-23 Nr. M-14)

Teklė Mačiulienė

(2009-02-06 Nr. M-19)

Antanas Bernatonis

(2007-06-29 Nr. M-37)

Milda Stanislava Mildažytė-Kulikauskienė

(2009-02-06 Nr. M-19)

Jonas Vidmantas Čirūnas

(2007-06-29 Nr. M-37)

Kazys Motuza

(2009-02-06 Nr. M-19)

Vytautas Petras Kontvainis

(2007-06-29 Nr. M-37)

Petras Narinkevičius

(2009-02-06 Nr. M-19)

Julius Antanas Baltrukonis

(2008-02-07 Nr. M-10

Albinas Petrauskas

(2009-02-06 Nr. M-19)

Knutas Fleckensteinas

(2008-02-07 Nr. M-10)

Juozas Vainauskas

(2009-02-06 Nr. M-19)

Ramūnas Navickas

(2008-02-07 Nr. M-10)

Leonardas Zelčius

(2009-02-06 Nr. M-19)

Alina Ramanauskienė

(2008-02-07 Nr. M-10)

Antanas Žekas

(2009-02-06 Nr. M-19)

Vaidotas Albinas Stulga

(2008-02-07 Nr. M-10)

Romualdas Čarna

(2009-02-25 Nr. M-36)

Ričardas Tamutis

(2008-02-07 Nr. M-10)

Eugenijus Nalevaika

(2009-02-25 Nr. M-36)

Jonas Urbonas

(2008-02-07 Nr. M-10)

Zigmas Juozas Tamakauskas

(2009-02-25 Nr. M-36)

Vytautas Vasilenko

(2008-02-07 Nr. M-10)

Fridelis Heuwinkelis (Fridel Heuwinkel

(2009-05-15 Nr. M-74)

Petras Vinciūnas

(2008-02-07 Nr. M-10)

Paulius Martinaitis

(2009-05-15 Nr. M-74)

Jurgenas Welzelis

(2008-02-07 Nr. M-10)

Michaelis Cailluet

(2010-02-03 Nr. M-10)

Leonas Balčiūnas

(2008-05-13 Nr. M-40)

Vladas Stauskas

(2010-02-03 Nr. M-10)

Vytautas Antanas Čepliauskas

(2008-05-13 Nr.M-40)

Nijolė Jautakienė

(2010-03-02 Nr. M-23)

Irena Jacevičienė Žukauskaitė

(2008-05-13 Nr. M-40)

Aldona Ruseckaitė

(2010-03-02 Nr. M-23)

Vaclovas Vytautas Pečatauskas

(2008-05-13 Nr. M-40)

Petras Garnys

(2010-05-10 Nr. M-43)

Arvidas Rapkevičius

(2008-05-13 Nr. M-40)

Henrikas Giedraitis

(2010-05-10 Nr. M-43)

Algimantas Bronius Stankevičius

(2008-05-13 Nr. M-40)

Audronė Jankuvienė

(2010-05-10 Nr. M-43)

Teresė Varnagirienė

(2008-05-13 Nr. M-40)

Kęstutis Kemzūra

(2010-09-13 Nr. M-64)

Elena Žekienė

(2008-05-13 Nr. M-40)

Julius Geniušas

(2010-11-25 Nr. M-102)

Birutė Brazdžiūtė

(2008-07-01 Nr. M-59)

Rita Preikšaitė

(2010-11-25 Nr. M-102)

Bronislovas Geldauskas

(2008-07-01 Nr. M-59)

Raimundas Daubaras

(2011-01-21 Nr. M-23)

Juozas Janušaitis

(2008-07-01 Nr. M-59)

Liubomiras Laucevičius

(2011-01-21 Nr. M-23)

Dobilas Juška

(2008-07-01 Nr. M-59)

Algimantas Mišeikis

(2011-01-21 Nr. M-23)

Kazimieras Kondratavičius

(2008-07-01 Nr. M-59)

Prof. Algimantas Fedaravičius

(2011-02-14 Nr. M-41)

Algis Mikučionis

(2008-07-01 Nr. M-59)

Sabina Martinaitytė

(2011-02-14 Nr. M-41

Vitalijus Pacevičius

(2008-09-24 Nr. M-75)

Algimantas Stasys Anužis

(2011-03-03 Nr. M-53)

Remigijus Stukas

(2008-09-24 Nr. M-75)

Jurgis Vanagas

(2011-03-03 Nr. M-53)

Alfonsas Tarasevičius

(2008-09-24 Nr. M-75)

Zita Vokietaitienė

(2011-03-03 Nr. M-53)

Zita Jankienė

(2009-02-06 Nr. M-19)

Aleksandras Kosauskas

(2011-03-09 Nr. M-63)

(pakeista 2011-01-21             Nr. M-23 šeštoji pastraipa)

Danutė Petrauskaitė Urbonavičienė

(2009-02-06 Nr. M-19)

Hansas Josefas Eichineris

(Hans Josef Eichiner)

(2011-04-13 Nr. M-88)

Dalia Terminaitė

(2009-02-06 Nr. M-19)

Hansas Dieteris Eichineris

(Hans Dieter Eichiner)(po mirties)

(2011-04-13 Nr. M-88)

Vytautas Balsys

(2009-02-25 Nr. M-36)

Aleksandras Macijauskas

(2011-06-21 Nr. M-132)

Živilė Bardzilauskaitė-Bergins

(2009-02-25 Nr. M-36)

Augustinas Rakauskas

(2011-06-21 Nr. M-132)

Zinaida Irutė Dargienė

(2009-02-25 Nr. M-36)

Sergejus Rolduginas (SergeyRoldugin)

(2011-06-21 Nr. M-132)

(išbrauktas iš apdovanotųjų sąrašų 2022-03-03 Nr. M-46)

Ona Jazerskienė

(2009-02-25 Nr. M-36)

Osvaldas Jablonskis

(2011-06-28 Nr. M-134)

Algimantas Antanas Kubiliūnas

(2009-02-25 Nr. M-36)

Stasys Žirgulis

(2011-06-28 Nr. M-134)

Gytis Bernardas Padegimas

(2012-02-10 Nr. M-34)

Irena Leliūgienė

(2009-02-25 Nr. M-36)

Danguolė Beinarytė

(2012-03-01 Nr. M-51)

Vladas Švedas

(2009-02-25 Nr. M-36)

Romualda Garkauskienė

(2012-03-01 Nr. M-51)

Augustinas Švenčionis

(2009-02-25 Nr. M-36)

Romaldas Misiukevičius

(2012-06-15 Nr. M-149)

Fritzas Barteltas (Fritz Bartelt)

(2009-05-15 Nr. M-74)

Rūta Meilutytė

(2012-08-13 Nr. M-189)

Vytautas Ivonis

(2009-05-15 Nr. M-74)

Jonas Poderys

(2012-10-24 Nr. M-260)

Rūta Kanopkaitė

(2009-05-15 Nr. M-74)

Vytautas Šileikis

(2012-10-24 Nr. M-260)

Ksaveras Plančiūnas

(2009-05-15 Nr. M-74)

Michelis Destotas           (Michel Destot)

(2012-11-23 Nr. M-294)

Petras Venslovas

(2009-05-15 Nr. M-74)

Dominikas Petras Akstinas

(2013-02-07 Nr. M-54

Viktoras Valašinas

(2009-06-23 Nr. M-100)

Vladas Drupas

(2013-02-07 Nr. M-54)

Ilona Klusaitė

(2010-02-03 Nr. M-10)

Jurgis Julius Gimberis

(2013-02-07 Nr. M-54)

Vitas Linonis

(2010-02-03 Nr. M-10)

Arkadiuszas Janowiczius

(Arkasdiusz Janowicz)

(2013-02-07 Nr. M-540

Birutė Liutkutė Mačienė

(2010-02-03 Nr. M-10)

Donaldas Kajokas

(2013-02-07 Nr. M-54)

Pranas Majauskas

(2010-02-03 Nr. M-10)

Algimantas Aleksandras Mikuta

(2013-02-07 Nr. M-54

Albinas Slavickas

(2010-02-03 Nr. M-10)

Marija Inesa Poniškaitienė

(2013-02-07 Nr. M-54)

Milė Šablauskaitė Juškėnienė

(2010-02-03 Nr. M-10)

Egidijus Stancikas

(2013-02-14 Nr. M-59)

Vladas Buragas

(2010-03-02 Nr. M-23)

Evaldas Vitulskis

(2013-02-14 Nr. M-59)

Vytautas Gylys

(2010-03-02 Nr. M-23)

Olita Veronika Dautartaitė

(2013-03-04 Nr. M-82)

Juozas Jasaitis

(2010-03-02 Nr. M-23)

Prof., hab. dr.              Stanislovas Sajauskas

(2013-05-15 Nr. M-178)

Liudvika Stanislava Naginevičienė

2010-03-02 Nr. M-23

Prof. Aleksas Stanislovaitis

(2013-05-15 Nr. M-178)

Jūratė Slavinienė

(2010-03-02 Nr. M-23)

Marie Bernadette Wajder

(Marie-Bernadette Wajder)

(2013-07-19 Nr. M-224)

Alfonsas Antanas Laimutis Matiukas

(2010-05-10 Nr. M-43)

Dalia Jatautaitė

(2013-09-05 Nr. M-239)

Vytautas Motiejūnas

(2010-05-10 Nr. M-43)

Mindaugas Simonas Skvarnavičius

(2013-09-05 Nr. M-239)

Rūta Birutė Jokubonienė

2011-01-21 Nr. M-23

Algirdas Kazimieras Arelis

(2014-02-07 Nr. M-63)

Vilija Klemanienė

(2011-01-21 Nr. M-23)

Aleksas Dabulskis

(2014-02-07 Nr. M-63)

Aleksandras Kosauskas

(2011-01-21 Nr. M-23)

Savivaldybės mero            2011-03-09 potvarkiu           Nr. M-63 pakeista 6 pastraipa

Stasys Gendvilis

(2014-02-07 Nr. M-63)

Daiva Stubraitė

(2011-01-21 Nr. M-23

Zinaida Gerasina

(2014-02-07 Nr. M-63)

Julius Siurbis

(2011-01-21 Nr. M-23)

Alvydas Pranas Laiškonis

(2014-02-07 Nr. M-63)

Sergėjus Bocculo

(2011-03-03 Nr. M-53)

Jūratė Onaitytė

(2014-02-07 Nr. M-63)

Rasa Bortkevičienė

(2011-03-03 Nr. M-53)

Antanas Algimantas Sprindys

(2014-02-07 Nr. M-63)

Stasys Dargis

(2011-03-03 Nr. M-53)

Danutė Černiuvienė

(2014-02-27 Nr. M-90)

Gražina Kepežinskienė

(2011-03-03 Nr. M-53)

Algirdas Jurkša

(2014-02-27 Nr. M-90)

Rimantas Petras Klusas

(2011-03-03 Nr. M-53)

Kęstutis Navakas

(2014-02-27 Nr. M-90)

Jonas Lukšė

(2011-03-03 Nr. M-53)

Gintaras Skorupskas

(2014-02-27 Nr. M-90)

Antanina Skaudžiuvienė

(2011-03-03 Nr. M-53)

gen. ltn. Arvydas Pocius

(2014-05-15 Nr. M-203)

Vladimiras Beresniovas

(2011-06-21 Nr. M-132)

Algirdas Vaclovas Patackas

(2014-06-25 Nr. M-245)

Tomas Ladiga

(2011-06-21 Nr. M-132)

Jonas Antanavičius

(2014-06-23 Nr. M-246)

Gintaras Patackas

(2011-06-28 Nr. M-134)

Jonas Romualdas Rakauskas

(2014-06-23 Nr. M-246)

Algimantas Butnorius

(2012-02-10 Nr. M-34)

Tomas Karklys

(2015-02-06 Nr. M-45)

Jūratė Elžbieta Marcinkevičienė

(2012-02-10 Nr. M-34)

Marija Macijauskienė

(2015-02-06 Nr. M-45)

Rimantas Marčėnas

(2012-02-10 Nr. M-34)

Eglė Eutropija Mikulionytė

(2015-02-06 Nr. M-45)

Prof. Mečislovas Rondomanskas

(2012-02-10 Nr. M-34)

Rokas Zubovas

(2015-03-05 Nr. M-81)

Žilis Dutertras (Gilles Dutertre)

(2012-03-01 Nr. M-51)

Sergejus Madalovas

(2015-06-23 Nr. M-207)

Konstancija Dzimidavičienė

(2012-03-01 Nr. M-51)

Algimantas Kančas

(2015-07-03 Nr. M-216)

Algirdas Kaušpėda

(2012-03-01 Nr. M-51)

Prof. Zigmas Lydeka

(2015-07-03 Nr. M-216)

Birutė Strakšienė

(2012-03-01 Nr. M-51)

Petras Palilionis

(2015-07-03 Nr. M-216)

Egidijus Tamošiūnas

(2012-03-01 Nr. M-51)

Mantas Kalnietis

(2015-09-22 Nr. M-261)

Austra Skujytė

(2012-08-13 Nr. M-190)

Jonas Kazlauskas

(2015-09-22 Nr. M-261)

Gintarė Scheid

(2012-08-13 Nr. M-191)

Gintaras Krapikas

(2015-09-22 Nr. M-261)

Birutė Sarapienė

(2012-10-24 Nr. M-260)

Jonas Mačiulis

(2015-09-22 Nr. M-261)

Angelė Dementavičiūtė

(2013-02-07 Nr. M-54)

Zigmantas Dargevičius

(2015-12-17 Nr. M-350)

Daiva Garnienė

(2013-02-07 Nr. M-54)

Jolita Kančienė

(2016-02-05 Nr. M-25)

Vaclovas Kidykas

(2013-02-07 Nr. M-54)

Edas Nickus

(2016-02-05 Nr. M-25)

Birutė Kumpikienė

(2013-02-07 Nr. M-54)

Vidmantas Staniulis

(2016-02-05 Nr. M-25)

Dalia Buragienė

(2013-02-07 Nr. M-54)

Modris Tenisonas

(Modris Tenisons)

(2016-04-27 Nr. M-119)

Egidijus Stancikas

(2013-02-07 Nr. M-54)

(neteko galios 2013-02-14      Nr. M-58)

Kęstutis Vanagas

(2016-04-27 Nr. M-119)

Jolanta Šmidtienė

(2013-02-07 Nr. M-54)

Harris Constantinas Orbelianas

(Harry Constantine Orbelian)

(2016-26-30 Nr. M-183)

Evaldas Vitulskis

(2013-02-07 Nr. M-54)

(neteko galios 2013-02-14    Nr. M-58)

Donata Vištartaitė

(2016-09-16 Nr. M-219)

Saulius Bagaliūnas

(2013-05-15 Nr. M-178)

Juozapas Domarkas

(2016-09-27 Nr, M-238)

Gintaras Česonis

(2013-05-15 Nr. M-178)

Prof. habil. dr.

Eugenijus Ušpuras

(2017-02-02 Nr. M-21)

Mindaugas Kavaliauskas

(2013-05-15 Nr. M-178)

Prof. habil. dr.

Albertas Skurvydas

(2017-02-02 Nr. M-23)

Mantas Kalnietis

(2013-09-25 Nr. M-255)

Kęstutis Kėvalas

(2017-06-26 Nr. M-142)

Linas Kleiza

(2013-09-25 Nr. M-255)

Andrius Gudžius

(2017-09-11 Nr. M-184)

Gintaras Krapikas

(2013-09-25 Nr. M-255)

Vytautas Buterlevičius

(2018-01-30 Nr. M-17)

Jonas Mačiulis

(2013-09-25 Nr. M-255)

Ramūnas Garbaravičius

(2018-02-07 Nr. M-37)

Donatas Motiejūnas

(2013-09-25 Nr. M-255)

Birutė Garbaravičienė

(2018-06-20 Nr. M-113)

Juozas Petkevičius

(2013-09-25 Nr. M-255)

Darius Žukauskas

(2018-06-20 Nr. M-114)

Jonas Genutis Dauguvietis

(2014-02-07 Nr. M-63)

Remigijus Stukas

(2018-06-20 Nr. M-115)

Rita Kabašinskienė

(2014-02-07 Nr. M-63)

Jonas Audėjaitis

(2018-07-03 Nr. M-122)

Juozas Kundrotas

(2014-02-07 Nr. M-63)

Robertas Gabulas

(2018-07-03 Nr. M-122)

Alfonsas Pakėnas

(2014-02-07 Nr. M-63)

Česlovas Jezerskas

(2018-07-03 Nr. M-122)

Rita Vinciūnienė

(2014-02-07 Nr. M-63)

Vilius Kavaliauskas

(2018-07-03 Nr. M-122)

Gediminas Žemaitis

(2014-02-07 Nr. M-63)

Pranas Kiznis

(2018-07-03 Nr. M-122)

Kęstutis Derliūnas

(2014-02-27 Nr. M-90)

Borisas Krylovas

(Boris Krylov)

(2018-07-03 Nr. M-122)

Povilas Jegorovas

(2014-02-27 Nr. M-90)

Arūnas Sakalauskas

(2018-07-03 Nr. M-122)

Indrė Jučaitė

(2014-02-27 Nr. M-90)

Olesis Sydorukas

(Oles Sydoruk)

(2018-07-03 Nr. M-122)

Valdas Kubilius

(2014-02-27 Nr. M-90)

Benedikta Dailydienė

(2018-07-03 Nr. M-123)

Dalė Poškienė

(2014-02-27 Nr. M-90)

(neteko galios 2014-03-13         Nr. M-113)

J. E. Gijsbertas Hendrikas Christiaanas van der Lingenas

(Gijsbert Hendrik Christiaan van der Lingen)

(2018-07-03 Nr. M-124)

Darius Žukauskas

(2014-02-27 Nr. M-90)

Juozas Gerutis Ruzgas

(2014-06-23 Nr. M-244)

J. E. Amiras Maimonas

(Amir Maimon)

(2018-07-03 Nr. M-124)

Petras Venslovas

(2014-06-23 Nr. M-246)

J. E. Toyoeis Shigeedas

(Toyoei Shigeeda)

(2018-07-03 Nr. M-124)

Valentinas Aleksa

(2015-02-06 Nr. M-45)

Lionginas Virbalas

(2018-07-14 Nr. M-214)

Kristina Kazakevičiūtė

(2015-02-06 Nr. M-45)

Leonardas Kairiukštis

(2018-12-27 Nr. M-249)

Laimutė Rekašienė

(2015-02-06 Nr. M-45)

Mykolas Rekys

(2018-12-27 Nr. M-250)

Mykolas Vygintas Bogušas

(2015-03-05 Nr. M-81

Rimantas Štaras

(2019-02-08 Nr. M-18)

Elena Brazdžiūnienė

(2015-03-05 Nr. M-81)

Valdemaras Chomičius

(2019-05-03 Nr. M-85)

Edmundas Jonušaitis

(2015-03-05 Nr. M-81)

Virgilijus Mažeika

(2019-10-02 Nr. M-172)

Ričardas Algimantas Kliučinskas

(2015-03-09 Nr. M-83)

Nerijus Mikelionis

(2019-11-07 Nr. M-195)

Jonas Stankevičius

(2015-07-03 Nr. M-216)

dr. Aurelijus Zykas

(2020-02-11 Nr. M-34)

Paulius Jankūnas

(2015-09-22 Nr. M-261)

Vygandas Blandis

(2020-02-11 Nr. M-35)

Robertas Javtokas

(2015-09-22 Nr. M-261)

Kęstutis Stasys Jakštas

(2020-05-26 Nr. M-80)

Lukas Lekavičius

(2015-09-22 Nr. M-261)

Žaneta Simanavičienė

(2020-05-26 Nr. M-82)

Artūras Milaknis

(2015-09-22 Nr. M-261)

Vilija Klėmanienė (Grigaitytė)

2020-06-30 Nr. M-110)

Domantas Sabonis

(2015-09-22 Nr. M-261)

Jonas Jučas

(2020-06-30 Nr. M-111)

Rokas Milevičius

(2015-09-29 Nr. M-271)

Gediminas Jankus

(2021-06-01 Nr. M-58)

Benjaminas Žemaitis

(2016-02-05 Nr. M-22)

Šarūnas Kiaunė

(2021-06-01 Nr. M-61)

Jonas Čepas

(2016-02-05 Nr. M-25)

Asta Kiaunienė

(2021-06-01 Nr. M-62)

Antanas Damarackas

(2016-02-05 Nr. M-25)

Dalė Rakauskienė

(2021-06-23 Nr. M-88)

Zinaida Streikienė

(2016-02-05 Nr. M-25)

Rimas Varanauskas

(2021-06-23 Nr. M-89)

Zenonas Šalna

(2016-02-05 Nr. M-25

Artūras Rakauskas

(2021-06-23 Nr. M-90)

Marija Jotautienė

(2016-02-12 Nr. M-33)

Gintvilė Jankūnienė

(2016-04-27 Nr. M-119)

Lionginas Šepetys

(2021-06-23 Nr. M-91)

Gediminas Šarkus

(2016-04-27 Nr. M-119)

Valius Kriščiūnas

(2021-06-23 Nr. M-92)

Vaclavas Šichas

(Vaclav Šicha)

(2016-09-16 Nr. M-218)

Juozas Kriaučiūnas

(2021-06-23 Nr. M-93)

Alfredas Purtokas

(2016-10-04 Nr. M-240)

Prof. hab. dr. Juozas Augutis

(2021-06-23 Nr. M-94)

Jonas Venckūnas

(2017-02-02 Nr. M-20)

Prof. dr. Eugenijus Valatka

(2021-06-23 Nr. M-95)

Birutė Raubaitė

(2017-02-02 Nr. M-22)

Prof. dr. Diana Rėklaitienė

(2021-06-23 Nr. M-96)

Gertrūda Kliučinskienė

(2017-02-02 Nr. M-23)

Virginija Rupainienė

(2021-11-22 Nr. M-180)

Audronė Vaidotienė

(2017-02-02 Nr. M-23)

Gediminas Antanas Kunčinas

(2021-11-22 Nr. M-181)

Eduardas Jasas

(2017-06-26 Nr. M-142)

Saulius Bartulis

(2021-12-07 Nr. M-199)

Vida Marija Čigrijienė

(2017-06-27 Nr. M-143)

Ramunė Navickienė

(2022-02-08 Nr. M-29)

Virginija Kochanskytė

(2017-06-27 Nr. M-143)

Vytautas Žymančius

(2022-06-28 Nr. M-127)

Gintautas Kligys

(2017-06-29 Nr. M-147)

Aurimas Ramanauskas

(2022-06-28 Nr. M-117)

Karolis Birieta

(2017-09-11 Nr. M-185)

Audrius Ražaitis

(2022-06-28 Nr. M- 116)

Lukas Gužauskas

(2017-09-11 Nr. M-185)

Saulius Lazauskas

(2022-06-28 Nr. M-113)

Laurynas Sankauskas

(2017-09-11 Nr. M-185)

Rimantas Lekavičius

(2022-06-28 Nr. M-120)

Martynas Vainius

(2017-09-11 Nr. M-185)

Virginija Vitkienė

(2022-06-28 Nr. M- 114)

Aldas Rusevičius

(2017-10-16 Nr. M-216)

Rytis Zemkauskas

2022-06-28 Nr. M-119)

Doloresa Kazragytė

(2017-10-16 Nr. M-217)

Paulius Jankūnas

(2022-06-28 Nr. M-118)

Nijolė Ona Lepeškaitė

(2017-10-16 Nr. M-218)

Rūta Paškauskienė

(2022-06-28 Nr. M-112)

Birutė Jankauskienė

(2017-10-16 Nr. M-219)

Tomas Kuleša

(2022-06-28 Nr. M-132)

Dainius Svobonas

(2018-01-30 Nr. M-15)

Mantas Navalinskas

(2022-06-28 Nr. M-132)

Valentinas Jazerskas

(2018-01-30 Nr. M-16

Gintaras Čepurna

(2022-06-28 Nr. M-132)

Saulius Paulius Bytautas

(2018-01-30 Nr. M-18)

Birūta Komskienė

(2022-06-28 Nr. M-121)

Jurijus Fiodorovas

(2018-01-30 Nr. M-19)

Vladas Korsakovas

(2022-06-28 Nr. M-115)

Dalia Ona Palukaitienė

(2018-01-30 Nr. M-20)

Vigimantas Abramavičius

(2022-06-28 Nr. M-134)

Algirdas Čiurlys

(2018-06-01 Nr. M-104)

Ona Gucevičienė

(2022-06-28 Nr. M-134)

Jonas Joniūnas

(2019-02-08 Nr. M-20)

Nerijus Valatkevičius

(2022-06-28 Nr. M-134)

Alius Makūnas

(2019-02-08 Nr. M-20)

Giedrius Prunskus

(2023-03-29 Nr. M-45)

Vijolė Platačienė

(2019-02-08 Nr. M-20)

Sergejus Bocullo

(2023-06-26 Nr. M1-133)

Margarita Tomkevičiūtė

(2019-06-28 Nr. M-117)

Rimantas Rutkauskas

(2023-06-26 Nr. M1-134)

Kęstutis Pušinaitis

(2019-06-28 Nr. M-118)

Prof. dr. Olivija Dobilienė

(2023-06-26 Nr. M1-135)

Tomas Kivaras

(2019-10-02 Nr. M-173)

Loreta Jankauskienė

(2023-06-26 Nr. M1-135)

Saulius Gerulis

(2019-11-07 Nr. M-196)

Algimantas Treikauskas

(2023-06-26 Nr. M1-136)

Ramūnas Norkus

(2020-01-16 Nr. M-7)

Aurimas Valujavičius

(2023-06-26 Nr. M1-137)

Leonas Vytautas Strioga

(2020-02-11 Nr. M-36)

Algimantas Bronius Stankevičius

(2023-06-26 Nr. M1-138)

Albinas Budnikas

(2020-02-11 Nr. M-37)

Daiva Stubraitė

(2023-06-27 Nr. M1-151)

Mindaugas Zimkus

(2020-05-26 Nr. M-78)

Liucija Jodžiūnienė

(2023-07-02 Nr. M1-163)

Ridas Žirgulis

(2020-05-26 Nr. M-79)

Mindaugas Baršys

(2023-09-18  Nr. M1-414)

Vilija Klėmanienė (Grigaitytė)

(2020-05-26 Nr. M-81)

(neteko galios 2020-08-11     Nr. M-130)

Sandra Bruožienė

(2023-09-18  Nr. M1-414)

Paulius Kibiša

(2020-06-30 Nr. M-109

Marijus Kėvličius

(2023-09-18  Nr. M1-414)

Liuda Znaidauskienė

(2020-07-01 Nr. M-113)

Kazimieras Kondratavičius

(2024-01-12 Nr. M1-33)

Aurelijus Veryga

(2020-07-01 Nr. M-114)

Jūratė Stukienė

(2024-01-26 Nr. M1-47)

Eglė Andriuškienė

(2020-07-01 Nr. M-115)

Romualdas Požerskis

(2024-04-04 Nr. M1-264)

Paulius Keras

(2020-07-01 Nr. M-115)

Rimantas Aleksandras Plungė

(2024-04-04 Nr. M1-265)

Minvydas Znaidauskas

(2020-07-01 Nr. M-117)

Juozas Statkevičius

(2024-05-03 Nr. M1-351)

Birutė Marytė Sodaitytė

(2020-10-29 Nr. M-164)

Antanas Norkus

(2024-05-03 Nr. M1-352)

Danutė Rūkienė

(2020-11-10 Nr. M-168)

Mindaugas Kavaliauskas

(2024-05-03 Nr. M1-354)

Bella Shirin

(2021-06-01 Nr. M-59)

Erika Drungytė

(2021-06-01 Nr. M-60)

Edita Jankauskienė

(2021-06-01 Nr. M-63)

Leonarda Daujutė Šarakauskienė

(2021-06-01 Nr. M-64)

Rūta Jasienė

(2021-06-01 Nr. M-71)

Prof. dr. Diana Žaliaduonytė

(2021-06-23 Nr. M-97)

Petras Švažas

(2021-06-23 Nr. M-98)

Tomas Palšis

(2021-06-23 Nr. M-99)

Paulius Motiejūnas

(2021-06-23 Nr. M-100)

Marius Horbačauskas

(2021-06-23 Nr. M-101)

Jonas Renatas Lazaravičius

(2021-06-23 Nr. M-102)

Gitana Pečkytė-Vilkelienė

(2021-06-23 Nr. M-103)

Rolandas Steponas Bankauskas

(2021-06-23 Nr. M-104)

Gintaras Mikalauskas

(2021-06-23 Nr. M-105)

Virginijus Petraitis

(2021-06-23 Nr. M-106)

Aurelijus Silkinis

(2021-06-23 Nr. M-107)

Jonas Janulevičius

(2021-06-21 Nr. M-108)

Aloyzas Pakalniškis

(2021-06-23 Nr. M-109)

Radeta Savickienė

(2021-06-23 Nr. M-109)

Vilius Šiliauskas

(2021-06-23 Nr. M-109)

(išbrauktas iš apdovanotųjų Santakos garbės ženklu sąrašų 2023-06-22 Nr. M-404)

Roma Vosylienė

(2021-06-23 Nr. M-109)

Aleksandras Vaškelis

(2021-09-28 Nr. M-151)

Darius Pliavga

(2021-09-28 Nr. M-152)

Aleksej ҆us Gubenko

(2021-09-28 Nr. M-153)

Rasina Žolynienė

(2021-11-22 Nr. M-182)

Dalia Teišerskytė

(2022-06-28 Nr. M-111)

Remigijus Žarėnas

(2022-06-28 Nr. M-124)

Tadas Valeika

(2022-06-28 Nr. M- 128)

Laurynas Senkus

(2022-06-28 Nr. M-126)

Vytautė Stankevičienė

(2022-06-28 Nr. M-133)

Edvinas Šakalys

(2022-06-28 Nr. M-133)

Lina Duobaitė

(2022-06-28 Nr. M-125)

Agnė Greblikaitė

(2022-09-21 Nr. M-157)

Giedrius Klimavičius

(2022-09-21 Nr. M-157)

Algirdas Pintukas

(2023-03-13 Nr. M-24)

Andrius Žiurauskas

(2023-06-26 Nr. M1-130)

Andrius Aleksandravičius

(2023-06-26 Nr. M1-131)

Raimondas Baranauskas

(2023-06-26 Nr. M1-139)

Virgilijus Visockis

(2023-06-26 Nr. M1-139)

Nomeda Domeikienė

(2023-06-26 Nr. M1-140)

Mantas Vedrickas

(2023-06-26 Nr. M1-141)

Justinas Dzidzevičius

(2023-06-26 Nr. M1-142)

Tadas Vosylius

(2023-06-26 Nr. M1-144)

Asta Ambrazevičienė

(2023-06-26 Nr. M1-145)

Lina Čečinaitė

(2023-06-26 Nr. M1-145)

Rita Jonaitienė

(2023-06-26 Nr. M1-145)

Dainius Žvirdauskas

(2023-06-26 Nr. M1-145)

Agnė Augonė

(2023-06-26 Nr. M1-146)

Jolanta Baltaduonytė

(2023-06-26 Nr. M1-146)

Tadas Metelionis

(2023-06-26 Nr. M1-146)

Saulius Rimas

(2023-06-26 Nr. M1-146)

Rūta Šimakaitytė-Kudarauskė

(2023-06-26 Nr. M1-146)

Rolandas Daugėla

(2023-06-26 Nr. M1-147)

Irutė Dovydaitytė

(2023-06-26 Nr. M1-149)

Asta Kuktienė

(2023-06-26 Nr. M1-149)

Roberta Motiečienė

(2023-06-26 Nr. M1-149)

Antanas Matutis

(2023-06-26 Nr. M1-150)

Monika Bartkutė

(2023-09-18  Nr. M1-418)

Jolita Dockienė

(2023-09-18  Nr. M1-418

Darius Norkaitis

(2023-09-18  Nr. M1-418)

Česlovas Proscevičius

(2023-09-18  Nr. M1-418)

Tomas Rinkevičius

(2023-09-18  Nr. M1-418)

Kristina Giedraitienė

(2024-01-17 Nr. M1-47)

Stanislovas Abromavičius

(2024-04-04 Nr. M1-262)

Jūratė Jankauskienė

(2024-04-04 Nr. M1-263)

Donatas Stankevičius

(2024-05-03 Nr. M1-353)

Viktorija Streiča-Jakštienė

(2024-05-03 Nr. M1-358)

Daiva Bukantaitė

(2024-06-12  Nr. M1-483)

Gintaras Visockis

(2024-06-12  Nr. M1-484)

Vidas Barauskas

(2024-06-12  Nr. M1-485)

Vaidas Andriuškevičius

2024-06-21  Nr. M1-539)

Jolanta Balčiūnienė

(2024-06-21  Nr. M1-540)

Sigita Bugenienė

(2024-06-21  Nr. M1-540)

Marija Drėmaitė

(2024-06-21  Nr. M1-540)

Renata Kepežinskienė

(2024-06-21  Nr. M1-540)

Vaidas Petrulis

(2024-06-21  Nr. M1-540)

Raimonda Rickevičienė

(2024-06-21  Nr. M1-540)

Živilė Šimkutė

(2024-06-21  Nr. M1-540)

Artūras Andriuška

(2024-06-21 Nr. M1-541)

Vytautas Augonis

(2024-06-21  Nr. M1-541)

Jolanta Brazaitienė

(2024-06-21  Nr. M1-541)

Daiva Čeponienė

(2024-06-21  Nr. M1-541)

Deividas Bilys

(2024-06-25  Nr. M1-542)

Gintas Lukšys

(2024-06-25  Nr. M1-542)

Redas Stanislovaitis

(2024-06-25  Nr. M1-542)

Saulius Ambrulevičius

(2024-06-27 Nr. M1-556)

Alison Reed

(2024-06-27  Nr. M1-556

Lilija Vanagienė

(2024-06-27  Nr. M1-557)

Šioje svetainėje naudojami mūsų ir trečiųjų šalių slapukai. Jūsų sutikimas nereikalingas dėl būtinųjų slapukų, kurie padeda mums valdyti interneto svetainę ir užtikrinti jos apsaugą, naudojimo. Norėdami naudoti statistikos, analitikos ir rinkodaros slapukus, turime gauti jūsų sutikimą. Šiuos slapukus naudojame siekdami tobulinti svetainę, užtikrinti patogesnį naudojimąsi ja bei pasiūlyti jums aktualų turinį ir paslaugas. Juos galite pakeisti skiltyje „Parinktys“ arba sutikti su visų slapukų naudojimu paspaudę mygtuką „Sutikti su visais“. Savo sutikimą bet kada galėsite atšaukti pakeisdami interneto naršyklės nustatymus ir ištrindami įrašytus slapukus. Daugiau informacijos rasite: „Slapukų politika“.

Kauno bangelė
Skip to content