UAB „Kauno autobusai”

SKELBIMAS

DĖL KANDIDATŲ Į UŽDAROSIOS AKCINĖS BENDROVĖS „KAUNO AUTOBUSAI“ NEPRIKLAUSOMO VALDYBOS NARIO ATRANKOS

 

Uždaroji akcinė bendrovė „Kauno autobusai“ (toliau – Bendrovė), juridinio asmens kodas 133154754, adresas Raudondvario pl. 105, LT-47185 Kaunas:

 1. Skelbia kandidatų atranką į nepriklausomus Bendrovės valdybos narius:

1.1. vieno kandidato į nepriklausomo valdybos nario, turinčio kompetenciją teisės srityje, vietą;

Bendrovės interneto svetainės adresas: www.kaunoautobusai.lt

Bendrovės strategijos santrauka skelbiama https://kaunoautobusai.lt/administracija/planavimo-dokumentai/

 

 1. Bendrovės adresas, elektroninio pašto adresas ir kiti būdai, kuriais kandidatas gali pateikti dokumentus:

2.1. paštu (registruotu laišku) arba įteikti asmeniškai adresu: UAB „Kauno autobusai“, Raudondvario pl. 105, LT-47185 Kaunas, 200 kab. Raudondvario pl.105. Darbo laikas: pirmadieniais–ketvirtadieniais 7.30–16.30 val., penktadieniais  7.30–15.00 val., pietų pertrauka pirmadieniais-ketvirtadieniais 11.30–12.15 val. penktadieniais  11.30–12.00 val.;

2.2. elektroniniu paštu [email protected], nurodant laiško dalyką „Valdybos narių atranka“

2.3. išsiųsti per kurjerių tarnybą adresu: UAB „Kauno autobusai“, Raudondvario pl. 105, LT-47185 Kaunas.

 

 1. Atrankos būdas: pokalbis.

Atranką vykdys Kauno miesto savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymu sudaryta Atrankos komisija. Atranka vykdoma pagal Kandidatų į valstybės įmonės ar savivaldybės įmonės valdybą ir kandidatų į valstybės ar savivaldybės valdomos bendrovės visuotinio akcininkų susirinkimo renkamą kolegialų priežiūros ar valdymo organą atrankos aprašą, patvirtintą Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2015 m. birželio 17 d. nutarimu Nr. 631 „Dėl kandidatų į valstybės įmonės ar savivaldybės įmonės valdybą ir kandidatų į valstybės ar savivaldybės valdomos bendrovės visuotinio akcininkų susirinkimo renkamą kolegialų priežiūros ar valdymo organą atrankos aprašo patvirtinimo“.

 

 1. Laikotarpis, kuriam kandidatai būtų renkami į bendrovės valdybos nepriklausomus narius:

iki veikiančios valdybos kadencijos pabaigos, t. y. ne ilgiau kaip iki 2023 metais vyksiančio UAB „Kauno autobusai“ eilinio visuotinio akcininkų susirinkimo.

 

 1. Kandidatai į nepriklausomus valdybos narius turi atitikti šiuos bendruosius reikalavimus:

5.1. turėti aukštąjį universitetinį ar jam prilygintą išsilavinimą;

5.2. teisės aktų nustatyta tvarka neatimta ir neapribota kandidato teisė eiti atitinkamas pareigas, į kurias pretenduojama, ir atlikti toms pareigoms priskirtas funkcijas;

5.3. per pastaruosius 5 metus kandidatas nėra atšauktas iš juridinio asmens vienasmenio ar kolegialaus organo dėl netinkamo pareigų atlikimo;

5.4. kandidatas nėra asmuo, kuriam nuosavybės teise priklauso tos bendrovės arba su ja susijusios bendrovės akcijos, ir asmuo, kuris yra tokio akcininko atstovas.

 

 1. Kandidatai į nepriklausomus valdybos narius turi atitikti šiuos nepriklausomumo kriterijus:

6.1. kandidatas, teikdamas prašymą dalyvauti atrankoje ir iki atrankos procedūrų pabaigos, negali būti tos bendrovės, į kurią pretenduoja, vadovas, ir paskutinius 3 metus neturi būti ėjęs tokių pareigų, taip pat bendrovės, į kurią pretenduoja, darbuotojas ir paskutinius 3 metus neturi būti ėjęs tokių pareigų, taip pat kandidatas neturi gauti ir per paskutinius 3 metus neturi būti gavęs atlyginimo iš tos bendrovės, į kurią pretenduoja, išskyrus atlygį už kolegialaus organo nario pareigas;

6.2. kandidatas neturi turėti nuosavybės teise tos bendrovės, į kurią pretenduoja, akcijų ir negali būti tokio akcininko atstovas;

6.3. kandidatas, teikdamas prašymą dalyvauti atrankoje ir iki atrankos procedūrų pabaigos, negali turėti ir per praėjusius 3 metus neturi būti turėjęs verslo ryšių su ta bendrove, į kurią pretenduoja, nei tiesiogiai, nei kaip turinčio tokių ryšių subjekto partneris, akcininkas, vadovas ar kolegialaus organo narys. Neturinčiu verslo ryšių kandidatu laikomas subjektas, kuris negauna jokių pajamų iš bendrovės (išskyrus pajamas už kolegialaus organo nario pareigų ėjimą);

6.4. kandidatas, teikdamas prašymą dalyvauti atrankoje ir iki atrankos procedūrų pabaigos, negali būti ir per paskutinius 3 metus neturi būti buvęs audito įmonės, kuri atlieka ar atliko tos bendrovės, į kurią pretenduoja, auditą, partneriu, akcininku, vadovu, kolegialaus organo nariu arba darbuotoju;

6.5. kandidatas neturi būti ėjęs tos bendrovės, į kurią pretenduoja, valdybos nario pareigų du iš eilės įstatuose nustatytus įgaliojimų laikotarpius;

6.6. kandidatas, teikdamas prašymą dalyvauti atrankoje ir iki atrankos procedūrų pabaigos neturi būti konkrečios valstybei atstovaujančios institucijos, kuri yra bendrovės, į kurios valdybos nario vietą pretenduoja kandidatas, akcijų valdytoja, darbuotojas ir paskutinius 3 metus neturi būti ėjęs tokių pareigų;

6.7. kandidatas neturi būti asmuo, jau esantis 3 ar daugiau valstybės ar savivaldybės valdomų įmonių kolegialių organų sudėtyje.

 

 1. Kandidatai į nepriklausomus valdybos narius turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus:

7.1. kandidatas į nepriklausomo valdybos nario, turinčio kompetenciją teisės srityje, vietą:

7.1.1. turėti kompetencijos teisės srityje. Šią kompetenciją patvirtina teisinės srities išsilavinimas ir 3 metų teisinio darbo patirtis.

7.1.2. turėti galimybę skirti pakankamai laiko įsigilinti į bendrovės veiklos specifiką;

7.1.3 gebėti analizuoti esamą situaciją ir teikti konstruktyvius pasiūlymus;

7.1.4. gebėti kūrybiškai mąstyti ir sklandžiai dėstyti mintis.

 

 1. Dokumentai, kuriuos privalo pateikti kandidatas:

8.1. kandidato prašymas dalyvauti atrankoje ir sąžiningumo deklaracija (skelbimo 1 priedas);

8.2. kandidato gyvenimo aprašymas;

8.3. asmens tapatybę patvirtinančio dokumento kopija;

8.4. aukštąjį universitetinį ar jam prilygintą išsilavinimą patvirtinančio dokumento kopija;

8.5. kiti reikalingi dokumentai ar jų kopijos, patvirtinantys, kad kandidatas atitinka šio skelbimo 7 punkte nurodytus specialiuosius reikalavimus;

8.6. kandidato sutikimas dėl asmens duomenų tvarkymo nepriklausomo valdybos nario atrankos vykdymo procese (skelbimo 2 priedas).

 

PASTABOS:

 1. Kandidatai prašyme privalo nurodyti, kad kandidatuoja į turinčio kompetenciją teisės srityje, vietą.

 

 1. Kandidato dokumentų priėmimo terminas:

Kandidatai teikia dokumentus Uždarajai akcinei bendrovei „Kauno autobusai“ 20 kalendorinių dienų nuo pranešimo viešo paskelbimo Kauno miesto savivaldybės interneto svetainėje dienos, t. y. iki 2019 m. rugsėjo 30 d.

 

 1. Uždarosios akcinės bendrovės „Kauno autobusai“ kontaktiniai asmenys, atsakingi už atrankos dokumentų priėmimą, aptarnavimą, informacijos teikimą:

Administratorė Auksė Kuzmauskienė, tel. (8 37) 362509, [email protected];

Administracijos ir personalo departamento vadovas Mindaugas Klimašauskas, tel. (8 37) 387954, [email protected].

 

 1. Kita informacija:

Savivaldybės administracijos direktorius motyvuotu prašymu dėl laimėjusio kandidato gali kreiptis į teisėsaugos, kontrolės ir kitas institucijas, įstaigas ar įmones, kad šios pateiktų jų turimą informaciją apie kandidatą.

 

 1. Mes siūlome:

Darbo užmokestis neatskaičius mokesčių 664, 32 EUR.

 

PRIDEDAMA:

 1. Kandidato prašymas dalyvauti atrankoje ir sąžiningumo deklaracija (skelbimo 1 priedas).
 2. Kandidato sutikimas dėl asmens duomenų tvarkymo nepriklausomo valdybos nario atrankos vykdymo procese (skelbimo 2 priedas).

Šioje svetainėje naudojami mūsų ir trečiųjų šalių slapukai. Jūsų sutikimas nereikalingas dėl būtinųjų slapukų, kurie padeda mums valdyti interneto svetainę ir užtikrinti jos apsaugą, naudojimo. Norėdami naudoti statistikos, analitikos ir rinkodaros slapukus, turime gauti jūsų sutikimą. Šiuos slapukus naudojame siekdami tobulinti svetainę, užtikrinti patogesnį naudojimąsi ja bei pasiūlyti jums aktualų turinį ir paslaugas. Juos galite pakeisti skiltyje „Parinktys“ arba sutikti su visų slapukų naudojimu paspaudę mygtuką „Sutikti su visais“. Savo sutikimą bet kada galėsite atšaukti pakeisdami interneto naršyklės nustatymus ir ištrindami įrašytus slapukus. Daugiau informacijos rasite: „Slapukų politika“.

Kauno bangelė
Skip to content