Patvirtintas projekto „Pabėgėlių iš Ukrainos priėmimas ir ankstyva integracija“ partnerių sąrašas

Kauno miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2023 m. balandžio 7 d. įsakymu Nr. A-1265 „Dėl Projekto „Pabėgėlių iš Ukrainos priėmimas ir ankstyva integracija“ Nr. HOME/2022/AMIF/AG/EMAS/TF1/LT/0013, finansuojamo iš Prieglobsčio, migracijos ir integracijos fondo priemonės „Pagalba ekstremaliosios situacijos atveju“ lėšų, partnerių sąrašo patvirtinimo“, patvirtintas Projekto „Pabėgėlių iš Ukrainos priėmimas ir ankstyva integracija“ Nr. HOME/2022/AMIF/AG/EMAS/TF1/LT/0013, finansuojamo iš Prieglobsčio, migracijos ir integracijos fondo priemonės „Pagalba ekstremaliosios situacijos atveju“ (toliau – Projektas), patvirtintas partnerių (vykdytojų), įgyvendinančių veiklas / priemones Kauno miesto savivaldybėje, sąrašas.

Projekto partnerių atrankos konkurso laimėtojais pripažinti Lietuvos Raudonojo Kryžiaus draugija ir Kauno arkivyskupijos Caritas (toliau – Partneriai). Projekto veikloms/priemonėms įgyvendinti kartu su pasirinktais partneriais Kauno miesto savivaldybei numatyta skirti 405 902,40 Eur. Projekto įgyvendinimo koordinatorius Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerija.

Projekto įgyvendinimo metu Kauno miesto savivaldybė kartu su Partneriais numato vykdyti veiklas, skirtas: asmenų migracijos metu patirto streso, taip pat kitų fizinių ir psichologinių patirčių sukeltoms savijautos problemoms spręsti (pvz., savitarpio pagalbos grupės, psichosocialinių paslaugų teikimas, kt.); moterims ir mergaitėms įgalinti (pvz., šviečiamieji seminarai, verslumo skatinimas, savarankiškumo skatinimas, darbo grupės dėl moterų teisių į sveikatą, finansinę laisvę, integraciją į darbo rinką bei švietimo sistemą, mentorystės programos „moteris – moteriai“, kt.), tikslingai ir pagal poreikį įtraukiant migrantus vyrus į šviečiamuosius seminarus apie lyčių lygybę, kultūrinius skirtumus ir smurtą artimoje aplinkoje; užsieniečių socialinei-kultūrinei ir pilietinei integracijai užtikrinti per visuomenės pažinimą (socialinio ir pilietinio orientavimo kursai, seminarai, informacijos sklaida, leidinio, kuriame būtų pateikta susisteminta informacija, aktuali ir svarbi atvykusiam tikslinės grupės asmeniui, parengimas ir kt.); nelegalaus darbo mažinimo, prekybos žmonėmis, priklausomybių nuo psichotropinių medžiagų rizikos prevencijai (pvz., informacijos sklaida, konsultacijos, psichologinė ir teisinė pagalba, prevencinės priemonės, mokymai darbuotojams, specialistams, kaip atpažinti prekybos žmonėmis aukas, kaip atpažinti priklausomybės požymius ir kaip padėti spręsti su tuo susijusias problemas, kt.); informacijai teikti apie teisės aktuose nustatytas užsieniečių teises ir pareigas Lietuvos Respublikoje, apie galimybes gauti sveikatos priežiūros, socialinės apsaugos, švietimo ir kitas paslaugas bei jų prieinamumą, ir su tuo susijusios teisinės konsultacijos; vertimo žodžiu ir (arba) raštu paslaugos; veikla, skirta užsieniečiams įtraukti į Lietuvos darbo rinką, atsižvelgiant į jų turimą patirtį, darbdavių poreikius ir į individualius poreikius asmenų, priklausančių pažeidžiamų asmenų grupėms (pvz., moterų, vienišų tėvų, vyresnio amžiaus asmenų, neįgaliųjų, asmenų, patyrusių smurtą, prievartą ar kankinimus): pagalba ir tarpininkavimas susirandant darbą, mentorystė darbo vietoje, asmeninių ir profesinių kompetencijų tobulinimas, norinčių užsiimti verslu užsieniečių konsultavimas ir su tuo susijusi pagalba ir (arba) verslumo mokymai, renginiai (mugės) darbo ieškantiems užsieniečiams ir vietos darbdaviams, darbo ieškančiojo įgūdžių ir darbdavio poreikių suderinimas; edukaciniai mokymai darbdaviams apie imigrantų įdarbinimo galimybes ir sąlygas Lietuvoje ir kt.; vietos bendruomenės narių ir užsieniečių sutelktumui ir tarpusavio pasitikėjimui stiprinti (pvz., laisvalaikio užimtumo organizavimas, renginių, stovyklų ir kitų vaikų bei jaunimo veiklų organizavimas, skatinant jų asmeninių ir socialinių gebėjimų ugdymą), bendruomenės narių kultūrinė ir švietėjiška veikla, siekiant užmegzti socialinį ryšį su užsieniečiais (pvz., priemonių, skatinančių vietos gyventojų ir užsieniečių kūrybiškumą, saviraišką, susipažinimą su vietos kultūra ir vertybėmis, organizavimas, gyvenamosios vietos bendruomenei telkti ir jos tapatybei skleistis reikšmingų leidinių leidyba, kitos panašios veiklos), sporto ir sveikatinimo veikla (pvz., sportuojančių vietos bendruomenės narių telkimas, sporto varžybų ir treniruočių organizavimas, sveikai gyvensenai propaguoti skirtų renginių, teminių užsiėmimų ir mokymų organizavimas ir kt.), užsieniečių įtraukimas į savanorystės veiklas, mentorystės bendruomenėje programos; migrantų vaikų ir jaunimo neformaliajam ugdymui ir (ar) skirta padėti registruoti vaikus į priešmokyklinio ir mokyklinio ugdymo programas ir (ar) tarpininkauti padedant susirasti vaikams ir jaunimui veiklą pagal jų poreikius ir pomėgius bei skatinti popamokinę jų veiklą, įgalinti tėvus aktyviai dalyvauti savo vaikų ir jaunimo mokymosi procese.

Kauno miesto savivaldybės administracijos informacija

 

 

Šioje svetainėje naudojami mūsų ir trečiųjų šalių slapukai. Jūsų sutikimas nereikalingas dėl būtinųjų slapukų, kurie padeda mums valdyti interneto svetainę ir užtikrinti jos apsaugą, naudojimo. Norėdami naudoti statistikos, analitikos ir rinkodaros slapukus, turime gauti jūsų sutikimą. Šiuos slapukus naudojame siekdami tobulinti svetainę, užtikrinti patogesnį naudojimąsi ja bei pasiūlyti jums aktualų turinį ir paslaugas. Juos galite pakeisti skiltyje „Parinktys“ arba sutikti su visų slapukų naudojimu paspaudę mygtuką „Sutikti su visais“. Savo sutikimą bet kada galėsite atšaukti pakeisdami interneto naršyklės nustatymus ir ištrindami įrašytus slapukus. Daugiau informacijos rasite: „Slapukų politika“.

Kauno bangelė
Skip to content