Miesto herojams įteikti garbingiausi Kauno apdovanojimai

Geri darbai Kaune nelieka nepastebėti. Herojiškai miestui ir jo žmonėms pasiaukoję kauniečiai įvertinti garbingais apdovanojimais. Ketvirtadienio pavakarę Kauno rotušėje vyko iškilminga Gerumo kristalų, Santakos garbės ženklų, Kauno miesto burmistro Jono Vileišio medalių ir mero padėkų įteikimo ceremonija.

Už savanoriavimą, visuomeninę veiklą ir kitokią neatlygintiną geradarystę bei nepaprastus darbus apdovanojimus pelnė trys dešimtys kauniečių. Renginyje šventišką atmosferą savo pasirodymu kūrė Kauno styginių kvartetas.

12 Gerumo kristalų

Už reikšmingus ir neatlygintinus darbus Kauno bendruomenės labui apdovanoti tuzinas kauniečių.

Jonei Buivydaitei – už aktyvią visuomeninę veiklą ir pagalbą socialinėje atskirtyje atsidūrusiems žmonėms. Jonė ne vienerius metus savanoriauja Maltos ordino pagalbos tarnyboje padėdama senoliams. Prisijungusi prie savanorių grupės Kaune, ji prieš mėnesį įgyvendino pirmąjį savo projektą „Juozas“, tam paskirdama ne tik laisvalaikį, bet ir atostogas. Sutikusi vienišą senolį, jauna kaunietė suvokė, kad vien drabužiai ir dėmesys jam nepadės. Vyras gyveno itin skurdžiai. Padedama daugelio nuoširdžių žmonių, Jonė atnaujino Juozo namus, pastatė naujus baldus ir kitus namų rakandus bei gerokai pakeitė garbaus amžiaus vyro gyvenimą.

Matui Daulenskiui – už savanorišką dalyvavimą teikiant skubią medicininę pagalbą. Vyras jau porą metų savo laiką ir gerumą aukoja kitų labui – talkina medikams. Reguliariai, du kartus per savaitę, kaunietis rūpinasi kitų skausmu ir rūpesčiais: budi Greitosios medicinos pagalbos stotyje, važiuoja į iškvietimus. Tokiu tėčio pavyzdžiu pasekė ir jo vyresnioji dukra Julija.

Linai Jakelei – už sielovadinę veiklą, atjautą ir geranoriškumą. Sielovada reikalinga visur, o ypač – kur yra silpnas ir sergantis žmogus. Būtent tai savo pavyzdžiu bei patirtimi patvirtina ši kaunietė. Ji sako, kad kildamas iš dvasinio sugniuždymo ligonis keliasi ir fiziškai. Sunkiai sergančiam žmogui reikalinga visapusiška pagalba – medicininė, psichosocialinė ir dvasinė. L. Jakelė viena pirmųjų Lietuvoje pradėjo dirbti klinikinės sielovados srityje, teikiant paliatyviąją pagalbą, kur vien gydomoji medicina padėti nebegali.

Gintarui Kerševičiui – už išgelbėtą gyvybę. Ketvirtį amžiaus tarnybai Policijoje atidavęs pareigūnas neseniai su kolege gatvėje gaivino parkritusį asmenį. Viešojo transporto stotelėje, Vytauto prospekte, maždaug 60 metų vyriškį buvo ištikusi klinikinė mirtis. Pro šalį važiavęs policijos patrulių ekipažas neapsiribojo vien žvilgsniu ir greitosios pagalbos iškvietimu, bet tą pačią akimirką, tiesiog gatvėje sustabdę tarnybinį automobilį, puolė nelaimėliui į pagalbą. Išvien su greitosios pagalbos medikais veiksmas truko kelias valandas. Užduotis buvo sunki tiek fiziškai, tiek ir morališkai, tačiau pastangos atnešė patį svarbiausią rezultatą – sustojusi širdis galiausiai ėmė plakti.

Žilvinui Miežiui – už aktyvią pagalbą Kauno Kristaus Prisikėlimo parapijos sriubos valgykloje. Kaunietis moksleivis prieš daugiau kaip metus pats savo iniciatyva pasisiūlė išnešioti karštą maistą į namus senyvo amžiaus asmenims, gyvenantiems Žaliakalnio seniūnijoje. Net ir darganotais rudens ar žiemos vakarais vaikinas po mokyklos ir būrelių dvi dienas per savaitę keliauja pasiimti ir išnešioja davinius, tuo nudžiugindamas žmones, dovanodamas dėmesį ir užtikrindamas jiems sočius vakarus.

Aleksandrai Mingelienei Gerumo kristalo apdovanojimas skirtas už aktyvų įsitraukimą į socialinius projektus, skatinančius socialinės atskirties mažinimą. Prie „Pagalbos moterims linijos“ telefono savanorė yra išbudėjusi virš 700 valandų. Ji suteikia emocinę pagalbą moterims, susiduriančioms su gyvenimo sunkumais ir skaudžiais išgyvenimais, taip pat rūpinasi vargstančiais, rinkdama labdarą stokojantiems ar gyvenimo užribyje atsidūrusiems žmonėms.

Faustai Palaimaitei apdovanojimas įteiktas už pagalbą integruojant socialiai pažeidžiamą jaunimą į visuomenę. Sesė Fausta yra žinoma, kaip misionierė, dirbusi skurdžiausiuose Pietų Amerikos regionuose. Šiandien ji užsiima atsakinga ir pasišventimo reikalaujančia misija – dirba su nepilnamečiais Kauno nepilnamečių tardymo izoliatoriuje. Neskaičiuodama savo laiko ir jėgų, kaunietė su jaunimu dalijasi savo patirtimi ir šiluma, padeda puoselėti tikrąsias vertybes, o svarbiausia – suteikia galimybę keistis.

Kunigui Kęstučiui Rugevičiui – už pagalbą socialinėje atskirtyje atsidūrusiems žmonėms. Kiekvienas iš kritinės situacijos ištrauktas ir naują gyvenimą visuomenėje pradėjęs žmogus yra mūsų visų laimėjimas. Tai savo uolia dvasine tarnyste ir ilgamečiu darbu ne kartą įrodė kunigas K. Rugevičius, savo pavyzdžiu kviečiantis ir kitus dalintis geru žodžiu, šiltais santykiais, atidumu ir nuoširdžia pagalba, raginantis nesmerkti suklupusių. Jis palaiko viltį, kad negalia nėra kliūtis atskleisti savo gabumus ir talentus, siekti svajonių.

Angelei Samuolienei – už bendruomeniškumo skatinimą ir pagalbą mažinant socialinę atskirtį. Laikino apgyvendinimo namuose dirbanti kaunietė, netaupydama savo laiko ir jėgų, deda visas pastangas, kad išėję iš šios įstaigos žmonės gyventų pilnavertį gyvenimą. Ji padeda pasigaminti maistą ir atlikti higienos procedūras, kurių patys benamiai negali dėl menko mobilumo. Moteris taip pat rūpinasi, kad jiems nestigtų drabužių ir avalynės.

Vitalijai Skėruvienei – už aktyvią veiklą įgyvendinant socialinius projektus ir pagalbą mažinant socialinę atskirtį. Tai žmogus, kuris gyvena pagalbos artimui idėja. Kaunietės iniciatyva organizuojama „Baltojo angelo“ mugė jau 14-tus metus suburia Kauno miesto menininkus ir švietimo sektoriaus bendruomenę kilniam tikslui: padėti paramos ir pagalbos stokojantiems. Dalis mugėje surinktų lėšų skiriama sunkiai besiverčiantiems, sergantiems ar netektis patyrusiems bendruomenės nariams.

Ievai Variakojytei-Reynshtrom Gerumo kristalas skirtas už nuopelnus skatinant vaikų saviraišką, tobulėjimą ir socializaciją. Kaunietė veda užsiėmimus VšĮ „Baltijos cirkas“ kuruojamoje Kauno cirko meno akademijoje. Juos lankantiems globos namuose gyvenantiems vaikams ugdomas atsakomybės jausmas, teigiamai veikiamos vaikų asmeninės savybės. Jaunieji cirko artistai dalyvauja projektinėse veiklose, įvairiuose konkursuose, rengia pasirodymus ir laimi prizines vietas bei skina nugalėtojų laurus.

Samantai Atmanavičiūtei – už savanorystę, kuriant auginantį santykį su vaikais, netekusiais tėvų globos. Kaunietė yra projekto „Pagalba augti“ savanorė, savo dėmesį ir laiką neatlygintinai skyrusi globos namų 10–14 metų amžiaus vaikams. Šio projekto tikslas – tapti vaikų draugu, mentoriumi ir savo pavydžiu juos įkvėpti. S. Atmanavičiūtė per 3 mėnesius su globos namuose gyvenančiomis mergaitėmis praleido daugiau kaip 70 valandų. Muziejų lankymas, ekskursijos po neatrastas Kauno vietas, išvykos į kitus miestus, renginiai, koncertai bei įvairios kitokios pramogos paliko neišdildomus įspūdžius. O drauge su atrakcijomis vaikai tobulėjo ugdydami bei puoselėdami savo pareigas, atsakomybes, asmenines vertybes.

Už vertingą pagalbą vaikams

Apdovanojimų ceremonijoje Kauno mero padėkomis apdovanoti dar 11 kauniečių, savanoriškais pagrindais dalyvavusių Kauno miesto savivaldybės finansuotame projekte „Pagalba augti“. Komandiškai dirbę policijos pareigūnai bei rėmėjai drauge su Kauno miesto poliklinikos Jaunimo centro vadove Vytaute Užaite planuoja projektą tęsti ir šiais metais.

Mero padėkos įteiktos Gretai Baliūnienei, Valentinai Cvilikienei, Monikai Čelpačenko, Rasai Petrusevičiūtei, Vytautei Užaitei, Pauliui Kadžiuliui, Ramūnui Kazakevičiui, Aivarui Macijauskui, Ernestui Petrauskui, Arvydui Sapranavičiui ir Kazimierui Vaitiekaičiui.

Santakos garbės ženklų laureatai

Iškilmingoje ceremonijoje įteikti ir vieni iškiliausių Kauno miesto apdovanojimų – Santakos garbės ženklai.

3-iojo laipsnio Santakos garbės ženklu už ypatingus nuopelnus Lietuvai ir Kaunui, ypač uolų darbą sielovados srityje ir visuomeninę veiklą apdovanotas Kauno kunigų seminarijos rektorius kunigas Ramūnas Norkus. To paties apdovanojimo laureatu tapo ir Kauno nacionalinio dramos teatro aktorius Albinas Budnikas už ypatingus nuopelnus Kaunui ir visai Lietuvai bei sąžiningą, uolų darbą kultūros ir meno srityje.

2-ojo laipsnio Santakos garbės ženklas įteiktas Kauno-Japonijos draugystės asociacijos pirmininkui dr. Aurelijui Zykui. Jam padėkota už didžiulį indėlį ir sąžiningą darbą gerinant Lietuvos ir Japonijos tarpusavio supratimą. Tokiu pačiu apdovanojimu pagerbtas ir Ukrainos garbės konsulas Vygandasi Blandis – už ypač uolų darbą, kuriant Ukrainos ir Lietuvos strateginę partnerystę bei bendradarbiavimą.

Padėka ilgamečiam tyrinėtojui

Kauno miesto burmistro Jono Vileišio pasidabruotas medalis už nuopelnus įtvirtinant Kauno miesto savivaldą ir stiprinant miesto įvaizdį įteiktas istorikui ir kraštotyrininkui Antanui Vaičiui.

Garbingo 90-mečio sulaukęs laureatas visą gyvenimą ieškojo įdomių faktų apie miestus ir miestelius, jų apylinkių žmones, parašė nemažai straipsnių, informacinių leidinių, atskleidė kauniečiams būdingas glaudžios bendruomenės vertybes, surinko istorinių žinių apie žymius krašto žmones ir jų darbus.

Ryšių su visuomene skyriaus informacija

Šioje svetainėje naudojami mūsų ir trečiųjų šalių slapukai. Jūsų sutikimas nereikalingas dėl būtinųjų slapukų, kurie padeda mums valdyti interneto svetainę ir užtikrinti jos apsaugą, naudojimo. Norėdami naudoti statistikos, analitikos ir rinkodaros slapukus, turime gauti jūsų sutikimą. Šiuos slapukus naudojame siekdami tobulinti svetainę, užtikrinti patogesnį naudojimąsi ja bei pasiūlyti jums aktualų turinį ir paslaugas. Juos galite pakeisti skiltyje „Parinktys“ arba sutikti su visų slapukų naudojimu paspaudę mygtuką „Sutikti su visais“. Savo sutikimą bet kada galėsite atšaukti pakeisdami interneto naršyklės nustatymus ir ištrindami įrašytus slapukus. Daugiau informacijos rasite: „Slapukų politika“.

Kauno bangelė
Skip to content