Tarybos posėdžio, vyksiančio 2018 m. liepos 24 d., darbotvarkė

2018 m. liepos 24 d.  9 val. Kauno miesto savivaldybės tarybos 7 posėdis:

 1. Dėl Visvaldo Matijošaičio komandiruotės (TR-428).

Pranešėja – Personalo valdymo skyriaus vyriausioji specialistė Edita Štuikienė

 1. Dėl Kauno miesto savivaldybės tarybos 2012 m. gruodžio 20 d. sprendimo Nr. T-739 „Dėl Laikinų nesudėtingų prekybos (paslaugų teikimo) statinių (įrenginių) Kauno miesto viešosiose vietose projektavimo ir statybos (įrengimo) tvarkos aprašo patvirtinimo“ pripažinimo netekusiu galios (TR-398).
 2. Dėl pritarimo Kauno miesto savivaldybės teritorijos bendrojo plano 2016–2017 m. sprendinių įgyvendinimo stebėsenos ataskaitai (TR-426).

Pranešėjas – Miesto planavimo ir architektūros skyriaus vedėjas Nerijus Valatkevičius

 1. Dėl Kauno miesto savivaldybės tarybos 2012 m. gruodžio 6 d. sprendimo Nr. T-652 „Dėl skverų statuso suteikimo“ pakeitimo (TR-403).
 2. Dėl Kauno miesto tarybos 2001 m. vasario 15 d. sprendimo Nr. 43 „Dėl Kauno miesto žaliųjų plotų“ pakeitimo (TR-404).
 3. Dėl Kauno miesto savivaldybės tarybos 2018 m. vasario 6 d. sprendimo Nr. T-17 „Dėl Kauno miesto savivaldybės aplinkos apsaugos rėmimo specialiosios programos 2018 m. priemonių finansavimo plano patvirtinimo“ pakeitimo (TR-412).

Pranešėja – Aplinkos apsaugos skyriaus vedėja Radeta Savickienė

 1. Dėl pritarimo likviduoti uždarąją akcinę bendrovę „Kauno aikštelė“ ir šios bendrovės akcijų paketo išbraukimo iš Kauno miesto savivaldybės privatizavimo objektų sąrašo (TR-405).

Pranešėja – Juridinių asmenų valdymo skyriaus vyriausioji specialistė, atliekanti skyriaus vedėjo funkcijas Ingrida Serapinienė

 1. Dėl Europos jaunučių (U16) merginų krepšinio čempionato dalyvių transporto priemonių valdytojų atleidimo nuo vietinės rinkliavos už naudojimąsi nustatytomis Kauno miesto vietomis transporto priemonėms statyti (TR-399).
 2. Dėl Europos jaunučių (U16) merginų krepšinio čempionato dalyvių važiavimo vietinio reguliaraus susisiekimo autobusais ir troleibusais lengvatos dydžio nustatymo (TR-376).
 3. Dėl Kauno miesto savivaldybės tarybos 2017 m. gruodžio 19 d. sprendimo Nr. T-805 „Dėl Kauno apskrities vyriausiojo policijos komisariato tarnybinių automobilių valdytojų atleidimo nuo vietinės rinkliavos už naudojimąsi nustatytomis Kauno miesto vietomis automobiliams statyti mokėjimo“ pakeitimo (TR-377).
 4. Dėl Kauno miesto savivaldybės tarybos 2017 m. balandžio 25 d. sprendimo Nr. T-208 „Dėl Vietinės rinkliavos už naudojimąsi nustatytomis Kauno miesto vietomis transporto priemonėms statyti nuostatų ir Kauno miesto vietų, kuriose renkama ši rinkliava, sąrašo patvirtinimo“ pakeitimo (TR-431).

Pranešėjas – Transporto ir eismo organizavimo skyriaus vedėjo pavaduotojas Mindaugas Augustaitis

 1. Dėl Kauno miesto savivaldybės tarybos 2018 m. kovo 20 d. sprendimo Nr. T-136 „Dėl Kauno miesto muziejaus teikiamų paslaugų įkainių nustatymo“ pakeitimo (TR-386).
 2. Dėl Kauno kino centro „Romuva“ teikiamų paslaugų įkainių nustatymo (TR-417).
 3. Dėl atstovo delegavimo į regioninę kultūros tarybą (TR-418).

Pranešėjas – Kultūros skyriaus vedėjas Albinas Vilčinskas

 1. Dėl Kauno miesto savivaldybės tarybos 2017 m. liepos 11 d. sprendimo Nr. T-433 „Dėl Nevyriausybinių organizacijų ir bendruomeninės veiklos stiprinimo 2017–2019 metų veiksmų plano įgyvendinimo 2.3 priemonės ,,Remti bendruomeninę veiklą savivaldybėse“ įgyvendinimo Kauno miesto savivaldybėje tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo (TR-425).

Pranešėja – Socialinių paslaugų skyriaus vedėja Jolanta Baltaduonytė

 1. Dėl didžiausio leistino Kauno sporto mokyklų pareigybių skaičiaus nustatymo (TR-406).
 2. Dėl turto perdavimo biudžetinėms įstaigoms – Kauno sporto mokykloms (TR-385).
 3. Dėl Kauno miesto savivaldybės tarybos 2018 m. birželio 26 d. sprendimo Nr. T-337  „Dėl Kauno krepšinio mokyklos „Aisčiai“ pavadinimo pakeitimo ir nuostatų patvirtinimo“ pakeitimo (TR-422).

Pranešėjas – Sporto skyriaus vedėjas Mindaugas Šivickas

 1. Dėl UAB „Gilius ir ko“ švietimo ir ugdymo įstaigų vartotojams pagal šilumos pirkimo atviro konkurso I pirkimo dalį tiekiamos šilumos kainos perskaičiuotų dedamųjų nustatymo (TR-415).
 2. Dėl UAB „Gilius ir ko“ švietimo ir ugdymo įstaigų vartotojams pagal šilumos pirkimo atviro konkurso II pirkimo dalį tiekiamos šilumos kainos perskaičiuotų dedamųjų nustatymo (TR-416).

Pranešėjas – Energetikos skyriaus vedėjas Raimondas Mačikėnas

 1. Dėl priešmokyklinio ugdymo grupių ir klasių komplektų skaičiaus Kauno miesto savivaldybės biudžetinėse bendrojo ugdymo mokyklose 2018–2019 mokslo metais patikslinimo ir pritarimo patikslintam priešmokyklinio ugdymo grupių ir klasių komplektų skaičiui viešosiose švietimo įstaigose, kuriose Kauno miesto savivaldybė yra dalininkė, 2018–2019 mokslo metais (TR-396).
 2. Dėl Kauno miesto savivaldybės tarybos 2018 m. gegužės 29 d. sprendimo Nr. T-284 ,,Dėl didžiausio leistino pareigybių (etatų) skaičiaus Kauno miesto savivaldybės biudžetinėse ikimokyklinėse įstaigose nustatymo ir pritarimo viešosios įstaigos Kauno vaikų darželio „Rytmetys“ didžiausiam leistinam pareigybių (etatų) skaičiui“ pakeitimo (TR-394).
 3. Dėl Kauno miesto savivaldybės tarybos 2017 m. vasario 28 d. sprendimo Nr. T-107 ,,Dėl didžiausio leistino pareigybių (etatų) skaičiaus Kauno miesto kurčiųjų ir neprigirdinčiųjų ugdymo centre nustatymo“ pakeitimo (TR-395).
 4. Dėl Kauno miesto savivaldybės tarybos 2018 m. gegužės 29 d. sprendimo Nr. T-285 ,,Dėl didžiausio leistino pareigybių (etatų) skaičiaus Kauno miesto savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklose nustatymo“ pakeitimo (TR-429).
 5. Dėl ilgalaikio ir trumpalaikio materialiojo ir nematerialiojo turto perėmimo iš Šv. Mato gimnazijos ir jo perdavimo Kauno technologijos universiteto inžinerijos licėjui (TR-413).
 6. Dėl turto perėmimo ir perdavimo Kauno Bernardo Brazdžionio mokyklai ir Kauno suaugusiųjų mokymo centrui (TR-414).

Pranešėja – Švietimo ir ugdymo skyriaus vedėjo pavaduotoja, atliekanti skyriaus vedėjo funkcijas Asta Keruckė

 1. Dėl leidimo Kauno miesto švietimo įstaigoms statyti naujus statinius (TR-387).
 2. Dėl mokyklinių autobusų perėmimo Kauno miesto savivaldybės nuosavybėn ir jų perdavimo valdyti, naudoti ir disponuoti jais patikėjimo teise (TR-380).
 3. Dėl Kauno Žaliakalnio progimnazijai patikėjimo teise perduoto nekilnojamojo turto nurašymo (TR-379).
 4. Dėl Kauno miesto savivaldybės turto, perduoto Vytauto Didžiojo universiteto „Rasos“ gimnazijai, nurašymo (TR-378).

Pranešėjas – Aprūpinimo skyriaus vedėjas Alfonsas Jarušauskas

 1. Dėl pritarimo susitarimo dėl 2004 m. lapkričio 11 d. sutarties dėl žemės servituto pakeitimo ir viešų automobilių stovėjimo vietų panaudos sutarties projektams ir įgaliojimų suteikimo Gintarui Petrauskui (TR-430).

Pranešėjas – Teisės ir konsultavimo skyriaus vedėja Rūta Šimkaitytė-Kudarauskė

 1. Dėl nekilnojamojo turto Uosio g. 7, Kaune, perėmimo iš Kauno kurčiųjų ir neprigirdinčiųjų ugdymo centro (TR-381).
 2. Dėl Kauno miesto savivaldybės tarybos 2017 m. liepos 11 d. sprendimo Nr. T-478 „Dėl nekilnojamojo turto J. Gruodžio g. 16, Kaune, nuomos“ pripažinimo netekusiu galios (TR-382).
 3. Dėl nekilnojamojo turto Danų g. 15A, Kaune, panaudos sutarties nutraukimo prieš terminą (TR-383).
 4. Dėl Kauno miesto savivaldybės tarybos 2017 m. spalio 17 d. sprendimo Nr. T-722 „Dėl negyvenamųjų patalpų Vaidoto g. 115, Kaune, perdavimo panaudos pagrindais“ pakeitimo (TR-384).
 5. Dėl nekilnojamojo turto Aušros g. 42A, Kaune, panaudos sutarties su viešąja įstaiga „Sabonio krepšinio centras“ nutraukimo prieš terminą (TR-388).
 6. Dėl nekilnojamojo turto Baltų pr. 123, Kaune, nuomos moksleivių maitinimui organizuoti (TR-397).
 7. Dėl nekilnojamojo ir kito ilgalaikio materialiojo turto Baltų pr. 103, Kaune, nuomos moksleivių maitinimui organizuoti (TR-402).
 8. Dėl Kauno miesto savivaldybės tarybos 2017 m. rugsėjo 12 d. sprendimo Nr. T-611 „Dėl negyvenamųjų patalpų Puodžių g. 24, Kaune, panaudos sutarties su asociacija Kauno Afganistano karo veteranų klubu neatnaujinimo ir jų perdavimo VšĮ „Automobilių stovėjimo aikštelės“ pakeitimo (TR-400).
 9. Dėl nekilnojamojo turto Šv. Gertrūdos g. 8A, Kaune (TR-401).
 10. Dėl nekilnojamojo turto A. Stulginskio g. 61, Kaune, perėmimo ir perdavimo valdyti, naudoti ir disponuoti juo patikėjimo teise Kauno sporto mokyklai „Gaja“ (TR-407).
 11. Dėl nekilnojamojo turto Baltų pr. 51, Kaune, perėmimo iš Kauno „Santaros“ gimnazijos ir perdavimo Kauno miesto savivaldybės Vinco Kudirkos viešajai bibliotekai valdyti, naudoti ir disponuoti juo patikėjimo teise (TR-408).
 12. Dėl nekilnojamojo turto Ašigalio g. 23, Kaune, perėmimo ir perdavimo valdyti, naudoti ir disponuoti juo patikėjimo teise Kauno Algio Žikevičiaus saugaus vaiko mokyklai (TR-409).
 13. Dėl nekilnojamojo turto Vaidoto g. 115, Kaune, perdavimo Kauno Šančių mokyklai- -daugiafunkciam centrui valdyti, naudoti ir disponuoti juo patikėjimo teise (TR-410).
 14. Dėl nuomos sutarčių, sudarytų su UAB „Pirmoji kregždutė“, nutraukimo prieš terminą ir pripažintų netinkamais (negalimais) naudoti nekilnojamųjų daiktų Sporto g. 1, Sporto g. 3A, Kaune, nurašymo, išardymo ir likvidavimo (TR-411).
 15. Dėl negyvenamųjų patalpų Kalniečių g. 126A-100, Kaune, panaudos sutarties su Juozo Vinčos sporto klubu nutraukimo ir sutikimo perduoti valstybės turtą valstybės įmonei Turto bankui (TR-421).
 16. Dėl nekilnojamojo turto Vaidoto g. 115, Kaune, nuomos ne konkurso būdu viešajai įstaigai Psichologinės paramos ir konsultavimo centrui (TR-419).
 17. Dėl pripažintų netinkamais (negalimais) naudoti nekilnojamųjų daiktų Pramonės pr. 61, Kaune, nurašymo, išardymo ir likvidavimo (TR-423).
 18. Dėl įgaliojimų balsuoti dėl žemės sklypų formavimo prie daugiabučių namų, kuriuose Kauno miesto savivaldybei nuosavybės teise priklauso patalpos, suteikimo Editai Paplauskaitei ir Olgai Ridzevičienei (TR-427).
 19. Dėl nekilnojamojo turto V. Krėvės pr. 42, Kaune, pirkimo (TR-424).
 20. Dėl Savivaldybės būsto Savanorių pr. 172-13, Kaune, pardavimo (TR-389).
 21. Dėl Savivaldybės būsto Vaisių g. 34A-5, Kaune, pardavimo (TR-390).
 22. Dėl Savivaldybės būsto Taikos pr. 35-42, Kaune, pardavimo (TR-391).
 23. Dėl Savivaldybės būsto Taikos pr. 43-808, Kaune, pardavimo (TR-392).
 24. Dėl Savivaldybės būsto M. Jankaus g. 6-2, Kaune, pardavimo (TR-393).

Pranešėjas – Nekilnojamojo turto skyriaus vedėjas Donatas Valiukas

 1. Tarybos narių pareiškimai ir paklausimai (po pirmosios posėdžio pertraukos arba posėdžio pabaigoje, jeigu posėdis baigiasi iki pietų).

Šioje svetainėje naudojami mūsų ir trečiųjų šalių slapukai. Jūsų sutikimas nereikalingas dėl būtinųjų slapukų, kurie padeda mums valdyti interneto svetainę ir užtikrinti jos apsaugą, naudojimo. Norėdami naudoti statistikos, analitikos ir rinkodaros slapukus, turime gauti jūsų sutikimą. Šiuos slapukus naudojame siekdami tobulinti svetainę, užtikrinti patogesnį naudojimąsi ja bei pasiūlyti jums aktualų turinį ir paslaugas. Juos galite pakeisti skiltyje „Parinktys“ arba sutikti su visų slapukų naudojimu paspaudę mygtuką „Sutikti su visais“. Savo sutikimą bet kada galėsite atšaukti pakeisdami interneto naršyklės nustatymus ir ištrindami įrašytus slapukus. Daugiau informacijos rasite: „Slapukų politika“.

Kauno bangelė
Skip to content