Tarybos posėdžio, vyksiančio 2018 m. vasario 27 d., darbotvarkė

2018 m. vasario 27 d.  9 val. Kauno miesto savivaldybės tarybos 2 posėdis:

 1. Dėl Kauno miesto savivaldybės 2018 metų biudžeto patvirtinimo (TR-69).
 2. Dėl Kauno miesto savivaldybės tarybos ir mero sekretoriato 2018 metų išlaidų sąmatos patvirtinimo (TR-70).
 3. Dėl ilgalaikės paskolos ėmimo Laisvės alėjai rekonstruoti (TR-47).

Pranešėjas – Finansų ir ekonomikos skyriaus vedėjas Algimantas Laucius

 1. Dėl Komisijos Kauno miesto savivaldybės kontrolieriaus ir Savivaldybės kontrolės ir audito tarnybos valstybės tarnautojų, Savivaldybės administracijos Centralizuoto vidaus audito skyriaus vedėjo ir vidaus auditorių, Savivaldybės administracijos valstybės tarnautojų tarnybinės veiklos vertinimo komisijos narių tarnybinei veiklai vertinti sudarymo ir jos darbo reglamento patvirtinimo (TR-96).
 2. Dėl Kauno miesto savivaldybės tarybos 2015 m. birželio 9 d. sprendimo Nr. T-290 ,,Dėl didžiausio leistino Kauno miesto savivaldybės administracijos valstybės tarnautojų ir darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis ir gaunančių užmokestį iš Savivaldybės biudžeto, pareigybių skaičiaus ir Kauno miesto savivaldybės administracijos struktūros patvirtinimo“ pakeitimo (TR-98).

Pranešėja – Personalo valdymo skyriaus vyriausioji specialistė, atliekanti vedėjo funkcijas Edita Štuikienė

 1. Dėl Kioskų, paviljonų ir prekybai pritaikytų automobilių ar priekabų išdėstymo Kauno miesto savivaldybės teritorijoje specialiojo plano patvirtinimo (TR-60).
 2. Dėl sutikimų įrengti naujus išorinės reklamos įrenginius išdavimo (TR-107).

Pranešėjas – Miesto planavimo ir architektūros skyriaus vedėjas Nerijus Valatkevičius

 1. Dėl Kauno miesto Aleksoto inovacijų pramonės parko steigimo inicijavimo (TR-105).

Pranešėja – Plėtros programų ir investicijų skyriaus vedėjo pavaduotoja Sonata Senkienė

 1. Dėl Kauno miesto savivaldybės tarybos 2017 m. balandžio 25 d. sprendimo Nr. T-208 „Dėl Vietinės rinkliavos už naudojimąsi nustatytomis Kauno miesto vietomis transporto priemonėms statyti nuostatų ir Kauno miesto vietų, kuriose renkama ši rinkliava, sąrašo patvirtinimo“ pakeitimo (TR-94).
 2. Dėl važiavimo reguliaraus susisiekimo autobusais ir troleibusais lengvatos suteikimo (TR-110).

Pranešėjas – Transporto ir eismo organizavimo skyriaus vedėjas Paulius Keras

 1. Dėl leidimo Vaikų gerovės centrui „Pastogė“ išsinuomoti automobilį (TR-74).

Pranešėja – Socialinių paslaugų skyriaus vedėja Jolanta Baltaduonytė

 1. Dėl atstovo skyrimo į Kauno miesto kamerinio teatro meno tarybą (TR-59).

Pranešėjas – Kultūros skyriaus vedėjas Albinas Vilčinskas

 1. Dėl Kauno vaikų ir jaunimo teatro „Vilkolakis“ direktoriaus (TR-86).
 2. Dėl Kauno miesto savivaldybės tarybos 2015 m. gruodžio 29 d. sprendimo Nr. T-731 ,,Dėl Kauno miesto savivaldybės apdovanojimų teikimo ir premijų skyrimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo (TR-64).
 3. Dėl Kauno miesto savivaldybės tarybos 2017 m. kovo 28 d. sprendimo Nr. T-172 „Dėl Tarpdisciplininio itin gabių mokinių ugdymo programos vykdymo ir paraiškų dalyvauti programoje teikimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo (TR-61).
 4. Dėl sutikimo reorganizuoti Kauno lopšelį-darželį „Eglutė“, prijungiant jį prie Kauno „Nemuno“ mokyklos-daugiafunkcio centro (TR-62).
 5. Dėl sutikimo reorganizuoti Kauno 6-ąjį lopšelį-darželį, prijungiant jį prie Kauno Aleksandro Puškino gimnazijos (TR-63).
 6. Dėl sutikimo reorganizuoti Kauno jaunimo mokyklą ir Kauno Tito Masiulio jaunimo mokyklą, prijungiant jas prie Kauno suaugusiųjų mokymo centro (TR-89).
 7. Dėl sutikimo reorganizuoti Kauno Jono Žemaičio-Vytauto mokyklą-daugiafunkcį centrą, prijungiant jį prie Kauno Bernardo Brazdžionio mokyklos (TR-90).
 8. Dėl sutikimo reorganizuoti Kauno moksleivių aplinkotyros centrą ir Kauno jaunųjų turistų centrą, prijungiant juos prie Kauno Algio Žikevičiaus saugaus vaiko mokyklos (TR-100).
 9. Dėl sutikimo reorganizuoti Kauno Vandos Tumėnienės ugdymo centrą (TR-87).
 10. Dėl Kauno miesto savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklų aptarnavimo teritorijų asmenims priimti mokytis pagal priešmokyklinio ugdymo, pradinio ugdymo programas, pagrindinio ugdymo programos I ir II dalis priskyrimo (TR-71).
 11. Dėl priešmokyklinio ugdymo grupių ir klasių komplektų skaičiaus Kauno miesto savivaldybės biudžetinėse bendrojo ugdymo mokyklose 2018–2019 mokslo metais nustatymo, pritarimo priešmokyklinio ugdymo grupių ir klasių komplektų skaičiui viešosiose švietimo įstaigose, kuriose Savivaldybė yra dalininkė, 2018–2019 mokslo metais ir prašymų priimti mokytis priėmimo laiko nustatymo (TR-72).
 12. Dėl priėmimo į Kauno miesto savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklas tvarkos apraše nenumatytų atvejų komisijos sudarymo ir jos darbo reglamento patvirtinimo (TR-88).

Pranešėjas – Švietimo skyriaus vedėjas Virginijus Mažeika

 1. Dėl Savivaldybės būsto Sąjungos a. 9-25, Kaune, pardavimo (TR-49).
 2. Dėl Savivaldybės būsto Savanorių pr. 196-39, Kaune, pardavimo (TR-50).
 3. Dėl Savivaldybės būsto Gedimino g. 17-3, Kaune, dalies pardavimo (TR-51).
 4. Dėl Savivaldybės būsto Kapsų g. 118-5, Kaune, pardavimo (TR-52).
 5. Dėl Savivaldybės būsto Naujakurių g. 84-15, Kaune, pardavimo (TR-53).
 6. Dėl Savivaldybės būsto Naujakurių g. 84-4, Kaune, pardavimo (TR-54).
 7. Dėl Savivaldybės būsto Naujakurių g. 84-7, Kaune, pardavimo (TR-55).
 8. Dėl Savivaldybės būsto Rasytės g. 48-55, Kaune, pardavimo (TR-56).
 9. Dėl Savivaldybės būsto Neries krantinėje 9-45, Kaune, pardavimo (TR-57).
 10. Dėl Savivaldybės būsto A. Juozapavičiaus pr. 48-19, Kaune, pardavimo (TR-58).
 11. Dėl Savivaldybės būsto K. Griniaus g. 5-40, Kaune, pardavimo (TR-65).
 12. Dėl Savivaldybės būsto R. Kalantos g. 127-10, Kaune, pardavimo (TR-66).
 13. Dėl Savivaldybės būsto Zanavykų g. 14-3, Kaune, pardavimo (TR-67).
 14. Dėl Savivaldybės būsto P. Vaičaičio g. 3-7, Kaune, pardavimo (TR-68).
 15. Dėl Savivaldybės būsto J. Grušo g. 13-74, Kaune, pardavimo (TR-92).
 16. Dėl Savivaldybės būsto Naujakurių g. 86-21, Kaune, pardavimo (TR-91).
 17. Dėl Savivaldybės būsto Kranto al. 116-3, Kaune, pardavimo (TR-101).
 18. Dėl Savivaldybės būsto Šv. Gertrūdos g. 44-3, Kaune, pardavimo (TR-102).
 19. Dėl Savivaldybės būsto Taikos pr. 62-38, Kaune, pardavimo (TR-103).
 20. Dėl Savivaldybės būsto Pašilės g. 96-14, Kaune, pardavimo (TR-104).
 21. Dėl Savivaldybės būsto Baltų pr. 147-26, Kaune, pardavimo (TR-106).
 22. Dėl Savivaldybės būsto Biržiškų g. 7-5, Kaune, įkeitimo (TR-85).
 23. Dėl žemės sklypo Raktažolių g. 17, Kaune, dalies pirkimo (TR-80).
 24. Dėl žemės sklypo Raktažolių g. 15, Kaune, dalies pirkimo (TR-79).
 25. Dėl nekilnojamojo turto V. Krėvės pr. 42, Kaune, pirkimo (TR-108).
 26. Dėl pripažintų netinkamais (negalimais) naudoti ūkinių pastatų nurašymo, išardymo ir likvidavimo (TR-81).
 27. Dėl nekilnojamojo turto perdavimo valdyti, naudoti ir disponuoti juo patikėjimo teise Kauno savivaldybės vaikų globos namams (TR-73).
 28. Dėl panaudos sutarties su Lietuvos sporto universitetu nutraukimo (TR-82).
 29. Dėl nekilnojamojo turto Gvazdikų g. 5, Kaune, perdavimo valdyti, naudoti ir disponuoti juo patikėjimo teise (TR-75).
 30. Dėl sutikimo tiesti vandentiekio ir nuotekų tinklus Kauno miesto savivaldybės panaudos teise valdomame žemės sklype (TR-76).
 31. Dėl sutikimo tiesti dujotiekio tinklus Kauno miesto savivaldybės panaudos teise valdomame žemės sklype (TR-77).
 32. Dėl sutikimo tiesti dujotiekio tinklus Kauno miesto savivaldybės panaudos teise valdomame žemės sklype (TR-78).
 33. Dėl nekilnojamojo turto R. Kalantos g. 132, Kaune, perėmimo iš Kauno jaunųjų turistų centro (TR-83).
 34. Dėl nekilnojamojo turto R. Kalantos g. 132, Kaune, panaudos sutarties su turistinių burlaivių savininkų asociacija nutraukimo prieš terminą (TR-84).
 35. Dėl dalies nekilnojamojo turto Rotušės a. 29, Kaune, perdavimo valstybės nuosavybėn (TR-93).
 36. Dėl Kauno miesto savivaldybės tarybos 2017 m. liepos 11 d. sprendimo Nr. T-474 „Dėl nekilnojamojo turto Sandėlių g. 7, J. Kumpio g. 1 ir Pašilės g. 34, Kaune“ pakeitimo (TR-95).
 37. Dėl nekilnojamojo turto A. Juozapavičiaus pr. 21E, 23E ir  Suomių g. 7B, Kaune, perdavimo pagal panaudos sutartį  Žemųjų Šančių bendruomenei (TR-97).
 38. Dėl nekilnojamojo turto K. Baršausko g. 91, Kaune, perdavimo pagal panaudos sutartį Vytauto Didžiojo karo muziejui (TR-99).
 39. Dėl Kauno miesto savivaldybės tarybos 2015 m. kovo 5 d. sprendimo Nr. T-87 „Dėl Viešame aukcione parduodamo Kauno miesto savivaldybės nekilnojamojo turto ir kitų nekilnojamųjų daiktų sąrašo patvirtinimo“ pakeitimo (TR-109).

Pranešėjas – Nekilnojamojo turto skyriaus vedėjas Donatas Valiukas

 1. Tarybos narių pareiškimai ir paklausimai (po pirmosios posėdžio pertraukos arba posėdžio pabaigoje, jeigu posėdis baigiasi iki pietų).

 

 

Šioje svetainėje naudojami mūsų ir trečiųjų šalių slapukai. Jūsų sutikimas nereikalingas dėl būtinųjų slapukų, kurie padeda mums valdyti interneto svetainę ir užtikrinti jos apsaugą, naudojimo. Norėdami naudoti statistikos, analitikos ir rinkodaros slapukus, turime gauti jūsų sutikimą. Šiuos slapukus naudojame siekdami tobulinti svetainę, užtikrinti patogesnį naudojimąsi ja bei pasiūlyti jums aktualų turinį ir paslaugas. Juos galite pakeisti skiltyje „Parinktys“ arba sutikti su visų slapukų naudojimu paspaudę mygtuką „Sutikti su visais“. Savo sutikimą bet kada galėsite atšaukti pakeisdami interneto naršyklės nustatymus ir ištrindami įrašytus slapukus. Daugiau informacijos rasite: „Slapukų politika“.

Kauno bangelė
Skip to content