Skelbiamas neformaliojo vaikų švietimo programų, finansuojamų 15 eurų krepšeliu, sąrašas

Kauno miesto savivaldybė skelbia 180 teigiamai įvertintų neformaliojo vaikų švietimo programų sąrašą. Iš šio sąrašo vaikai su tėveliais (globėjais, rūpintojais) gali pasirinkti tik vieną programą, kurios finansavimui bus skirta iki 15 eurų per mėnesį.

Pateikiame teigiamai įvertintų neformaliojo vaikų švietimo programų sąrašą:

Viešosios įstaigos „American English Scool“ Kauno filialas (tel.: +370 678 12748):

,,Bendrauk drąsiai“

„Viešojo kalbėjimo pagrindai“ Kauno miesto 10-14 m. moksleiviams (anglų kalba);

„Viešojo kalbėjimo menas“ Kauno miesto 15-19 metų moksleiviams (anglų kalba).

Viešoji įstaiga ,,Amici Art“ (tel.: +370 633 90044):

Chorinio dainavimo programa;

Dailiojo čiuožimo programa;

Estetinio lavinimo programa;

Smuiko griežimo ansamblio programa;

Gitaros programa;

Architektūros programa;

Perkusijos programa.

Viešoji įstaiga Kauno Vaikų ir jaunimo futbolo mokykla „Ąžuolas“ (tel.: +370 672 69657):

Vaikų futbolo žaidimo gerinimas, populiarinimas, skatinant garbingą žaidimą, bei skleidžiant vieningumo, kultūrines ir humanitarines vertybes.

Viešoji įstaiga ,,Informacijos technologijų mokymo centras“ (tel.:8 37 460 466, 8 37 206 724):

Tinklalapių dirbtuvės;

3D grafika. SketchUp projektavimas;

Programavimas mobiliems įrenginiams;

Fotografija;

Multimedijos technologija;

Žaidimų programavimas Phyton kalba;

Kompiuterinis modeliavimas.

Viešoji įstaiga Baidarių slalomo klubas ,,Regesa“ (tel.: +370 685 24664):

Baidarių irklavimo sportas – aktyvaus laisvalaikio priemonė.

UAB ,,Educatio“ (tel.: +370 657 66826):

,,Gerų sprendimo laikas“;

Verslo žaidimas „Think BIG. Verslo pradžia“.

Viešoji įstaiga Vaikų ir jaunimo futbolo mokykla ,,Fortūna“ (tel.: +370 601 54344):

Vaikų sportinis ugdymas, saviraiškos ir gabumų plėtotė.

Asociacija Jūrų skautija „Divytis“ (tel.: +370 678 80423):

Jūrų skautavimas jaunesniems ir vidutinio mokyklinio amžiaus mokiniams;

Jūrų skautavimas su jūrų kadetų pakraipa vidutinio ir vyresniojo mokyklinio amžiaus mokiniams.

Kauno technologijos universiteto jaunųjų kompiuterininkų mokykla (tel.: +370 682 39 200, 8 37 300615):

Dizaino technologijos;

Elektroninė leidyba;

Programavimas mobiliesiems įrenginiams;

Jaunučiai III (Kompiuterinis 3D modeliavimas);

Jaunučiai II (Kompiuterinė grafika);

Jaunučiai I (Programavimas Imagine Logo);

(Kompiuterinio raštingumo pradmenys);

Pradedantieji II (Programavimas Scratch);

Vaizdo technologijos;

Elektroninio verslo organizavimas;

Fotografija;

Jauniai (Programavimas Code::Blocks);

Lego robotika II;

Lego robotika I;

Robotika;

Mados dizainas;

Architektūra ir dizainas;

Muzikos medija;

Programavimas Python.

Viešoji įstaiga ,,Karo paveldo centras“ (tel.: +370 655 66550):

Taikomojo mokslo bičiuliai;

Taikomojo mokslo draugai;

Taikomojo mokslo ekspertai.

Asociacija ,,Kauno mažoji beisbolo lyga“ (tel.: +370 600 73021):

Beisbolo žaidimo mokymas.

Viešoji įstaiga ,,Krepšinio akademija Snaiperis“ (tel.: +370673 32599):

Jaunųjų krepšininkų treniravimas pradiniame rengimo etape;

Jaunųjų krepšininkų treniravimas meistriškumo tobulinimo etape.

Jaunųjų krepšininkų treniravimas meistriškumo ugdymo etape.

Asociacija ,,Lietuvos skautija“ (tel.: +370 620 29746, 8 37 422 002):

„Skautai: pramoga su tikslu (Kauno m. sav.).

Viešoji įstaiga ,,Lietuvos šachmatų mokykla“ (tel.: +370657 29557):

Šachmatų pamokos pradedantiems Kauno mieste.

Viešoji įstaiga ,,Nacionalinė krepšinio akademija“: (tel.: +370 650 28662):

Krepšinis.

Viešoji įstaiga ,,Meda Project“ (tel.: +370676 880 88):

,,Ebru-raktas į šeimos gerovę.

Viešoji įstaiga „Perkūno“ krepšinio mokykla (tel.: +370698 14300):

Vaikų užimtumo skatinimo per sportą programa.

Viešoji įstaiga ,,Robotikos akademija“ (tel.: +370 650 13329):

Smagioji robotika –Kaunas;

FIRST LEGO League (FLL) robotika-Kaunas

Ankstyvoji robotika

Junior FIRST LEGO LEAGUE robotika.

Asociacija Lietuvos šaulių sąjunga (tel.: +370 657 52100, tel.: +8 37 226 584):

LŠS jaunųjų šaulių ugdymo I-os pakopos programa.

UAB „Tagata“ (tel.: +370 616 37135):

Rankdarbių mokyklėlė.

Asociacija „Šviesuva“ (tel.: +370 409 280):

Visuomenei naudingo žmogaus mokykla.

Viešoji įstaiga ,,Tolerancijos ir fizinės gerovės ugdymo centras“ (tel.: +370 699 03199):

Sveikos mitybos ir judesio ugdymas (Kaunas);

Emocinio ir fizinio lavinimo kūrybinės dirbtuvės (Kaunas).

Viešoji įstaiga „Tornado“ krepšinio mokykla (tel.: +370 604 11016):

Vaikų sportinis ugdymas, saviraiškos ir gabumų plėtotė

Kauno moksleivių techninės kūrybos centras (tel.: 8 37 323 582):

Aviamodeliavimas;

Kosminis modeliavimas;

Trasinis automodeliavimas;

Stendinis modeliavimas;

Lego robotai;

Rytų kovos menai: aikido ir kendo;

TV laidų kūrėjai;

Vaidybinis kinas;

Radioelektronika;

Drabužių dizainas;

Mažieji amatininkai;

Floristika ir interjeras;

Netradicinės kūrybos technika;

Odos dizainas;

Pradinis techninis modeliavimas;

Kompiuterinė technika;

Pynimas iš vytelių;

Pynimas iš vytelių (specialiųjų poreikių mokiniams);

Keramika;

Aerobika;

Šaškių sportas;

Jaunieji žurnalistai;

Vizualinių menų saviraiška;

Meninė fotografija;

Animacija;

Dokumentinis kinas.

Kauno vaikų ir jaunimo teatras „Vilkolakis“: (tel.: 8 37 313 712):

Teatro uždangą praskleidus. Paruošiamoji aktorinė studija;

Teatro uždangą praskleidus. Teatro pradžiamokslio studija;

Teatro uždangą praskleidus. Pagrindinė aktorinė studija.

Kauno jaunųjų turistų centras (tel.: 8 37 422 750):

Sportinio turizmo būrelis;

Kraštotyrininkų būrelis;

Jaunųjų ekokeliautojų būrelis „Žalieji turistai“;

Turistų būrelis;

Žygeivių būrelis;

Dramos būrelis „Gijelė“;

Etnokultūros būrelis;

Geografinės kraštotyros būrelis;

Šokių studija;

Gitaros pradžiamokslio būrelis;

Gitaros ir mušamųjų studija;

Jaunųjų kraštotyrininkų būrelis;

Gamtinės kraštotyros būrelis;

Jaunųjų etnologų būrelis;

Dailiųjų amatų būrelis;

Krašto pažinimo būrelis;

Istorikų būrelis;

Jaunųjų žygeivių būrelis;

Jaunųjų turistų būrelis;

Skautų būrelis;

Jaunųjų gidų mokykla;

Jaunesnieji jūrų skautai;

Jaunieji skautai;

Jūrų skautų būrelis;

Turizmo teisėjų programa;

Vyresnieji jūrų skautai.

Kauno tautinės kultūros centras (tel.: +370 40 71 35):

Tapybos studija „Spingsulė“;

Etninės veiklos studija „Krivūlė“;

Tautodailės studija „Šlamutis“;

Folkloro ansamblis „Dailingė“;

Folkloro ansamblis „Sodailio“;

Vaikų tautinių šokių ansamblis „Kalvelis“;

Lietuvių liaudies instrumentų orkestras;

Tautodailės studija „Molinukas“;

Teatro studija „Skrynios teatras“;

Folkloro ansamblis „Ratilėlis“.

Mstislavo Dobužinskio rusų kultūros ir estetinio lavinimo centras (tel.: 8 37 313 039):

Tautinių mažumų šokių studijos ugdymo programa;

Tautinių mažumų tradicinių amatų ir kalbų studijos ugdymo programa;

Animacijos studijos ugdymo programa;

Įvaizdžio kūrimo studijos ugdymo programa;

Fotografijos studijos ugdymo programa;

Skaitmeninio filmavimo studijos ugdymo programa;

Dailės ir dizaino studijos ugdymo programa;

Taikomojo meno studijos ugdymo programa;

Keramikos ir plastikos studijos ugdymo programa;

Instrumentinės muzikos ir dainavimo studijos ugdymo grupės;

Studijos ,,Žaidimų kambarys ,,Laiptukai“;

Ankstyvojo dailės ir dizaino studijos ugdymo programa.

Kauno moksleivių aplinkotyros centras (tel.: +370 39 00 64):

Botanikų būrelio programa;

Miškininkystės būrelio programa;

Gamtos fotografijos būrelio programa;

Ekodizaino būrelio programa;

Floristikos būrelio programa;

Ekologų būrelio programa;

Jaunųjų ekologų būrelio programa;

Jaunųjų gamtininkų būrelio programa;

Sveikos gyvensenos būrelio programa;

Aplinkos cheminių tyrimų būrelio programa.

Kauno choreografijos mokykla (tel.: 8 37 36 16 14):

Ankstyvojo choreografinio ugdymo programa;

Meninės saviraiškos parengiamoji programa;

Meninės saviraiškos šiuolaikinio šokio programa;

Išplėstinio choreografijos ugdymo programa;

Kauno Algio Žikevičiaus saugaus vaiko mokykla (tel.: 8 37 32 32 00):

Dainuojamoji poezija;

Kūrybinės dirbtuvėlės ,,Saugus“;

Kuriame grožį;

Fizinio aktyvumo skatinimas (Joga);

Ankstyvoji robotika;

Fizinio aktyvumo skatinimas (Futbolas);

Pradmenys naujame technologijų pasaulyje;

,,Saugus“;

Verbalinė ir neverbalinė komunikacija;

Kinologija.

Kauno miesto savivaldybės Vinco Kudirkos viešoji biblioteka (tel.: +370 2263 22):

Knygos improvizacijos teatras;

Knygos pasaulis mano piešiniuose.

Vytauto Didžiojo universitetas: (tel.: +370 650 12302):

Pažinkime gamtą ir kitaip ją tirkime;

Kelionė po augalų pasaulį.

Aleksandro Stulginskio universitetas (tel.: +370 683 92542):

Aplinkos tyrimai.

Kristina Alšauskienė, laisvoji mokytoja (tel.: +370 600 57124):

Keramikos dienos centro AK keramikos būrelis

Jolanta Stankūnienė, laisvasis mokytojas (tel.: +370 615 88174):

Asmeninio tobulėjimo lyderystės programa.

Kristina Katavičiūtė, laisvoji mokytoja (tel.: +370 612 83016):

Smuikininkų ansamblio ,,Allegro“ veiklos programa.

Aurimas Masys, laisvasis mokytojas (tel.: +370 685 69799):

Rytų kovos menai.

Mindaugas Budvytis, laisvasis mokytojas (tel.: +370 650 12888):

Pramoginiai šokiai;

Lotynų Amerikos šokiai.

Ilona Papečkytė, laisvoji mokytoja (tel.: +370 612 50690):

Vaikų ir jaunimo dainos teatras;

Muzikos orkestras ,,Skambančios spalvos“.

Jovita Liaudeneckaitė, laisvoji mokytoja (tel.: +370 654 56847):

Aerobinė gimnastika.

Pasirinkę veiklą iš programų sąrašo, tėveliai kviečiami susisiekti su būreliu ir pasirašykite sutartį iki spalio 1 d. Daugiau informacijos galima rasti čia – http://neformalusugdymas.kaunas.lt/informacija/

 

                                                                                                  Viešųjų ryšių poskyrio informacija

Šioje svetainėje naudojami mūsų ir trečiųjų šalių slapukai. Jūsų sutikimas nereikalingas dėl būtinųjų slapukų, kurie padeda mums valdyti interneto svetainę ir užtikrinti jos apsaugą, naudojimo. Norėdami naudoti statistikos, analitikos ir rinkodaros slapukus, turime gauti jūsų sutikimą. Šiuos slapukus naudojame siekdami tobulinti svetainę, užtikrinti patogesnį naudojimąsi ja bei pasiūlyti jums aktualų turinį ir paslaugas. Juos galite pakeisti skiltyje „Parinktys“ arba sutikti su visų slapukų naudojimu paspaudę mygtuką „Sutikti su visais“. Savo sutikimą bet kada galėsite atšaukti pakeisdami interneto naršyklės nustatymus ir ištrindami įrašytus slapukus. Daugiau informacijos rasite: „Slapukų politika“.

Kauno bangelė
Skip to content