Siunčiama nuotrauka

2018 metai

Paskelbta 2019-01-22

Nekilnojamas turtas, kurio savininko ar valdytojo nėra galimybės informuoti registruotu laišku,   įrašyti į  Apleisto ar neprižiūrimo nekilnojamojo turto sąrašus 2018 metais:

    Pastatas – patalpos (unikalus Nr. 1998-0001-5022) esantis A. Jakšto g. 4, Kaune, sienų tinkas ištrupėjęs, stogo čerpių danga pažeista, byra čerpės, langų angos neužsandarintos, pastatas yra apleistas nenaudojamas, neatitinka LR statybos įstatymo ir kitų teisės aktų reikalavimų, nesaugus aplinkiniams gyventojams.

Pastatas – Kirpykla (unikalus Nr.1991-7000-2029:0004), esantis K. Donelaičio g. 69, Kaune, sienos pažeistos (nutrupėjęs tinkas, plytos suardytos, trupa), stogo danga pažeista, apsamanojusi, vėjalentės pažeistos puvinio, atšokusios, lietaus nuvedimo sistema pažeista, trūksta dalies lietvamzdžių. Pastatas neatitinka LR statybos įstatymo ir kitų teisės aktų reikalavimų yra nesaugus aplinkiniams gyventojams.

Pastatas – negyvenamoji patalpa- biliardinė (unikalus Nr. 1986-5000-4021:0002) esantis Laisvės al. 27B-5, Kaune, yra fiziškai pažeistas, sienų tinkas ištrupėjęs, sienų trūkiai, pastatas nenaudojamas.

Pastatas – negyvenamoji patalpa (unikalus Nr. 1990-0016-1013:0008) esantis Nemuno g. 21, Kaune,  yra fiziškai pažeistas, sienų tinkas ištrupėjęs, pastatas nenaudojamas, neprižiūrimas.

Pastatas – administracinis (unikalus Nr. 1992-0016-8023) esantis Perkūno al. 4, Kaunas, yra fiziškai pažeistas, pastato būklė bloga, apleistas, nenaudojamas.

Pastatas – administracinės-buitinės patalpos (unikalus Nr. 1988-9001-7032:0002; 0003; 0004) esantis Savanorių pr. 9, Kaune, yra fiziškai pažeistas, fasado sienų trūkiai, ištrupėjęs tinkas, langų angos neužsandarintos, pastatas nenaudojamas.

Pastatas – patalpa – butas (unikalus Nr.4400-0546-8312:3563) esantis Savanorių pr. 14–5, Kaune, yra fiziškai pažeistas, sienose trūkiai, ištrupėjusios plytos.

Pastatas – tualetas (unikalus Nr. 1993003-4012) esantis Trakų g. 22A, Kaune, yra fiziškai pažeistas, nenaudojamas, apleistas.

Pastatas – administracinis, visuomeninis (unikalus Nr. 1991-7006-3015) esantis Perlojos g. 27 (buvęs adresas Perlojos g. 81), Kaune, yra fiziškai pažeistas, nenaudojamas, apleistas, langų ir durų angos neužsandarintos, statinio stogo konstrukcijos pažeistos.

Pastatas – dirbtuvės (unikalus Nr. 1992-0000-5014) esantis Ariogalos g. 9, Kaune, yra apleistas, nenaudojamas, atviromis angomis.

Pastatas – gyvenamasis namas (unikalus Nr. 1992-0000-5025) esantis Ariogalos g. 9A, Kaune, yra apleistas, nenaudojamas, atviromis angomis.

Pastatas – mechaninės dirbtuvės (unikalus Nr. 1996-0035-5036) esantis Batniavos 15, Kaune, yra apleistas, nenaudojamas, netvarkomas. Ant stogo savaiminiai želdiniai.

Pastas – techninio aptarnavimo stotis (unikalus Nr. 1998-8020-8033) esantis Ašigalio g. 32, Kaune, yra apleistas, sienos aptrupėjusios, langų angos atviros, stogo konstrukcijos apirusios, nesaugus mūrinis kaminas.

Pastas – dujų reguliavimo punktas (unikalus Nr. 1999-8006-8013) esantis A. Smetonos al. 63B, Kaune, yra apleistas, sienos aptrupėjusios.

Pastatas – katilinė (unikalus Nr. 1995-0023-4019) esantis Vaidoto g. 54A (buvęs Perlojos g.33), Kaune, yra fiziškai pažeistas, sienos paveiktos atmosferos poveikio, apleistas, netvarkomas.

Pastatas – kontrolės punktas (unikalus Nr. 1996-5032-5010), esantis A.Juozapavičiaus pr. 25D, Kaune, yra fiziškai pažeistas, apleistas, netvarkomas.

Pastatas – siurblinė ir grotų pastatas ( unikalūs Nr. 4400-0698-0440, 4400-0698-0483) esantis Vinvytės g. 3, Kaune, yra apleistas, netvarkomas, langų angos neužsandarintos.

Pastatas – sandėliavimo patalpa (unikalus Nr.1992-0002-6159) esantis Drobės g. 62, Kaune, yra fiziškai pažeistas, neprižiūrimas, langų angos atviros, sienos pažeistos.

Pastatas – gamybiniai pastatai (unikalus Nr.1996-4020-2057, 1996-4020-2068, 1996-4020-2079, 1996-4020-2046) esantis Savanorių pr. 339A, 339B, Kaune, yra fiziškai pažeistas, neprižiūrimas, sienų tinkas aptrupėjęs, langų angos atviros.

Pastatas – boilerinė (unikalus Nr. 1997-0025-6013), esantis Partizanų g. 72A, Kaune, yra fiziškai pažeistas, pažeista nesandari pastato stogo danga, atšokęs,  ištrupėjęs fasado tinkas, plytos, atviros durų ir langų angos, leidžiančios netrukdomai patekti į pastato vidų, pastatas neatitinka Lietuvos Respublikos statybos įstatymo reikalavimų, nesaugus aplinkinių namų gyventojams.

Pastatas ­­– sandėlis ( unikalus Nr. 1991-7008-3284) esantis Kareivinių g. 22, Kaune, yra fiziškai pažeistas, langų angos atviros, nenaudojamas.

Pastatas – klubas (unikalus Nr. 1991-7008-3219) esantis Gerulaičio g. 4, Kaunas, yra fiziškai pažeistas, likę sienų fragmentai, nenaudojamas.

Pastatas – gyvenamasis namas (unikalus Nr.1992-6003-2017: 0001; 0002; 0014) esantis Gailutės g. 28, Kaune, pastatas fiziškai pažeistas, langų angos atviros, nenaudojamas.

Kauno miesto savivaldybės taryba 2018 m. rugsėjo 11 d. sprendimu Nr. T-425  patvirtino Apleisto ar neprižiūrimo nekilnojamojo turto 2018 metų sąrašą (toliau – Sąrašas), parengtą pagal Apleisto ar neprižiūrimo nekilnojamojo turto nustatymo tvarkos aprašą (toliau – Aprašas), patvirtintą Kauno miesto savivaldybės tarybos 2018 m. balandžio 24 d. sprendimu Nr. T-169. Į šį Sąrašą įtraukto nekilnojamojo turto savininkai pagal Kauno miesto savivaldybės tarybos 2017 m. gegužės 23 d. sprendimo Nr. T-286 „Dėl 2018 metų nekilnojamojo turto mokesčio tarifų nustatymo“ 5 punktą, 2018 metais turi mokėti nekilnojamojo turto mokestį padidintu 3 proc. tarifu.

Atkreiptinas dėmesys, kad Aprašo 3 punkte įtvirtinta, jog  kai Apraše nurodytais atvejais savininko ar valdytojo nėra galimybės informuoti registruotu paštu (nėra deklaruota gyvenamoji ar buveinės vieta, deklaruotas išvykimas į kitą valstybę nenurodant tikslaus adreso ir pan.), jam siųstina informacija paskelbiama Kauno miesto savivaldybės svetainėje www.kaunas.lt ir nuo tokios informacijos paskelbimo dienos laikoma, kad savininkui ar valdytojui tinkamai įteikta Apraše nurodyta informacija. Atsižvelgiant į nurodytą ir į tai, kad aukščiau išvardinto nekilnojamojo turto savininkų/valdytojų nepavyko informuoti registruotu paštu, laikytina, kad nuo šios informacijos paskelbimo dienos nurodyto nekilnojamojo turto savininkai/valdytojai yra tinkamai ir laiku informuoti apie ketinamą įtraukti į Sąrašą jų valdomą nekilnojamąjį turtą.


Paskelbta 2018-09-25

Nekilnojamas turtas, kurio savininko ar valdytojo nėra galimybės informuoti registruotu laišku,  ketinamas įrašyti į  Apleisto ar neprižiūrimo nekilnojamojo turto sąrašus 2018 metais:

Pastatas – boilerinė (unikalus Nr. 1997-0025-6013), esantis Partizanų g. 72A, Kaune, sienos pažeistos (nutrupėjęs tinkas, plytos suardytos), durų anga neužsandarinta (patenka pašaliniai į pastato vidų), viduje dalis metalinių konstrukcijų nuardyta, atviros neaptvertos rūsio angos, stogo danga pažeista, apskardinimų nėra pastatas neatitinka LR statybos įstatymo ir kitų teisės aktų reikalavimų yra nesaugus aplinkiniams gyventojams.

Kauno miesto savivaldybės taryba 2018 m. rugsėjo 11 d. sprendimu Nr. T-425  patvirtino Apleisto ar neprižiūrimo nekilnojamojo turto 2018 metų sąrašą (toliau – Sąrašas), parengtą pagal Apleisto ar neprižiūrimo nekilnojamojo turto nustatymo tvarkos aprašą (toliau – Aprašas), patvirtintą Kauno miesto savivaldybės tarybos 2018 m. balandžio 24 d. sprendimu Nr. T-169. Į šį Sąrašą įtraukto nekilnojamojo turto savininkai pagal Kauno miesto savivaldybės tarybos 2017 m. gegužės 23 d. sprendimo Nr. T-286 „Dėl 2018 metų nekilnojamojo turto mokesčio tarifų nustatymo“ 5 punktą, 2018 metais turi mokėti nekilnojamojo turto mokestį padidintu 3 proc. tarifu.

Pagal Aprašą asmenys, kurių nuosavybės teise valdomas nekilnojamasis turtas yra įrašytas į Sąrašą, gali per 20 kalendorinių dienų nuo paskelbimo internete dienos apie jų valdomo objekto įrašymą į Sąrašą, pateikti seniūnijai, kurios teritorijoje yra nekilnojamasis turtas,  dokumentus, įrodančius, kad nekilnojamasis turtas neatitinka Apraše nurodytų kriterijų ar yra atsiradusios naujos aplinkybės, sąlygojančios nekilnojamojo turto išbraukimą iš Sąrašo.

Atkreiptinas dėmesys, kad Aprašo 3 punkte įtvirtinta, jog  kai Apraše nurodytais atvejais savininko ar valdytojo nėra galimybės informuoti registruotu paštu (nėra deklaruota gyvenamoji ar buveinės vieta, deklaruotas išvykimas į kitą valstybę nenurodant tikslaus adreso ir pan.), jam siųstina informacija paskelbiama Kauno miesto savivaldybės svetainėje www.kaunas.lt ir nuo tokios informacijos paskelbimo dienos laikoma, kad savininkui ar valdytojui tinkamai įteikta Apraše nurodyta informacija. Atsižvelgiant į nurodytą ir į tai, kad aukščiau išvardinto nekilnojamojo turto savininkų/valdytojų nepavyko informuoti registruotu paštu, laikytina, kad nuo šios informacijos paskelbimo dienos nurodyto nekilnojamojo turto savininkai/valdytojai yra tinkamai ir laiku informuoti apie ketinamą įtraukti į Sąrašą jų valdomą nekilnojamąjį turtą.

 


Nekilnojamas turtas, kurio savininko nėra galimybės informuoti registruotu laišku,  įrašytas į  Nenaudojamų žemės sklypų 2018 metų sąrašą (patikslintas 2018-09-14 Kauno miesto savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymu Nr. A1-1173 „Dėl Kauno miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2018 m. liepos 10 d. įsakymo Nr. A1-983 „Dėl Nenaudojamų žemės sklypų 2018 metų sąrašo patvirtinimo“ pakeitimo“):

Paskelbta 2018-09-17

Eil.Nr. Adresas Žemės sklypo unikalus numeris Įtraukimo priežastis Papunktis
1. Dujotiekio g. 28 4400-2093-1586 Sklypas nešienaujamas,
apaugęs krūmais ir menkaverčiais medžiais
4.7
2. Alksnių g. 18 1901-0249-0040 Sklypas nešienaujamas 4.7
3. Lapainios g. 10 4400-0853-6016 Sklypas nešienaujamas, apaugęs krūmais ir menkaverčiais medžiais 4.7.
4. Pakuonio g. 37 1901-0245-0123 Sklypas nešienaujamas 4.7
5. Vaidoto g. 54A 1901-0242-0172 Sklypas nešienaujamas 4.7.
6. Vaidoto g. 131A 1901-0241-0110 Sklypas nešienaujamas, apaugęs krūmais ir menkaverčiais medžiais 4.7
7. Kretingos g. 5 1901-0189-0047 Sklypas nešienaujamas, virtęs brūzgynu, užterštas buitinėmis atliekomis 4.7
8. 4400-1950-7545 Sklypas nešienaujamas, apaugęs krūmais ir menkaverčiais medžiais 4.7

Paskelbta 2018-07-16

Eil.Nr. Adresas Žemės sklypo unikalus numeris Įtraukimo priežastis Papunktis
1. Dujotiekio g. 28 4400-2093-1586 Sklypas nešienaujamas,
apaugęs krūmais ir menkaverčiais medžiais
4.7
2. Alksnių g. 18 1901-0249-0040 Sklypas nešienaujamas 4.7
3. Alksnių g. 87 1901-0249-0015 Sklypas nešienaujamas,
apaugęs krūmais ir menkaverčiais medžiais
4.7
4. F. Kiršos g. 10 5273-0017-0127 Sklypas nešienaujamas, yra šiukšlių ir statybinių atliekų 4.7
5. Gruodiškės g. 11 1901-0247-0133 Sklypas nešienaujamas, apaugęs krūmais ir menkaverčiais medžiais 4.7
6. J. Totoraičio g. 2 4400-0743-4231 Sklypas nešienaujamas, apaugęs krūmais ir menkaverčiais medžiais 4.7.
7. Lapainios g. 10 4400-0853-6016 Sklypas nešienaujamas, apaugęs krūmais ir menkaverčiais medžiais 4.7.
8. Liepaloto g. 15 4400-0885-5574 Sklypas nešienaujamas, apaugęs krūmais 4.7.
9. Pakuonio g. 37 1901-0245-0123 Sklypas nešienaujamas 4.7
10. Vaidoto g. 54A 1901-0242-0172 Sklypas nešienaujamas 4.7.
11. Vaidoto g. 131A 1901-0241-0110 Sklypas nešienaujamas, apaugęs krūmais ir menkaverčiais medžiais 4.7
12. Kretingos g. 5 1901-0189-0047 Sklypas nešienaujamas, virtęs brūzgynu, užterštas buitinėmis atliekomis 4.7
13. 4400-1950-7545 Sklypas nešienaujamas, apaugęs krūmais ir menkaverčiais medžiais 4.7
14. E. Levino g. 2 4400-2705-0082 Sklypas nešienaujamas 4.7

Kauno miesto savivaldybės administracijos direktorius 2018 m. liepos 10  d. įsakymu Nr. A1-983 patvirtino Nenaudojamų žemės sklypų 2018 metų sąrašą (toliau – Sąrašas), parengtą pagal Nenaudojamos žemės nustatymo tvarkos aprašą (toliau – Aprašas), patvirtintą Kauno miesto savivaldybės tarybos 2012 m. birželio 7 d. sprendimu Nr. T-286. Į šį Sąrašą įtraukto nekilnojamojo turto savininkai pagal Kauno miesto savivaldybės tarybos 2017 m. lapkričio 14 d. sprendimo Nr. T-727 „Dėl 2018 metų žemės mokesčio tarifų ir neapmokestinamojo žemės sklypo dydžio nustatymo“ 1.6 papunktį, 2018 metais turi mokėti žemės mokestį padidintu tarifu.


Nenaudojami netvarkomi žemės sklypai ketinami įtraukti į Nenaudojamų žemės sklypų sąrašus 2018 metais

Šilainių seniūnijos nenaudojamų žemės sklypų, kurių savininkai deklaravo išvykimą į kitą valstybę, sąrašas

Paskelbta 2018-06-06

Eil. Nr. Adresas Unikalus Nr. Tvarkos aprašo Pastabos
punktas
1. S. Banaičio g. 63 1901-0281-0505 4.7. Apaugęs žolėmis, netvarkomas
2. E. Levino g. 2 4400-2705-7710 4.7. Apaugęs žole, krūmais,
netvarkomas
3. Liucijanavos g. 26A 4400-1596-0179 4.7. Apaugęs žole, krūmais,
netvarkomas
4. E. Volterio g. 9 4400-0913-4901 4.7. Apaugęs žole, krūmais,
netvarkomas

Gričiupio seniūnijos nenaudojamų žemės sklypų, kurių savininkai deklaravo išvykimą į kitą valstybę, sąrašas

Paskelbta 2018-05-29

Adresas Žemės sklypo unikalus numeris Ketinimo įtraukti priežastys
Dujotiekio g. 28 4400-2093-1586 Sklypas nešienaujamas, apaugęs krūmais ir menkaverčiais medžiais
M. Riomerio g. 35D 4400-2069-6300 Sklypas nešienaujamas, netvarkomas

Panemunės seniūnijos nenaudojamų žemės sklypų, kurių savininkai deklaravo išvykimą į kitą valstybę, sąrašas

Paskelbta 2018-05-28

Eil. Nr. Adresas Žemės sklypo unikalus numeris Įtrauktas į sąrašą vadovaujantis nenaudojamos žemės nustatymo tvarkos aprašo punktu Pastabos
1.

Alksnių g. 18

(Vaišvydava)

1901-0249-0040 4.7. Sklypas nešienaujamas
2.

Alksnių g. 87

(Vaišvydava)

1901-0249-0015 4.7. Sklypas nešienaujamas
3.

Bernardinų Plytinės g. 19D

(Rokai)

4400-2105-8208 4.7. Sklypas nešienaujamas
4.

Kiršos g. 10

(Vaišvydava)

5273-0017-0127 4.7. Sklypas nešienaujamas
5.

Gruodiškės g. 11

(Rokai)

1901-0247-0136 4.7. Sklypas nešienaujamas
6.

Totoraičio g. 2

(Rokai)

4400-0743-4231 4.7. Sklypas nešienaujamas
7.

Jiezno g. 4

(Vičiūnai)

1901-0245-0031 4.7. Sklypas nešienaujamas
8.

Juozapinės g. 15

(Vaišvydava)

4400-0884-8774 4.7. Sklypas nešienaujamas
9.

Lapainios g. 10

(Vaišvydava)

4400-0853-6016 4.7. Sklypas nešienaujamas
10.

Liepaloto g. 15

(Vaišvydava)

4400-0885-5574 4.7. Sklypas nešienaujamas
11.

Pakuonio g. 37

(Vičiūnai)

1901-0245-0123 4.7. Sklypas nešienaujamas
12. Šilupio g. /
(prie F. Kiršos g. 5)(Vaišvydava)
5273-0017-0021 4.7. Sklypas nešienaujamas
13. Šilupio g.
(prie Šilupio g. 11)(Vaišvydava)
5273-0017-0020 4.7. Sklypas nešienaujamas
14.

Šv. Roko g. 17

(Rokai)

1901-0239-0010 4.7. Sklypas nešienaujamas
15.

T. Kosčiuškos g. 47

(Vaišvydava)

1901-0250-0034 4.7. Sklypas nešienaujamas
16.

Vaidoto g. 54A

(Buvęs adresas Perlojos g. 33)

(Panemunė)

1901-0242-0172 4.7. Sklypas nešienaujamas
17.

Vaidoto g. 131A

(Panemunė)

1901-0241-0110 4.7. Sklypas nešienaujamas

Paskelbta 2018-05-16

Adresas Žemės sklypo unikalus numeris Ketinimo įtraukti priežastys
Kranto 11-oji g. 24 4400-0852-9277 dalis žemės sklypo nešienaujama, virtusi brūzgynu
Kretingos g. 5 1901-0189-0047 dalis žemės sklypo nešienaujama, virtusi brūzgynu
Servitutų g. 1A 4400-4104-9994 dalis žemės sklypo nešienaujama, virtusi brūzgynu

Žarėnų g. 30

 

4400-1020-0529 nešienaujamas, užterštas buitinėmis ir kitokiomis atliekomis.
4400-1950-7545 Nešienaujamas, virtęs brūzgynu

Kaunas pilnas kultūros

2019-FBCOVER-kauno-gimtadienis-naudojimui_belink Kauno Gimtadienis 2019

2019-05-17

Šiai datai renginių nėra
Buvęs 1 iš 1 Kitas
Visi renginiai
 • Kontaktų paieška ir struktūra
  Kontaktų paieška ir struktūra
  Savivaldybės darbuotojų kontaktų paieška
 • Paslaugos
  Paslaugos
  Čia rasite savivaldybės teikiamas paslaugas
 • Transportas
  Transportas
  Maršrutai, tvarkaraščiai, e. bilietas
 • Asmenų aptarnavimas
  Asmenų aptarnavimas
  Aptarnaujami padaliniai, paraiškų priėmimo informacija
 • Projektiniai pasiūlymai
  Projektiniai pasiūlymai
  Statinių projektų viešinimas
 • Kultūra ir turizmas
  Kultūra ir turizmas
  Įstaigos, konkursai, stipendijos, renginiai
 • Verslas ir finansai
  Verslas ir finansai
  Lengvatos verslui, leidimai, finansai ir mokesčiai, parduodamas turtas
 • Korupcijos prevencija
  Korupcijos prevencija
  Antikorupcijos komisija, kontaktai
 • Urbanistika
  Urbanistika
  Teritorijų planavimas ir statyba, žemės sklypai, reklama
 • Civilinė metrikacija
  Civilinė metrikacija
  Santuokos registracijos apžvalga, informacija jaunavedžiams
 • Švietimas
  Švietimas
  Įstaigos, ugdymas, premijos
 • Seniūnijos
  Seniūnijos
  Kontaktai, paslaugos, naujienos
 • Socialinė apsauga
  Socialinė apsauga
  Paslaugos, parama, būstas
 • Aplinka
  Aplinka
  Aplinkos apsauga, švara, dviračių takai, gyvūnai
 • Sveikata
  Sveikata
  Įstaigos, slauga, sanitarija, teisės aktai
 • Sportas
  Sportas
  Įstaigos, konkursai, stipendijos, renginiai
 • Jaunimas
  Jaunimas
  Jaunimo reikalų taryba, projektai, organizacijos
 • Investicijos
  Investicijos
  Investiciniai projektai, strateginiai dokumentai, ES finansuojami projektai
 • Nevyriausybinės organizacijos
  Nevyriausybinės organizacijos
 • Renovacija
  Renovacija
 • Gyvenamasis būstas
  Gyvenamasis būstas
 • zalia_ikona_pabegeliai
  Pabėgėlių integracija
 • Civilinė sauga
  Civilinė sauga ir mobilizacija
 • zalia_ikona_paveldas
  Kultūros paveldas
 • Viešoji tvarka
  Viešoji tvarka
 • Teisės paslaugos
  Teisinė pagalba