DĖL KAUNO MIESTO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS DIREKTORIAUS 2020 M. KOVO 23 D. ĮSAKYMO NR. A-979 „DĖL ŽEMĖS SKLYPO (KADASTRO NR. 1901/0294:38) PRIE SPYGLAINIŲ G., KAUNE, FORMAVIMO IR PERTVARKYMO PROJEKTO PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO

2020.05.04 Administracijos direktoriaus įsakymas Nr. A-1441 „DĖL KAUNO MIESTO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS DIREKTORIAUS 2020 M. KOVO 23 D. ĮSAKYMO NR. A-979 „DĖL ŽEMĖS SKLYPO (KADASTRO NR. 1901/0294:38) PRIE SPYGLAINIŲ G., KAUNE, FORMAVIMO IR PERTVARKYMO PROJEKTO PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO“

 

Skip to content