Žemės sklypo Agronomijos g. 49, Kaune, detalusis planas

Vadovaujantis Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo įstatymo 31 straipsnio 4 dalimi, informuojame, kad parengtas Kauno miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2006 m. kovo 2 d. įsakymu Nr. A-782 „Dėl žemės sklypo Vandžiogalos g. 84 detaliojo plano patvirtinimo“ patvirtinto detaliojo plano koregavimas žemės sklype (detaliajame plane žemės sklypas H), Agronomijos g. 49, Kaune, įsakymo projektas. Detaliojo plano tikslas – žemės sklypą Agronomijos g. 49, Kaune, padalyti į du atskirus žemės sklypus, pakeisti suplanuotos teritorijos naudojimo reglamentus kitais ir nustatyti papildomus suplanuotos teritorijos naudojimo reglamentus, vadovaujantis Kauno miesto savivaldybės teritorijos bendrojo plano sprendiniais.

Su sprendimu dėl detaliojo plano koregavimo galima susipažinti nuo 2020-03-09 iki 2020-03-24 (10 darbo dienų), adresu: Kauno miesto savivaldybės administracija, Laisvės al. 96, Kaunas (413 kab., vyr. specialistė J. Batūraitė, tel. 8 (37) 20 70 43).

Skip to content