Pradedami rengti, parengti, patvirtinti specialieji planai

Data Pavadinimas Tipas
2021-01-22 PRANEŠIMAS APIE KAUNO MIESTO SAVIVALDYBĖS MIKRORAJONŲ ŠILUMOS TIEKIMO SPECIALIOJO PLANOATNAUJINIMO TIKSLUS, UŽDAVINIUS IR PLANAVIMO DARBŲ PROGRAMOS PATVIRTINIMĄ Pradedami rengti
2021-01-19 INFORMUOJAME APIE PRADEDAMĄ RENGTI PROJEKTO „RAIL BALTICA“ GELEŽINKELIŲ INFRASTRUKTŪROS PRIEŽIŪROS DEPŲ PLĖTROS SUSISIEKIMO KOMUNIKACIJŲ INŽINERINĖS INFRASTRUKTŪROS VYSTYMO PLANĄ Pradedami rengti
2020-11-16 INFORMUOJAME APIE PRADEDAMĄ RENGTI PROJEKTO „RAIL BALTICA“ GELEŽINKELIO LINIJOS KAUNAS–VILNIUSSUSISIEKIMOKOMUNIKACIJŲ INŽINERINĖS INFRASTRUKTŪROSVYSTYMO PLANĄ Pradedami rengti
2020-10-28 INFORMUOJAME APIE PRADEDAMĄ RENGTI PROJEKTO „RAIL BALTICA“ GELEŽINKELIO LINIJOS LENKIJOS IR LIETUVOS VALSTYBIŲ SIENA-JIESIA MODERNIZAVIMO SUSISIEKIMO KOMUNIKACIJŲ INŽINERINĖS INFRASTRUKTŪROS VYSTYMO PLANĄ Pradedami rengti
2020-10-13 INFORMUOJAME APIE PRADEDAMĄ RENGTI PROJEKTO „RAIL BALTICA“ GELEŽINKELIŲ INFRASTRUKTŪROS KAUNO GELEŽINKELIŲ MAZGE SUSISIEKIMO KOMUNIKACIJŲ INŽINERINĖS INFRASTRUKTŪROS VYSTYMO PLANĄ Pradedami rengti
2020-07-30 INFORMACINIS PRANEŠIMAS APIE NUMATOMUS RENGTI SPECIALIOJO TERITORIJŲ PLANAVIMO DOKUMENTUS Pradedami rengti
2020-07-22 PRANEŠIMAS APIE KAUNO MIESTO SAVIVALDYBĖS VANDENS TIEKIMO IR NUOTEKŲ TVARKYMO INFRASTRUKTŪROS PLĖTROS SPECIALIOJO PLANO KEITIMO RENGIMO PRADŽIĄ, TIKSLUS, UŽDAVINIUS IR PLANAVIMO DARBŲ PROGRAMOS PATVIRTINIMĄ Pradedami rengti
2020-06-03 NEMUNO IR NEVĖŽIO SANTAKOS KRAŠTOVAIZDŽIO DRAUSTINIO SPECIALIOJO PLANO KOREKTŪROS RENGIMO PRADŽIĄ, TIKSLUS, UŽDAVINIUS IR PLANAVIMO DARBŲ PROGRAMOS PATVIRTINIMĄ Pradedami rengti
2019-05-21 DĖL KAUNO MIESTO SAVIVALDYBĖS TERITORIJOS BENDROJO PLANO SUDEDAMOSIOS DALIES – KAUNO MIESTO VIČIŪNŲ VANDENVIETĖS APSAUGOS ZONŲ NUSTATYMO SPECIALIOJO PLANO KOREKTŪROS PATVIRTINIMO Patvirtinti
2019-03-15 Kauno miesto savivaldybės Nemuno ir Nevėžio santakos kraštovaizdžio draustinio specialiojo plano koregavimo organizavimas Pradedami rengti
2019-03-15 Kauno miesto savivaldybės Veršvos kraštovaizdžio draustinio specialiojo plano koregavimo organizavimas Pradedami rengti
2019-03-05 Vaišvydavos karjero žemės gelmių naudojimo specialusis planas Pradedami rengti
2019-02-12 Kauno miesto savivaldybės Veršvos kraštovaizdžio draustinio specialusis planas Pradedami rengti
2019-02-12 Kauno miesto savivaldybės Nemuno ir Nevėžio santakos kraštovaizdžio draustinio specialusis planas Pradedami rengti
2019-02-12 Kauno miesto savivaldybės teritorijos bendrojo plano dalies (Vičiūnų vandenvietės sanitarinių apsaugos zonų nustatymo specialiojo plano) korektūra-2019 Patvirtinti
2019-01-02 DĖL KAUNO MIESTO SAVIVALDYBĖS TERITORIJOS BENDROJO PLANO KOREKTŪROS PATVIRTINIMO Patvirtinti
2019-01-02 DĖL KAUNO MIESTO IŠORINĖS VAIZDINĖS REKLAMOS SPECIALIOJO PLANO PRIPAŽINIMO KAUNO MIESTO SAVIVALDYBĖS TERITORIJOS BENDROJO PLANO SUDEDAMĄJA DALIMI Patvirtinti
2018-12-31 Informacija apie parengtus Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimų projektus Pradedami rengti
2018-08-09 KAUNO MIESTO VIČIŪNŲ VANDENVIETĖS SPECIALUSIS PLANAS Pradedami rengti
2018-07-19 Kauno miesto Vičiūnų vandenvietės sanitarinės apsaugos zonų nustatymo specialiojo plano koregavimas Pradedami rengti

 

 

 

Skip to content