Savanorių pr. 79

Informuojame, kad vadovaujantis Lietuvos Respublikos Teritorijų planavimo įstatymo 24 straipsnio 5 dalimi, Kompleksinio teritorijų planavimo dokumentų rengimo taisyklių, patvirtintų Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2014 m. sausio 2 d. įsakymu Nr. D1-8 „Dėl Kompleksinio teritorijų planavimo dokumentų rengimo taisyklių patvirtinimo“, 244, 246, 247, 248, 256 punktais informuojame, kad rengiamas žemės sklypo Savanorių pr. 79, Kaune, detaliojo plano koregavimas.

 

Planavimo iniciatoriai – UAB „G. Č. Investicijos“.

 

Planavimo tikslai – koreguoti žemės sklypo Savanorių pr. 79, Kaune, detalųjį planą, patvirtintą Kauno miesto valdybos 2000 m. birželio 27 d. įsakymu Nr. 790 „Dėl žemės sklypo Savanorių pr. 77, 79 detaliojo plano“, siekiant pakeisti suplanuotos teritorijos reglamentus kitais, nustatyti papildomus naudojimo reglamentus.

Su sprendimu dėl detaliojo plano rengimo teritorijų planavimo proceso inicijavimo  sutartimi galima susipažinti nuo 2018-08-06 iki 2018-08-21 (10 darbo dienų), adresu: Kauno miesto savivaldybė, Laisvės al. 96, Kaunas (411 kab., vyr. specialistė K. Krikštanaitė, tel. 8 (37) 240299.

Skip to content